Schokkende grafiek: We zijn VEEL MEER belasting gaan betalen

Manmanman
Manmanman
Vandaag maakte het CBS bekend dat de koopkracht in 2013 voor het vierde jaar op rij is gedaald, in 2013 met 1,1% (details hier). Volgens het CBS was de koopkracht in de jaren voor de crisis wel steeds gestegen (in de periode 1985-2009 gemiddeld 1,8% per jaar). Al is dat maar net hoe je het bekijkt, want vorig jaar concludeerde De Nederlandsche Bank nog dat 'per hoofd van de bevolking het reëel beschikbare inkomen van huishoudens in 2012 maar net iets hoger [lag] dan in 1997'. En: 'Zo beschouwd is de koopkracht per inwoner dus in 15 jaar nagenoeg niet toegenomen'. Interessant was daarom ook het stuk (pdf) dat het CBS vandaag publiceerde over de verdeling van het nationaal inkomen. Dit is het totaal aan verdiensten van huishoudens en bedrijven na verrekening van belastingen, subsidies en uitkeringen. Daaruit blijkt kort gezegd dat bedrijven steeds minder belasting zijn gaan betalen en huishoudens steeds meer. We citeren: 'Als aandeel van de totale belastingopbrengsten is de belasting op arbeid in Nederland gestegen van 48,3% in 2001 tot 57,5% in 2012. Op Zweden na is er momenteel geen land in Europa dat relatief zoveel belasting op arbeid heft en nergens steeg dit aandeel zo snel als in Nederland.' Zie ook bovenstaande grafiek. Het lijkt erop dat niet alleen de export een haast goddelijke status binnen Nederland heeft gekregen, maar dat alles moet wijken voor heel BV Nederland vanwege werkgelegenheid, vestigingsklimaat en concurrentie etc. Ondertussen betaalt de burger zich scheel aan belasting en is de koopkracht al vijftien jaar vrijwel niet toegenomen *schuimvlokje afveegt*. Een aantal grafieken uit het CBS-rapport.

opbouwnettonationaalbeschikbaarinkomen.png

CBS: 'Elke sector verdient inkomen uit arbeid (loon), productie (winst) en vermogen (rente, dividend). Het netto beschikbaar inkomen is het inkomen dat elke sector ter beschikking heeft na aftrek van belastingen en subsidies.'

nettonationaalbeschikbaarinkomenpersector.png

CBS: 'Grosso modo heeft er dus een verschuiving plaatsgevonden van huishoudens naar bedrijven.'

Het CBS concludeert dan ook: 'De analyse van betaalde belastingen per sector lijkt het beeld te bevestigen dat het Nederlandse vestigingsklimaat voor bedrijven de laatste jaren zeer gunstig was. De door bedrijven betaalde belastingen daalden tussen 2001 en 2013 sterk. Tegelijkertijd droegen huishoudens een steeds groter gedeelte van het inkomen af.'

persaldobetaaldeoverdrachten-3.png

persaldobetaaldeoverdrachten.png

CBS: 'De door huishoudens per saldo betaalde inkomensoverdrachten (niet gecorrigeerd voor inflatie) stegen gedurende de gehele periode sterk. Dit kwam aan de ene kant door een stijging van de betaalde overdrachten: deze stegen niet alleen door stijgende CAO-lonen en een hogere werkgelegenheid, maar ook door hogere belastingtarieven en de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006, waardoor de werkgeversbijdrage het belastbaar loon verhoogde. Aan de andere kant stegen ook de ontvangen overdrachten (voornamelijk uitkeringen), maar over de gehele periode gezien stegen deze minder hard dan de betaalde overdrachten.'

'De belangrijkste variabele binnen de per saldo betaalde overdrachten door bedrijven is dan ook de belasting op inkomen. Deze nam af van 13,7 miljard euro in 2001 tot 9,9 miljard euro in 2013. Deze daling werd onder andere veroorzaakt door een verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting. In 2001 was het tarief nog 35 procent over de gemaakte winst in de hoogste schaal, terwijl dit na 2011 nog maar 25 procent was. Daarnaast vallen bedrijven tegenwoordig minder snel in de hoogste schaal, omdat de minimumgrens hiervoor is verhoogd van 22 689 euro tot 200 000 euro.
'Reaguursels

Inloggen

@Muxje | 10-09-14 | 12:23

Volgens de bruto-netto check klopt de verhouding in je sommetje niet. Om je verdere berekening te laten wat het is, heb je voor je netto een bruto nodig van 67K. Hetgeen je percentage al opschroeft van 55% naar 60,5%.

En dan heb ik het kleine vermoeden dat je hier en daar nog wat missers hebt gemaakt, naast dat je nog het een en ander gemist hebt (zoals bijvoorbeeld tweederde van je waterprijs aan heffingen en belastingen, je hoogheemraadschap, je zorgpremie die te laag is, op al je andere verzekeringen anders dan je zorg 21%, voor je energieheffingen en belastingen mag je gerust het dubbele rekenen, etc.)

ZKH EénOog | 10-09-14 | 21:55 | + 0 -

Verhip! Zat ik er nou een nulletje naast? Iets teveel bezig geweest met mooie getallen maken geloof ik...

Ik denk wel dat importheffingen erg meevallen. Nagenoeg alles dat ik heb is namelijk van Europese makelij. Niet omdat ik nu zozeer chauvinistisch dan wel nationalistisch ben ingesteld, maar ik betaal graag wat meer voor goede spullen en onberispelijke service van een lokale specialist, dan weinig voor pulp en een grote bek van een puber die de kleine uurtjes vult bij een nationale prijsstunter. Daar kan je daarentegen dan wel de conclusie uit trekken dat importheffingen in ieder geval in mijn geval wel hun werk doen, want als het prijsverschil een flink stuk groter zou zijn zou ik misschien toch andere keuzes maken.

Pierre Tombal | 10-09-14 | 18:40 | + 0 -

Pierre Tombal | 10-09-14 | 15:50
Nou toen ik indertijd aan mijn werkgever vroeg of ik de afstandverklaring voor mijn pensioen mocht tekenen was het antwoord toch echt dat deelname verplicht was en dan vooral mijn bijdrage. Maffiapraktijk, en de hoogte was 22%, geen absoluut bedrag.
Lokale lasten voor jou 3%, geen 0,3%, komt overeen met mijn schatting van 5%.
BTW 7% ok, maar vergeet niet de importheffingen van soms tientallen procenten op goederen die jij in NL in de winkel koopt. Dus 10%.
Belasting per litertje peut 70% van de rekening. Dus als je 50.000 km per jaar maakt zoals ik deed, zit je omgerekend op ongeveer 10% belasting.
Ik ben blij dat we het ongeveer met elkaar eens zijn.

Atlas Shruggs 10 | 10-09-14 | 17:16 | + 1 -

@Atlas Shruggs 10 | 10-09-14 | 13:44
Niet alle werknemers betalen pensioenpremie. Alleen degenen die onder een CAO vallen of daar aparte afspraken over hebben gemaakt met hun werkgever.

En ach, anders tel je er 10k boven en onder de streep bij op. Dan wordt het 48%, maar nog steeds zonder een plus 22%. Reken €2.100 voor belastingen op wonen (gemeente, OZB, waterschap, eigenwoningforfait), hetgeen neerkomt op 0,3% (van het bruto-brutoloon van 70k). Laat al die nul komma nogwat belastingetjes bij elkaar 7% zijn, dan houd ik dus 45% over om netto te besteden. Gemiddeld zal ik daarvan zo'n 16% aan BTW uitgeven en dat is 7,2% van het bruto-brutoloon. De totale belastingdruk komt daarmee op 62,2%, exclusief accijnzen waar ik dus nog eens de helft van mijn netto inkomen aan zou moeten besteden. Nou mag ik graag een wijntje drinken en is ook de auto wat dorstiger dan veel van haar moderne soortgenoten, maar zoveel? Nee. Dat toch echt niet.

Dus laten we het afmaken op 70% totaal. Alleen is dat niet de totale belastingdruk zoals ik die ervaar, maar de totale belastingdruk gezien vanuit mijn werkgever. En dat is misschien leuk om een punt te willen maken, maar in wezen net zo onzinnig als alles terugrekenen naar guldens alvorens te beslissen of je het gaat kopen.

Pierre Tombal | 10-09-14 | 15:50 | + 0 -

@Yoshiii | 10-09-14 | 08:10 |
NIET als je klanten particulieren zijn, die kunnen 21% BTW niet terugvorderen. In de bouw hebben ze om die reden de BTW bijvoorbeeld tijdelijk verlaagd, in andere sectoren niet. Ook stond er een nuancering bij @Watching the Wheels | 09-09-14 | 21:28 omdat ik het verhaal ook zelf eerlijker / completer wilde maken.
.
De overheid wordt komende jaren mogelijk geconfronteerd met 'Middeling' over de afgelopen 3 jaar, waardoor ze waarschijnlijk aan veel mensen belasting moeten gaan teruggeven www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect... .

Watching the Wheels | 10-09-14 | 15:14 | + 0 -

Pierre Tombal | 10-09-14 | 13:22
ok, dan ben jij ook weer off topic. Het gaat om de werknemert. Die wel pensioenpremie betaalt en er niks voor terug krijgt. En voordat je begint over dat zit in mijn eerste schijf, de werkgever betaalt buiten de loonheffing een werkgeversbijdrage. Die zie je niet op de loonstrook, maar die kan hij net zo goed aan de werknemer uitbetalen. 22% van het bruto inkomen van werknemers.

Atlas Shruggs 10 | 10-09-14 | 13:44 | + 1 -

@uch | 10-09-14 | 11:09
Plaggenhut? Grote villa op eigen grond met bos en op de top van een berg zul je bedoelen. Maar veel plezier in de vinex hut die meer van de bank is dan van jezelf, als hij niet 'onder water' staat. En je super mooie lease auto die meer van je werkgever is dan van jezelf. En dan ook nog denken dat je die vinex hut en je auto deels te danken hebt aan de overheid. De enige die je daarvoor kan bedanken is jezelf. De Nederlandse overheid geeft geen bal om je, en doet ook echt geen flikker om jouw levensstandaard e verbeteren. De enige die dat doen zijn de mensen die hard werken, en dat voor henzelf en de 'anderen' mogelijk maken. Niet wetende dat het zo veel beter zou kunnen zijn.

Mika6101 | 10-09-14 | 13:30 | + 2 -

@Atlas Shruggs 10 | 10-09-14 | 12:42
Waar heb je het nou toch over met je pensioenbelasting? Of bedoel je pensioenpremies? Die betaal ik dus niet. Het enige dat ik heb zijn lijfrentes onder eigen beheer en de AOW premies welke zijn inbegrepen in het belastingtarief over de eerste €33.363 van mijn inkomen.

En och, dat weinig verdienen valt wel mee hoor. Maar laten we eens voor de gein aannemen dat dit €60.000 rond is en dan vergeten we zaken als arbeidskorting. Dan betaal ik dus €7.121,31 in de eerste schijf, €5.761,14 in de tweede schijf, €9.730,56 in de derde schijf en tenslotte €1.456,98 in de vierde schijf. Opgeteld is dat €24.069,99 en dat is 40,1% van €60.000.

Dacht jij misschien dat die 52% over het hele inkomen gerekend wordt als je meer dan €56.531 verdient?

Pierre Tombal | 10-09-14 | 13:22 | + 1 -

Onvoorstelbaar veel belastinghaters hier zeg. Neen, het onderwijs in Thailand is niet beter, waarom zou je de kosten van onderwijs en zorg even voor het gemak vergeten als je in de US woont (gigantisch hoog!), en mensen snappen toch wel dat veel van onze belasting centen in maatschappelijk cruciale pilaren wordt geïnvesteerd? Onderwijs, zorg, mobiliteit, sociale mobiliteit, weinig corruptie (relatief), schoon drinkwater, weinig bodemverontreiniging, etc etc etc..... Dat moet toch ergens van betaald worden! Ik ben het ermee eens dat het lager kan, maar het slaat werkelijk nergens op, om te zeggen dat we minder belastring moeten betalen omdat het kan.
Overigens: dit artikel gaat over de ratio maatschappelijk afdragen huishoudens: maatschappelijk afdragen private ondernemingen. Ik heb nog geen zinnig woord gelezen hierover.
Mijn mening is simpel: private belasting omlaag? Je kan bijna nooit meer terug, want in dit internationale klimaat trekken bedrijven gewoon naar het buitenland. Opportunisme van de politiek gaat er dus voor zorgen dat het aandeel maatschappelijk afdragen huishoudens vanaf nu altijd zal blijven stijgen.

La Vaca | 10-09-14 | 13:21 | + -2 -

Met een BV die valt in het lage tarief (20% vennootschapsbelasting) en 21% BTW hou ik als DGA van iedere 100 euro 36 euro netto over na inkomens e/of dividenduitkering. Van die 36 euro gaat vervolgens weer BTW af die ik betaal over de spullen die ik koop met dit geld en gaat er nog geld naar Gemeentebelastingen, Waterschapsbelastingent. Ik denk dat er dan zo'n 25% overblijft en betaal ik dus 75% belasting. Ik ben het met de eerste reageerders eens, reken het nu eens goed uit!!

Frans1156 | 10-09-14 | 12:44 | + 1 -

Pierre Tombal | 10-09-14 | 12:11
Prima, 40% IB, jij verdient kennelijk weinig.
Dus plus 22% pensioenbelasting. Keep dreaming over die uitbetaling.
Plus 10% doorberekende prijsbelasting afhankelijk van je uitgaven. Zeer veel belasting is doorberekend, niet alleen btw maar ook importheffingen, de meeste prijzen zouden gehalveerd kunnen worden zonder.
Plus 5% lokale lasten afhankelijk van je inkomen, en 95% vd Nederlanders verdient ongeveer hetzelfde.
Plus 5% accijnzen, tenzij je geen auto hebt maar dan ben je een steuntrekkert. Als je veel rijdt is het 10%.
We vergeten even de kleine bedragen en dan komen we grofweg op 80%.

Atlas Shruggs 10 | 10-09-14 | 12:42 | + 0 -

qua belastingen zijn we wel ongeveer bij de socialistische heilstaat beland; alle geld naar de overheid en iedereen (nu nog verhullend via toeslagen, subsidies, aftrekjes e.d. maar feitelijk is het al een systeem van 'zakgeld-verstrekking') afhankelijk van de overheid.

Rest In Privacy | 10-09-14 | 12:39 | + 0 -

@Pierre Tombal 12:11: Die 85% lijkt me ook veel, maar laten we eens een simpele berekening maken: een alleenstaande met €50k aan bruto-inkomen en een koophuis van €200k. Om te beginnen: bruto-loon is niet je inkomen, daar zijn werkgeverslasten al van af, en dat is geld dat de baas niet meer aan jou kan geven.

Loonkosten (=jouw echte bruto-inkomen): €58.000
Bruto-loon: €50.000
Netto-loon: €32.900

Binnen dat netto-loon heb je nog met de volgende netto-belastingen en voordelen te maken:
Zorgpremie: €1.000
HRA: €3.200
Eigenwoningforfait: €590
Overdrachtsbelasting: €570 (uitgaande van een verhuizing elke 7 jaar, met het gunstige 2%-tarief)
Gemeente + OZB: €800
Wegenbelasting: €750
BPM: €900 (simpele Audi A4 elke 6 jaar, met meenemen van afschrijving)
Brandstofaccijns: €1500 (30.000km / jaar)
Energieheffing: €500
Er zijn vast nog meer heffingen en leges.

Blijft over: ongeveer €29.000. Voor de rest: ca. 600/mnd voedsel en andere zaken in het lage BTW-tarief: €430 Trek €1000 aan woonlasten af en je houdt zo'n €800/mnd over dat nu of straks (sparen) wellicht in het hoge-BTW tarief valt: €2.016

Onder de streep blijft er €26.500 netto over. Bij loonkosten van €58.000 komt dat neer op een belasting van 55%, inclusief alle aftrekposten en belastingvrije loonsom. Ik vindt dat bijzonder fors; ook al krijg je er wel het een en ander voor terug.

Muxje | 10-09-14 | 12:23 | + 2 -

Mans5 | 10-09-14 | 11:53
Prima voor jouw situatie, maar het gaat om de werknemert in dit topic. Die kan niks met ontwijkingsmethodes, want de verplichte afdracht is al voor hem gedaan.

Atlas Shruggs 10 | 10-09-14 | 12:22 | + 0 -

@Atlas Shruggs 10 | 10-09-14 | 11:26
Ik betaal geen 52% IB. En zelfs als ik 5 x modaal zou verdienen zou ik nog geen 52% IB betalen, omdat €56.531 daarvan lager belast worden (met 36,25% en 42%). Over het deel van het inkomen dat ik voor pensioen opzij zet betaal ik helemaal geen belasting - dat ga ik pas doen op het moment dat dit gaat uitbetalen. De effectieve belastingdruk op mijn inkomen komt daarmee ergens in de orde van 40% uit, en dan streep ik daarbij even het heen en weer schuiven met geld weg tegenover de plusminus 15% vergroting van de totale Nederlandse economie die daarmee gerealiseerd wordt. Als ik dat laatste niet doe is de effectieve belastingdruk op mijn inkomen een flink stuk lager, maar staan daar dan wel buitensporig hoge woonlasten tegenover.

Pierre Tombal | 10-09-14 | 12:11 | + 0 -

@atlas Shruggs: Ik zou een goede accountant nemen. meer dan 30% IB is echt niet nodig. Er zijn genoeg ontwijkingsmethodes. Een advies kost je misschien een paar duizend euro maar die heb je binnen een paar maand terugverdient.

Ik heb mijn accountantrapport erbij gepakt, zonder al te veel poespas bij een winst van 75.000 blijft er netto 54.398 over (IB 27%). Je kunt ook nog je partner mee laten werken of kinderen dan zou je nog lager uitkomen.

Mans5 | 10-09-14 | 11:53 | + 1 -

Pierre Tombal | 10-09-14 | 10:45
Je betaalt om te beginnen 52% IB en daarnaast, dus over hetzelfde brutobedrag, nog eens 22% pensioenbelasting en daar staat niks tegenover. Das 74% en dan hebben we nog 29 soorten belasting te gaan. Dus stel je gedachten over deze plundering nog eens bij.

Atlas Shruggs 10 | 10-09-14 | 11:26 | + 0 -

Een van de redenen dat NL zo duur is dat de zorg elk jaar duurder wordt omdat we tegenwoordig alles en iedereen kunnen behandelen zodat driedubbel gehandicapte baby'tjes nog in leven worden gehouden.
Het wordt tijd om eens wat stevige discussies te voeren over het maar blijven redden van de zwakken in de samenleving want erg toekomstgericht is dat niet.
@Mika: een shit vinex woning? Veel plezier in je middeleeuwse plaggenhut dan. Je hebt twee zakken aardappelen voor jou en je acht kinderen de komende winter. Succes!

uch | 10-09-14 | 11:09 | + -4 -

@Muxje | 10-09-14 | 09:11
Het gaat er niet om of je die belastingen wel of niet moet betalen, maar om de boude stelling dat dit tot een totale belastingdruk van 85% zou leiden. Zo is €400 afvalheffing voor een minimumloner 2,2% van zijn inkomen, waar hij zonder partnerinkomen overigens een vrijstelling voor krijgt, terwijl het voor een modaalverdiener nog maar 1,2% is. Waar die totale belastingdruk op uitkomt is dus heel persoonlijk, zeker ook ten aanzien van de intensiteit waarmee accijnsgoederen worden afgenomen.

Sowieso: wat zou je allemaal willen laten meewegen? 49,5% van wat ik voor mijn huis betaalde kan je als belasting benoemen. Mag ik dat deel van mijn hypotheeklasten dan als onderdeel van mijn totale belastingdruk meerekenen? Niet ik daarmee dan op 85% ga uitkomen, maar een ruime 60% moet ik daar wel mee kunnen halen denk ik zo.

Pierre Tombal | 10-09-14 | 10:45 | + -1 -

@Brou Is Back 10:27: Dat wordt steeds meer duidelijk, ondanks de pogingen het onder de pet te houden. Er zijn steeds minder werkenden die de belastingen op moeten brengen tegenover steeds meer niet-werkenden. Daarom pleitte ik ook voor een doorrekening van de lastenstijgingen op individueel niveau: gemiddeld is die stijging te overzien, maar per werkende valt het nogal tegen. En men begint tegen de grenzen van wat nog te heffen valt aan te lopen, dus gaat men snijden in voorzieningen, en steunmaatregelen die belastingbetalers nog enigszins ten goede komen verschuiven ook steeds meer naar zaken waar de netto-ontvangers meer profijt van hebben (collectief dan: ook zij merken individueel niet veel verbetering vanwege hun toenemende aantal). Daarnaast is men steeds meer genoodzaakt in algemene voorzieningen te snijden.

Wie werkt en belasting betaalt merkt dat er inderdaad steeds minder voor terugkomt, en zelfs de kerntaken van de staat worden niet meer naar behoren gefinancierd.

Muxje | 10-09-14 | 10:36 | + 5 -

Hoop op nog een leuke statistiek.
De groei van de overheid als werkgever en als inkomensverstrekker via WW,Bijstand, AOW, WIA, etc.

Islamofiel | 10-09-14 | 10:32 | + 0 -

@blabam | 10-09-14 | 10:22
Dat blijft een interessante discussie. Ik mag hier zeggen dat Willem-Alexander een klote-staatshoofd is en Rutte zijn hoofd het beste onder een guillotine kan leggen. Dat kost me wel 52% van mijn inkomen. Is het dat waard?

kapotte_stofzuiger | 10-09-14 | 10:30 | + 0 -

@De Treinende Rechter | 09-09-14 | 22:30
O ja? Wát krijgen we er dan voor terug? Ja, zo heel af en toe een nieuwe snelweg omdat alle voorgaande regeringen ons hebben opgescheept met een wegennet dat berekend was op het autogebruik in 1960.
.
Verder wordt ALLES minder! Minder pensioen, minder AOW, minder ouderenzorg, minder politie (recentelijk nog wel eens een agent op straat gezien? Zelfs flitsen doen ze nauwelijks nog!), minder defensie (NL kan in geval van oorlog misschien nog 5 werkende straaljagers mobiliseren, net zoveel jachtvliegtuigen als we hadden bij het begin van WWII en we weten hoe dat afliep), minder ziekenhuizen, minder thuiszorg, ga zo maar door.
.
Als ik van mijn leven al mijn belastinggeld had kunnen houden en beleggen, had ik die kudt-overheid helemaal niet nodig gehad, zelfs niet voor het aanleggen van snelwegen, want dan had ik mijn eigen helikopter kunnen hebben. Ik bedoel maar. Fuck de roverheid met hun wurgbelasting.

Brou Is Back | 10-09-14 | 10:27 | + 8 -

by the way: inkomsten belasting in Rusland is 13%.... maar gelukkig zijn wij "vrij" (in de keuze van onze belastingslaaf baan) en hebben we wat te zeggen over overheid beleid /sarc.

blabam | 10-09-14 | 10:22 | + 3 -

We betalen ons scheel in deze roofstaat en we krijgen er met de dag minder voor terug! Ja, meer allochtonen, meer criminaliteit. Ik ben dit land zo zat! Roven, stelen, graaien, verspillen, falen.... Dat is alles waar onze overheid in uitblinkt.
.
O ja, zo af en toe leggen ze nog eens een weg aan, dat wel, om te verkomen dat er opstand uitbreekt. Die weg kost dan wel een miljoenmiljard per strekkende kilometer omdat je een ambtenaar nu eenmaal alles kunt verkopen, maar wat maakt 't uit? Jan de Burgerlul betaalt toch wel. En verder: minder politie, minder defensie, minder hulp voor bejaarden, minder openbaar vervoer. Minder, minder, minder, dat is het motto van de overheid. Behalve als Wilders het roept, natuurlijk, en als het om belastingen gaat.

Brou Is Back | 10-09-14 | 10:14 | + 5 -

De Treinende Rechter | 09-09-14 | 22:30
"What does Webster say about soul?
"All I want is a good home and a wife
And a children, and some food to feed them every night"". We krijgen helemaal niet zoveel terug. In de middeleeuwen wilde men maar wat graag belasting betalen als dat betekende dat men veilig was als het dorp werd aangevallen. Tegenwoordig betalen we enorm veel, en krijgen we dingen die we niet willen hebben, en de dingen die we wel willen hebben krijgen we niet. Maar in de tussentijd krijg je steeds te horen dat we het zo goed hebben met onze iphones, vinexhuizen en lease auto. Nou in de jaren 80 toen een videorecorder nog onbetaalbaar was was ik echt niet minder gelukkig. Maar wel meer naiever en vrijer dan tegenwoordig. En ik denk dat datzelfde geldt voor mensen in de middeleeuwen. Die gingen echt niet elke avond huilend naar bed omdat het zo zwaar was. Vrijheid en geluk? "All I want is a good home and a wife, And a children, and some food to feed them every night" Tegenwoordig heb je een shit vinex woning, moet je oppassen dat je vrouw niet voor hoer wordt uitgemaakt. Je kinderen niet als enige blanke kinderen worden gediscrimineert op school. En je werkt je de hele dag kapot om niet alleen jezelf, maar ook alle werklozen van eten te voorzien. Veel plezier ermee. Maar ik ben net als Duitse Herder vertrokken naar scandinavie en ben veel meer onafhankelijk van de overheid en heb maandelijks meer geld over. En dan zeggen ze dat Zweden een hard belasting klimaat heeft. Nou dat zal allemaal wel als je op een bepaalde manier rekent. Maar in de praktijk is het honderden malen beter dan in NL.

Mika6101 | 10-09-14 | 10:04 | + 6 -

brabantman | 10-09-14 | 09:45 | +
Ik heb een soort definitie bedacht. Er wonen in Nederland Nederlanders en Hollanders. De Hollander wil niet meer bijdragen in Nederland. Om de bekende redenen. Ze vertrekken. Uit een stad of uit het land.

Als de Hollander verdwijnt dan blijft de Nederlander over, dat worden er steeds meer.

duitse herder | 10-09-14 | 10:00 | + 0 -

A.Dijkman | 09-09-14 | 22:56 |
.
Hoofdredacteuren die incasseren waar dat zou moeten en dan ook nog netjes terugkomen. Ik mag dat wel.
.
Hey, Gelauff! Let je even op?

pietvanvliet | 10-09-14 | 09:45 | + 0 -

Hallo zeg, de bedragen en percentages vliegen om mijn oren.
Als ik dit zo allemaal lees, moet ik zeggen dat Nederlanders allesbehalve initiatiefrijk zijn.
Zelf woon ik al jaren in Thailand. Buiten het mooie weer en de schitterende vrouwen (ja, ook ik heb een veeel jongere vrouw en ik blijf er jong bij) betaal ik 0% belasting. Officieel, dit vanwege een belastingovereenkomst tussen NL en Siam ter voorkoming van dubbele heffing. Thailand heft geen IB aan mensen boven de 50 jaar indien je niet werkt in Thailand. Doe ik ook niet ik heb mijn bedrijf in de US. Het geinvesteerde bedrag in je onderneming kun je vrij terugboeken plus jezelf een vergoeding hiervoor geven. Praktisch geen winst in de US en aangezien ik officieel buiten de US woon dus verder geen aanslag. Als ik met vrienden in NL hierover praat hoor ik altijd 'lul' argumenten van: 'waar moet ik werken', '' mijn kinderen zitten hier op school' Nu over dat laatste kan ik kort zijn, de (internationale) scholen hier geven stuk voor stuk beter onderwijs dan de scholen in NL. Hier kunnen de leraren tenminste nog rekenen en schrijven.
Maar ja, wie had het ook weer over de Jan Salie geest? Nederlanders zijn m.i. een laf en besluiteloos volk. Laten zich door de overheid zelfs nog een belasting van 100% aansmeren. Is allemaal minder belangrijk dan zwarte piet en boer Tom

brabantman | 10-09-14 | 09:45 | + 13 -

Boredzor | 10-09-14 | 01:13
Dank voor je commentaar. Want ik vergat nog te zeggen dat ik goed mijn best deed op school en ik had een prima baan. Echter van de lokale maffiabaas mocht ik me niet onttrekken aan de verplichte pensioenregeling. Die nog eens 22% extra belasting oplevert en waar niks tegenover staat, dank u feestelijk.
En toen ik daarna ondernemer werd, kreeg ik een medewerker van de lokale belastingmaffia achter me aan want mijn facturen waren zogenaamd niet echt.
Die mensen zijn te dom om te poepen maar ook zeer machtig dus weldra kreeg ik 10 man 8 jaar lang achter me aan en verhoogden ze incl boete mijn belasting naar 100%.
Dus mijn hartgrondige tip voor elke enthousiaste student, starter e.d. is DOE HET NIET. Laat je niet gebruiken als horige en emigreer nu het nog kan. Gisteren kwamen ze bij mij, morgen komen ze bij jou.
In elk ander land verdien je veel meer en ga je toch in NL werken, vroeg of laat ben je aan de beurt en die vuile nazi criminelen maken je kapot. Of vraag een uitkering aan, hier op DK kon je al eerder lezen dat je boven de 3000 per maand binnenschuift als steuntrekker, dus wie is hier nou gek.

Atlas Shruggs 10 | 10-09-14 | 09:41 | + 5 -

@duitse herder 09:32: Het gestelde doel is om schijnzelfstandigheid in de bouw en zorg tegen te gaan, en ik geloof ook wel dat ze dat inderdaad nastreven. Werknemers worden ontslagen en komen terug als ZZP'er, met een stuk minder zekerheden. Inderdaad is dat het gevolg van de ontslagregeling, maar de oplossing is om die regeling te veranderen, niet om je werknemers dan maar ZZP'er te maken.

Het probleem is dat er een hele hoop ZZP'ers tussen wal en schip komen. Met name de groep die uit eigen vrije keuze ZZP'er is geworden, maar door de overheid niet als "ondernemer" gezien moet worden. Prima dat je dan als ZZP'er bepaalde aftrekposten verliest, en ik zou ook nog wel kunnen verteren dat je gedwongen wordt de werkgeverspremies te betalen (in ruil voor sociale zekerheid), zodat je in wezen werknemer bij jezelf wordt. Maar de overheid zegt niet: "jij betaalt de werkgeverslasten", maar: "iemand moet die lasten betalen: jij, je opdrachtgever, of de bemiddelaar; we zien wel bij wie we aankloppen". En geen enkele bemiddelaar of opdrachtgever wil dat risico lopen, waarmee een VAR-loon eigenlijk neerkomt op een werkverbod.

Muxje | 10-09-14 | 09:40 | + 0 -

Muxje | 10-09-14 | 09:12 |
Een jaar of 10 geleden heeft Wouter Bos ook al geprobeerd de ZZP-ers de nek om te draaien om een extra ZZP belasting in te voeren.

De werkelijke reden is een frustratiereden en wel dat het duidelijker en duidelijker wordt dat:

1. de ontslagprocedure gericht is om het zo moeilijk mogelijk te maken voor een werkgever
2. bepaalde groepen gewoonweg niet meer aan de bak komen, bv leeftijd

In feite is dat een onnatuurlijke gang van zaken geworden. Bos en de zijnen moet erkennen dat het systeem averechts werkt. Willen ze dat ? Nee natuurlijk niet.

Een voorbeeld: Een tijd geleden konden de Zweedse werkgevers zelf besluiten om iemand te ontslaan. Daar heeft toen de socialistische Zweedse regering een stokje voor gestoken door ook een procedure te moetenlaten aangaan door diezelfde werkgever. Via de ambtenarij.

Eerst was toen het ww% plm 3-4% en werd nog in het jaar van invoering 8-9%. Daar is weinig verandering in gekomen.

duitse herder | 10-09-14 | 09:32 | + 1 -

Muxje | 10-09-14 | 09:11 |

Mee eens. Maar dan moet GS het wel zelf doen en niet een officiële NL instantie zoals bv het CBS. Want vrienden van...

duitse herder | 10-09-14 | 09:14 | + 2 -

@duitse herder 07:33: Wees maar niet bang: die ZZP'ers worden in 2015 de nek omgedraaid door de nieuwe VAR-regeling.

Muxje | 10-09-14 | 09:12 | + 4 -

@Pierre Tombal 23:05: Dat sommige heffingen niet inkomensgebonden zijn doet er niet toe: je betaalt ze nog steeds. En Helder Groentje heeft volkomen gelijk dat je naar de totale druk moet kijken; de almaar doorgaande lastenverzwaring wordt namelijk nog steeds bewust weggewerkt in allerlei heffingen en gemeentebelastingen die vaak niet eens in de inflatiecijfers terugkomen. Je "netto"-inkomen is allesbehalve dat; daar gaan ook nog een hoop extra belastingen van af.

Ik pleit hier en op GS al een tijdje voor het doorrekenen van de ontwikkeling van de echte belastingdruk in de afgelopen 10 jaar, voor een paar inkomensgroepen: kinderloze alleenstaanden, tweeverdieners met koters, etc. En dan end-to-end berekenen, dus loonheffing, werkgeverspremies, sociale lasten, maar ook BTW, accijnzen op drank en brandstof, assuratiebelastingen, afvalstoffenheffing, verplichte ziektekostenverzekering, eigenwoingWTFforfait, overdrachtsbelasting, leges, en heffingen die aan bedrijven opgelegd worden maar doorgaans nar consumenten worden doorgeschoven zoals invoerheffingen. Daarvan mogen wel regelingen worden afgetrokken die min of meer op een cash bijdrage neerkomen: HRA, zorgtoeslag, bijdrage kinderopvang. Maar het belangrijkste is om dit per gezinstype door te rekenen en DUS NIET TE MIDDELEN. Want dat is een andere truc waardoor de cijfers veel mooier lijken dan ze zijn.

Muxje | 10-09-14 | 09:11 | + 7 -

Watching the Wheels je berekening gaat nergens over. In principe hebben bedrijven weinig te maken met BTW. Je rekent een prijs excl. en dat is die €100. Dan gooi je er 21% BTW overheen die je klant voor je betaalt (en jij afdraagt). De klant kan dit weer vorderen. Per saldo gebeurt er niets, pas als het bij een particulier komt wordt het betaald.

Verder is de belastingsdruk van ZZP'ers (eenmanszaken) in de meeste gevallen lager omdat er meer fiscale voordelen zijn dan alleen de MKB-winstvrijstelling (die nu overigens al 14% is). Voldoe je aan het urencriterium en ben je nog starter, dan betaal je over een winst van bijv. €30.000 effectief maar ongeveer 12% belasting.

Yoshiii | 10-09-14 | 08:10 | + 0 -

Al vind tegenstander van het huidig systeem vind ik het natuurlijk een mooi verhaal. Maar als je ziet dat de bedrijfswinsten dalen na 2008 komt dat ook doordat de vraag afgenomen is, er verliezen zijn gemaakt etc. Waardoor er minder belastbaar winst is. Zo is ook de hele retailhandel op zijn gat belandt.

Dus ergens vind ik het best logisch.

Het probleem ligt echter niet bij het MKB. Wat ook hierin zit.
Het probleem ligt bij de financiele instellingen, grote corperaties etc.
Je zou dus eigenlijk een omzet grafiek er naast moeten zetten om goed in te zien wie er weinig of veel betaald.

kruz | 10-09-14 | 01:33 | + -3 -

@tlas Shruggs 10 | 09-09-14 | 22:33 | + 10 -

Als je dat echt gelooft had je misschien iets beter je best moeten doen op school of een fatsoenlijke baan vinden. Iedereen met een normaal inkomen houd VEEEL meer over dan iemand in de bijstand.

@bdn01 | 10-09-14 | 00:31 | + 0 -

America heeft zo'n grote schuld wat we alleen nog gezien hebben bij landen die snel daarna hyperinflatie hebben gekregen. De overheid geeft gigantisch veel geld uit en leent als een malle bij. Het is dat ze geluk hebben dat de dollar zoveel gebruikt wordt anders had het allang ingestort.
Amerikaanse staatsschuld is een flink stuk groter ten opzichte van het bnp als je het vergelijkt met Nederland.

En niet te vergeten. Word je ernstig ziek kan je nog zo weinig belasting betalen. De gemiddelde amerikaan zal alsnog een 2e hypotheek moeten nemen.

Boredzor | 10-09-14 | 01:13 | + 7 -

@ Harry Turtle,

Papegaai toch niet steeds de linkse correctmens na. Het gezamenlijk vermogen van de USA particulieren en bedrijven is veel hoger dan het weliswaar enorme overheidstekort. De USA staan er in dat opzichte gezonder voor dan NL, waar zowel de particulieren als de overheid op krediet leven. De USA zijn lang niet failliet, lees de cijfers er maar eens op na. Het overheidstekort in de USA zou als sneeuw voor de zon verdwijnen als ze daar iets hogere belastingen zouden betalen. Echter, de Amerikanen hebben een gezonde hekel aan belasting betalen en een functionerende democratie. Dat belet de overheid meer te belasten en houdt de overheidsuitgaven in toom.

bdn01 | 10-09-14 | 00:31 | + 5 -

TuurlijkNiet | 09-09-14 | 23:07
Leuke tarieven, vandaar dat de VS al 4 x technisch failliet is.

Harry Turtle | 09-09-14 | 23:57 | + 0 -

ha ha ha. Ik betaal hier in de VS slechts 14% inkomensbelasting. +/- 8% is federaal (nationaal) en zo'n 6% gaat naar de staat en in mijn geval het district DC. Hoewel het in omliggende staten zoals Virginia en Maryland ook ongeveer 6% is. BTW hoog tarief is hier 6% en BTW laag tarief is 2%. Wel moet ik van mijn netto salaris nog een aantal premies afdragen welke in Nederland via de werkgever worden afgedragen (zoals pensioen, zorgpolis, inkomensverzekering, etc, etc) maar zelfs als ik dat optel kom in niet aan het vermogen wat ik tot 5 jaar terug in Nederland betaalde. Ik vind het alleen jammer dat ik mijn familie in Nederland minder vaak zie..

TuurlijkNiet | 09-09-14 | 23:07 | + 25 -

@Helder Groentje | 09-09-14 | 21:18
Lichtelijk overdreven, want veel van de belastingen die jij noemt zijn helemaal niet inkomstengebonden. Maar het is toch zeker wel bijzonder schrijnend dat nadat zowel jouw werkgever als jijzelf reeds belasting hebt betaald over jouw inkomen, je vervolgens nog eens dubbel belasting moet betalen over de meest elementaire levensbehoefte die er bestaat: water. En minstens 6% over al het andere dat je nodig hebt om jezelf in leven te houden. En dat is dan nog het meest verbazingwekkende; want als je al iedere vorm van inkomen belast, waarom is het dan nog nodig om iedere uitgave ook nog eens te belasten? Ergens moet je dan toch een nultarief kunnen creëren?

Pierre Tombal | 09-09-14 | 23:05 | + 6 -

Ooit kwamen we in de Nederlanden in opstand tegen de Tiende Penning. Wat is er met ons gebeurd sinds die tijd?

Graaf van Egmont | 09-09-14 | 23:03 | + 20 -

En wat doet de overheid met deze cijfers? Juist ja, negeren. Nee, die zijn niet waar, die moeten anders uitgelegd worden. Ondertussen heb je overal Jopen rondlopen die zich het liefst helemaal kapot in de schulden werken om vooral maar aan die centjes te voldoen. Ieder z'n ding, maar ik ben na mijn opleiding het land uit. Heb geen zin om aan een opzettelijk faillissement van een economie mee te betalen.

Brinkman | 09-09-14 | 23:03 | + 9 -

ja het moet ergens vandaan komen !
' Myanmar krijgt drie miljoen extra van de Nederlandse staat om de ontwikkeling van het watermanagement te bevorderen.
Het geld wordt onder andere gebruikt om Myanmarese ambtenaren te trainen en om een Nederlandse watercoördinator aan te stellen. '

(c)ZWITSUL | 09-09-14 | 22:58 | + 15 -

@ duitse herder | 09-09-14 | 22:53 | + 0 -

heel goed recruteer alle eigenheimers om weg te gaan van dit kudt land!

Niet vergeten te blijven overal te blijven reageren hoe goed het ergens anders is he?

Doei!

De Treinende Rechter | 09-09-14 | 22:56 | + -5 -

@Helder Groentje

Bedankt voor je complimenten en suggesties! Altijd leuk als je mensen je werk waarderen omdat je ze wijst op een rapport met schokkende cijfers dat verder iedereen laat liggen! En misschien zorgde het woedewaasje voor je ogen dat even niet kon lezen dat hierboven letterlijk staat dat de burger zich scheel betaalt aan belasting. Geeft niet hoor. Ik heb trouwens ook even gemist waar we precies pleiten voor 0,01% vermindering van de belastingdruk maar als ik er iemand op betrap krijgt-ie de wind van voren!

Groetjes!

A.Dijkman | 09-09-14 | 22:56 | + 10 -

De Treinende Rechter | 09-09-14 | 22:30 |

Wie zijn 'we' ?

duitse herder | 09-09-14 | 22:55 | + 3 -

De Linkse en politieke hobby's moeten ergens van betaald worden.

Daar het volk in maart en mei 2014 nog steeds voor de gevestigde orde heeft gestemd, zal de belastingdruk heus niet lager worden.

De wil van het volk zeg maar.

ProAsfalt | 09-09-14 | 22:54 | + 12 -

Atlas Shruggs 10 | 09-09-14 | 22:33 | + 1 -

Er is steeds meer belangstelling voor de Scandinavische landen. Er komt in 2015 een speciale beurs om informatie te geven over die landen. www.scandinaviedag.nl/

Verder artikel 2013: Bovendien zijn de Scandinavische landen in opkomst vanwege hun gunstige woon- en werkklimaat. Vorig jaar hebben 144.175 mensen Nederland verlaten. www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2013/1...

Vanaf 2000-2014 hebben 1.767.276 emigranten Nederland verlaten.

duitse herder | 09-09-14 | 22:53 | + 3 -

@Dhr. de Wit | 09-09-14 | 22:39
Eens met De Wit, komen die winsten ook in de staatskas terecht, meteen van de bonusbankiers af. Zalm ook weer netjes naar de Balkenende-norm vanaf 2016, prettig geregeld. Nadeel is dat de overheid alles van je weet. Persoonlijk zit ik er niet mee, maar ik kan me goed voorstellen dat mensen daar wél mee zitten dus om die reden niet in te vullen (maar dat is dan ook wel de enige reden, van concurrentie tussen banken komt uiteindelijk toch niks terecht).

Watching the Wheels | 09-09-14 | 22:51 | + -6 -

Is het gewoon niet veel handiger om de roverheid alle bankrekeningen te laten beheren?
Salaris e.d. gaan dan direct naar de fiscus en met een speciaal door hen verstrekt pinpasje kun je dan boodschapoen doen. Wel zo handig, hoef je ook geen algebra gestudeerd te hebben om ook maar iets te snappen van al die percentages, aftrekposten e.d.

Dhr. de Wit | 09-09-14 | 22:39 | + 18 -

Nederlandse werknemers zitten als ratten in de val. Ook al besluit het kabinet tot een verhoging van 80% naar 100% belastingdruk, dan nog kunnen ze er niks tegen doen. En maar harder werken, nog harder, ja nog maar wat meer overuren.
Stop gewoon, stop ermee want het heeft geen zin om voor niks te werken. Je kan veel beter een uitkering aanvragen want tegen dit soort percentages werken heeft geen enkele zin. Je hebt de illusie dat er iets op je loonstrook staat? Na je echte vaste lasten blijft er altijd 0 over eind vd maand.
Bedrijven kunnen weg en die gaan dus ook weg, daarom zijn de tarieven wat gedaald.
Emigreer en je zult zien dat ergens anders veel meer verdiend kan worden, dat geeft pas lucht. Het viel me wel op dat de weekendvlucht uit Zwitserland vol zat met Nederlanders, dus het besef begint kennelijk te komen.

Atlas Shruggs 10 | 09-09-14 | 22:33 | + 28 -

@ Helder Groentje | 09-09-14 | 21:18 | + 41 -

ho ho kom kom nou nou
nu draaf je wel door.

Wij hebben het zo erg belast als we nu zijn VEEL BETER dan toen.
Zeker, we worden veel te zwaar belast en dat leidt ook tot weinig groei, maar we krijgen er ook iets voor terug.

De Treinende Rechter | 09-09-14 | 22:30 | + -43 -

Als een Deen aan mij vraagt hoe het in Nederland is om daar te wonen dan krijgt hij/zij dit antwoord:

Nederland is het duurste land en meest criminele land om te wonen. Wil je in Nederland leven in vrijheid dan moet je dat schriftelijk aanvragen.

duitse herder | 09-09-14 | 22:13 | + 23 -

Je ziet in grafiek 10.2.2 zo'n 30% krimp van het beschikbaar inkomen bij bedrijven in 2013. Die hebben dus minder geld om te investeren, zeker als banken striktere regels hanteren en in grafiek 10.5.1. zie je de effecten van de BTW-verhoging voor huishoudens.

Samengevat: belastingen verhoogd tbv. bestaande uitgaven buiten de directe binnenlandse economie (Griekenland, EU), want ... minder geld beschikbaar bij huishoudens en bedrijven dan in 2012.

Daarbij nog aangevuld het feit dat mensen met spaargeld hun hypotheken massaal aflossen economie.rabobank.com/publicaties/201... (terwijl juist die mensen vaak al overwaarde hebben en het geld dus beter in de economie hadden kunnen houden, tenminste ... vanuit de economie gedacht) en je hebt het recept voor een diepere recessie in 2015 als de export het gat niet gaat vullen (zonder aanvullende investeringen/financieringen?).

De bestaande overcapaciteit zorgt bij onvoldoende geld voor concurrentie tussen bedrijven en prijsdalingen en dus inkomstendalingen en ook belastinginkomstendalingen.

Watching the Wheels | 09-09-14 | 22:05 | + 1 -

@Watching the Wheels | 09-09-14 | 21:28
Moet er nog wel aan toevoegen dat dit uiteraard alleen zo is als je goed draait, boven een bepaalde grens, dus even los van de heffingskortingen die alle werkenden hebben en los van de zelfstandigenaftrek en HRA anders is het verhaal niet eerlijk. Bedoelde alleen te zeggen dat het zo eng is dat ze er zo vanuit gaan dat het jaar op jaar binnenstroomt, terwijl iedere ZZP'er weet dat je je het l*zer*s moet werken om het voor elkaar te krijgen. Vervolgens kun je belastingen (BTW, IB) voorschieten, omdat klanten niet zelden niet op tijd kunnen betalen. Dat laatste maakt dat het bij de Belastingdienst nog allemaal aardig lijkt te draaien, maar in het veld zie je duidelijk de effecten van te weinig geld in het systeem. Het geld gaat trager rond en dat kan niet anders dan uiteindelijk komend jaar ook effect hebben op de inkomsten van de overheid. Met Prinsjesdag hoor je dat het goed gaat, bij de voorjaarsnota in 2015 horen we dat het toch tegenvalt.

Watching the Wheels | 09-09-14 | 21:45 | + 12 -

Leuk detail: die "luie" Fransen betalen nog minder belasting dan Duitsers en Belgen.

kapotte_stofzuiger | 09-09-14 | 21:37 | + 22 -

@Helder Groentje | 09-09-14 | 21:18
Voordat u kritiek uit op DasKapital: die aanslagen wegenbelasting zou ik voortaan negeren, die van de motorrijtuigenbelasting daarentegen niet.

Voor de rest een +1 voor uw reaguursel.

kapotte_stofzuiger | 09-09-14 | 21:33 | + -14 -

In de middeleeuwen hadden horigen het beter qua inkomen dan nu.
Helder Groentje | 09-09-14 | 21:18 | + 1 -
Amen to that.
Ik vergelijk het leven in NL voor de brave burger altijd met mensensmokkel.
De mensen worden naar een land gesmokkeld met de belofte dat ze een bepaalde tijd voor het syndicaat moeten werken (om de overtocht te betalen) en dat ze daarna vrij zijn. Het blijkt echter dat ze continu voor het syndicaat moeten blijven werken omdat deze ook absurd hoge huisvestingskosten in rekening brengen. Een oneindige ondoorbreekbare cyclus. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse belastingslaaf met zijn Vinexbunker met tophypotheek en glimmende leasehok. Een leven van hard werken in armoede voor een kunstmatige gefabriceerde schuld en steeds meer "kosten" die worden verzonnen door het syndicaat.

jemagookniksmeer | 09-09-14 | 21:33 | + 84 -

Een ZZP'er die een factuur voor arbeid stuurt van bijvoorbeeld 121 euro incl. BTW, draagt 21 euro BTW af en vervolgens mag hij of zij 12% MKB vrijstelling aftrekken, om daarna 52% over 88 euro is 45,76 aan IB belasting te betalen. De klant krijgt een factuur voor 121 euro (als de klant geen bedrijf is, kan deze de BTW uiteraard niet terugvorderen). De ZZP'er houdt 12 euro plus 42,24 euro = 54,24 euro over en betaalt dus feitelijk over 121 euro ongeveer 55,2% belasting. Enge is dat de overheid aan die inkomsten is gaan wennen, terwijl het de komende jaren minder zal zijn.

Watching the Wheels | 09-09-14 | 21:28 | + 72 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken