Bedrijven moeten geen vennootschapsbelasting betalen

Nederland is geen belastingparadijs naar de maatstaven van de Europese Commissie. Maar vergeleken met de Verenigde Staten is het Nederlandse belastingklimaat voor bedrijven tamelijk aangenaam. Dus vertrekken Amerikaanse bedrijven al decennialang richting Europa en Nederland. En in plaats van die bedrijven te veroordelen, zoals president Obama die daarover zei 'it ain't right', vindt het American Enterprise Institute (AEI, bekend van) dat volstrekt logisch. Volgens onderzoeker en fervent twitteraar James Pethokoukis moeten we patriottisme namelijk onderscheiden van business. Eigenbelang en dat van bedrijven gaat voor dat van de natie. En daarover gesproken: het zou beter zijn als de hele wereld een groot belastingparadijs werd. Want dat zou beter voor bedrijven en daardoor voor werknemers zijn. In de eerste plaats leiden hogere vennootschapsbelastingen tot lagere lonen, aldus het AEI. Maar in de tweede plaats is vennootschapsbelasting volgens de OESO domweg schadelijk. Van alle belastingen is vennootschapsbelastingen het slechtst voor groei. Daarom pleiten sommige economen ook voor het volledig afschaffen van Occupy's favoriete belastingen. Uit recent onderzoek (pdf) blijkt dat reële arbeidslonen in de VS ten minste 10% stijgen als de vennootschapsbelasting wordt afgeschaft. Dit doordat er middelen vrijkomen voor investeringen die vervolgens de arbeidsproductiviteit (en daarmee de lonen) stuwen. Mooi, dus eigenlijk moet iedereen het Nederlandse voorbeeld volgen. Zijn we toch nog een soort van gidsland.

Reaguursels

Inloggen

De decennialange linkse anti-kapitalistische indoctrinatie op school en in de media speelt ons parten.. Het propaganda idee dat (hogere) winst louter de zakken van de "rijken" vult is echt onzin.. Als je uitgaat van het feit dat een bedrijf en zijn aandeelhouders (rijk of niet rijk) streven naar winstmaximalisatie dan zijn twee zaken essentieel: continuiteit en groei. Het is daarom dat een bedrijf altijd moet investeren om zichzelf (zelfstandig) te kunnen handhaven in de markt (continuiteit) en daaruit volgend te kunnen groeien; bijv omzetgroei, vergroten marktaandeel etc. Met als einddoel: winst. Verzuimd een bedrijf te investeren dan is stilstand achteruitgang en het einde nabij (faillisement of overname). Gezonde bedrijven potverteren hun winsten en vermogens dan ook niet door alles uit te keren. Investeringen moeten altijd geheel of gedeeltelijk uit eigen vermogen worden gefinancieerd en daar zou een verlichting van de belastingdruk kunnen helpen. Met name voor het MKB zoals Muxje dat stelt. Dat winst altijd met "rijken", "elite", "1%" in verband wordt gebracht is Piketty propaganda nonsens, het staat iedereen (100% vd bevolking) vrij om aandelen te kopen of te investeren. Als je het niet durft dan ook niet zeuren dat je niet rijk wordt. Rijken zijn ooit rijk geworden door het hebben van lef en het nemen van risico's. Ook rijk blijven is voor een groot gedeelte risico's nemen.. Dat hogere lonen automatisch leiden tot innovatie en motivatie is een valse vakbonds mantra. De mens is liever lui dan moe, dus waarom zou je harder werken of innoveren als de vakbond tijdens onderhandelingen een gegarandeerde loonsverhoging regelt voor hetzelfde werk? Opwaartse loonontwikkelingen zullen moeten functioneren als een incentive voor innovatie en productieverhoging

dr fijnstof | 05-08-14 | 12:27 | + -2 -

Na lezing van het paper valt het mij weer op hoe complex dit vraagstuk is. In de kern is het theoretisch niet aantrekkelijk om VPB te heffen. In de praktijk zijn de consequenties kostbaar om te repareren (dalende vraag naar producten, armoede bij grote delen van de bevolking, grote export van kapitaal uit winsten, verminderde mogelijkheid van de staat om belasting te heffen en dus uitkleding van publieke functies zoals onderwijs en zorg, etc.). Die kosten worden niet meegenomen en dat erkennen de auteurs (ruimhartig).

Zouden die kosten wel worden meegenomen dan ontstaat er een heel ander plaatje. Of wanneer je van mening bent (zoals ik) dat gebrek aan vraag de belangrijkste oorzaak van deze crisis is. Want ook dan is dit geen goed voorstel.

Wat mij betreft is dit een theoretische exercitie zonder directe toepasbaarheid in de huidige beleidsdiscussie. Het ligt meer voor de hand om internationaal naar een VPB toe te werken die niet meer omzeild kan worden, zodat alle bedrijven dezelfde VPB betalen.

kleuterleider | 05-08-14 | 12:01 | + 0 -

Wat een onzin W.J. Hilderink. Je haalt weer 2 dingen doorelkaar.

VPB voor nederlandse 25%, de VPB in duitsland is bv 15% dus lager.

Een van de redenen waarom Nederland populair is als vestigingsplaats heeft te
maken met de zogenoemde deelnemingsvrijstelling. Deze regelt dat een bedrijf
over winsten van dochterondernemingen geen vennootschapbelasting hoeft te
betalen.

Mans5 | 05-08-14 | 11:56 | + 0 -

Iedere vermindering of verlaging van Nederlandse belastingen is een utopie. Ik kan mij slechts één verlaging herinneren en dat was de btw verlaging onder leiding van het kabinet Lubbers.

duitse herder | 05-08-14 | 11:05 | + 1 -

@mentaliteit is alles 03:35: Eens dat er iets aan de belastingontwijking gedaan moet worden. Maar juist vanwege die belastingontwijking, en de speciale deals die grote bedrijven met de fiscus kunnen sluiten, is het niet zo'n gek idee om de vennootschapsbelasting te verlagen. Frank87 heeft gelijk: zo'n verlaging maakt voor multinationals niet uit want die betalen toch al nauwelijks belasting. Maar het geeft wel lucht aan lokale bedrijven en het MKB die nu als enigen de volle mep betalen, maar wel moeten concurreren met de grote jongens die vrijwel belastingvrij opereren.

Muxje | 05-08-14 | 09:13 | + 1 -

sorry, de vos preekt.

minimá-armezusvan.. | 05-08-14 | 09:12 | + -1 -

als de boer de passie preekt, boer pas op je kippen! amerikaanse bedrijven ontvangen een staatssubsidie middels de check-the-box rules op hun niet-amerikaanse activiteiten. die subsidie wordt betaald door de landen waar de activiteiten plaatsvinden middels uitholling van hun belastinggrondslag. omgekeerd is dit uiteraard niet mogelijk, dus lokale activiteiten worden vol belast, nota bene tegen een tarief van bijna 40%. nederland, de koopman wint het hier van de dominee, faciliteert amerikaanse bedrijven in dit plan, en profiteert van de geldstromen en wat nederlandse investeringen, onder het motto, als ze ergens gaan zitten, kunnen ze beter bij ons komen zitten. vennootschapsbelasting kent geen rechtvaardiging, anders dan financiering van de overheid en een beperkte rem op vermogensaccumulatie in rechtspersonen. wanneer het mogelijk zou zijn om de gerechtigden tot de vennootschappen te belasten voor de resultaten in de vennootschappen, dan kan de vennootschapsbelasting worden afgeschaft. helaas is dat niet mogelijk. het "grootkapitaal" is eenvoudig weg niet onder controle te krijgen, sinds de geest uit de fles is in de 19e eeuw. communisme, wat een oplossing voor het probleem beoogde te zijn, was ook geen succes, dus het blijft maar doormodderen.

minimá-armezusvan.. | 05-08-14 | 09:12 | + 0 -

Voorlopig wordt het gaspedaal voor het gratis geld dat de bedrijven en particulieren moeten ophoesten nog dieper ingedrukt. Zij laatste truc voor nog meer en langer gratis geld. Want de zaken lopen toch niet zo goed.
www.telegraaf.nl/binnenland/22931391/_...

duitse herder | 05-08-14 | 09:10 | + 1 -

@lagging
Niet alleen wordt de marginale toename van bruto lonen meteen de nek omgedraaid, ook moeten er dan nog meer toeslagen worden uitgekeerd, omdat nog meer mensen die gewoon een fulltime baan hebben niet meer kunnen rondkomen. Waardoor de overheidsuitgaven nog meer de pan uitrijzen en de binnenlandse bestedingen nog meer dalen. Het cumulatieve effect is dus dat de belastingverhogingen (een stuk) meer moeten opbrengen dan de verlaging van de vennootschapsbelasting kost.

@frank87
Dat maakt wel degelijk heel veel uit, de winst die een bedrijf maakt, zeker een multinational, verdwijnt naar het buitenland. Het geld dat werknemers hier verdienen blijft het meest hier. Er zal wat naar het buitenland gaan dmv vakanties, maar de binnenlandse bestedingen nemen toe als de mensen meer te besteden hebben. Dat we vervolgens minder toeslagen hoeven uit te keren betekent dat de overheid ook minder kwijt is, dus minder staatsschuld met dezelfde inkomsten.

Kijk nou gewoon eens naar Amerika, die bedrijven zijn NIET begaan met hun werknemers. Het is niet voor niks zo dat de meeste mensen aan de onderkant daar 2 banen nodig hebben om uberhaupt te kunnen wonen en eten. Als je de werkeloosheidscijfers daar bekijkt dan gaat het zo slecht nog niet maar als je kijkt hoeveel mensen daar onder de armoedegrens leven is het gewoon een 3ewereldland.
Verzin liever een fatsoenlijke manier om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan en gebruik die belastingen om de werknemers belastingverlaging te geven. Innovatie krijg je als de lonen hoog zijn, niet als die laag zijn. Maar met meer winst voor bedrijven gaan die lonen niet omhoog. Dit gaat over RL, dus baseer je verhaaltjes op de realiteit en niet op een of ander sprookje.

mentaliteit is alles | 05-08-14 | 03:35 | + 14 -

Als de vennootsschapsbelasting wordt afgeschaft, verdwijnt de toegenomen winsten in de zakken van de 1% elite die daar minder dan 15% belasting over betalen.
Gevolg is een enorme daling in de belasting opbrengsten die dan weer goedgemaakt moeten worden door de inkomstenbelasting (in de VS zo'n 30% a 40% op federaal en staatsniveau samen), die voornamelijk door de middenklasse wordt betaald, stevig te verhogen.
Een marginale toename van bruto lonen wordt daardoor volledig de nek omgedraaigd.

Leuk WCeend plannetje van en voor de elite dus.

Lagging | 05-08-14 | 02:31 | + 11 -

HaHaHa !

hogere winsten = meer investeringen ? grapje zeker ? hogere bonussen en dividenten zal je bedoelen...

FW Ta-183 Huckebein | 05-08-14 | 00:16 | + 21 -

Het maakt natuurlijk niet uit of je het bedrijf of de werknemer belasting laat betalen, uiteindelijk houden de mensen even veel over.
Het enige nadeel aan vennootschapsbelasting is inderdaad wat Coffee Party zegt: het MKB zit er aan vast, en de multinationals ontwijken hem.

frank87 | 04-08-14 | 23:29 | + 3 -

Als overheid ga je belasting ophalen bij die partijen die geen mogelijkheid hebben om belasting te ontwijken. Dus werknemers, consumenten en MKB zijn de klos. Wat rest is een mooi verhaal om dit uit noodzaak geboren beleid te verdedigen. Niets mis mee natuurlijk, doe je het anders dan draai je als land kapot.

KingScarGill | 04-08-14 | 23:22 | + 1 -

@ taxhond | 04-08-14 | 22:29 | + 1 -

Nou nee, niet echt hetzelfde resultaat. Het idee is dat door de het afschaffen van de VPB er meer ruimte ontstaat voor bedrijven om te investeren vanuit hun bedrijfswinsten. Meer kapitaal per werknemer betekent meer productie en dus stijgende reele lonen. Dat is iets anders dan de belastingschijven verlagen zonder dat daar productieverhoging tegenover staat... Meer geld (netto inkomen) voor hetzelfde werk zal nooit leiden tot innovatie en verhoging van de arbeidsproductiviteit. U haalt supply side economics en demand side door elkaar.... Overigens is belasting verlaging altijd goed om de (particuliere)bestedingen aan te zwengelen, beter dan het verhogen van overheidsuitgaven met tekorten en staatschuld tot gevolg...

dr fijnstof | 04-08-14 | 23:21 | + 3 -

Ik zie eerder de belastingen voor de bedrijven en de particulieren stijgen om de tekorten zoals de staatsschuld te kunnen financieren. Eens cross je, USA en NL, elkaar.

duitse herder | 04-08-14 | 22:32 | + -6 -

Als je de vennootschapsbelasting gewoon aanhoudt en in plaats daarvan de de schijfgrenzen van de inkomstenbelasting behoorlijk verhoogd, dan blijft er voor de burger ook meer nettoloon over. En dan weet je tenminste gelijk met zekerheid dat de anders hogere bedrijfswinsten niet bij de bedrijven blijven hangen, maar daadwerkelijk terechtkomen bij de besteedbare inkomens van de burgers. Kwestie van een andere route maar wel met hetzelfde resultaat.

taxhond | 04-08-14 | 22:29 | + 14 -

Dat is precies de reden waarom het TIPP verdrag een totaal drama gaat worden voor het Europese MKB. Die zitten gevangen in nationale belastingen en op moeten boksen tegen bedrijven die daar totaal geen last van hebben.

En waarom vennootschapsbelasting slechter zou zijn voor groei dan pak 'm beet de IB of BTW is mij volstrekt onduidelijk.

Coffee Party | 04-08-14 | 22:20 | + 13 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken