Eerste stap naar hogere vermogensbelasting is gezet

Vermogen is de nieuwe Kop-van-jut dus we beginnen bij het aanpakken van de superrijken familiebedrijven, immers de 'ruggengraat van de Nederlandse economie'. StasFin Wiebes schrijft namelijk in een brief (via) naar de Tweede Kamer dat hij het erven van ondernemingsvermogen zwaarder wil belasten. Nu is het erven van een bedrijf met een waarde tot iets meer dan 1 miljoen 100% vrijgesteld van belasting. Het overige deel is voor 83% vrijgesteld. Eind vorig jaar stond de vrijstelling al op de helling vanwege mogelijke diskriminasie van erfgenamen van geld of belegd vermogen. De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat daar geen sprake van was. Maar dat zal Wiebes een worst wezen: 'Ondanks het feit dat de Hoge Raad niet tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van een ongerechtvaardigd onderscheid, heb ik het voornemen te bezien of volstaan kan worden met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling'. De reden die Wiebes aandraagt is ook interessant: 'Dit mede omdat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat in 70% van de gevallen de te betalen erfbelasting – in het geval geen sprake was geweest van een vrijstelling – uit de nalatenschap betaald had kunnen worden'. Huh? Maar was het hele idee achter de verhoogde vrijstellingen niet juist dat erven moeite hadden met het betalen van de belasting? En dat de continuïteit van ondernemingen in gevaar zou komen? We kunnen maar een conclusie trekken: Wiebes is Piketty aan het lezen.

Reaguursels

Inloggen

JayJay | 01-05-14 | 12:22 | + 0 -

Een inhoudelijke reactie, dat kan ik waarderen.

Mijn overwegingen gaan niet primair uit van het herverdelingsmotief, maar het efficientiemotief. Hoe kunnen we belastingheffen op een manier dat de economie zo min mogelijk wordt geschaad.

Nodig lijkt in de tekst die jij aanhaald terug te slaan op 'initiële posities'. Dat is economentaal voor het geld (en kansen) dat je hebt aan het begin van het leven.

kleuterleider | 01-05-14 | 15:58 | + 2 -

Kleuterleider algemeen
Jij haalt alleen die delen eruit die jij aantrekkelijk vindt. Het door jou aangehaalde rapport heeft een heel andere wetenschappelijke achtergrond dan jij veronderstelt of aangeeft. De achtergrond van dit rapport is dat een bepaalde som geld nodig is en hoe die dan verkregen moet/kan/zou moeten worden. Dit rapport gaat niet in op de vraag of bepaalde belastingen redelijk, wenselijk zijn.
Overigens staat er duidelijk (pag 23): "Bij een niet-lineaire belasting op arbeid is een belasting op kapitaalinkomen daarom niet wenselijk uit herverdelingsoverwegingen. Wel is dan een erfenisbelasting op onbedoelde nalatenschappen nodig teneinde verschillen in initiële posities te verkleinen, zie ook hieronder." Het gaat mij om het woordje " nodig". Ook hier is duidelijk te zien dat men uitgaat van de noodzaak om een bepaalde fiscale opbrengst te realiseren.
Overigens - van uit mijn fiscale achtergrond - kan ik je zo 10/15 rapporten presenteren die allen min of meer het tegenovergestelde beweren. Allen van gerenommeerde wetenschappers.
Maar wellicht weet wat je als eerste leert als je een fiscale opleiding gaat volgen: Fiscale wetgeving is amoreel. (En bemoeit zich dus niet met begrippen als goed/slecht/morus)

JayJay | 01-05-14 | 12:22 | + -1 -

@ kleuterleider | 01-05-14 | 09:19

6.000.000.000 kosten voor het rondpompen van geld. 6.000.000.000 kosten inefficiënt ITC beleid overheid. 4.000.000.000 verspild aan ontwikkelingssamenwerking. 18.000.000.000 weggegooid aan windmolens die nooit gaan renderen. Ik kan nog wel doorgaan maar dat trek ik niet meer. Als die, even gauw opgetelde, 34.000.000.000 nb. per jaar, niet zou worden weggesmeten, zouden de belastingen op alle fronten verlaagd kunnen worden. En diegenen die graag toch van dat soort onzin dingen willen blijven doen hebben dan genoeg geld om dat zelf of samen met gelijkgestemden, te financieren. Maar dan hoef ik eindelijk niet meer mee te betalen aan zaken waar ik vierkant tegen ben.

Elessir | 01-05-14 | 11:42 | + -4 -

Elessir | 01-05-14 | 02:38 | + -1 -
Volgens de media in de VS is dit de belangrijkste discussie van deze generatie, en jouw eis om eerst de verspilling op te lossen impliceert dat we het nooit meer over een een verdeling van de lasten mogen hebben. Vervolgens trek je die discussie in de richting van rechtvaardigheid. Die kant is er ook, maar wat mij betreft is de efficiëntie discussie zeker zo belangrijk. De huidige verdeling van belastingen remt de groei en richt meer schade aan dan nodig.

kleuterleider | 01-05-14 | 09:19 | + 2 -

Wat een inhoudsloze non-discussie. Zoals Kaas al zei, zolang de overheid de geïnde belastingen niet zinvol besteedt en met bakken tegelijk verspilt, is iedere vorm van discussie over (on)rechtvaardige belastingen nutteloos.

Elessir | 01-05-14 | 02:38 | + -3 -

Allemachtig wat een onzin moet ik hier lezen, met name van de zijde van kleuterleider, die zich beter bij die leest kan houden. Als die ondernemer is geef ik z'n onderneming niet lang meer.

Het meest zinnige commentaar is dat van Kaas: de overheid moet eens kappen met belastingverhogingen. Eerst die krater in de eigen hand maar eens dichten.

Breinstein revisited | 30-04-14 | 21:43 | + -2 -

Leve de Republiek | 30-04-14 | 20:04 | + -1

Belasten kun je natuurlijk altijd zien als geld afpakken, ook al krijg je er in sommige gevallen meer voor terug. Zo krijgen de eigenaren van kapitaal bijvoorbeeld bescherming van hun eigendommen door de overheid.

Terug naar het belasten. Als dat toch moet (en ik ben voorstander van minder belasten) dan is het de vraag van wie zal de overheid geld afpakken. Als ik jou begrijp dan ben jij een voorstander van afpakken van degenen die weinig hebben en niet van de rijken. Zelfs als die rijken dat geld via een erfenis hebben gekregen en daar zelf geen offers voor hebben hoeven brengen. OK, dat is een standpunt. Reken er niet op dat dat standpunt gedeeld wordt door de meerderheid van de mensen.

kleuterleider | 30-04-14 | 20:26 | + 4 -

@kleuterleider | 30-04-14 | 19:37 | + 0 -
Om misdaad te bestrijden kunnen we ook wel camera's in ieder huis ophangen, is zeer efficiënt. Maar is dat verwerpelijk? Ja zeker. Is het afpakken van mensen hun bezit verwerpelijk? Ja zeker. Kortom, het maakt me niet uit of het efficiënter is, het is verwerpelijk en zal mensen minder gevoel van financiële veiligheid geven. Het beloont sparen niet, maar zoveel mogelijk geld uitgeven wel. Om te zien wat daar de resultaten van zijn hoef je alleen maar naar de crisis te kijken.

Leve de Republiek | 30-04-14 | 20:04 | + -6 -

Leve de Republiek | 30-04-14 | 19:05 | + 0

Ha ha, geweldig! Die zag je niet aankomen he. Punt is natuurlijk dat jouw vlaktaks en alleen een belasting op arbeid enorme schade aan de economie als geheel toebrengt, met als enige voordeel dat kinderen van rijke ouders rijk zullen zijn zonder daar zelf offers voor te hebben gebracht.

Van mij mogen kinderen van rijke ouders rijk zijn, maar als dat ten koste gaat van de welvaart van de samenleving dan ben ik tegen. En zoals alle economen beweren, belasting op kapitaalinkomen is efficiënt. Als je het zelf even wil nalezen: www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q...

kleuterleider | 30-04-14 | 19:37 | + 0 -

@kleuterleider | 30-04-14 | 18:41 | + 0 -
Dan zijn we het dus geheel niet eens. Wat de economie nodig heeft is stabiliteit en die verkrijg je niet door geld wat men denkt veilig te kunnen stellen af te pakken. Het liefst zie ik zelfs alleen maar een inkomstenbelasting, bij voorkeur een flattax. Dat is eerlijk en biedt voor iedereen de mogelijkheid om een (familie)vermogen op te bouwen, mist men daar vaardig genoeg voor is. Dat zijn gelijke kansen.

Leve de Republiek | 30-04-14 | 19:05 | + -6 -

Leve de Republiek | 30-04-14 | 17:02 | + 1

Je bevestigt mijn punt, en we zijn het geheel eens.

De belasting op inkomen is te hoog en moet naar beneden om de economie weer te laten groeien. Een van de manieren om dat te doen is de belasting op niet-inkomen te verhogen. Een vermogensbelasting is daar een goed voorbeeld van. De economische schade van een vermogensbelasting is veel kleiner dan het verhogen van de inkomensbelasting, en vermogensbelasting is daardoor een efficiënte vorm van belastingheffing.

Dit alles staat los van mijn mening dat de totale belastingdruk naar beneden mag.

kleuterleider | 30-04-14 | 18:41 | + 0 -

volkomen terecht. als je een erfbelasting zo nodig wilt handhaven dan moet ook ge-erfd ondernemings vermogen belast worden. de betaling kan via een betalingsregeling in termijnen geregeld worden. thans is het zo dat een nalatenschap van 5 ton hoger belast wordt, met onttrekking van liquiditeiten aan de langstlevende partner, dan een erfenis van 50 miljoen. als een onderneming niet in staat is om dividend uit te keren om de schulden van de aandeelhouders te financieren is het een drol onderneming. die hele vrijstelling is een produkt van cda-lobbyisten waarbij op het laatste moment nog een wijziging in is doorgevoerd om de familie swinkels van bavaria tegemoet te komen. de baten kunnen worden aangewend om de vrijstelling voor kinderen te verhogen zodat het liquiditeitsbeslag op de langstlevende partner, die haar/zijn spaargeld moet aanwenden om de schulden van de kindere te betalen, op te hogen, zodat 95% van de nalatenschappen pas worden belast bij het daadwerkelijk liquide worden, namelijk het overlijden van de laatste partner. dat de hoge raad anders heeft geoordeeld is een schande. nota bene de raad van state had bij de laatste wijziging gewezen op het ongefundeerde voordeel voor ondernemingsvermogen en in duitsland heeft een rechter een gelijke vrijstelling als ongrondwettig verklaart en verwezen naar het europse hof van justitie. wiebes kiest gewoon eieren voor zijn geld, omdat het ministerie nattigheid voelt wanneer de duitse zaak voor de europese rechter komt. reeds in de jaren twintig bood de engelse fiscus uitstel van betaling aan voor nalatenschappen van de adel. dat heeft velen niet geholpen, maar een belasting op de vererving van vermogen, in welke vorm dan ook, moet niet de armen belasten en de rijken vrijstellen. afschaffen kan ook. levert jaarlijks maar twee miljard op, gelijk aan het budget voor cultuur, de helft van osw, en 1/9 van de 18 miljard voor windmolens die in de zakken van de private equity huizen gaat verdwijnen. maar goed, politici hebben nu eenmaal weinig verstand van openbaren financien en spelen liever sinterklaas. en af en toe zwarte piet.

minimá-armezusvan.. | 30-04-14 | 18:40 | + 6 -

Kaas de Vies | 30-04-14 | 16:36 | + 1
De hoogte van de collectieve lasten en de wijze waarop ze worden geint zijn echt twee losse onderwerpen. Onderwerpen die de staat beid moet adresseren.

Over de hoogte zijn we het eens: die moet naar beneden.
Over de wijze mogelijk ook: die moet zo efficiënt mogelijk.

Nu is mijn vraag waarom wachten met het efficiënter maken van de belastinginning zodat de samenleving minder hinder ondervind en weer beter kan groeien?

kleuterleider | 30-04-14 | 18:35 | + 4 -

Nederland volgt Frankrijk, bezit wordt strafbaar gesteld en weg met de vermogende inwoners, geeft niet, ik ben het hier zo langzamerhand toch al baggerzat

TheTroll | 30-04-14 | 18:07 | + 3 -

Erfbelasting is sowieso lijkenpikkerij.

wallenberg | 30-04-14 | 18:01 | + 1 -

@kleuterleider | 30-04-14 | 16:15
"de belasting is goed voor de welvaart en werkgelegenheid"
Die vlieger gaat niet meer op als al 64% van het geld door de handen van de overheid vloeit. Sterker nog, wat denk je dat er met de economie gebeurt als dat 100% is?

Leve de Republiek | 30-04-14 | 17:02 | + -5 -

kleuterleider | 30-04-14 | 15:55 |
"Het verhogen van de vermogensbelasting (en dus een daling van de belasting op arbeid ...."
Een vreemde gedachtesprong/conclusie die woordjes " en dus"
Lijkt er op dat de laatste regels van mijn commentaar van 14.45 correct is. "Of wellicht praktisch: De staat heeft geld nodig en waar kunnen we het halen?"
Ik ben het verder eens met Oculus eens: herverdelen door een vermeend voordeel van een partij weg te halen heeft niets met liberalisme te maken maar is socialistisch (zoals Oculus schreef) of wellicht communistisch.
Je opmerking "betalen uit liquide middelen is onzin" begrijp ik niet. Waar zou anders een erfgenaam zijn geld vandaan moeten halen? Geld zit vast in de verkregen onderneming of zal vandaar eerst onttrokken moeten worden en naar privé liquide middelen overgebracht moeten worden (tegen betaling van dividendbelasting als de reserves dat toe laten) voordat de erfgenaam uit zijn privé liquide middelen de erfbelasting kan voldoen. Waar moet de erfgenaam anders het geld vandaan halen?

JayJay | 30-04-14 | 16:46 | + -6 -

@kleuterleider | 30-04-14 | 15:55 | + -1 -
Nee, ik zeg dat men herverdelingsvraagstuk moet laten liggen omdat de uitgaven te hoog zijn. Daar moet men op focussen.
@kleuterleider | 30-04-14 | 16:15 | + -1 -
Belasting is niet goed voor de welvaart als de overheid een uitgave probleem heeft, 1 daarvan is dat veel uitgaven niet ten goede komen van de Nederlandse economie.

Kaas de Vies | 30-04-14 | 16:36 | + 1 -

Mans5 | 30-04-14 | 15:36 | + 0

Ik ben ondernemer en ik weet maar al te goed wat het verschil is tussen beide typen vermogens. Toch had ik iets verkeerd gelezen waardoor de verwarring mijn schuld is: excuses. Het ondernemersvermogen wordt belast ipv het eigen vermogen. Mijn argumenten blijven verder staan: betalen uit liquide middelen is onzin, de belasting is goed voor de welvaart en werkgelegenheid (ervan uitgaande dat de belasting op arbeid navenant daalt) en vanuit het liberale ethische beginsel equality of opportunity is het ook rechtvaardig.

kleuterleider | 30-04-14 | 16:15 | + 3 -

Kaas de Vies | 30-04-14 | 15:17 | + 1

Je verwart de hoogte van de collectieve lasten met de wijze waarop ze worden geint, zoals de meesten hier. Ik ben tegen hogere belastingen, zoals vrijwel iedereen hier. Ik ben voor efficiënte belasting: belastingheffing die per geïnde euro de minste schade aan de economie toebrengt.

Het verhogen van de vermogensbelasting (en dus een daling van de belasting op arbeid) is waarschijnlijk efficiënt, vooral als deze belasting wordt afgestemd met de andere landen.

kleuterleider | 30-04-14 | 15:55 | + 4 -

@kleuterleider: je betaalt belasting over het fiscaal ondernemersvermogen en niet over het eigen vermogen daar zit het probleem nu net. Ik heb je al in diverse postings proberen duidelijk te maken dat het net anders werkt dan jij denkt.

Je moet het zien als dat je een auto wint bij de postcodeloterij en je moet er zelf nog eens 25% kansspelbelasting over betalen. Dus die auto van 40.000 die je gekregen hebt moet je nog eens 10.000 euro belasting over betalen terwijl je geen geld hebt. Dus dan zul je die auto 2e hands weer moeten verkopen waardoor je uiteindelijke prijs vele malen lager wordt dan die auto die je eerst had en waarover je belasting hebt betaald. Dat werkt net zoals bij het bedrijf die je geerfd hebt, het beroerde is dat je eigenlijk niet weet hoeveel je bedrijf waard is in de verkoop terwijl je wel over het ondernemersvermogen belasting hebt betaald. LEES GOED ONDERNEMERSVERMOGEN EN GEEN EIGEN VERMOGEN.

Mans5 | 30-04-14 | 15:36 | + -4 -

@kleuterleider | 30-04-14 | 15:09 | + 0 -
Waarom wil jij zo graag al het geld hebben bij de overheid?

Kaas de Vies | 30-04-14 | 15:17 | + -2 -

Oculus Malus | 30-04-14 | 14:57 | + -1

1. De belasting hoeft ook niet twee keer door dezelfde persoon te worden betaald. Het geld gaat naar iemand anders die er nog nooit belasting over heeft betaald (en er ook niets voor heeft hoeven te doen of laten).
2. Dat zeg ik ook niet.
3. Klopt de conservatieve liberalen kijken hier anders tegenaan (oude hiërarchische structuren dienen behouden te blijven), maar dat maakt niet dat zij gelijk hebben.
4. Gelijke kansen heeft niets met socialisme te maken. Gelijke uitkomsten wel, en daar zijn liberalen tegen.

kleuterleider | 30-04-14 | 15:09 | + 4 -

Mans5 | 30-04-14 | 13:39 | + 2

Uiteindelijk gaat het om eigen vermogen en niet ondernemingsvermogen. Bij een erfenis gaat hem om de waarde die jij als erfgenaam ontvangt: dus hoeveel jouw eigen vermogen toeneemt. Over de belastingconstructies om dit vanuit het bedrijf te financieren kunnen we nog een avond doorbomen, maar die zijn er volop.

kleuterleider | 30-04-14 | 15:04 | + 6 -

@kleuterleider | 30-04-14 | 13:39
De minnetjes zijn omdat jouw logica niet klopt.
- Natuurlijk kan een bedrijf in een aantal gevallen geld ophalen. Maar wat mogelijk is justificeert de belasting nog niet. Er is namelijk al belasting betaald over het bedrijfsvermogen.
- Daarnaast betaalt het bedrijf de erfbelasting niet.
- Dat sommige liberalen het met je eens zijn is ook geen goed argument. D66 noemt zich liberaal maar is tegelijkertijd voor meer overheid en dus minder vrijheid.
- Gelijke kansen creeren door het voordeel van een partij maar weg te belasten klinkt ook niet erg liberaal maar juist heel socialistisch.

Oculus Malus | 30-04-14 | 14:57 | + -5 -

Dima Beeline | 30-04-14 | 13:44 | + 0

En ik dacht dat ik goed naar mezelf kon toerekenen. Als jij nog een stukje doorrekent dan worden we allemaal rijker als wij ons geld aan jou geven.

kleuterleider | 30-04-14 | 14:54 | + 3 -

Dima Beeline | 30-04-14 | 13:44 | + 0

En ik dacht dat ik goed naar mezelf kon toerekenen. Als jij nog een stukje doorrekent dan worden we allemaal rijker als wij ons geld aan jou geven.

kleuterleider | 30-04-14 | 14:54 | + 3 -

kleuterleider | 30-04-14 | 12:51 |
"Erven bevestigt de rangen en standen in een samenleving en rijkdom hangt voor degene die ontvangt niet samen met inspanning, opoffering of maatschappelijke bijdrage"
En omdat degene die erft geen inspanning, opoffering of maatschappelijke bijdrage geleverd zou hebben waardoor recht op de vererving zou ontstaan, geeft dat de gemeenschap het recht om deze verkrijging nogmaals - er is immers al meerdere malen belasting over geheven - af te romen? Dat is geen liberaal gedachtegoed, maar communistisch. Of wellicht praktisch: De staat heeft geld nodig en waar kunnen we het halen?

JayJay | 30-04-14 | 14:45 | + -3 -

@gamlakuk: bedoel je niet dat anak ayam 30% moeten betalen.

Mans5 | 30-04-14 | 14:17 | + 0 -

Gamlakuk vindt geld lenen tegen 3% over de vaste activa in zijn gezin onzin als hij nog 15 jaar leeft.
De door gamlakuk zo gehate grootbanken hebben dan totaal 45% rente ontvangen, terwijl de ungekukar slechts 30% erfbelasting betaald zouden hebben.......

gamlakuk | 30-04-14 | 14:06 | + -1 -

En wacht eens eventjes, ik ben nog de uitkering van winst in de vorm van dividend vergeten. Dus ik had liever in de loop der jaren die 165875 euro die het geintje me kost aan mezelf uitgekeerd. Scheelt de overheid 41469 euro aan dividendbelasting. Dan had ik natuurlijk mooie dingetjes van het resterende geld gekocht, tegen 21% BTW. Scheelt de overheid nog eens 26125 euro aan BTW.
Eens even tellen hoor: 15625+41469+26125 = 83219 euro aan belasting.
119.000 - 83219 = 35781.
Dus per saldo voor 35781 euro aan extra belasting moet de ondernemer 165875 euro aan kosten maken en nog eens 37485 aan winst derven?

Goed plan zeg.

Dima Beeline | 30-04-14 | 13:44 | + -3 -

@kleuterleider Als jij een bedrijf hebt opgebouwd en je hebt een pand van 5 ton en een voorraad van 2 ton, dan moet je dus 119.000 euro gaan lenen, lossen we lineair af in 20 jaar. Met onderpand tegen zeg maar 5%.
Dan heb ik 119.000 euro afgetikt aan erfbelasting, betaal ik in 20 jaar tijd 62.500 aan rente, die trek ik af, belastingbesparing 15625. Betaal ik per saldo 103375 aan de overheid en kost het me 165875 euro in totaal. En die 119.000 euro had ik liever geleend om productief in te zetten tegen een rendement van een paar procent extra, zeg 8%. Dus verlies ik er ook nog eens minimaal 37485 euro aan winst op.
Je pakt in een klap 119.000 euro uit mijn buffer. Wellicht precies wat ik nodig had om door de crisis te komen. Maar ja, de bank leent je geen fluit want crisis en die buffer die je had is aan de overheid overgemaakt. Dus trek je de stekker er uit. 10 man op straat. Gemiddeld 2000 euro netto de man, grofgerekend 14000 euro aan WW in de maand. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Nog even los van de motivatie van erven om uberhaupt een erfdeel van een bedrijf voort te willen zetten. Die zegt misschien direct wel, fuck it, geef mij de centen maar. Mogen de andere erven zijn aandeel kopen om het bedrijf uberhaupt voort te kunnen zetten. Dan spreek je het liefst die mogelijkheid tot verpanding van voorraden of pand aan. Niet om een verzonnen belastingschuld die bij vererving helemaal nog niet gerealiseerd is te dokken.

Dima Beeline | 30-04-14 | 13:39 | + -1 -

@kleuterleider: We hebben het over fiscaal ondernemersvermogen en niet over geld of eigen vermogen etc. Het fiscaal ondernemersvermogen zegt niets over hoeveel geld er in de onderneming zit.

De erven moeten betalen en niet het bedrijf. Je mag niet zomaar geld overboeken vanuit een bedrijf naar een prive persoon. Hoe zou je dit willen regelen dan? Dividenduitkering van een bedrijf met geen liquiditeit of in ieder geval geen 170.000 in kas? Een dividenduitkering geeft ook weer een belastingclaim.

Het probleem is dat de werknemers geconfronteerd worden met erven die de belastingdienst moeten betalen.

Mans5 | 30-04-14 | 13:39 | + -1 -

Ok ok, ik word afgemaakt blijkens de minnetjes. Niet met argumenten, maar omdat mijn argumenten net overeenkomen met het eigenbelang van degene die kapitaal hebben of verwachten te krijgen. Ook het liberalisme blijkt ineens links en verwerpelijk, als het eigenbelang niet wordt gediend.

Tja wat kan ik dan ander dan Ayn Rand aanhalen: "Reason is not automatic. Those who deny it cannot be conquered by it. Do not count on them. Leave them alone."

Maar die vinden de lezers hier zeker ook te links.

kleuterleider | 30-04-14 | 13:39 | + 1 -

@PS: Je hebt blijkbaar geen idee wat mijn vak is.

Kleuterleider waarschijnlijk, in loondienst.

TheStef | 30-04-14 | 13:20 | + 6 -

JayJay | 30-04-14 | 12:26 | + 0 -

Erfbelasting wordt gezien als een juiste belasting door alle voorstanders van gelijke kansen (equal opportunity). Dit uitgangspunt wordt gedragen door de meeste liberalen, die niet van mening zijn dat de uitkomsten in de samenleving gelijk moeten zijn, maar de kansen wel.

Erven bevestigt de rangen en standen in een samenleving en rijkdom hangt voor degene die ontvangt niet samen met inspanning, opoffering of maatschappelijke bijdrage.

Vanuit het liberale gedachtegoed is er ook aandacht voor de ruimte van het individu om geld uit te geven zoals hij dat wenst, ook als dat zijn kind is. De meeste liberalen zullen daarom tegen een 100% belasting zijn, maar ook tegen een 0-procent belasting.

kleuterleider | 30-04-14 | 12:51 | + -5 -

Kaas de Vies | 30-04-14 | 10:37 | + 29 -

wat voor pillen heb je geslikt ? je gaat opeens allemaal verstandige dingen zeggen ! :)

FW Ta-183 Huckebein | 30-04-14 | 12:50 | + 0 -

Mans5 | 30-04-14 | 11:57 | + 2 -

Als je een miljoen op de balans hebt staan in de vorm van een pand en voorraad. Dan zou het geen probleem moeten zijn om 17% van die waarde bij elkaar te lenen. Dat kan door het pand te verkopen en het terug te leasen, of door het pand als onderpand te gebruiken.

En als je nou zegt dat die extra kosten de onderneming niet meer rendabel maken, dan was die ondernemening niet rendabel in the first place. Dan kun je blijkbaar beter het pand en de voorraad verkopen en iets anders gaan doen.

PS: Je hebt blijkbaar geen idee wat mijn vak is.

kleuterleider | 30-04-14 | 12:38 | + -15 -

Afgezien van verschrikkelijk dom commentaar zoals van kleuterleider, die zich waarschijnlijk daar beter mee bezig kan houden, is de vraag of erfbelasting in zijn algemeen een juiste belasting is.
Erfbelasting wordt altijd geheven over vermogen wat opgespaard of verkregen is uit gelden die al belast zijn geweest met diverse soorten belasting.
In dit specifieke geval is er de vrijstelling verzonnen opdat de onderneming voortgezet kan worden en niet verkocht/geliquideerd hoeft te worden om de erfbelasting te betalen. Hetzelfde probleem zie je bij de vererving van onroerend goed.

JayJay | 30-04-14 | 12:26 | + -3 -

Nederland, land waar alles wat nog goed werkt, kapot moet. Heeft Pa het ondanks de zich herhalende crises voor elkaar gekregen een bedrijf gezond te houden, dan zal de Roverheid er wel voor zorgen dat na Pa's overlijden het bedrijf zo snel mogelijk aan stront gaat. En waarom? Because they can, that's why.

Litsehimmel | 30-04-14 | 12:22 | + 16 -

@kleuterleider: je zegt dat betalen van belasting uit liquide middelen onzin is. ik stel voor dat jij eerst ook weer terug gaat naar de schoolbanken.

Het gaat om kleine ondernemingen tot 1 miljoen euro vermogen, een pand en wat voorraad dan ben je er al. De verkoopprijs wordt bepaald door de winst en niet door het vermogen.

Voorbeeld: Bij een verlies van 15.000 euro per jaar is de verkoopwaarde niet zo hoog (bij BV directeur=werknemer). Hoe wil je zo'n bedrijf verkopen?? Dan kun je wel een bedrijf erven van 1 miljoen op de balans maar dan krijg je niet 1 miljoen euro in geld.

Moeilijk he Balans en liquiditeit.

Mans5 | 30-04-14 | 11:57 | + 2 -

H?et is inderdaad niet eerlijk dat over het erven van een bedrijf geen belasting hoeft te worden betaald en een andere vermogensvorm wel.
Daarom moet de erfbelasting helemaal worden afgeschaft.
Het is altijd hetzelfde goedkope riedeltje:
Eerst een bepaalde groep bashen (huurders, oldtimerbezitters, autorijders etc,) en de publieke opinie tegen deze groep richten (de msm laten zich doorgaans erg makkelijk voor dit karretje spannen), om vervolgens een belastingverhoging te legitimeren "omdat het eerlijker moet". En het is inderdaad altijd de middenklasse die het nakijken heeft. Alsof dat de groep is die nog niet genoeg belasting betaalt.

jemagookniksmeer | 30-04-14 | 11:43 | + 19 -

Al die argumenten tegen vermogensbelasting zijn drogredenen. Als er 17% belasting moet worden betaald bij de overdracht, dan zou dat uit de liquide middelen moeten gebeuren: onzin.

Er zijn tal van manieren om geld op te halen uit de (openbare)kapitaalmarkt als dat nodig is. En als je dat niet wil dan verkoop je het bedrijf. Wanneer een bedrijf in familiehanden wordt verkocht dan is dat in de regel goed voor de groei en dus de werkgelegenheid. Daarnaast is een bedrijfsovername iets dat je al jaren van te voren kan zien aankomen.

Belasting op vermogen bij erven is een efficiënte vorm van belastingheffing (ja daar wordt een land rijker van). Volgens sommigen (liberalen bijvoorbeeld) is het ook rechtvaardig: jullie weten wel die mensen die stijden voor equality in opportunity.

Het grote probleem is dat de politiek niet in staat is om belasting op erven af te dwingen. Er zijn teveel loopholes en als die er niet zijn dan worden die gecreëerd door politici die daarvoor bepaalde gunsten krijgen. De democratie, ook de Nederlandse, is tot op heden niet opgewassen tegen de macht van het kapitaal. deze maatregel zal waarschijnlijk geen effect hebben omdat de juristen al bezig zijn 'oplosingen' te bedenken.

kleuterleider | 30-04-14 | 11:13 | + -19 -

@Bankiertje | 30-04-14 | 10:45 | + 0 -
Hier je bonus, hihihiihihi

Kaas de Vies | 30-04-14 | 10:51 | + 12 -

Kaas de Vies | 30-04-14 | 10:37 | + 1 -

Mooi gezegd en 100% eens.

Bankiertje | 30-04-14 | 10:45 | + 22 -

Stop met deze discussie. Gewoon elke belastingverhoging blokkeren voordat de overheid snijdt in de uitgaven.

Wat is dit voor kolder, wij zitten hier me kaar voor rotte vis uit te maken en te betogen waarom wel en niet. Gewoon NEE!.

Uitgaven verminderen van de overheid! Basta!

Kaas de Vies | 30-04-14 | 10:37 | + 70 -

Vooropgesteld: elke belasting op elk vermogen moet worden afgeschaft. Maar nu is er sprake van ongelijkheid in sommige gevallen. Er wordt namelijk een enorme hoeveelheid privevermogen gestopt in BV's. Onder medisch specialisten, die zich ook ondernemer mogen noemen, is het buitenlandse tweede huis beroemd. Het is gewoon inkomen, dat in de BV wordt gestopt zodat er geen erfbelasting moet worden betaald. Maar met die BV wordt helemaal niet ondernomen of geïnvesteerd. Nogmaals: elke vermogensbelasting is abject. Maar vanuit een rechtvaardigheidsbeginsel kan ik het mij voorstellen dat dit soort fake BV-tjes worden aangepakt.

De echte Stolwijker | 30-04-14 | 10:24 | + -9 -

O. Wacht... Dit gaat over erven.... Sorry. *computer uitzet en terugkruipt in zijn bed*

TheStef | 30-04-14 | 10:00 | Ondernemingen die vallen onder de IB betekenen vaak toch niet heel veel voor de samenleving qua investeringen of werkgelegenheid (anders dan hun eigen werkgelegenheid). Volgens mij zijn dat niet de bedrijven die bedoeld worden.... Het gaat om de grotere jongens... decorrespondent.nl/815/waar-zijn-de-v...

@jan de schot en @[email protected] : Ga eens terug naar school. Ga eens uitzoeken wat winst en liquiditeit met elkaar te maken hebben.

Mans5 | 30-04-14 | 10:13 | + 13 -

Opvallend hoe het de ambtenarij lukt om steeds meer ruimte op de beschaafde samenleving te veroveren, een kwart eeuw na de val van het communisme.

trotse-ambtenar | 30-04-14 | 10:02 | + 33 -

Heel verstandige zet, de steelbelasting nog verder uit te breiden, als ook wel helpen bij de liquiditeitspositie van die bedrijven, die is immers toch al fantastisch tegenwoordig.

@[email protected]

Ik zou je boeken "elementair boekhouden" er nog een keertje bij pakken en dan met name het hoofdstuk "balans"

Het vermogen (Eigen Vermogen) van de onderneming zit meestal vast in de activa van de onderneming, Panden, Financiële Vaste Activa, en het financieren van Debiteuren. Bedrijven die in staat zijn zichzelf financieel gezond te houden, ga je niet 17 % uit de liquiditeit trekken.

Daarmee verslechter je de solvabiliteit en dat kost gewoon werkgelegenheid, en waarvoor, geld uit de ondernemer trekken (erfgenamen) waar pa-lief al lang 52 % belasting over heeft betaald. Dit komt namelijk met name voor bij IB Ondernemingen.

TheStef | 30-04-14 | 10:00 | + 44 -

LOL! Er wordt gelijk geschermd met het W-woord. Dit gaat ten koste van Werkgelegenheid! Nu is het probleem van tegenwoordig toch dat veel gezonde bedrijven hun winsten niet omzetten in investeringen of in extra werkgelegenheid maar hun winst op de balans laten staan... 'Wij' als samenleving hebben dus niet zoveel aan dat soort bedrijven, dus lijkt het me een prima plan om ze dan maar van een deel van die winst af te helpen.

Kijkend naar de balans van een gezond bedrijf met reserveringen voor garanties en toekomstige investeringen zonder daarbij een bank nodig te hebben zeg ik toch dat er niet veel ruimte is om zomaar even erfbelasting af te tikken uit het ondernemingsvermogen. Dat gaat namelijk wel degelijk ten koste van investeringen en dus de gezondheid van de onderneming en zet een rem op groei en dus werkgelegenheid.
Maar ambtenaren hebben 0 verstand van ondernemen. Die werken alleen op basis van fictieve budgetten en oplopende staatsschuld. Die hebben nergens last van als een MinPres sterft.

Dima Beeline | 30-04-14 | 09:25 | + 54 -

Het gaat met de vermogensbelasting net als met de inkomstenbelasting, de middenklasse gaat het meest betalen. Ze zijn immers het makkelijkst aan te pakken: genoeg geld om interessant te zijn en te weinig geld om het effectief te kunnen afschermen.

Jan de Schot | 30-04-14 | 09:23 | + 76 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken