Economen zelfs verdeeld over feiten

Goh
Goh
Hoewel uit elk onderzoek (pdf) blijkt dat het met de inkomensongelijkheid in Nederland niets aan de hand is blijft het onderwerp hardnekkig op de agenda. Vorige week zagen we al dat er geen enkele sprake is van een tweedeling in de grootste stad van Nederland, al houdt de SP daar hilarisch vast aan de eigen feiten. Vandaag mag het economenpanel van Me Judice zich uitspreken over of de groei van de inkomensongelijkheid in Nederland een 'verontrustende ontwikkeling is'. Ook uit deze enquête blijkt weer dat economen hopeloos verdeeld zijn. En zelfs over de feiten. Want 54% van de economen is het met de stelling, die door onderzoek wordt weersproken, toch eens. De economen die neutraal of negatief tegenover de stelling staat wijzen vrijwel allemaal wél op de feiten, namelijk dat de inkomensverschillen nauwelijks zijn veranderd en dat er van een verontrustende ontwikkeling dus geen sprake kan zijn. Eén econoom voegt er zelfs aan toe dat het gebrek aan een toename van de ongelijkheid wel eens op een gebrek aan ondernemerschap zou kunnen duiden. Maar de prijs voor de uitspraak van de dag gaat naar Gerard van den Berg van de universiteit van Mannheim: 'Aan de onderkant van de verdeling zitten Nederlandse uitkeringsontvangers die een zeer riant inkomen hebben vergeleken met in het buitenland. Dat lijkt me verontrustender; het drukt het besteedbaar inkomen van de middeninkomens omlaag.'

Reaguursels

Inloggen

@sirik | 04-03-14 | 13:47
Volgens mij was het een prima citaat. Beter dan met al die bagage er omheen die niks te maken heeft met de "manipulatie" van koersverschillen.

1) 82 pfennig, maar dat is voor de handelspositie van Nederland volkomen onbelangrijk.

2) Er bestaat geen verschil tussen wat de gevolgen zouden zijn geweest met op goud gebaseerde munten of de fiat uniemunt. Beide zijn namelijk statisch binnen het eurogebied. Jouw ideaal van de gouden munt zou juist de EEG onmogelijk hebben gemaakt en dan was het nog maar zeer de vraag geweest of de welvaart die jij nu als zo vanzelfsprekend beschouwt er ooit zou zijn geweest.

3) Volgens de Bijbel bestaat de Aarde nog niet eens zo lang. Nee dus. Als ik zeg 40 jaar, dan bedoel ik ook 40 jaar. En dan hebben we het dus met referentie vanaf 1992 over 1952; het jaar dat het EKSG van kracht werd.

Pierre Tombal | 04-03-14 | 19:06 | + 0 -

tomal,
Als je me citeert doe het dan goed:
"Dus die behoefte van de EURO is onzin, dat was er al, namelijk de gouden munt.
Maar omdat de diverse staten altijd hun munt manipuleerden, werd de EURO wenselijk.
Echter.
Nu is het probleem vele malen groter geworden, want nu manipuleert de ECB die ene overgebleven munt.... afhankelijk welke politieke doelstellingen...... enz.enz..."
.
"maar hield in dat als een Duitse afnemer een Mark betaalde dat dan de Nederlandse ondernemer daar een gulden aan overhield nadat de bank het geld had gewisseld."
En als een Nederlandse afnemer een gulden betaalde wat houdt de Duitse ondernemer daar dan aan over ?
.
Dat overheden hun munten manipuleren brengt een extra kostenpost/onzekerheid met zich mee, maar ook de eis dat er betaald dient(!) te worden in een nationale munt is de tweede veroorzaker. Dat alles belemmert de internationale vrije handel !
Men moest van munt wisselen (staatsmonopolie) terwijl vroeger, vóór 1800, niet het geval was. Toen was men vrij een munt te kiezen. De staten hebben aan deze vrijheid een eind gemaakt. Vervolgens zijn dus die onnodige extra valutakosten veroorzaakt en als klapper treedt nu de EU als redder naar voren met de oplossing.. van de Euro, wat een valse munt is, ongedekt. Het is dus van kwaad naar erger gegaan.
.
Het creëren van een grote interne markt is dan ook lariekoek. Immers Europeanen hebben altijd op Europees vlak handel met elkaar gedreven, al duizenden jaren. Ook op wereldniveau. Het is enkel van naam veranderd, nu heet dat, heel modern 'globalisatie'.
.
"40 jaar economische samenwerking binnen Europa werd op ...."
Je bedoelt 40.000 jaar.

sirik | 04-03-14 | 13:47 | + 0 -

`Als het consumenten betreft, is er geen kapitaal meer om te besteden, dus vraaguitval.`
sirik | 04-03-14 | 00:24

Je zegt hetzelfde, dus een simpel `ja` had volstaan.

--
`Maar omdat de diverse staten altijd hun munt manipuleerden, wer de EURO wenselijk.`

Een grotere misvatting kan nauwelijks bestaan. De valuta manipulatie was juist ontzettend belangrijk voor de handel binnen Europa. De muntverhouding tussen Duitsland en Nederland was ook zeker niet lukraak gekozen, maar hield in dat als een Duitse afnemer een Mark betaalde dat dan de Nederlandse ondernemer daar een gulden aan overhield nadat de bank het geld had gewisseld.

Hier zie je al de eerste fout van de euro, want de mark en de gulden waren dus eigenlijk hetzelfde waard. Het onderlinge koersverschil bestond uitsluitend om het kostenaspect van het geld wisselen te elimineren, maar deze werd dus weggenomen door de uniemunt. Nederland werd zo van de ene op de andere dag 10% goedkoper voor Duitse afnemers en het geld stroomde binnen. Kijken we nu naar de huidige situatie twaalf jaar later, dan zien we dat de rollen omgedraaid zijn en dat juist Duitsland goedkoper is geworden voor Nederlanders. En dat is dus de tweede fout van de euro, want ze gingen er vanuit dat de onderlinge verhoudingen hetzelfde zouden blijven, maar degenen die daar al die tijd zorg voor hadden gedragen zaten nu achterover in hun luie stoel een sigaar te roken.

40 jaar economische samenwerking binnen Europa werd op 7 februari 1992 door het toilet gespoeld omdat een selecte groep politici geld rook. 10 jaar mochten we nog genieten van de tijd dat het goed ging, maar zelfs toen kon je al de eerste signalen van roofbouw op de welvaart van de bevolking waarnemen. En dat is nog steeds zo. Behoudens een nieuwe X-Box en een platte TV - kralen en spiegeltjes - heeft de euro de burgers in de lidstaten alleen maar rode cijfers opgeleverd.

Pierre Tombal | 04-03-14 | 10:39 | + 0 -

"In Amerika hetzelfde verhaal, Wallstreet is voldoende om geld te genereren voor de rijken, de rest van het land kan doodvallen. Australië, miljardairs die vinden dat Australiërs ook voor $2 per uur moeten werken om te concurreren met Afrikanen."
Kletskoek natuurlijk. Wall Street genereert geen kapitaal.
En Zuckerberg en Gates zijn daar niet geboren, maar hadden een goed idee. Die behoorden ooit tot de 'not haves'.
In Australië vinden miljardairs niet dat men moet werken voor 2 $.
Als arbeid te duur is, is er een overschot en dat noemt men werkloosheid.
Als iets te duur is en niet verkocht wordt, moet men omlaag met die prijs. Geldt voorde Lidl geldt voor de arbeider. Doet men dat niet, heeft men geen inkomen, raakt aan de bedelstaf of men parasiteert op andermans zakken.
En er is daadwerkelijk een verschil in IQ tussen rijken en armen. Marx vond dat die klasse uitgeroeid dienden te worden via de klassenstrijd via een holocaust. Te beginnen met de top. Hitler had het voorzien op de Joden. Het verschil tussen Marx en Hitler is dat er een andere groep uitgeroeid diende te worden, maar uitgeroeid moest er worden.
.
"Ik trek mijn eigen conclusies wel, d..."
Dat vrees ik ook.

sirik | 04-03-14 | 10:36 | + 1 -

Dit is nog maar het begin, ik zet hem even een versnelling hoger, want het gaat natuurlijk enkel om macht, geld is enkel een controlemiddel:

kijk eens naar landen zoals Saudi Arabië, waar een kleine kliek al het geld heeft en de rest mag wegrotten. De ( energie van de ) bevolking is helemaal niet nodig om rijkdom te genereren, daar gebruik je buitenlanders voor, Filipijnen etc voor het slavenwerk en Westerlingen voor het hooggeschoolde werk.
In Amerika hetzelfde verhaal, Wallstreet is voldoende om geld te genereren voor de rijken, de rest van het land kan doodvallen. Australië, miljardairs die vinden dat Australiërs ook voor $2 per uur moeten werken om te concurreren met Afrikanen. China en de rest van Zuidoost Azië, de sweatshops van het westen, need I say more.

Een jaar of tien geleden eens een documentaire gezien over hoe wij evolutionair gezien bijna zijn aangekomen op het punt dat wij onze genen kunnen aanpassen om sterker en slimmer te worden. (Iemand toevallig een idee van de naam?) Deze technieken zijn natuurlijk enkel beschikbaar voor wie het kan betalen, met als gevolg dat er een genetisch verschil ontstaat tussen de rijke, superslimme, gezonde en sterke "haves" en de arme, dommere, ongezondere en zwakkere "have not"s. Na verloop van tijd ontstaat er een vervreemding net zoals tussen mensen en apen, wij beschouwen ons superieur aan de apen en menen te mogen beslissen over hun leven en dood. Dit moment lijkt me al behoorlijk dichtbij, aangezien het in de menselijke aard ligt om omlaag te schoppen en omhoog te likken. Zie bijvoorbeeld het actuele "illegaliteit strafbaar willen maken", maar "geen hogere belastingen voor de superrijke multinationals anders gaan ze misschien wel weg". De burgemeester van London, Boris Johnson "We should be humbly thanking the super-rich, not bashing them." lik omhoog, schop omlaag...

Dus even samengevat, 95% van de wereldbevolking is binnenkort niet meer nodig, althans niet meer voor de "haves". De voorzieningen zijn dus ook niet meer nodig voor iedereen, enkel als je er zelf voor opdraait natuurlijk... gezondheidszorg, scholing, pensioenen, etc...

"Science is our newest religion", ligt continue overhoop met z'n voorgangers en wordt aanbeden als bron van de waarheid door zijn aanhangers. Economen? Ik trek mijn eigen conclusies wel, daar heb ik geen cijferprofeten voor nodig.

Lord Flashheart | 04-03-14 | 10:05 | + 0 -

Forza,
" De vraag welke kant je de balans op moet schuiven blijft lastig. Hier is een in..."

Het probleem hier is, dat je politiek gebruikt om de economie te sturen. Van jouw voorkeuren heeft iemand anders last.
Met andere woorden, wat de mensen niet gekozen hebben te doen, wil jij in "balans" ( whatever !) brengen. Men heeft al gekozen en die keuze ga jij, met je alwetendheid, ongedaan maken door "in balans" te brengen.. een gemanipuleerde economie.
Is heel iets anders dan de vrije markt. De vrije markt zorgt voor lagere prijzen en hogere kwaliteit.

.
"Ja, maar punt is dus dat dat "ruilmiddel" dus met bakken gratis wordt uitgestort ..."

Stel een engel deelt aan eenieder éénmalig één miljoen aan goud uit. Gaat die economie dan groeien ?
Neen, enkel de prijzen zullen enorm stijgen. Degene die het eerst zijn miljoen spendeert is spekkoper, want die is de golf aan prijsverhogingen voor. Pensioenhouders, die dus als laatste die één miljoen uitgeven, kunnen vrijwel niets meer extra's kopen, vanwege de prijsverhogingen en de economische activiteit stabiliseert. Het geheel blijft hetzelfde maar met andere prijzen. Er heeft slechts een verschuiving plaatsgevonden. De snelste spendeerders hebben de meeste goederen, de traagste het minste. En het blijft bij deze eenmalige gebeurtenis. De economie is gegroeid met één miljoen aan goud per inwoner, dankzij die injectie van een engel van één miljoen goud per inwoner. De economie groeit ondanks die injectie niet meer verder of autonoom.
.
Oftewel. Duitsland heeft de mark als eenheid. Stel nu dat de eenheid een halve mark is, is het dan met de economie anders gesteld ? Behalve de cijfertjes, niet.
Het is zuiver toeval dat de pond een pond is en in UK uitgegeven wordt, idem voor de lire, de peso, de gulden, de frank, enz.
Het is zuiver toeval, historisch gegroeid, dat díe munt, van díe grootte, in dát land wordt gebruikt.
Er is geen bewijs dat enkel in Engeland de pond precies passend, geschikt is, voor de Engelse economie, noch in het geval van de mark voor Duitsland, de frank voor Zwitserland. De mark had net zo goed in Engeland ingevoerd kunnen zijn en dan had de Engelse economie net zo goed gefunctioneerd.
.
Tombal,
"Je mist het punt. Het gaat er in dit geval om dat de overheid geld weghaalt bij het ene deel van de economie en dat vervolgens inbrengt bij een ander deel van de economie. In de doeleconomie - die van de dagelijkse benodigdheden - ontstaat daardoor verzadiging die de prijzen laat stijgen. In de leeggeroofde economie - die van de "luxe" goederen - ontstaat tegelijkertijd juist krapte, maar daar .."

Het geval dat de overheid kapitaal weghaalt heeft als gevolg dat er geen kapitaal meer is om verdere investeringen te doen. Immers het is niet meer lonend, het rendement wordt gejat. Als het consumenten betreft, is er geen kapitaal meer om te besteden, dus vraaguitval. De reeds geproduceerde producten worden ineens niet meer gekocht. De productie is onrendabel geworden ( misallocatie van kapitaal).
.
Injecteert de overheid plots kapitaal in een ander deel van de economie, zullen er investeringen plaats vinden voor producten waar geen vraag naar is (misallocatie van kapitaal). immers de overheid handelt naar politieke doelstellingen niet naar economische. Idem in geval van de consument. Die krijgt ineens veel geld, gaat kapitaal uitgeven aan producten die te weinig zijn geproduceerd. Gevolg is, bij grote vraag en weinig aanbod, grote prijsstijgingen, waardoor de consument maar weinig goederen kopen kan ( koopkrachtverlies).
De overheid NIET ( nooit), maar de vrije markt zorgt voor de juiste informatie betreffende prijs en hoeveelheid van producten.
.
De overheid NIET omdat:
1 de overheid handelt naar politieke doelstellingen, geen economische. misbruik van de economie door de politiek/de staat.
2 Het is onmogelijk om alle informatie van de vrije markt op één plaats te verzamelen. Elke transactie op de vrije markt, beïnvloedt alle andere transacties.
Termen zoals "luxe goederen' of 'dagelijkse benodigdheden' zijn politieke termen, geen economische.
Je had het ook over 'basisvoorzieningen' of 'rechtvaardigheid' kunnen hebben. Das ook politiek en geen economie.
.
Voor de doordenkers.
Een gezonde degelijke munt is een gouden munt. Dus elke gezonde valuta is vrijwel vastgeklinkt aan Alle anderen. Er is sprake van enkel vrijwel vaste omwisselkoersen.

Dat diverse valuta in dagelijks praktijk toch ten opzichte van elkaar hevig variëren heeft te maken met de gevoerde POLITIEK van de desbetreffende CENTRALE BANK ( lokale monopolist), namelijk het in omloop brengen van ongedekt papier.
.
Dus die behoefte van de EURO is onzin, dat was er al, namelijk de gouden munt.
Maar omdat de diverse staten altijd hun munt manipuleerden, wer de EURO wenselijk.
Echter.
Nu is het probleem vele malen groter geworden, want nu manipuleert de ECB die ene overgebleven munt.... afhankelijk welke politieke doelstellingen...... enz.enz...

sirik | 04-03-14 | 00:24 | + 1 -

@sirik | 03-03-14 | 20:01
Je mist het punt. Het gaat er in dit geval om dat de overheid geld weghaalt bij het ene deel van de economie en dat vervolgens inbrengt bij een ander deel van de economie. In de doeleconomie - die van de dagelijkse benodigdheden - ontstaat daardoor verzadiging die de prijzen laat stijgen. In de leeggeroofde economie - die van de "luxe" goederen - ontstaat tegelijkertijd juist krapte, maar daar kan je natuurlijk niet oneindig de prijzen blijven verlagen omdat je vroeg of laat tegen de kostprijs aanloopt. Een kostprijs die, omdat de kosten van levensonderhoud toenemen door het overheidsingrijpen, ook nog eens toeneemt. En dan stort wat er nog over is dus in.

Leuk feestje hoor...

Pierre Tombal | 03-03-14 | 23:04 | + 0 -

sirik | 03-03-14 | 20:01 |
Ja, maar punt is dus dat dat "ruilmiddel" dus met bakken gratis wordt uitgestort waardoor het ruilmiddel, de tegenprestatie en dus de ideeen minder waard worden.
Bovendien kost het geen/minder inspanning om producten (economie) aan te schaffen. Zand in de motor dus. En dat is waar we in Nederland vooral nu met het beste kabinet sinds WWII mee zitten.
Ehm.. ik ben het dus met je eens. LOL

datzouzomaarkunnen | 03-03-14 | 22:06 | + 0 -

James Lastig | 03-03-14 | 18:24 | + 7 -

Aan de ene kant is er baat bij het lonend maken van werken (meer productie en innovatie), maar aan de andere kant heeft het systeem er ook baat bij dat veel mensen besteedbaar inkomen hebben (meer consumptie en minder armoede). De vraag welke kant je de balans op moet schuiven blijft lastig. Hier is een interessant lijstje: en.wikipedia.org/wiki/List_of_countrie... . Landen waar het goed vertoeven is zitten meestal vrij laag in ongelijkheid.

Forza | 03-03-14 | 21:41 | + 0 -

"Zoals Gerard van den Berg impliciet stelt is er juist wel een probleem met de politieke benadering om die inkomensongelijkheid op te heffen door mensen aan de onderzijde maandelijks significante sommen geld toe te kennen. Dit gaat namelijk op twee manieren ten koste van de bestedingsmogelijkheden van de middeninkomens: ten eerste zijn zij degenen die al dat gratis geld moeten opbrengen en ten tweede verhoogt het de prijs van de dagelijkse benodigdheden omdat gratis geld nu eenmaal niks waard is."

Een van de dingen die voor economie niet belangrijk zijn is geld.
Geld is slechts intermediair. Economie is in essentie ruilhandel. Geld maakt ruilhandel makkelijker, maar is niet essentieel.
De groei van een economie is volledig en uitsluitend afhankelijk van ideeën.
Enkel ideeën zorgen voor de start van een creatief proces wat tot toegevoegde waarde leiden kan.
Dus voor een groeiende economie is het handig als o.a. ideeën en inspanningen worden beloont.
Is er geen uitzicht op een beter leven, zijn er geen ideeën.

sirik | 03-03-14 | 20:01 | + 2 -

De vraagstelling is verontrustend... of grappig ?
"de groei van de inkomensongelijkheid in Nederland een 'verontrustende ontwikkeling is'. Ook uit deze enquête blijkt weer dat economen hopeloos verdeeld zijn. En zelfs over de feiten.."
.
Nivelleren is niets anders dan het afpakken van inkomen van succesvolle mensen en dit te redistributeren, minus strijkstok Den Haag, aan de "armen" [proest].
Maar een inkomen is een resultaat van toegevoegde waarde creëren, noem het beloning. Door het te belasten wordt het wat moeilijker om zo'n beloning te verkrijgen behalve als je niets of minder presteert. enz.
Gaan de talentvollen nog meedoen aan een hardloopwedstrijd, hun beste beentje nog voor zetten ? Numero 1 moet verder lopen dan nummero 3 ? Als numero 1 nu hetzelfde doet als numero 3 ?
Maar wat als iedereen gelijk is en goud wint ? Hebben we dan nog een wedstrijd, of wordt de medaille al uitgekeerd bij de inschrijving, want een beetje nivelleren is hetzelfde als een beetje zwanger, zoiets wordt enkel erger.
Onomstotelijk is het dus zo dat investeren in falen ten koste van succes gegarandeerd tot minder productie van toegevoegde waarde leidt.
Iedereen wordt minder rijk, meer arm.

Wat de meeste moderne economen maar niet willen begrijpen is dat vrije economie in principe deflatoir is.
Dat betekent dat producten die nu te duur zijn voor de wat minder bedeelden, dat later niet meer zijn. En dat terwijl de kwaliteit ervan voortdurend stijgt !
Vroeger reden de rijken en notabelen exclusief in een auto, nu bereikbaar voor vrijwel iedereen.
Vroeger was vervanging hartklep onmogelijk, zelfs voor de stinkend rijken, nu is een fluitje van een cent. Vroeger hadden koningen geen centrale verwarming, nu hoeft een alleenstaande moeder maar eventjes aan het knopje te draaien.
.
Het verontrustende aan de vraagstelling is dat politiek en economie heel gemakkelijk door elkaar wordt gegooid.
In de vraagstelling ligt besloten dat het normaal, vanzelfsprekend is dat politiek de economie dient te sturen.
.
Economie heeft geen autoriteit nodig, sturing wordt gedaan door de vrije markt.
Economie, net als de biologische ontwikkeling van al(!) het aardse leven, is van nature anarchistisch en zelfregulerend.
.
Moderne economen zijn geïnspireerd door smeerkezen:
"We discovered that in connection with these figures the German national simpletons and money-grubbers of the Frankfurt parliamentary swamp always counted as Germans the Polish Jews as well, although this dirtiest of all races, neither by its jargon nor by its descent, but at most only through its lust for profit, could have any relation of kinship with Frankfurt".
-Friedrich Engels, NRZ 29. Apr. 1849 '.

"Society is undergoing a silent revolution, which must be submitted to, and which takes no more notice of the human existences it breaks down than an earthquake regards the houses it subverts. The classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way. "

-Karl Marx,the New York Tribune 16. April, 1853

Leeghoofden, achterlijk tuig, moderne economen dus, zouden beter geschiedenis gaan studeren !

sirik | 03-03-14 | 19:35 | + 7 -

@De Treinende Rechter | 03-03-14 | 18:10
De stelling was ook niet dat er geen inkomensongelijkheid zou bestaan, maar dat deze geen probleem is. Zoals Gerard van den Berg impliciet stelt is er juist wel een probleem met de politieke benadering om die inkomensongelijkheid op te heffen door mensen aan de onderzijde maandelijks significante sommen geld toe te kennen. Dit gaat namelijk op twee manieren ten koste van de bestedingsmogelijkheden van de middeninkomens: ten eerste zijn zij degenen die al dat gratis geld moeten opbrengen en ten tweede verhoogt het de prijs van de dagelijkse benodigdheden omdat gratis geld nu eenmaal niks waard is.

En een economie waarin iedereen uitsluitend voldoende geld heeft om in zijn dagelijkse behoefte te kunnen voorzien, is géén economie.

Pierre Tombal | 03-03-14 | 19:22 | + 5 -

James Lastig | 03-03-14 | 18:24
Omdat je in Nederland woont. Waar ze een hekelhaat hebben aan bedrijven en bedrijfjes en aan mensen die werken.

duitse herder | 03-03-14 | 18:33 | + 9 -

Kan iemand mij uitleggen wat er mis is met inkomensongelijkheid?
En waarom moet dat 'probleem' opgelost worden door de werkenden zo zwaar te belasten dat zij niet meer overhouden dan de luie uitvreter die de allahganse dag op z'n reet zit?

James Lastig | 03-03-14 | 18:24 | + 9 -

Er is zeker wel sprake van een inkomensongelijkheid. Die tussen éénverdieners en tweeverdieners.

Nogmaals het voorbeeld:

Gezin van éénverdiener bruto 45k per jaar houdt per maand zo'n €600,- (= 7200 per jaar) NETTO minder over dan een gezin tweeverdieners (2x parttime baan waarschijnlijk) dat bruto hetzelfde binnen haalt.

Arbeidsparticipatie zal voor de tweeverdieners niet significant hoger zijn dan de alleenverdiener.

De Treinende Rechter | 03-03-14 | 18:10 | + 6 -

Mans5 quote een van de panelleden, maar toch maar even een minnetje ook, wat een waardeloze laatste uitspraak van die Bas Jacobs. Alsof alle economen per se institutionele economen zijn, en gevormd moeten worden door politieke beslissingen in plaats van andersom.

M.H.Roberts | 03-03-14 | 17:46 | + 1 -

Economen komen vooral in de verkiezingstijd aan het woord. Dat heeft dus te maken met de behoefte van een politieke partij die iets wil weten en dat misschien doorgeeft aan het volk...

duitse herder | 03-03-14 | 17:42 | + 0 -

Vraagstelling van het niveautje StemWijzer. Sommige panelleden geven zelf al aan dat het niet gaat om hoe het voelt, maar wat het met de 'bottom line' doet. Voor sommige mensen is inkomensongelijkheid per se iets verontrustends, vergeet niet dat marxistische economen ook tellen als economen, en het verbaast me nou ook niet geweldig dat PvdA senatrix Sent het er mee eens is! Voor de rest is er wel een redelijke eenduidigheid in de antwoorden in onderbouwing (focus op sociale cohesie en arbeid), dus het is ook wel erg makkelijk om alleen maar naar de simpele statistieken te kijken!

M.H.Roberts | 03-03-14 | 17:26 | + 1 -

Aan de onderkant van de verdeling zitten Nederlandse uitkeringsontvangers die een zeer riant inkomen hebben vergeleken met in het buitenland. Dat lijkt me verontrustender; het drukt het besteedbaar inkomen van de middeninkomens omlaag.

PS Er lijkt een politiek waardeoordeel te worden gevraagd waar economen niet over gaan. Economen gaan over de vraag: als politici (meer) inkomen willen herverdelen, wat zijn daarvoor de meest doelmatige herverdelingsinstituties?

Mans5 | 03-03-14 | 17:08 | + 7 -

REAGEER OOK