Eindelijk. Pensioenplannen naar de Kamer gestuurd

Het ei is gelegd. Staatssecretaris Klijnsma heeft eindelijk het wetsvoorstel (pdf) voor de aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd. Een aanpassing was nodig omdat het 'beste pensioenstelsel ter wereld' nogal wat tekortkomingen bleek te hebben. In het nieuwe FTK worden er 'strengere' regels voor indexatie beoogd. Geheel volgens verwachting verkoopt Klijnsma het wetsvoorstel als 'duidelijk, evenwichtig en eerlijk voor jong en oud'. We zullen zien wat daarvan overblijft als (belanghebbende) deskundigen de nu eindelijk precieze plannen zullen hebben bestudeerd. Want het is een hele berg documenten die de staatssecretaris heeft meegestuurd. Niet alleen het wetsvoorstel zelf en de memorie van toelichting, maar ook de zienswijzen van de toezichthouders, de beoordeling van het Centraal Planbureau, het advies van de Raad van State en het antwoord van de staatssecretaris daar weer op. En de eerste reactie en FAQ (pdf) van de Pensioenfederatie (=belangenclub pensioenfondsen) is ook al binnen. Zij maken zich zorgen over die evenwichtige verdeling tussen jong en oud op individueel pensioenfondsniveau zal uitpakken. Als er meer reacties binnenkomen zullen we die hier aanvullen. Wordt dus vervolgd.

Reaguursels

Inloggen

De indexering is een knop van Jut. Het maakt heerlijk investeren in leuke dingen zoals windmolens mogelijk. Windmolens gaan in de toekomst veel geld vragen. Vernieuwing en onderhoud zijn twee zakkenvullende mogelijkheden voor het nageslacht van boven bestuurder mensen. Hoe leuk zou het niet wezen als indexeren, dit jaar niet, het allemaal mogelijk gaat maken. De oude afhankelijke mens in Nederland is een soort Amerikaanse Veteraan. Na gebruik, weggooien.

biltong | 26-06-14 | 07:48 | + 1 -

We hebben de mogelijkheid een ca. 10% lagere pensioen premie te betalen. Direct gedaan.
En, gezien mijn leeftijd, nog zo'n 15 jaar voor pensioen, of zo, die belachelijke verhouding obligaties - aandelen aangepast: van minder dan de helft naar ongeveer driekwart aandelen.
En wat er later dan niet is, kan ik niet uitgeven.
Dan klapt de economie dan maar helemaal in. Wie dan leeft, wie dan zorgt. En wie dan te veel heeft, wordt berooft door de staat. Reken daar maar op.

Raider Twix | 25-06-14 | 17:42 | + 3 -

Het pensioendossier is voor de meeste mensen het meest ondoorzichtige dossier mogelijk. Vandaar dat er ook zomaar van alles geroepen wordt, men is niet gehinderd door kennis.
Ik heb al heel lang een eigen bedrijf en heb vanaf begin af aan voor mijn mensen bij een commerciële verzekeraar een pensioen afgesproken waar tot op heden nog geen dubbeltje vanaf gegaan is. Dat is ook niet nodig omdat dit commerciële bedrijf geen dekkingstekorten heeft. Eerlijkheid gebied dat wij vanaf begin af aan ook een gemiddeld salaris systeem gekozen hebben. Nu gaat de overheid de aftrekbaarheid van de premie inperken (aftoppen) om er zo voor te zorgen dat er minder aftrekbare kosten zijn, waardoor - naar ze hopen - de te betalen belasting zal toenemen. Ook gaat men het op te bouwen pensioen over een langere periode uitsmeren, waardoor de jaarlijkse premie inderdaad afneemt maar de opbouw per saldo hetzelfde zal zijn omdat er langer gewerkt moet worden. Dit alles heeft echter nog steeds niets met mogelijke tekorten van het commerciële pensioenfonds te maken en ook niet met hogere uitkeringen aan ouderen. Iedereen krijgt gewoon aan de hand van de betaalde premie waarop men recht heeft.
De problemen zitten meer in de vraag of er voldoende werk zal zijn dat iedereen voldoende werktijd krijgt om een vergelijkbaar pensioen op te bouwen. Alle pensioenfondsen met problemen zijn de niet commerciële pensioenfondsen, zoals de ambtenarenfondsen en de bedrijfstakpensioenfondsen e.d. omdat deze niet commercieel gemanaged zijn.

JayJay | 25-06-14 | 17:39 | + 4 -

Het einddoel is betalen voor uw droom. De naam is pensioen. Prima voor onder mensen. De boven mens, volg de zorg handdruk als voorbeeld, staan daar Quantum mijlen boven. Vroeger, voor 1914, werd het Vader in de Hemel, wij met de rotzooi genoemd. Vergeten is geen kunst.

biltong | 25-06-14 | 17:00 | + 3 -

Evenwichtig voor jong en oud, hahaha. Dat rapport van het CPB rept van een "evenwichtige verdeling van risico's", en dat klopt ook wel: jong en oud lopen evenveel kans op toekomstige kortingen. Probleem is alleen dat die kansberekening verder in de toekomst nogal lastig is. Maar daar gaat het in de eerste plaats niet eens om. Want de verdeling van de lasten en baten is allesbehalve evenwichtig: jong betaalt flink meer dan oud destijds, mag pas later met pensioen, en krijgt een flink lager pensioen.

Het hele pensioendossier zie ik trouwens als de economische situatie van Nederland in het klein: de kosten van de "sociale" verplichtingen loopt op terwijl steeds minder mensen geld in het laatje brengen, en het is sociaal niet meer haalbaar om de lasten nog verder te verzwaren. Dan ga je dus snijden in de voorzieningen zelf... maar dan is het wel zaak dat zo ondoorzichtig mogelijk te doen. Nu zien we bij de pensioenen dat de grenzen van wat daar nog mogelijk is bereikt worden, en binnenkort in de rest van de overheidsfinanciën ook. Wie heeft er hier niet het idee dat de lasten hoog als immer zijn, maar dat we er steeds minder voor terugkrijgen? Dat alles komt door een onhoudbare verschuiving van netto-betalers naar netto-ontvangers.

In het geval van de pensioenen is het wrange dat dat men mijlenver aan kon zien komen; de verschuiving daar is een al lang geleden en vrij accuraat voorspelde demografische verschuiving.

Muxje | 25-06-14 | 16:25 | + 11 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken