Belangrijkste passages uit Belastingbrief Wiebes

Het is nu ruim een jaar geleden dat de commissie Van Dijkhuizen haar rapport uitbracht over de hervorming van ons belastingstelsel. Want over een aantal dingen is iedereen het inmiddels wel eens: ons stelsel is te complex geworden, er wordt te veel geld in de vorm van toeslagen rondgepompt en de lasten op arbeid zijn te hoog geworden. Een van de voorstellen in het rapport om de rondpompmachine te beteugelen, de invoering van een huishoudentoeslag, is helaas alweer afgevoerd. Het wachten was op een uitgebreide reactie van het kabinet en die kwam gisteren met Wiebes' brief Keuzes voor een beter belastingstelsel met daarin aanzetten voor hervormingen. Die zouden vanaf 2016 over een periode van tien jaar gefaseerd ingevoerd kunnen worden. Gisteren schreven we al over een van de opmerkelijkste 'denkrichtingen' wat betreft het zwaarder belasten van consumptie. Vandaag keken we nog wat uitgebreider naar de brief en hebben we de opmerkelijkste passages voor u geselecteerd.

Over ons huidige krakkemikkige belastingstelsel
p 2: Ons belastingstelsel werkt sterk verstorend en dat kost banen en economische groei.

Wiebes droomt over ons grote onbenutte arbeidspotentieel
p 7: De Nederlandse werkende werkt per jaar het kleinste aantal uren van alle OESO-landen. Het OESO-gemiddelde (om het maar niet over de top te hebben) ligt bijna een derde (!) hoger dan het Nederlands gemiddelde. Nederlanders zijn productief maar werken minder uren dan in enig ander OESO-land. Bovendien zijn er bovenop de 7,2 miljoen werkenden nog die 1,2 miljoen mensen die niet werken, maar wel kunnen en willen werken. Al met al is het onbenutte arbeidspotentieel in Nederland de helft bovenop de huidige arbeidsprestatie. Wat betekent een samenleving met de helft meer schouders eronder, de helft meer handen aan de ploeg? Wat zou dat bijvoorbeeld betekenen voor de persoonlijke dienstverlening, voor de horeca, voor de zorg, in de klas?

Over de bizar hoge lasten op arbeid
p. 8: Lasten op arbeid komen niet alleen uit onderzoek naar voren als zeer verstorend, de lasten op arbeid zijn tegelijkertijd in Nederland relatief hoog. Als percentage van de totale belastinginkomsten zitten we met onze belastingdruk op arbeid internationaal aan de bovenkant. Als percentage van het BBP ook, met Groot Brittannië een derde lager en Ierland de helft.

Teleurstellend weinig eigenlijk over de toeslagenrondpompmachine
p. 14: Voor de kinderopvangtoeslag wordt gewerkt aan rechtstreekse bekostiging van instellingen op basis van vastgesteld inkomen van de ouders. De inkomensondersteuning blijft op peil, maar komt direct bij de instelling terecht.
En:
Het kabinet vermindert in 2015 het aantal ontvangers van de zorgtoeslag met opnieuw een half miljoen naar 4,2 miljoen huishoudens, vergeleken met 6,1 miljoen in 2012. Een verdere vermindering zou onaanvaardbare inkomenseffecten met zich meebrengen.

Ook al zo krankzinnig, al die autobelastingen
p. 14: Het Nederlandse systeem van autobelastingen behoort tot de meest complexe ter wereld. We hebben naast de btw nog vier regelingen, die in bereik en grondslag sterk overlappen, elk met hun hoofdregels, bijregels en uitzonderingen. Alle belasten de autorijder op één of andere wijze voor CO2-uitstoot. De jaarlijkse veranderingen in dit complexe systeem zijn voor de Belastingdienst inmiddels bijna niet uitvoerbaar meer.

Afschaffen die zelfstandigenaftrek!
p. 17: Zijn onze fiscale faciliteiten wel gericht op werkelijk ondernemerschap, of belonen ze vooral een administratieve vorm? Het CPB stelt dat het huidige verschil in lastendruk tussen werknemers en IB-ondernemers niet te verdedigen is omdat “een groep mensen kiest voor de zelfstandige status vanwege de fiscale voordelen en niet zozeer omdat ondernemen hen beter afgaat dan werken in loondienst”.

Over de lasten per generatie en nee, de ouderen hebben het niet zwaarder
p. 18: De belastingdruk is niet constant over de levensloop. De druk is het hoogst in de werkende fase, terwijl in die fase de hoogste kosten vallen, zoals de aflossing van de hypotheek en de studieschuld, de opvang en opvoeding van kinderen. De druk is het laagst voor ouderen. Hierdoor ervaren veel mensen tijdens de werkzame jaren een vrij besteedbaar inkomen dat tot de helft minder is dan dat na de pensionering. Het percentage huishoudens onder de armoedegrens is onder werkenden viermaal zo hoog als onder gepensioneerden. (...) Oplossingen waarbij de maatschappelijke rekening van deze operatie op het bord van één generatie landt, zijn voor het kabinet niet acceptabel.

Snoeien in het woud van aftrekposten en heffingskortingen
p. 18 - 19: Zowel voor particulieren als voor bedrijven bestaat een groot aantal aftrekposten, vrijstellingen en heffingskortingen; in totaal al meer dan 100. Elk van deze zogenoemde grondslagversmallers kent een eigen rechtvaardiging en heeft specifieke groepen op het oog die hiermee worden ontzien. Maar aftrekposten maken hogere tarieven noodzakelijk en leiden lang niet altijd aantoonbaar tot werkgelegenheid en groei.

Belasting op consumptie
p. 19: Het kabinet acht op termijn een verschuiving van lasten op arbeid en ondernemen naar btw een haalbare mogelijkheid, begeleid door een deel van de ingerekende lastenverlichting.

Het mes in al die milieumaatregelen!
p. 20: Maatregelen die, hoe verstandig ook in theorie, bedrijfstakken met banen en al de grens over jagen zonder dat het milieu daar iets mee opschiet staan haaks op de groene groeiambitie.

Van Aartsen wist het dus al: de deur voor gemeenten om meer belasting te heffen wordt opengezet
p.20: Bij de grotere rol die gemeenten na de drie decentralisaties spelen past meer ruimte om zelf belastingen te heffen.

Lang leve Nederland belastingparadijs!
p. 23: Internationale fiscale ontwikkelingen en uitkomsten van de multilaterale operaties om onbedoelde belastingontwijking tegen te gaan – waar Nederland actief aan meedoet – kunnen flankerende maatregelen wenselijk maken om ons uitstekende fiscale vestigingsklimaat op peil te houden.

Over een eerlijker vermogensrendementsheffing
p. 24: Zo geeft de huidige vermogensrendementsheffing, waarmee spaargeld in box 3 wordt belast, veel Nederlanders het gevoel belasting af te dragen over een opbrengst die er nooit is geweest. Daarom gaat het kabinet serieus alternatieven voor de bestaande vermogensrendementsheffing onderzoeken, met het doel hierover een nadere afweging te maken.

Reaguursels

Inloggen

Zelfstandigen aftrek er uit, loopt de Bijstand vol, tig luitjes met een minimaal inkomen, gaat dus geld kosten.
Eigenwijze drol gaat ook door met zn diesel heffingen, want brengt 36m io meer op, hoop dat meneer daar de WW uitkeringen mee dekt.
@Outsider-Inside | 17-09-14 | 16:44 |
Daar heb je gelijk in, enige dynamiek die er over is is bij de regeltjes/wetjes makers/controleurs de ambtenaren zijn er maar druk mee.

Uw Verzekeringsadvis | 17-09-14 | 17:22 | + 3 -

Wiebes stelt tot hij er niet meer over gaat. Veel te bang zijn vingers te branden. En toch was hij degene die het een onhoudbaar systeem vond. Maar kennelijk houdbaar genoeg om er niets aan te doen.

LieberLiber | 17-09-14 | 17:09 | + 3 -

Het belangrijkste is dat nu werkelijk elke dynamiek uit de Nederlandse economie weg-gereguleerd is. Daarom komt de groei ook niet op gang. Vrijwel geen enkele prikkel om meer of beter te gaan werken of om iets te gaan ondernemen.

Ze snappen in Den Haag gewoon echt niet dat als je de inkomstenbelasting sterk verlaagd en simplificeert dat dat resulteert in een stijgend vertrouwen en een flinke groei-impuls waardoor de taart groter wordt en er zeker niet minder belastinggeld dan nu binnen komt. De politiek benadert het allemaal veel te veel als een "zero sum game" waarbij wat bij de ene afgepakt wordt bij de andere uitgedeeld wordt (en waarbij ook nog eens enorme rondpomp-kosten gemaakt worden).

Outsider-Inside | 17-09-14 | 16:44 | + 9 -

Ik wil het allemaal nog wel eens zien of de boel uiteindelijk wordt veranderd ic wordt ingevoerd. Het lijkt me nu al te complex om delen te veranderen, want er verandert altijd wel iets mee dat een heftig protest oplevert.

Het is alles in één keer of niets lijkt me. Hoe doe je dat dan?

duitse herder | 17-09-14 | 16:35 | + -4 -

"De druk is het hoogst in de werkende fase, terwijl in die fase de hoogste kosten vallen"

Waar natuurlijk, kan je zelf ook uitvogelen als je even op mijn pensioenoverzicht kijkt en een staartje maakt, ook tav je partner. Alleen geldt wel dat als je een partner hebt, die bijv. 4 jaar jonger is, je op je 71e pas vol pensioen hebt (incl. AOW van je partner).
Afschaffen van die partnertoeslag laat je leuk wat langer lijden.

Tsaaah | 17-09-14 | 16:25 | + 4 -

Zelfstandigenaftrek afschaffen? De argumentatie is een beetje krom: het heet niet voor niets zelfstandigenaftrek, en niet ondernemersaftrek. Hij bestaat omdat zelfstandigen bepaalde extra kosten hebben, en die kosten zijn vergelijkbaar voor zelfstandigen, schijnzelfstandigen, mensen in vrije beroepen, DGAs, en echte ondernemers.

Muxje | 17-09-14 | 16:12 | + 5 -

Wordt het belasting- en subsidiesysteem voor wonen angstvallig gemeden?

jemagookniksmeer | 17-09-14 | 15:01 | + 9 -

Conclusie: u bent knettergek als u voor modaal salaris in loondienst werkt en in Nederland woont.

kapotte_stofzuiger | 17-09-14 | 14:53 | + 41 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken