Dijsselbloem heeft nieuw geniaal belastingplan

Mooie kabinetsbelofte vlak voor het reces. Het FD weet via ‘bronnen’ dat na deze zomer de belasting op arbeid echt omlaag gaat. Alweer, maar nu met de toevoeging dat dit ‘nieuwe banen moet opleveren’. Alle meevallers en alternatieve belastingen worden straks ingezet om de werkgelegenheid op te krikken. Hoe dan precies? In ieder geval niet met een nieuw belastingplan zo extreem als eerder voorgesteld door de commissie-Van Dijkhuizen. Nee, slechts een vereenvoudiging van het belastingstelsel moet een nieuwe bak met geld opleveren. De goednieuwsshow bevat onder meer minder aftrekposten, het afschaffen van het lage btw-tarief (zou eerlijker zijn voor lage inkomens) en het schrappen van de giftenaftrek, levensloopregeling en spaarregeling. Staat allemaal in een oud voorstel van UvA-hoogleraar belastingrecht en PwC-partner Stef van Weeghel. In 2010 stelde van Weeghel deze maatregelen al voor samen met - u mag schrikken - een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Kijken of de VVD het aandurft. De belastingschijven kunnen dan wél direct omlaag en ook Brussel zeurt nog steeds over de HRA. Maar er is meer. Volgens de krant moet zelfs de Haagse rondpompmachine kapot waardoor het aantal huishoudens dat toeslagen ontvangt met driekwart omlaag zou gaan. Allemaal prachtige beloftes, maar nu nog de uitvoering. Want dat blijkt in de praktijk vaak lastiger dan gedacht. Nee, dan is het plukken van de (super)rijken, zoals de PvdA en Dijsselbloem al langer suggereren, toch een stuk makkelijker.

Reaguursels

Inloggen

@ van der Gun: Je verwijst naar een CBS grafiek met het besteedbare inkomen (i.e. na belastingen). Niet dat er nu heel veel bruto 100K plus verdieners zijn, maar het nuanceert het beeld toch enigzins..

Pag 19 van dit document geeft het juiste plaatje over bruto inkomsten in NL.
www.cbs.nl/NR/rdonlyres/5D87FF45-3EBE-...

drie_keer_links | 03-06-14 | 21:06 | + 0 -

Rearden Metal | 03-06-14 | 14:37
Daarom heb ik 6 jaar geleden mijn bedrijf (25 man personeel) in NL verkocht. Jammer genoeg is dat in 2013 failliet gegaan.

Ik heb hier de boel weer opgebouwd. DK is werkgever minded. Vb: letterlijk 1 dag na mijn verzoek om info hoe Skat (belastingen) werkt kwam er een ambtenaar bij me thuis en hebben het gesprek in het Engels gevoerd (ik kende toen nog geen Deens). Ik heb nadrukkelijk meegekregen om te reageren als ik meer wilde weten. Zo gezegd zo gedaan. Uitermate vriendelijke en vakkundige mensen.

duitse herder | 03-06-14 | 15:05 | + 3 -

Rearden Metal | 03-06-14 | 14:37 |
Het "mooie" van dit systeem is ook, dat het zichzelf versterkt. De mensen die profiteren hebben namelijk stemrecht. Wat je "weggeeft" krijg je dus never nooit meer terug, omdat een steeds grotere groep hier van afhankelijk is en dus een steeds groter deel van het electoraat.
Wat mensen inderdaad niet inzien is dat dit een zelfdestructieve negatieve spiraal is, die ooit een keer het land volledig in de soep draait (als dat al niet het geval is).

datzouzomaarkunnen | 03-06-14 | 14:46 | + 4 -

Belasting hoort een middel te zijn om een beperkt aantal onmisbare zaken te financieren. In ons land is het echter een boete op goede prestaties. Het geld dat we daarmee ophalen, zetten we in om falen te belonen. Wie niet werkt, heeft recht op alles. Wie werkt, heeft recht op een beetje. Wie anderen aan werk helpt door te ondernemen, wordt "aangepakt" en heeft nauwelijks rechten. Het is een wonder dat er nog mensen zijn die desondanks hun nek uit willen steken.

Rearden Metal | 03-06-14 | 14:37 | + 5 -

bubbelonia | 03-06-14 | 10:35

Belastingheffing is geen doel op zich maar een noodzakelijk kwaad. Om 'noodzakelijke' dingen in de maatschappij mogelijk te maken die anders niet van de grond komen (of moeilijker). Veiligheid bijvoorbeeld. Maar je grijpt als overheid wel in in het eigendom van mensen (en is daarmee in de kern weinig anders dan gelegaliseerde diefstal). Daarom gaat het om a) zeer terughoudend belasting te heffen (eerst bezuinigingen) en b) die belastingheffing dan wel rechtvaardig te doen.

Wat rechtvaardig is kun je een boom over opzetten. Maar er zijn wel grenzen van redelijkheid. Jij zou bijvoorbeeld kunnen beweren (in de trant van je comment) dat je mensen € 1000 belasting per jaar wilt laten betalen voor elke klinker in hun achternaam. Maar ik vind dat om allerlei redenen een volstrekt onrechtvaardige grondslag voor belastingheffing. Maar die belasting is - als je er goed over nadenkt - toch rechtvaardiger dan vermogensbelasting en successierecht. Zie bijvoorbeeld de argumenten @10.04. Vermogensbelasting is alsof je bij een verkeersovertreding vandaag komende jaren elke keer weer een nieuwe boete krijgt voor één en hetzelfde feit. De onrechtvaardigheid hiervan is onverdedigbaar, vandaar dat afschaffing vermogensbelasting (en succesierecht) echt grote prioriteit moet hebben.

Wil je toch meer belasting ophalen als overheid (en kun je niet meer bezuinigen)? Dan moet je dat meteen heffen als het geld verdiend wordt (inkomstenbelasting). Het is totaal onverdedigbaar om een extra straf te geven aan mensen die zo verstandig willen zijn geld te sparen en bijv. later uit te geven.

Hoewel je op een aantal punten aangaf het niet me eens te zijn, kon ik dat niet matchen met een argumentatie. Je wekt daarmee de sterke indruk dat je het in je hart 100% eens bent met mijn @10.04 maar het nog wat onbeholpen opschrijft.

Schout-bij-nacht | 03-06-14 | 14:27 | + 1 -

Stoppen met dat gelul, gewoon de accijnzen op brandstoffen, alcohol, limonades e.d. omhoog. En om te voorkomen dat mensen naar het kraanwater grijpen, een extra nog dikkere heffing op kraanwater. Consumeren zul je!

Dima Beeline | 03-06-14 | 14:17 | + 3 -

jessyst | 03-06-14 | 13:59 |
Dan kom ik terug vanuit Denemarken en voer een heleboel zweetgenot en zinnige bijdrage voor Nederland projecten in voor ambtenarenwerknemers.

duitse herder | 03-06-14 | 14:11 | + -2 -

Ik ben voor afschaffing HRA als dat inderdaad wordt gecompenseerd door lagere balstingen. Maar ik geloof daar geen zak van. De Nederlandsche overheid is namelijk belastinggeil.

Kire1900 | 03-06-14 | 14:09 | + 6 -

Pierre Tombal | 03-06-14 | 13:58
Van iedere 1 euro gaat 64 eurocent naar de overheid

duitse herder | 03-06-14 | 14:09 | + 2 -

besparing van 500.000 ambtenaren? dan krijg je 500.000 keer wachtgeld en daarna nog eens bijstand, nu doen ze in ieder geval iets voor dat geld

jessyst | 03-06-14 | 13:59 | + -3 -

Ik denk dat @gamlakuk vergeet dat het belastingtarief tot aan modaal voor 31,15 procentpunt bestaat uit premies sociale verzekeringen?

Pierre Tombal | 03-06-14 | 13:58 | + 1 -

gamlakuk | 03-06-14 | 12:38
Ik voeg toe: en een besparing van 500.000 +++ Nederlandsche ambtenaaren

duitse herder | 03-06-14 | 13:51 | + 3 -

van 16% , ter verduidelijking.....

gamlakuk | 03-06-14 | 12:38 | + 3 -

amlakuk brult als goed libertijn al jaren om één flattax voor zowel OB als Ib en afschaffing van álle subsidies!

gamlakuk | 03-06-14 | 12:37 | + 8 -

[email protected] | 03-06-14 | 11:24 |
Totaal buiten de realiteit. Jij hebt het over de lucky few, hooguit een handje vol.
De belasting waar jij "geen enkele moeite" mee hebt treft IEDEREEN (zo, gebruik ik ook eens hoofdletters).
Verder kan ik nog een heel betoog houden over de mensen die met goede ideeën honderden gezinnen in leven houden, maar ben bang dat je dat toch niet wil inzien.
Geld lenen als investering vind ik bovendien uitstekend en ja, daar mag je rente over vragen beide partijen hebben daar namelijk profijt van.

datzouzomaarkunnen | 03-06-14 | 12:18 | + 6 -

Maar iedereen heeft toch op de VVD gestemd om de HRA te beschermen?
(kijk, dat krijg je nou van strategisch stemmen)

frank87 | 03-06-14 | 11:45 | + 2 -

De zeer hoge belastingdruk zou niet zo hoog hoeven te zijn als geld niet zo snel door het gat in de hand van de overheid zou snellen.
Iemand die met droge ogen durft te beweren dat we niet met ten minste 20 a 30% minder overheid uit de voeten zouden kunnen is vast iemand die werkt in de culturele/sociale sector.

WatZalIkErvanZeggen | 03-06-14 | 11:41 | + 23 -

datzouzomaarkunnen | 03-06-14 | 11:02 |

De mensen die rijk worden door hard te werken kun je met een zaklampje zoeken... Rijk worden doe je in het algemeen door AL RIJK TE ZIJN en geld dat je over hebt uit te lenen aan mensen die dat geld nodig hebben en daar jou voor belonen met rente, of mazzel te hebben in een hausse. As je kijkt naar de bedrijven die heel veel geld verdiend hebben, is dat niet doordat ze BETER waren dan andere, maar doordat ze 1 of 2 goede ideeën hadden, en PATENTEN. Geld maak je door of een monopolie-positie te creëren, of door via een (al-dan-niet-legaal) kartelvorm met enkele collega's af te spreken hoe je zoveel mogelijk geld uit de markt slurpt. En zo bezien heb ik geen enkele moeite met het extra belasten van vermogen of erfenissen. Mensen worden rijk omdat ze of mazzel hebben, of de tijd mee hebben, of de mogelijkheid hebben om regels of wetten in hun voordeel te laten werken...

bubbelonia | 03-06-14 | 10:35 |
Als een bedrijf steeds maar weer zijn prijzen verhoogd, dan komt er een moment dat het afgelopen is met dat bedrijf als de concurrent dat niet/nauwelijks doet.

De overheid heeft geen concurrent !

duitse herder | 03-06-14 | 11:03 | + 14 -

bubbelonia | 03-06-14 | 10:35 |
Een hele lap tekst, maar je argumenten slaan nergens op. En al helemaal niet als je er crimineel geld in gaat verwerken, compleet appels met peren. Voor criminaliteit hebben we Justitie.
De vraag en opmerking van Schout-bij-nacht | 03-06-14 | 10:04 is simpel:
Waarom wordt het nageslacht gestraft voor de zuinigheid van hun ouders?
De reden is ook simpel: de staat wil haar klauwen nu eenmaal graag in geld steken waar ze normaal nooit bij zouden kunnen of logisch gezien recht op hebben, hoe minder geld bij de burger hoe meer zij afhankelijke slaven zijn.
Het resultaat van al deze financiële maatregelen is al decennia zichtbaar: kapitaalvlucht vanuit Nederland en grijze constructies. Zelfs het koninklijk huis doet daar aan mee.

datzouzomaarkunnen | 03-06-14 | 11:02 | + 24 -

bubbelonia | 03-06-14 | 10:35
Een vermogensrendementheffing die op reëel rentepercentage is gebaseerd zou een begin zijn.

Harry Turtle | 03-06-14 | 11:02 | + 6 -

Als het al überhaupt wordt uitgevoerd dan blijft Nederland nog steeds het duurste land ter wereld om er te leven.

duitse herder | 03-06-14 | 10:40 | + 8 -

Schout-bij-nacht | 03-06-14 | 10:04

"Omdat belasting wordt geheven over geld waar voor het overgrote deel al eerder belasting over was betaald, bijv. inkomstenbelasting"

Klinkt altijd lekker. "Er is al belasting over betaald". Maar dat argument slaat, als je het even ontleedt, natuurlijk nergens op:
- Over elke cent die in mijn portemonee zit, die op mijn bakrekening staat, die ik uitgeef bij de bakker, waarvan ik een cadeautje voor mijn jarige moeder koop of een ijsje voor mijn kinderen is reeds MEERDERE KEREN belasting betaald. Elke cent. BEHALVE over de centen die ik gratis krijg als opbrengsten van mijn vermogen, of die ik gratis krijg van ouders. Dat zijn net zo goed inkomsten als alle andere inkomsten die ik heb, maar dan laag belast. Vermogensbelasting, successierecht (erfbelasting) is daarom een zeer logische, en zelfs zeer liberale belasting. Je gaat maar lekker met je luie reet werken voor je geld, in plaats van het gratis in de schoot geworpen krijgen.
- Dus, over elke cent die stilligt op mijn bankrekening, rouleert doordat ik het uitgeef bij de slager, of die verdwijnt in een afvoerputje heb ik ooit al eens belasting betaald. Maar wie zegt er dat dat "genoeg" belasting is? Die vraag is niet te beantwoorden. Je kunt hoogstens zeggen dat jij het "te veel" vindt. Maar er is werkelijk geen steekhoudend argument waarom je WEL belasting zou moeten betalen als je geld binnenkomt (IB) en als je het uitgeeft (BTW, accijnzen), maar NIET als je het geld onproductief laat zijn of het in (bijv) een stapel stenen "investeert". Jij vindt het onrechtvaardig, maar dat is ook maar relatief.

ps, Zwart verdiend geld (bijv crimineel geld) is een andere categorie geld waarover geen belasting is betaald door de ontvanger. Met jouw argument "er is ooit al belasting over betaald" zou dat dus ook OK zijn?

Door de bank genomen hebben we een beperkt aantal mogelijkheden om belasting te heffen. Natuurlijk willen we in totaal zo weinig mogelijk belasting heffen (tenmisnte, daar zijn wij tweeën het direct over eens), maar feit blijft dat er nou eenmaal een balans moet zijn tussen.
- Belasting op productiviteit (zoals bijv IB, verhuurdersheffing, EWF, vermogensinkomstenbelasting)
- Belasting op inproductiviteit (zoals bijv erfbelasting en directe vermogensbelasting, OZB)
- Belasting op consumptie (zoals bijv BTW, accijzen, huurverhogingen)
Ja, ze zijn ALLEMAAL onrechtvaardig. Ja, we willen ze ALLEMAAL zo laag mogelijk, Ja, het is lekker makkelijk om van achter je toetsenbordje te roepen dat de (overheids)uitgaven naar beneden moeten. Dat zal ook vast wel zo zijn. Maar dat is het punt niet. Je zult, hoe je het ook wendt of keert, 100% van de binnen te halen belastingen binnen moeten halen door een bepaalde balans tussen deze drie te vinden. Een kleiner aandeel van het één betekent een groter aandeel van het ander. Daar is niet onderuit te komen. Ieder mens met gezond verstand zal de voorkeur geven aan het ontlasten van productiviteit, daarna consumptie en pas als laatste het ontzien van stilliggend onproductief vermogen.

You can't have your cake AND eat it.

bubbelonia | 03-06-14 | 10:35 | + -19 -

Aangezien het meeste vermogen van particulieren en bedrijven in onroerend goed zit lijkt het redelijk om onroerende zaak belasting (ozb) die nu maximaal 0,2108% per jaar is en slechts 8% van gemeenteopbrengsten beslaat progressief te verhogen.

Schwanz | 03-06-14 | 10:23 | + -14 -

Gewoon iedereen hetzelfde bedrag dat is pas echt eerlijk en eenvoudig en voor wie dat teveel is kunnen dispensatie aanvragen maar verliezen dan wel de komende 4 jaar stemrecht....

rode peper | 03-06-14 | 10:16 | + 6 -

Hoogste prioriteit van het belastingplan moet zijn een snelle afbouw van vermogensbelasting en successierecht.

Vermogensbelasting en successierecht zijn de meest onrechtvaardige belastingen die er bestaan. Omdat belasting wordt geheven over geld waar voor het overgrote deel al eerder belasting over was betaald, bijv. inkomstenbelasting. Vermogensbelasting werkt in de praktijk overigens vaak uit als het heffen van belasting op arbeid, maar dan als extra straf omdat je je geld niet meteen over de balk hebt gegooid. (Over idiote stimulansen als gevolg van belasting gesproken...)

De meest logische stap is om vermogensbelasting en successierecht af te schaffen. Dit moet natuurlijk wel gefinancierd worden. Bij voorkeur door te snijden in overheidsuitgaven, bijvoorbeeld in de vele fraudegevoelige toeslagen en het ambtenarenapparaat dat zich met dit uitdeel- en controlecircus bezighoudt.

Als ik moet kiezen tussen twee kwaden zou ik een verhoging van de inkomstenbelasting op arbeid dan nog absoluut redelijker vinden dan vermogensbelasting en successierecht handhaven.

Schout-bij-nacht | 03-06-14 | 10:04 | + 10 -

Het "voordeel" voor de huurders is al verwerkt. De HRA kan er dus aan en de belastingschijven omlaag.

roze_bril | 03-06-14 | 09:54 | + 5 -

waarschijnlijker: er komt een nieuwe toeslag voor lage injkomens, er zijn hier weer veel extra ambtenaren voor nodig. De IT structuur die hier bij hoort is niet zo goed, en dus is er veel fraude.

terwijl het so simpel is, verlaag de BTW, mensen kopen weer in nederland ipv buitenland, die levert juist veel banen op, en waarschijnlijk zal het netto niets kosten

geldgelul | 03-06-14 | 09:48 | + 14 -

Niet goed opgelet Van der Gun. De PvdA heeft in het verleden al meer dan eens aangegeven niet de superrijken te willen belasten "omdat dit de werkgevers zijn". Wat de PvdA onder "rijken" verstaat kan je goed aflezen aan wat ze van plan waren met de ziektekosten en nu de arbeidskorting. vanaf zo laag als €40.000 bruto per jaar aan inkomen maakt mensen tot de rijken die geplukt behoren te worden. Daarboven beginnen de voordeeltjes, waardoor het netto effect bij een ton bruto [het salaris van een kamerlid - PT] nihil is. De PvdA zorgt goed voor zichzelf.

En ach, dat schrikken zal ook wel meevallen. Ik krijg nu zo'n 20% van mijn betaalde belasting terug. Als de inkomstenbelasting 10 procentpunt zakt, dan zit ik netto op voordeel. Ik denk eerder dat huurders erg gaan schrikken, want je denkt toch niet dat die al dat geld zomaar op hun spaarrekening mogen gaan zetten? Als iets te goed klinkt om waar te zijn, dan is dat ook feitelijk altijd het geval.

Pierre Tombal | 03-06-14 | 09:46 | + 26 -

De minister van diefstal spreekt.

blabam | 03-06-14 | 09:45 | + 15 -

Dag dag HRA.

Fred Bastiat | 03-06-14 | 09:43 | + 19 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken