U bent eerlijker door het kapitalisme

Op school heeft u geleerd dat er spanning bestaat tussen kapitalisme en het partijprogramma van de PvdA en dat kapitalisme daarom slecht is. Na die indoctrinatie lessen keek u films waarin een ontketende Michael Douglas zijn hebzuchtige persoon als symptoom van datzelfde marktdenken presenteerde. Nog later kwam er een soort crisis die aantoonde dat uw leraren gelijk hebben gehad; kapitalisme luidt onherroepelijk moreel verval in, want ongebreideld egoïsme. Socialisme zou het antwoord zijn. Gelukkig waren er in de twintigste eeuw mensen die dachten dat ze het beter wisten en een socialistische heilstaat opzetten. Kunnen we mooi vergelijkingen trekken, want worden we nu echt slechtere mensen van het kapitalisme? Volgens nieuw onderzoek lijkt eerder het tegendeel waar. Aan 250 inwoners van Berlijn (Vanwege Oost-West, 'Over de muur', u weet wel) werd gevraagd mee te doen aan een spelletje waarmee ze geld konden verdienen. Ze moesten veertig keer met een dobbelsteen gooien en het aantal ogen van elke worp noteren. Hoe hoger de som van de geworpen ogen, des te groter hun beloning. Echter, van elke worp mocht slechts het bovenliggende of het onderliggende vlak genoteerd worden en de deelnemers moesten voor elke worp beslissen of ze voor de onder- of bovenkant gingen. Ze hoefden dat alleen niet te vertellen. Dat maakte het gemakkelijk om steeds de kant met het hoogste aantal ogen te kiezen, ook al was dat niet de kant die ze vooraf gekozen hadden. Een eerlijke deelnemer gooit ongeveer evenveel lage als hoge scores, iemand die valsspeelt gooit significant hogere ogen. En dat was precies wat gebeurde. Toen de onderzoekers vroegen of de deelnemers wilden aangeven waar ze geleefd hadden in de afgelopen decennia, bleek dat een langere blootstelling aan het socialisme sterk correlleerde met de neiging om vals te spelen onwaarschijnlijk hoge scores. De uitkomsten zeggen heel weinig over de link tussen socialisme en oneerlijkheid, want er zijn genoeg alternatieve verklaringen voor het valsspelen. Maar het onderzoek indiceert wel dat het meevalt met het morele verval in een kapitalistische samenleving.

Reaguursels

Inloggen

@fastbikkel | 21-07-14 | 14:41
Ja utopia bestaat niet. Zoals ik al zei is het probleem machtsvorming. Een communitisch/socialistisch systeem heeft per definitie een centrale machtsconcentratie en gaat dus nooit werken.
Het enige systeem zonder centrale macht is anarchie. Vanuit anarchie ontstaat kapitalisme vanzelf omdat het de meest logische manier is om productiviteit uit te wisselen. Toen we nog aan ruilhandel deden werkte dit prima. Het ging mis op het moment er een centrale macht onstond die ging reguleen.

Oculus Malus | 21-07-14 | 16:09 | + 1 -

*Het probleem met de bekende voorbeelden.

Bedoelde ik.

fastbikkel | 21-07-14 | 14:41 | + -1 -

Communisme op zich helemaal niet slecht. Het probleem alleen met de bekende voordelen is dat corruptie enzo nog steeds blijven bestaan. Kijk maar naar het oude sovietbewind en waarom die Russische kapitein met zijn schip toen een revolutie wilde ontketenen.
Het communisme werd namelijk helemaal niet gehanteerd zoals het zou moeten, de leiders eigenden zichzelf van alles toe en de massa had het nakijken.

fastbikkel | 21-07-14 | 14:40 | + 0 -

@wirwars | 20-07-14 | 21:42
Het enige verschil tussen communisme en socialisme is dat Communisme met revolutie wordt bereikt en socialisme via de stembus. Uiteindelijke doel van communisten en socialisten is hetzelfde.
Hoe bedoelt u geprivatiseerd? De overheid heeft een aantal monopolies op afstand gezet (ZBO's) dat is geen privatisering laat staan kapitalisme.
Spoorwegen - De staat is 100% eigenaar.
De zorg - verplichte winkelnering bij 5 zorgverzekeraars die 100% door de overheid worden aangestuurd.
Woningmarkt? - Woningcorporaties bedoelt u dit is ook nep privatisering overheid blijft verantwoordelijk zie maar als het misgaat bij Vestia.
Energiemaatschappijen. - De overheid bepaalt de prijs en dwingt oude partijen een hogere prijs te rekenen dan nieuwe toetreders. Verder werkt de markt wel maar gaan de kosten omhoog doordat er steeds meeds CO2 belasting wordt geheven.
Deze geprivatiseerde partijen hebben een monopolie (of oligopolie) door de overheid gegeven. Dit is van tevoren gedoemd te mislukken.

Oculus Malus | 21-07-14 | 14:26 | + 1 -

Daarom staat vrouwe justitia ook met haar benen op 2 mannen.
De ene heet hebzucht, de ander weet ik even niet meer.

Om aan te geven dat rijkdommen best leuk zijn om na te streven, maar we mogen nooit onze integriteit verliezen. Dit gevaar loop je namelijk altijd als je rijkdom nastreeft en dat zien we overal om ons heen.

fastbikkel | 21-07-14 | 12:45 | + 0 -

dejeroen | 20-07-14 | 22:30
Dat komt omdat er geen privatisering is, de staat schrijft nog steeds te veel regeltjes voor, betreffende dienstregeling voor het OV, de basisverzekering in de zorg, talloze voorschriften aangaande energie, probeer (en dit is maar een voorbeeld!) maar eens te concurreren op dekking in de zorg, dat kan alleen met aanvullende verzekeringen, verzekeraars zullen dus steeds harder lobbyen om de basisverzekering verder uit te kleden, want het wordt lastig risico's afdekken als je verplicht bent voor bepaalde groepen dekking te bieden, onder een collectieve one-size-fits-all (uhuh) verzekering die je verplicht bent om aan te bieden als je zorgmarkt actief bent. Zolang de overheid voorwaarden dicteert, kunnen verzekeraars zelf geen verantwoording nemen, en zullen ze als het misgaat gewoon weer bij de overheid aankloppen(dat doen ze toch wel zal u denken, maar hier hebben ze dan eigenlijk nog gelijk ook) en vadertje staat steekt vervolgens zijn knuist weer in u en mijn beurs..

Willem Hollander | 21-07-14 | 09:03 | + 2 -

@wirwars | 20-07-14 | 21:42
In hoeverre denk jij dat er iets verandert aan het eigendom wanneer je BV achter Willekeurige Overheidsdienst plaatst en vervolgens Willekeurige Overheidsdienst BV opbreekt in een aantal NV's waarvan Willekeurige Overheidsdienst BV de enige aandeelhouder is? De enige echte verandering die je daarmee realiseert is dat je een hele berg nieuwe bestuurslagen creëert en dat je dus inderdaad de kosten van het product in kwestie flink hoger maakt. Met uitzondering van voornamelijk PvdA leden die deze nieuw gecreëerde functies mochten innemen is gen enkele Nederlander ook maar een cent wijzer geworden van die "privatisering". In wezen alleen maar armer zelfs.

Pierre Tombal | 20-07-14 | 22:36 | + 5 -

Deze diensten zijn nog nooit zo duur en slecht geweest als na de privatisering. Bovendien zijn de bedrijven door financiële problemen een makkelijke prooi geworden voor buitenlandse investeerders.
@wirwars | 20-07-14 | 21:42

Dat is wat privatisering doet, zorgen voor meer geld. de woningmarkt is gegroeid, de markt voor spoorwegen is gegroeid en de markt voor energie is gegroeid.
de prijs wordt door de consument betaald, maar dat is ook marktwerking, zorgen dat er in de geprivatiseerde markt meer geld omgaat. En dat is gelukt, de markten zijn gegroeid, de groei zit echter in de bovenlaag en niet bij iedereen die in deze markten werkt.

dejeroen | 20-07-14 | 22:30 | + -3 -

Oculus Malus | 20-07-14 | 19:29 | + 2 -
Noord Korea, Cuba, de sovjet Unie.U bent in de war met communisme Een ding staat in ieder geval vast hoe meer macht bij de overheid hoe slecht zaken geregeld worden. Socialisme is 100% overheid dus reken maar uit.
En u bewering klopt van geen kant nou dat juist ons overheid veel hebben geprivatiseerd denk aan zorg en de woningmarkt ,spoorwegen, enegiemaatschappijen.
Deze diensten zijn nog nooit zo duur en slecht geweest als na de privatisering. Bovendien zijn de bedrijven door financiële problemen een makkelijke prooi geworden voor buitenlandse investeerders.

wirwars | 20-07-14 | 21:42 | + -3 -

Socialisme = uitkeringen aan sociale minima en subsidies voor kunst, cultuur en "linkse hobbies"
Kapitalisme = bailouts, corporate welfare en kickbacks voor TBTF's, multinationals en de wapenlobby

JoranVanderdood | 20-07-14 | 21:31 | + 1 -

@FW Ta-183 Huckebein | 20-07-14 | 18:18 |

een financiele muur zou ik niet erg vinden.
Na het behalen van een mbo diploma bijvoorbeeld minimaal 1 jaar in nederland werken of 10k betalen voor vertrek
na hbo 2 jaar werken of 20k betalen voor vertrek
na universitair 3 jaar werken of 30k voor vertrek

deze vertrekpremies zouden bij vertrek zelf door de persoon betaald kunnen worden of door het bedrijf in een ander land, kan je dat niet betalen dan kan je dus ook enkele jaren belasting gaan betalen in plaats van het bedrag.

de reden hiervoor is dat nederland in jou heeft geinvesteerd door jou een studiefinanciering te geven en dat nederland dit heeft gedaan zodat jij een goede baan kan vinden en belasting gaat betalen.
om te zorgen dat nederland hier toch iets voor terugkrijgt zou je dit dus kunnen hanteren.

Dit idee heb ik jaren lang goed gevonden, tot vorig jaar, want nieuwe studenten krijgen geen gratis geld meer en moeten de opleiding zelf betalen. Nu zal ik er dus geen probleem mee hebben als iedereen weg gaat uit nederland.

en ontwikkelingshulp is alleen goed voor nederland.
stel: afrikanen hebben 1 euro. de goedkoopste producten zijn 2 euro.
dan geven wij als europa 1 euro per afrikaan, dan kopen zij de spullen van 2 euro en zo krijgen wij toch nog de laatste euro van elke afrikaan in handen. ontwikkelingshulp draait niet om het helpen van de inwoners, maar om de mensen hier een gevoel te geven dat mensen geholpen worden en om er zelf rijker van te worden.

dejeroen | 20-07-14 | 21:05 | + 0 -

Oculus Malus | 20-07-14 | 19:29 |
''Een ding staat in ieder geval vast hoe meer macht bij de overheid hoe slecht zaken geregeld worden. Socialisme is 100% overheid dus reken maar uit.''

Voor mij geeft het goed aan hoe de NL overheid functioneert, geen contact met de bevolking, ongeschoolde managers en risicoloze uitvoerders. Kortom een passieve organisatie versus een actieve marktgerichte organisaties. Waarbij de overheid door haar wetgeving aan het langste eind kan trekken en dat uit eigen lijfsbehoud ook doet.

duitse herder | 20-07-14 | 19:54 | + 0 -

@Jan Slot | 20-07-14 | 15:54
Waarom wordt het socialisme altijd naar voren geschoven al+s een eerlijk systeem? Er zijn genoeg voorbeelden waarin dit niet zo blijkt te zijn en sterker nog iedereen slechter af is. Kijk naar
Noord Korea, Albanië, de sovjet Unie, Venezuela, Cuba, Joegoslavië elk socialistische systeem dat ontstaat lijdt alleen maar tot ellende. Dit is inherent aan hoe mensen in elkaar steken, het beste voor zichzelf zorgen. Daar is nix mis mee maar het probleem ontstaat op het moment dan een bepaalde groep macht krijgt. In een socialistisch systeem leidt dat tot zelfverrijking van de machthebbers en uitbuiting van het volk. In een kapitalistisch systeem net zo, daar gaan bedrijven naar de overheid om hun marktpositie de beschermen met wetten, gaan de banken naar de overheid om regels te versoepelen. Een ding staat in ieder geval vast hoe meer macht bij de overheid hoe slecht zaken geregeld worden. Socialisme is 100% overheid dus reken maar uit.

Oculus Malus | 20-07-14 | 19:29 | + 3 -

Ik zie dat de discussie zich heeft omgevormd naar wat kapitalisme en socialisme eigenlijk is.

Kort door de bocht duidt een -isme een ideologie aan waarin een machtsstructuur is vastgelegd. Kapitalisme betekent hiermee zoveel als de dictatuur van het kapitaal en socialisme is conform Marx de dictatuur van het volk. Socialisme is in deze zin bijzonder, omdat het feodale aspect van weinigen die heersen over velen wordt verlaten door het wat onwerkelijke idee van velen die heersen over weinigen. Een soort antiwereld daarmee, welke dicht in de buurt komt van anarchisme, en de praktijk toont ook aan dat socialisme en het daarvan afgeleide communisme zich iedere keer manifesteert in een maatschappij waarbij de totale macht bij een enkel persoon ligt.

Het wel of niet extra moeite willen doen voor eenmalig een euro extra heeft overigens uiteraard niks te maken met kapitalisme. Die ene euro verschaft je immers geen aanhoudende macht over enig ander persoon.

Pierre Tombal | 20-07-14 | 18:22 | + 3 -

wirwars | 20-07-14 | 17:03 | + -1 -

de SP aka de SinterklaasPartij stelde ook voor een financiële muur te bouwen: iedere werkgever die het aandurfde ergens anders zijn heil te zoeken moest kapotbelast worden

deze SP wil ook hogere uitkeringen; iedere econoom kan je vertellen dat dat leidt tot hogere werkloosheid

deze SP wil nog steeds 4.5 miljard door de Afrikaanse plees spoelen in het kader van ontwikkelingshulp

deze SP begrijpt niet dat onbeperkte immigratie en een welvaartsstaat niet samengaan

FW Ta-183 Huckebein | 20-07-14 | 18:18 | + 3 -

Ik heb in NL als werkgever talloze mensen om mij heen gehad met een houding van: tja... jij hebt het wel goed blablablabla... en veel beter dan mij.
Mijn vraag was altijd: Wil jij dat blablablabla dan ook ?
Ja ... eigenlijk wel.
Nou... doe dan !

Ja maar blablablablablablablablablablablabla....

duitse herder | 20-07-14 | 18:05 | + -3 -

Waarschijnlijk zal de hoogte van het bedrag waar het om ging ook wel meehelpen. Verder gaat het hier natuurlijk niet om mensen die nu nog steeds in een socialistisch systeem zitten, maar mensen die op dit moment allen in een kapitalistisch systeem leven. Je kan hierbij argumenteren dat net als bij ex-rokers de ex-socialisten naar alle waarschijnlijkheid fanatieker omgaan met de aan kapitalisme verbonden geachte jacht op geld, maar het is op dat moment dus wel het kapitalisme dat hun doet besluiten oneerlijk te zijn - omdat het loont. Gemiddeld €1,50, maar wie het kleine niet eert.... Hetgeen dus ook uitdrukt dat je in Nederland zo'n test niet zou hoeven te proberen.

Pierre Tombal | 20-07-14 | 17:43 | + 3 -

@godsammekraken: socialisme is een ideologie gericht op nutsmaximalisatie voor het collectief, zonder intrinsieke waarde voor welk individu dan ook. Als het socialisme al muren bouwt waar individuen binnen blijven, dan is dan alleen maar als collateraal effect en nooit het doel - dat immers de nutsmaximalisatie is.
<br>
Overigens is socialisme een sociale en economische ideologie, waar het kapitalisme gewoon een eenduidige focus/overtuiging heeft als slechts economisch model, met productiemiddelen zoveel mogelijk in handen van individuen vanuit de gedachte dat de mens zelf kan en mag bepalen wat goed is voor hem. Anders dan dat dit van bovenaf door het onmenselijke collectief moet worden opgelegd, zoals het socialisme in zijn dus onmenselijkheid doet.
<br>
Dát leerde ik nu op school.

pvpb | 20-07-14 | 17:20 | + 3 -

Godsammekraken | 20-07-14 | 16:22 | + 1 -
Kapitalisme is muren bouwen om mensen buiten te houden.Socialisme is muren bouwen om mensen binnen te houden.
YRight Socialisme is muren bouwen om mensen binnen te houden.
Economische oorlog

De SP doet alsof er tot voor kort een stabiele en vredige binnenlandse arbeidsmarkt bestond met "eerlijke concurrentie" en "eerlijk werk", die plotseling is overvallen door een wilde horde Oost-Europeanen. Maar zo'n vredige arbeidsmarkt heeft nooit bestaan in kapitalistisch Nederland. Vrede bestaat namelijk niet binnen het kapitalisme. Het is immers in essentie een economische oorlog van allen tegen allen, met overal en altijd "oneerlijke" concurrentie en "oneerlijke" loonarbeid. Het zijn dus niet "de Polen" of "de werklozen" of "de uitzendkrachten" die zorgen voor "ontwrichting". Het is het systeem zelf dat aan de lopende band onderdrukking en plundering voortbrengt. Als sociaal-democratische partij bekritiseert de SP uitsluitend een bepaalde verschijningsvorm van het kapitalisme: het neoliberalisme. Daarvoor legt men net als bij "de Poolse vloedgolf" de schuld bij "het buitenland". De SP in de nota: "Het is de neo-liberale politiek uit Brussel die steeds meer landen tot de Europese Unie wil toelaten om lonen, sociale zekerheid en pensioenvoorzieningen onder druk te zetten. Een politiek die werknemers uit arme landen uitspeelt tegen Nederlandse en Europese werknemers. Een politiek die leidt tot ontslagen en het voortduren van werkloosheid en geen toekomst biedt aan jongeren uit het VMBO en andere jongeren die werk zoeken." Dat veel jongeren geen werk hebben, komt echter niet in de eerste plaats door "Brussel", maar door de autonome dynamiek van het kapitalisme, dat honderdduizenden mensen in Nederland veroordeelt tot blijvende werkloosheid en armoede en voor zijn winstmaximalisatie grote behoefte heeft aan een flexibel en onuitputtelijk arbeidsreserveleger. "Brussel" zorgt daarbij evenals "Den Haag" voor een portie crisismanagement waarmee het systeem nog een tijd in stand kan worden gehouden. Ook de SP past deze rol van systeembeheerder door alleen "de uitwassen van het vrije verkeer van werknemers binnen Europa" te willen bestrijden en niet het kapitalisme zelf.

Om die "uitwassen" tegen te gaan stelt de SP in haar nota "een CAO-politie" voor die via bedrijfsinvallen de hoogte van de uitbetaalde lonen controleert. Als bazen arbeiders onderbetalen, dan moeten ze worden aangepakt. Maar dat mag niet leiden tot razzia's tegen arbeiders zonder papieren. De SP ziet weliswaar in dat Poolse migranten vaak zwaar worden uitgebuit, maar vertrouwt daarbij nogal naïef op de overheid om dat soort "uitwassen" te bestrijden, in plaats van op autonome arbeidersstrijd tegen de bazen en de staat. Het strijdperspectief van onderop ontbreekt in de nota dan ook geheel. Nergens pleit men voor zelforganisatie van arbeidsmigranten of voor gelijkwaardige steun aan alle arbeiders, ongeacht hun nationaliteit en verblijfsstatus.(8)

wirwars | 20-07-14 | 17:03 | + -14 -

Op school heeft u geleerd dat er spanning bestaat tussen kapitalisme en het partijprogramma van de PvdA en dat kapitalisme daarom slecht is. op welke school heb jij gezeten.
haha slechter dan dit kan bijna niet , daskapital wordt gesponsord door het grootkapitaal zekers, dan snap ik wel de haat tegen socialisme.
Je weet wel de kapitalisten die de crisis hebben veroorzaakt, en de burgers mogen het gelag betalen wel zo eerlijk volgens das kapitaal.
Als ik hier mot uitleggen hoe oneerlijk kapitalisme wel nie is ,ben ik morgen nog niet klaar met schrijven.
www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/artic... dit is zekers een aanrader!!
tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2012/januari...

wirwars | 20-07-14 | 16:43 | + -21 -

Kapitalisme is muren bouwen om mensen buiten te houden. Socialisme is muren bouwen om mensen binnen te houden.

Godsammekraken | 20-07-14 | 16:22 | + 11 -

Kapitalisme is DE bron van de grootste ongelijkheid in welzijn en welvaart in deze wereld. Als je kapitalisme hebt, heb je welzijn en welvaart, en als je geen kapitalisme hebt dan heb je dat niet.

Jan Slot | 20-07-14 | 15:54 | + 14 -

Socialisme is immigranten... liberalisme is emigranten.

duitse herder | 20-07-14 | 15:45 | + -3 -

@ Oculus Malus en Kaas de Vies

Klopt tot dat mensen door het kapitalisme rijk worden. Of zoals Huffington Post het stelt: Rich People 'More Likely To Lie, Cheat And Break The Law' www.huffingtonpost.co.uk/2012/02/28/ri...

kleuterleider | 20-07-14 | 15:38 | + 6 -

@Kaas de Vies | 20-07-14 | 15:16 |
Dank u.

Oculus Malus | 20-07-14 | 15:24 | + 9 -

@Oculus Malus | 20-07-14 | 15:09 | + 0 -
Zo wordt hij mooier:

"Kapitalisme gaat over gunnen, socialisme over misgunnen"

Geen dank

Kaas de Vies
Tegelzetter

Kaas de Vies | 20-07-14 | 15:16 | + 35 -

Kapitalisme gaat over gunnen, socialisme over jaloezie.

Oculus Malus | 20-07-14 | 15:09 | + 27 -

Vervolgonderzoek gaat zich richten op de persoonlijke financien van PvdA-partijkaarthouders?

Godsammekraken | 20-07-14 | 15:04 | + 17 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken