Doei Piketty! Ongelijkheid in Nederland groeit niet

Wat nu?
Wat nu?
Zo. Linkse held Piketty is nog niet eens in de Tweede Kamer geweest maar zijn verhaal is alvast onderuitgeschoffeld door minister Asscher en staatssecretaris Wiebes in een Kamerbrief over vermogensongelijkheid in Nederland. Daarin schrijven zij dat de vermogensongelijkheid weliswaar 'aanzienlijk schever [is] dan de verdeling van inkomen, maar fors gedaald gedurende de twintigste eeuw en de afgelopen twintig jaar stabiel'. Ok, de top heeft er wel wat meer bij gekregen 'ten opzichte van het gemiddelde besteedbare inkomen van huishoudens met inkomen uit arbeid, al is deze verhouding sinds 2006 constant gebleven'. En dan nog vragen Asscher en Wiebes zich af 'of deze trend een structureel karakter heeft; de relatieve toename van de vermogens viel samen met snelle stijgingen op de woning en aandelenmarkten'. Ook schrijven ze dat het beeld verandert wanneer pensioenvermogens worden meegenomen in de vermogensstatistieken (zie grafiek hierboven). Verder merken ze op dat 'de data over vermogensverdeling zijn niet zo betrouwbaar als we van ander cijfermateriaal gewend zijn' en bovendien moeilijk internationaal vergelijkbaar zijn. Ook is de inkomensmobiliteit in Nederland relatief hoog: 'zowel lage als hoge welvaart wordt slechts beperkt doorgegeven van generatie op generatie'.

Dan het belangrijkste punt van Piketty: de vermeende destabiliserende werking en negatieve sociale en economische gevolgen van vermogensongelijkheid. Asscher en Wiebes weten dat nog niet zo zeker en schrijven dat 'het academische debat hierover nog in volle gang' is. Dan halen we nog maar een citaat uit het in april uitgekomen rapport (pdf) van kameraad Salverda. Die zag weliswaar veel ongelijkheid maar moest (vermoedelijk tot zijn spijt) wel constateren dat de 'beschrijvende statistieken over het algemeen niet op directe sociale effecten van de toenemende ongelijkheid [wijzen]'. Wel zag hij een verband tussen tussen ongelijkheid en opleidingsniveau en inkomensgroep: 'Dit impliceert dat het opleidingsniveau in toenemende mate van invloed is op de individuele kansen in het leven en het individuele welzijn'. Opleiding dus. Kunnen we beter daarin investeren dan simpelweg geld gaan herverdelen dunkt ons. We hebben net ook nog Wiebes' brief Keuzes voor een beter belastingstelsel' vluchtig doorgelezen, op zoek naar passages over vermogensbelasting. Daar staat dat 'verhoging van de vermogensrendementsheffing (...) niet voor de hand' ligt maar dat 'het kabinet serieus alternatieven voor de bestaande vermogensrendementsheffing [gaat] onderzoeken', bijvoorbeeld door te kijken naar het werkelijk genoten rendement.

vermogensongelijkheidsinds1890.png

Reaguursels

Inloggen

@Rooie Kater

Dat hele idee dat iedereen gelijke kansen heeft is leuk, maar het gaat alleen op in een samenleving waarin welvaart niet van generatie op generatie overdraagbaar is.

De beleidshervormingen van de afgelopen paar jaren hebben ervoor gezorgd dat weelde steeds meer binnen dezelfde families blijft. Nederland stevent in de praktijk af op een nieuwe klassenmaatschappij.

Een aantal voorbeelden:

De erfbelasting:

Tegenwoordig betaal je, als kind, 20% over alles boven de 117.000 Euro. Vroeger lag de hoogste schijf op 26%. Erf je grote bedragen, dan maakt dit een groot verschil. Als kind betaal je bij een erfenis van 10 miljoen euro tegenwoordig nog geen 2 miljoen aan erfbelasting, terwijl dat een paar jaar geleden nog 2,6 miljoen zou zijn.

Aan de andere kant betalen de armen tegenwoordig juist vaak meer erfbelasting, omdat er vroeger redelijke vrijstellingen waren voor familieleden die in hetzelfde huis leven. Op deze manier voorkwamen we dus bijvoorbeeld dat arme mensen gedwongen hun huis moesten verkopen. De regering en media verdedigden de nieuwe wet tegenover het volk door te claimen dat het nu minder ingewikkeld wordt, waarbij ze dus volledig het feit negeren dat die regeltjes er in eerste instantie waren om de mensen te beschermen en het geheel eerlijk te houden.

De schenkingsvrijstelling:

Het kabinet Rutte kwam misschien wel met de mooiste maatregel voor het electoraat uit Wassenaar en Bloemendaal sinds mensenheugenis.

De schenkingsvrijstelling geeft je in theorie het recht 100,000 euro door te geven aan je kinderen. Als je de regels goed leest valt je echter op dat je de vrijstelling meerdere malen mag gebruiken, voor meerdere personen, ongeacht verwantschap. Dit betekent in de praktijk dat je 100,000 euro aan je eigen kind kunt geven, en 100,000 euro aan het kind van je beste vriend, als je met hem afspreekt dat hij hetzelfde voor jouw kind doet. Scheelt je nog een afspraak met de notaris ook. Niet alleen ontwijk je hiermee de erfbelasting, je ontwijkt ook nog eens de vermogensrendementheffing van 1.2% per jaar. Gaan we er van uit dat we via deze regeling in totaal 400,000 euro doorspelen aan onze twee kinderen, en dit geld anders pas 20 jaar later bij onze dood doorgegeven zou worden, besparen we dus 96,000 euro die anders als vermogensrendementheffing in de handen van de staat zou komen. Voor Jan Modaal gaat de crisis door, voor Liselotte en Roderik bracht 2013 een flinke meevaller! Overigens merken we het effect van dit soort geintjes vanzelf allemaal wel, in de vorm van "begrotingstekorten" die "niemand had kunnen zien aankomen".

Majid | 17-09-14 | 16:07 | + 1 -

Het zal er toch een keer van komen en dan zal Piketty gewoon in de lesstof opgenomen worden. Onontkoombaar.

Drackhorn | 17-09-14 | 11:38 | + -2 -

Mooi zo, en nu even doorpakken en de box 3 straf op spaarzaam en zorgvuldig zijn omdraaien in een straf op het hebben van schulden en het leiden van een parasitair en verspillend leven.
Box 3 heffing over schulden, dat zou pas wat opleveren.

KarelMarks | 17-09-14 | 09:56 | + 1 -

</i>

Feynman | 17-09-14 | 09:10 | + 0 -

Wil iemand even achter "stabiel'." een < / i > zetten? De halve feed is nu in italic.

Feynman | 17-09-14 | 09:10 | + 0 -

@Majid: "Een groot deel van de mensen in Nederland heeft zelfs een negatief vermogen, omdat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis."

Nou, een betere reden om vermogensherverdeling toe te passen heb ik werkelijk nog nooit eerder gezien! Not...

Dat hele gedachtengoed van Piketty komt uiteindelijk voort uit het 19-de eeuwse onderbuikgevoel van "de arme uitgebuite arbeider versus de rijke industrieel". We leven al meer dan een halve eeuw in een consumptiemaatschappij, en een maatschappij waarin in principe iedereen gelijke kansen heeft. Rijk worden kan iedereen, als je er maar voor gaat en voor wilt werken. Arm worden kan ook iedereen, als je maar voldoende lang boven je stand leeft. Voor grote groepen is arm of rijk een keuze, herverdeling van vermogen is parasiteren op het harde werk van anderen.

Rooie Kater | 17-09-14 | 08:52 | + 1 -

Ik vermoed dat er nogal wat redenen zijn om de officiële cijfers wat betreft vermogensongelijkheid in Nederland in twijfel te trekken.

Allereerst is er het probleem dat wij in Nederland enigszins bijzondere regelingen hebben waarmee bepaalde vormen van vermogen officieel een waarde van nul Euro hebben. De Natuurschoonwet uit 1928 maakt het mogelijk voor mensen met een landgoed van tenminste 5 hectare om verschillende belastingen te ontwijken, door het open te stellen voor het publiek. Dit heeft als gevolg dat de bestemmingswaarde ervan op nul gezet wordt.

Ondertussen valt door heel Nederland een gebied zo groot als de provincie Utrecht onder de NSW wet. Een deel hiervan is in bezit van de plaatselijke gemeente, maar een aanzienlijk deel is nog steeds privé bezit van bepaalde families. Er komen ook nog steeds nieuwe landgoederen bij. Als de bestemmingswaarde ervan op nul staat vermoed ik dat het in de CBS cijfers hierboven geciteerd ook met een waarde van nul behandeld zal zijn.

Verder laat onderzoek van de Universiteit van Bamberg zien dat binnen Europa alleen Polen een grotere vermogensongelijkheid heeft dan Nederland. In 2009 lag de Gini-coëfficiënt voor de vermogensverdeling in Nederland op 0.82, wat zeer hoog is. Een groot deel van de mensen in Nederland heeft zelfs een negatief vermogen, omdat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis.

Majid | 16-09-14 | 23:09 | + 1 -

Gelukkig haalt het idee om extra belasting te heffen op reaguursels in italics het ook niet.

hangtiet met knoop | 16-09-14 | 23:07 | + 0 -

Heffing "ligt niet voor de hand", daar kan je politiek gezien alle kanten mee op. "Alternatieven" kunnen ook alternatieven voor meer heffing zijn, kop is dus onterecht.

Schwanz | 16-09-14 | 22:33 | + 0 -

Hmm. Ik zie anders toch tal van maatregelen die wel in de richting van het verhaal van Piketty gaan. Zo wordt het belastingvrij schenken aan de kinderen sterk ingeperkt vanaf volgend jaar, worden de ouderen die teren op een ruim pensioen (=kapitaal) hard gepakt terwijl arbeid met rust wordt gelaten, etc.

De ruime inkomensmobiliteit zie ik echter totaal niet terug. Ik vraag voor de lol aan junior-mederwerkers altijd naar hun sociale afkomst. Nou, ik word zelden verrast.

kleuterleider | 16-09-14 | 21:39 | + -1 -

</i>

P.A. van der Werff | 16-09-14 | 20:42 | + 0 -

Piketty is de zoveelste hype ter linkerzijde, die als een filmster wordt onthaald. Blair, Obama, Cohen, Samsom: het eindigde allemaal in tranen. Dat zal nu echt niet anders zijn.

De echte Stolwijker | 16-09-14 | 19:02 | + 17 -

Als ik bij de Nederlandse 1% zou horen was ik ook al lang verhuisd naar het buitenland ;)

Misterwolf | 16-09-14 | 18:44 | + -2 -

ah eerst, framen met de vorige kop: Pikkety in zelfde programma als Holleeder en nu dit.

De Treinende Rechter | 16-09-14 | 18:41 | + 3 -

Had iemand ook anders verwacht na ruim 60 jaar nivelleerbeleid?

kapotte_stofzuiger | 16-09-14 | 18:19 | + 8 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken