Ook viskeurmerk kan in de kliko

Keurmerken, we zijn er vaker kritisch over geweest. Omdat het veelal niets meer is dan een marketingtruc om producten te greenwashen en veel geld te vragen. Keurmerken zijn moderne aflaten om het goedmensgeweten te sussen. Maar we dwalen af. Vandaag kijkt de Volkskrant (inlog) kritisch naar het internationale keurmerk voor duurzaam gevangen vis Marine Stewardship Council (MSC). Duurzaam staat in dit geval voor 'goed voor het milieu' en niet per se voor 'dierenwelzijn', blijkt uit deze keurmerkenwijzer. Maar wat blijkt: voor veel kleine vissers die duurzaam vis vangen is het label te duur. Het kost geld om het certificeringsinstituut te laten checken of je nog wel duurzaam vist. Het label voeren op de verpakking in de winkel kost bovendien 0,5% van de verkoopprijs. Dat lijkt niet veel, maar als de marges klein zijn is dat het wel. Dus laten veel kleine, duurzaam werkende vissers het maar zitten. 'Terwijl dat natuurlijk precies het soort vissers is dat op veel sympathie kan rekenen bij het grote publiek,' merkt de voorzitter van de Nederlandse Vissersbond terecht op. De grootkapitalistiese visserijbedrijven kunnen de kosten vaak beter dragen omdat de productie groter is. En zij verdienen er ondertussen lekker aan: schol met een keurmerk brengt op de veiling bijvoorbeeld 10% meer op dan zonder label. 'Het label blijft voor de consument heel positief (...)', probeert de directeur van de stichting de Noordzee de zaak nog recht te breien, 'Maar dat wil niet zeggen dat alle vis zonder MSC taboe is. Gelukkig beseffen veel consumenten dat ook wel.' O ja, beseffen consumenten dat? Jahaa, want die kunnen namelijk óók kijken op de website goedevis.nl waar ook vissen zonder MSC-keurmerk bij staan! Handig voor al die mensen die voor het supermarktschap met vis staan en hun geweten willen sussen met de aanschaf van een bakje duurzame vis! As if. Maar is daarmee niet meteen de overbodigheid van het keurmerk een ietsiepietsie aangetoond?

Reaguursels

Inloggen

@sjipsknippert | 15-08-14 | 17:00
kannibalisme gaat het helemaal worden deze eeuw: 2 problemen in één klap opgelost

kees1960 | 16-08-14 | 18:13 | + 0 -

@ Organische evolutie | 15-08-14 | 13:33 | + 1 -

Allemaal leuk wat u zegt maar de altijd naar meer geld beluste homo sapiens zal ook met regeltjes niet te stuiten zijn. De beste oplossing voor heel veel problemen is gewoon minder mensen op deze planeet dat is de beste duurzame oplossing. Uw oplossingen zijn slechts pappen en nathouden en jezelf wijs maken dat je milieubewust bezig bent. Dit is gewoon op te lossen door te zeggen dat alle boten die groter zijn dan xxx meter worden getorpeteerd.

sjipsknippert | 15-08-14 | 17:00 | + -2 -

Organische evolutie | 15-08-14 | 15:14
De 'debielisering' van de samenleving leidt er inderdaad toe dat zuivere marktwerking niet altijd meer verstandig is. Maar moeten we dat tegengaan middels symptoombestrijding (regulering) of door het bij de bron aan te pakken? Het rubberentegel-beleid van de overheid ontheft ieder van zijn eigen verantwoordelijkheden en behandelt iedere burger als kleuter; het is dus niet vreemd dat men zich ook zo gaat gedragen. Ik hoef jou niet te vertellen dat dit leidt tot een vicieuze cirkel van meer en meer regulering.
Als de overheid zijn neus niet overal in steekt zal 'het volk' gedwongen worden om op te groeien en eigen verantwoordelijkheden te nemen. Mensen zullen zich hierdoor beter zelf gaan informeren en minder vertrouwen op voorgekauwde informatie. En dan zijn we (volgens mij) uitgekomen van jouw idee van marktwerking en blijken we het met elkaar eens te zijn :-)

blubberpoesje | 15-08-14 | 15:47 | + 1 -

@blubberpoesje | 15-08-14 | 13:59 | + 0 -
Ook jij weer bedankt :)
Om op je vraag terug te komen - wat is er mis met visfabrieken (met in acht name van het/jouw idee dat zee-eigenaren goed voor hun stukkie, dus brood, zullen zorgen) - daar was reaguurder 2.4 mij (geloof ik ;) voor: het is te complex.

Gezien mijn nick zal het jou waarschijnlijk niet verbazen dat mijn bezwaar tegen visfabrieken verder gaat. Vanuit mijzelf vind ik het niet eerlijk, maar goed, wie ben ik? En kijk ik naar traditionele marktwerking, dan vertrouw ik de dragers ervan niet (meer). In dit geval de rederijen van visfabrieken. Op den duur zal (jouw) goed zeebeheer (want daar heb je het over) het afpikken tegen share holders value, prijsmechanismen, concurrentieslagen etc etc.

Hier, klein relevant - want zee - voorbeeld: de 'evolutie' van de succesvolle jaarlijks terugkerende TV-serie Shark Week van het commerciele Discovery Channel. Van een inhoudelijk sterk document, tot platte, feitenverdraaiende senensatieTV:
www.youtube.com/watch?v=i5C-DQ0edR0

En hier, over de eredivisie van klassieke markteconomie: de financiele sector. De int. bekroonde documentaire Four Horsemen, ook m.m.v. klassieke markteconomen:
www.youtube.com/watch?v=5fbvquHSPJU

Ik geloof in marktwerking. Maar dan moeten afnemers/consumenten wel goed geïnformeerd zijn en blijven, voordat ze een keuze maken tussen prijs, kwantiteit en kwaliteit. Een sectoraal ingevoerd keurmerk, waarbij vissers zelf uitleggen waarom zij kiezen voor kleinschaligheid en innovatie, kan denk ik goed concurreren met louter prijsconcurrerende vis van visfabrieken.
Groet,

Organische evolutie | 15-08-14 | 15:14 | + 2 -

@blubberpoesje | 15-08-14 | 13:59
De Neo-Malthusiaanse ideeën zijn slecht toe te passen op "commons" (om maar Hardin's woorden te gebruiken) waar geen duidelijk te definiëren barrière aanwezig is. Een visstand is geen statisch goed, en behoort niet tot een bepaald geografisch gebied, waardoor het niet goed te verdelen is aan private eigenaars.
Ook zit er nog een probleem met het soort eigendomsrecht dat de staat deze private eigenaars zal gunnen. Er moet sprake zijn van eigendomszekerheid wil een eigenaar zijn assets goed onderhouden, langlopende maar eindige contracten zullen toch voor het economisch aantrekkelijke uitputten van de bron zorgen, dit valt te zien in gevallen van roofbouw waar land voor beperkte tijd aan een teler wordt gegund waar na decennia sprake is van totale uitputting en erosieproblemen als gevolg daarvan.
Ik ben het met je eens dat het mogelijk tijd is voor een herziening van het stelsel van visrechten, maar het probleem is te complex om met een simpele blauwdrukoplossing op te kunnen lossen. Het zal uiteindelijk toch samen met de huidige vissers moeten veranderen, maar er moet wel eens vaart mee worden gemaakt.

Op een wat positiever noot, certificering kan natuurlijk ook goed worden uitgevoerd, binnen de visserij is er het Canadese voorbeeld van thisfish.info waarbij vooral op de traceability van het product wordt gelet. Ook kan de consument ermee zien hoe, waar en door wie zijn vis gevangen is aan de hand van een label en code. Dan weet je tenminste wat je krijgt als je te ver van zee zit om bij de visser zelf te kopen.

2.4 | 15-08-14 | 14:40 | + 1 -

Organische evolutie | 15-08-14 | 13:33
Allereerst mijn complimenten voor je keurige reactie; de meesten komen niet verder dan wat inhoudsloos geblaat.
Wat is er mis met 'visfabrieken' op zee? Behalve dat het een ongezellig idee is, kan het in mijn ogen geen kwaad. Daarbij ga ik er natuurlijk wel van uit dat ze uit eigen belang de visstand op peil houden.
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met de keuzevrijheid van een consument. Wat verandert daarin?

blubberpoesje | 15-08-14 | 13:59 | + 1 -

Bah; nog meer regels! Waarom heeft de overheid überhaupt iets te zeggen over een stuk zee dat van niemand is? (...)
blubberpoesje | 15-08-14 | 13:06 | + 0 -

Nee, 'mijn' hoofdoplossing wordt niet opgelegd door de overheid, maar door de 'producerende' sector zelf (of in dit geval natrekkende sector nl.wikipedia.org/wiki/Natrekking ) . De visgronden en -quota zijn er al, en met innovatieve vistechnieken heeft de sector, dus ook niet de overheid, telkens wat aan de consumenten te vertellen.

Over dat de zee van niemand is, die je dus kan privatiseren, dat is onzin. De vis is van niemand (totdat je 'm vangt = natrekking in juridische zin). De zee is ingedeeld in territoriale en internationale wateren of open/high seas nl.wikipedia.org/wiki/Territoriale_wat... . Met jouw privatisatie werk je visfabrieken in de hand die maanden op zee kunnen blijven, waardoor je - doorredenerend - consumenten alle keuzemogelijkheid ontneemt. Dus nee, ik handhaaf mijn stelling.

Organische evolutie | 15-08-14 | 13:33 | + -1 -

@ Organische evolutie | 15-08-14 | 12:55 | + 0 -
Bah; nog meer regels! Waarom heeft de overheid überhaupt iets te zeggen over een stuk zee dat van niemand is?
In mijn ogen is het beter om zee gewoon privaat eigendom te maken. Een vis verwerker zal graag een stuk zee kopen, beheren, bevissen en onderhouden. Hij heeft er namelijk geen enkel belang bij om vis uit te roeien. Een boer pleegt toch ook geen roofbouw op zijn eigen akker? Een natuurorganisatie kan vervolgens hetzelfde doen om de paars gestipte glim makreel te beschermen.
Iedereen blij en de overheid buitenspel gezet.

blubberpoesje | 15-08-14 | 13:06 | + -1 -

De oplossing is simpel: een nieuw keurmerk #wantzoroltkennelijkhutvolk. Om aan dit nieuwe keurmerk te voldoen, moeten vissers voldoen aan drie zaken. Verreweg op:

1) Het schip kan niet groter zijn dan 12 meter (en xx cm, want de EU gaat tuu'lijk op details)
2) Keurmerkhouders vissen met de modernste (bodemsparende) technieken
3) Vissers houden zich aan toegewezen visgronden en -quota.

Merk op dat de grootte van de schuit er met kop en schouders bovenuit steekt. Met kleine schepen moet je snel terug naar de wal; geen opslag- en bunkercapaciteit. Er is immers maar 1 regel voor "duurzaam" gevangen WILDE vis: [VET]scholen en (te kleine) soorten moeten de kans hebben om aan de netten te ontsnappen.[/vet]

Ja, het is echt zo simpel.

Vanaf dit level playing field herbouw je de vismarkt; zowel van en naar binnenlandse en buitenlandse markten. Compleet met bewustwordingscampagnes naar binnenlandse/EU consumenten.

Voor de liefhebbers:
* Interview Dos Winkel, Wat is er mis met vis (2010):
www.youtube.com/watch?v=uc0rFvh8Gvk (2min55sec)
* Van de club van OUwehand(lol)/Thieme: Sea, the Truth (2010):
www.youtube.com/watch?v=V325y7QCg3c (60min14sec)

Organische evolutie | 15-08-14 | 12:55 | + 2 -

Keurmerk, groen, verantwoord etc. allemaal paarse broeken gelul, kostprijsverhogend en garanderen helemaal niets. Onze roverheid vindt alles goed zolang ze maar mee kunnen graaien. Door dit soort gelul gaan we naar de knoppenen is verzonnen door de zachte sector vanwege de graaibaantjes.

sjipsknippert | 15-08-14 | 12:25 | + 3 -

Ik let altijd juist op in de winkels dat ik zoveel mogelijk producten zonder keurmerk koop. Enige vertrouwen in die keurmerken heb ik niet, ik zie ze voornamelijk voor wat ze zijn: Een marketing truuk door een stel duurzaamheidskneuters die makkelijk rijk willen worden over de ruggen van boeren/vissers/producenten.

Zodra er duurzaam, groen of andere keurmerk onzin aan vast zit; ga ik op zoek naar een alternatief.

WJST | 15-08-14 | 12:16 | + 5 -

Vis uit de supermarkt. Niet alleen te duur, maar ook nog eens niet vers genoeg. Koop wel op de markt of bij Jan van As ;-)

Boetsj | 15-08-14 | 11:59 | + 0 -

Vis kopen doe ik wel online direct uit de haven de volgende dag op de stoep,.... zo weet je bij welke visser het vandaan komt..

arretje | 15-08-14 | 11:37 | + 2 -

@ Espro | 15-08-14 | 09:58 |
Precies; er staat alleen maar dat vis zonder keurmerk niet minder duurzaam hoeft te zijn dan vis mét keurmerk. Beetje tendentieuze titel van dit stukje....

blubberpoesje | 15-08-14 | 11:10 | + 3 -

Vis duurzaam gevangen of niet, blijft dood in de ruimen belanden.

holegeluba | 15-08-14 | 10:33 | + 0 -

Dus de vis word nog steeds duur betaald?!

nogeenreactie | 15-08-14 | 10:19 | + 5 -

@Espro : Het mag dan ook in de groene kliko.

Withnail | 15-08-14 | 10:08 | + 8 -

Hoezo in de kliko? Zie in betoog geen argument dat het MSC-keurmerk niet duurzaam is.

Espro | 15-08-14 | 09:58 | + 8 -

Als vis 10% meer opbrengt op de veiling, dan is 0,5% van de verkoopprijs toch peanuts. Of gaat de prijs nog minimaal 20 keer over de kop? Of hebben we het hier over de handelaar die het keurmerk+kosten krijgt en niet de visser? Of is die certificerings audit voor de vissers echt verschrikkelijk duur en zo ja hoeveel dan?

Harry Turtle | 15-08-14 | 09:37 | + 16 -

De kleine, duurzaam werkende vissers vissen dus weer achter het net.

BurgerSpionageNummer | 15-08-14 | 09:31 | + 10 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken