De overheid MOET geld wegpissen

Soms is het informatief, zo'n stukje duiding bij de manier waarop de overheid geld uitgeeft. En soms ontspoort zo'n zinnig commentaar volledig. Beide gebeuren vandaag in dit opinieartikel in het FD (inlog). Een hoogleraar (PvdA) en nog een expert betogen dat niet alle overheidsprojecten kunnen worden gevat in een winst- en verliesrekening. Maatschappelijke baten gaan over meer dan harde euro's alleen. Daarbij komt dat proponenten van maatschappelijke kosten-batenanalyses (mkba) ons vaak een rad voor ogen draaien, want ze doen alsof er zoiets bestaat als de (in euro's) meetbare samenleving. Dat is (ook volgens de scribenten) een illusie. So far, so good. Altijd mooi dat keiwetenschappelijke fopkwantificaties en pretentieuze rapporten aan de vlammen worden toevertrouwd. Maar wacht, we herlezen de ondertitel even: 'Overheid heeft per definitie de taak om onrendabel te investeren'. Even denken we dat er overijverige eindredacteur overheen is geweest, maar helaas, de zin staat gewoon in het artikel, maar dan met 'onrendabel' tussen haken. Hier is iets misgegaan, want de constatering dat mkba's soms slechts betekenisloze schijnobjectiviteit bieden, impliceert op geen enkele wijze dat de overheid dus maar wat moet aanrommelen. Zeggen ze zelf overigens ook, maar waarom moet de overheid dan 'per definitie' onrendabel investeren? Ja, iets met bestuurlijke beslisruimte. Een term die ook fungeert als rechtvaardiging voor Asschers achterlijke banenplannen. 'Het CPB kwalificeert banenplannen van de rijksoverheid steevast als niet economisch effectief, (...maar) ze vinden hun rechtvaardiging in de politieke overtuiging dat meedoen en kansen hebben in het arbeidsproces grote waarde heeft.' Helemaal juist, want wat moeten al die PvdA'ers anders?

Reaguursels

Inloggen

Jorritsma niet van alles de schuld geven:
www.parlement.com/9291000/d/tk29283_8....
pagina 18
Smit-Kroes was bij de eerste besluitvorming minister van Verkeer. Daarna kwamen nog Hanja Maij Weggen, Tineke Netelenbos, Camiel Eurlings, (volgorde is willekeurig) en nog een paar.
Iedereen wilde die lijn graag. Als je op zoek gaat naar info, zal je zien dat de waarde van de concessie, (het recht om de treindienst A'dam - Brussel te mogen rijden) slechts 60 miljoen per jaar is. HSA bood ongeveer 2,5 keer zoveel.

hotnot | 11-07-14 | 20:31 | + 1 -

@ Don vinnie | 11-07-14 | 15:05 | + 1 -
Ook dat ja. En volgens mij stammen de plannen voor de HSL (Fyra!) ook uit de tijd dat ze Minister van verkeer en waterstaat was. Zo zie je maar hoeveel miljarden één paars kabinet kan verkwisten.

ParksanRecreation | 11-07-14 | 16:56 | + 0 -

De redakteuren van Das Kapital moeten zich eens in een stukje voorstellen. En dan vertellen of ze een Keynes of een Friedman aanhanger zijn. Dan lezen de stukjes daarna wat makkelijker.

hotnot | 11-07-14 | 15:51 | + -4 -

@ParksanRecreation | 11-07-14 | 11:47 |
Is Jorritsma ook niet betrokken bij dat ijs debacle in de Flevopolder ??

Don vinnie | 11-07-14 | 15:05 | + 3 -

Een overheid is een orgaan der gemeenschappelijkheid dat enkel en alleen in het leven geroepen is om bepaalde kosten tbv de gemeenschap te betalen en te organiseren. Punt. Investeren doet het bedrijfsleven of een ondernemer en dat is geld uitgeven om.er meer geld voor terug te krijgen. Kort: een overheid heeft niets te zoeken bij investeren.

Rest In Privacy | 11-07-14 | 13:46 | + 9 -

Een ambtenaar weet niet wat investeren is als rendement op een investering leidt tot het begrip investeren.

duitse herder | 11-07-14 | 13:16 | + 0 -

'Overheid heeft per definitie de taak om onrendabel te investeren'.
een hoogleraar die het woord 'investeren' niet begrijpt, dat kan alleen een pvda'er zijn.

--sql error-- | 11-07-14 | 12:14 | + 9 -

Lijkt me niet onverstandig om bepaald onderscheid te maken in onrendabele investeringen.
Bijv. de Betuwelijn; lomp er door heen gedrukt, kosten vele malen hoger, loopt dood bij de Duitse grens. Mega misser die iedereen zag aankomen.
Maar de stuwende kracht hierachter, destijds minister van verkeer en waterstaat, Annemarie Jorritsma, is vervolgens Minister van Economische Zaken en Vicepremier geworden.
En zo zijn we gedoemd fouten te herhalen.

ParksanRecreation | 11-07-14 | 11:47 | + 12 -

niks mis met onrendabel investeren door de overheid. OV. wegennet, etc. moet je ook niet door de markt willen laten doen. Beetje selectiever omgaan met welke onrendabele investeringen gedaan worden zou niet verkeerd zijn.

de count | 11-07-14 | 11:34 | + 22 -

Bij het banenplan is het inderdaad een idiote notie. Er zijn wel voorbeelden van onrendabele investeringen die wel gewoon tot een overheidstaak behoren. Zo is het niet rendabel om iemand bijstand te geven die bijna met pensioen gaat. Hetzelfde geld in veel gevallen voor wao en de aow in het algemeen. Een concreet punt waar de overheid de laatste tijd hoog van de toren blaast met kostenefficiëntie is toegang tot de rechter. Een gang naar de rechter voor een schade- of boetebedrag van minder dan 500 euro kost meer geld dan het oplevert en toch is het wel fijn als de overheid dat regelt.

Hermankannietplassen | 11-07-14 | 11:32 | + 7 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken