Vier vrolijke berichten over pensioenen

En dan doen we even een rondje langs de pensioenvelden. We beginnen bij De Nederlandsche Bank. Die maakte bekend dat de evaluatie van de herstelplannen voor pensioenfondsen is afgerond. Pensioenfondsen in onderdekking moesten in 2009 aangeven hoe ze de dekkingsgraad weer op orde zouden krijgen. Van de 141 fondsen die zo'n plan moesten inleveren gaan er 30 uiteindelijk toch korten om uit onderdekking te komen. Er moest 92 miljard euro aan pensioenrechten worden afgeboekt en dat levert een 'gewogen gemiddelde' daling op van 0,84% per fondsdeelnemer. Ander nieuws van DNB. Sinds begin 2009 is de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen met 15% is gestegen. Daardoor is een kwart van de daling van de dekkingsgraad door de crisis in 2007/8 inmiddels goedgemaakt. Pensioenfondsen met relatief veel aandelen (want die stegen) en/of fondsen die de rente hadden afgedekt tegen een daling daarvan (want de rente bleef dalen) profiteerden het meest. Maar dan verschenen er vandaag ook nog twee opiniestukken in Het Financieele Dagblad.

Zoals die van Jan van de Poel, emeritus hoogleraar risicomanagement van de Maastrikt Joenivursity en oud-financieel directeur van pensioenfonds ABP. Die deelt even wat petsjes uit aan een gehypte Franse socialist en naar 'Brussel', die allebei maar niet willen inzien dat Nederland door de enorme pensioenreserves er heel wat beter voorstaat dan zij ons willen doen laten geloven. Hele verhaal hier achter de betaalmuur.

Maar dan: Lans Bovenberg, hoogleraar aan de Tilburk Joenivursity pleit voor individuele pensioenrekeningen. Hij zegt, niet voor het eerst, dat het ontbreken van duidelijk gedefinieerde pensioenrechten zorgt voor intergenerationele conflicten. Keuzes die fondsen maken zorgen voor bevoordeling van bepaalde generaties. Dat leidt tot 'politisering' van pensioenen en vreet daardoor aan de vertrouwensfunctie van pensioenfondsen. Verder zorgt nieuwe regulering voor een beleggingsspagaat (=wat goed is voor werkenden kan slechts zijn voor gepensioneerden v.v.). Een simpele oplossing daarvoor is individualisering van de pensioenrechten, zegt Bovenberg. Mooi. En dan graag ook nog absolute keuzevrijheid. Dank.
Reaguursels

Inloggen

@hotnot | 01-05-14 | 15:11: nee. Je hebt gelijk als je stelt dat de inleg van de huidige gepensioneerden noch de hoogte noch de duur van de uitbetaling van de huidige pensioenen rechtvaardigt. Maar die pensioenen kunnen niet worden doorbetaald doordat er zoveel deelnemers vroegtijdig overlijden, maar doordat de huidige werkenden die hoge en langdurige uitbetalingen middels torenhoge premie-inleg mogelijk maken. De solidariteit binnen het huidige pensioenstelsel bestaat slechts bij de gratie van de onwetendheid van de jongere generaties. Als die zich goed zouden realiseren wat hen overkomt, zouden ze vandaag nog stoppen met de betaling van hun pensioenpremies. En nee, dat zijn niet eens mijn woorden, maar die van hoogleraar pensioenmarkten Fieke van der Lecq. Maar blijf maar lekker dom, anders breekt in dit land de pleuris uit.

Breinstein revisited | 02-05-14 | 09:49 | + 0 -

@hotnot | 01-05-14 | 15:11
Klein rekensommetje. Als je netjes 40 jaar 10% van je bruto inlegt is er bij 6% rendement uiteindelijk 16 jaarsalarissen bruto over. Bij 7% rendement zelfs 21 bruto jaarsalarissen. Zelfs bij die 6% raakt het dus nooit op bij je pensioen.
Dat is makkelijk haalbaar, je pensioenfonds betaalt immers geen belasting op beleggingsresultaat. Helaas belegt dat fonds vooral in staatsobligaties, die dan weer slechter renderen, vroeg het jarenlang geen premie omdat er zoveel in kas was en het de levensverwachting erg laag inschatte etc, en kwam de staat nog een keer langs met belasting op overdekking.

geld of je leven | 01-05-14 | 20:01 | + 3 -

Onzin allemaal, alsof pensioenfondsen achterlijk zijn. Dat zijn ze echt niet. De dekking is voldoende om onverschillig wie vrijwel onbeperkt uit te betalen. Als dat niet zo was dan hadden ze al jaren geleden de premies verhoogd en de uitkeringen verlaagd. De waarheid is waarschijnlijk dat er genoeg ouderen ver voor hun pensioengerechtigde leeftijd de pijp uitgaan om de overblijvers eindeloos te blijven doorbetalen. In tegenstelling tot wat de regering ons probeert wijs te maken. Misschien is er een andere waarheid, maar pensioenfondsen zijn geen filantropische instellingen. Dus ik denk dat de kern van mijn stelling wel enige waarheid zal bevatten.

Nivelleermarionet | 01-05-14 | 17:14 | + 5 -

Het grote probleem met pensioenen in het algemeen, of 't nou via een fonds of particulier is, is dat je alleen kan investeren in beursgenoteerde fondsen of beleggingsfondsen van banken. Je kan niet, pak 'm beet, voor een deel goudstaven kopen, of een hypotheek gunnen, of wat dan ook voor "exotische" belegging mee aangaan. Dus je blijft afhankelijk van investeringen die erop zijn gericht jou zand in de ogen te strooien, bijv middels boekhoudkundige opklotelarij, of via off-bal constructies waar je pas achter komt als 't te laat is.
Dan nog 't inleggebeuren. Als je 't particulier doet en je gaat niet op tijd dood ben je de sjaak. Dus de inleggingen moeten omhoog, waar ze nou juist omlaag gaan (zodat er zogenaamd meer wordt geconsumeerd).
Als je naar de USA kijkt, met hun 401-K, dan zie je dat iets van 80% (misschien chargeer ik iets, maar 't is wel in die orde van grootte) van die plannen $10K in porto hebben. Kan je net 4 maanden van vreten.
En dan begin ik nog niet over de AOW want die is ook pleite, iig voor mensen die nu 45 jaar of jonger zijn. En ik zal ook de rekenrente buiten beschouwing laten, die onzichtbaar van binnenuit die p-potten leegvreet.
Pensioenen im algemeine zijn een soort van ponzi-scheme, en we zijn nu aangekomen in de terminale fase. Mijn inschatting is dat de potten leeg zijn met 'n jaar of 15, 20 max.

orca | 01-05-14 | 16:35 | + 2 -

@hotnot | 01-05-14 | 15:11
"De meeste mensen die bij een pensioenfonds zitten aangesloten, hebben in hun werkzame leven een bedrag ingelegd waaruit hun pensioen slechts voor drie jaar kan worden betaald"
Hier geloof ik geen snars van.
tevens vind ik dat het geld wat je hebt ingelegd aan je eigen familie toe zou moeten komen bij voortijdig overlijden, niet aan onbekenden.
Grouch heeft gelijk imho.

watergeus | 01-05-14 | 16:10 | + 1 -

@Grouch | 01-05-14 | 14:40 |
U wilt niet ouder worden dan, zeg maar 70 jaar ? Of toch wel ? Dan zal je wel zo'n drie keer meer aan oudedagvoorziening moeten betalen dan met de nu gangbare pensioenoplossingen.
De meeste mensen die bij een pensioenfonds zitten aangesloten, hebben in hun werkzame leven een bedrag ingelegd waaruit hun pensioen slechts voor drie jaar kan worden betaald. Dat er ook in de jaren daarna kan worden betaald, komt omdat sommigen de pensioenleeftijd niet halen. Als er geen nabestaandenpensioen hoeft te worden uitgekeerd, vervalt het restant aan de andere deelnemers.
Er word hier wel ontzettend gekankerd op de z.g. hoge beheerskosten, een collectief pensioen is altijd voordeliger dan een individuele voorziening.

hotnot | 01-05-14 | 15:11 | + 9 -

Individuele pensioenrekening is wel de toekomst. Iedereen verplicht inleggen, collectief beleggen, en als je met pensioen gaat, op welke leeftijd dan ook, dan keer de hele meuk met geld maar uit. Hopelijk is het genoeg. En val me verder niet meer lastig met levensverwachting, indexatie, etc.

Grouch | 01-05-14 | 14:40 | + 10 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken