Een hoge staatsschuld is niet erg

Vorig jaar april werd het inmiddels beruchte artikel van Harvard-economen Reinhart en Rogoff gedebunked. En kennelijk kun je nooit te veel debunken, dus herhaalde het IMF de oefening maar eens; wederom vielen Reinhart en Rogoff door de mand. Reinhart en Rogoff beweerden dat landen die eenmaal meer dan 90% van het nationaal inkomen aan staatsschuld hebben, een lager dan gemiddelde economische groei kunnen verwachten. Het aardigste wat we daarover kunnen zeggen, is dat de IMF'ers geen fatsoenlijk bewijs voor die stelling vonden. Toch bleken Reinhart en Rogoff er niet compleet naast te zitten; er is volgens de IMF'ers namelijk een relatie tussen de staatsschuld(quote) en economische groei. Maar het is niet zozeer de hoogte van de staatsschuld, maar de toe- of opname van de schuld die bepalend is voor economische groei. Landen met vergelijkbare staatsschuldniveaus presteren beter als hun schulden afnemen, vergeleken met landen die kampen met toenemende schuldniveaus. (Is het nu de schuld die van invloed is op groei, of is de groei medebepalend voor schuld?) Hoe dan ook, dat de absolute hoogte van de staatsschuld niet extreem relevant is voor groei, wil niet zeggen dat schuld niets uitmaakt en dat het nu tijd is voor de socialistische heilstaat. De IMF-onderzoekers concluderen namelijk dat een hoge schuld verband houdt met meer volatiele groei, wat uiteindelijk ook schadelijk kan zijn voor de economie.

Reaguursels

Inloggen

Het onderpand is, igv staatschuld, de bevolking .... dus jij en ik. Gezien de forse en dikwijls onzinnige belastingen is dit dus een slavernij systeem. Het terugkopen gaat dmv list-en-bedrog .... valse voorstelling geven van de werkelijke feiten en dusdoende stemmen terugkopen (in Nederland wordt fors genivelleerd om het grootste deel van de bevolking rustig te houden). Aangezien het credo van de bevolking nog steeds is "één voor alleen, ieder voor zichzelf" kan de overheid simpel een "verdeel en heers politiek" (uit)spelen, totdat de kruik net zolang onder water is gegaan zodat'ie barst en dan is het dus "allen voor één" tegen de overheid en hebben we chaos & ellende ...... die je op steeds meer plekken in Europa ziet ontstaan en die zich steeds verder uitbreidt:
biflatie.nl/wp-content/uploads/opstand...
libcom.org/files/images/library/Greece...

Benjamin Strong, Jr. | 16-02-14 | 12:15 | + 0 -

@Benjamin Strong, Jr. | 15-02-14 | 20:42
De staatsschuld is een pandsysteem. Een vrij bizar pandsysteem weliswaar, want jij als particulier zou nooit op die manier iets dat niet bestaat kunnen verpanden, maar desondanks een pandsysteem. Derhalve dus terugkopen - net zoals jij zou moeten doen wanneer je het horloge van je grootvader verpandt om even meer geld in handen te hebben.

Pierre Tombal | 16-02-14 | 10:37 | + 0 -

@ Pierre Tombal | 15-02-14 | 16:48 |

Weet niet precies wat je met terugkopen bedoelt. Aflossen kan, omwisselen van lange looptijd in korte looptijd kan (om de rente te drukken), omwisselen van riskante bankschulden in beter verhandelbare overheidschulden kan (TARP), etc. Als de FED privaat in publiek omwisselt ligt dat in de oorspronkelijke doelstelling (marktverruiming) en die wordt weer teruggedraaid wanneer de markt minder verkrapt. De ECB heeft al die middelen niet (is tijdens introductie euro verboden) en doet dit nu via de FED ... maar doet nog meer wat heel erg verboden is en zelfs het Duitse hof in Karlsruhe geen echte uitspraak over durft te doen ..... omwisselen van bv Griekse/Italiaanse/Spaanse staatsschuld in liquide obligaties, is witwassen door de overheid alleen worden zij er niet voor gestraft en jij wel als ze erachter komen. Sterker nog, als het mis gaat, krijgen ze geen straf en betaal jij de rekening ..... ;-)

Benjamin Strong, Jr. | 15-02-14 | 20:42 | + 2 -

@Hedge_it | 15-02-14 | 17:06
Absoluut, maar ik mis volledig wat dit met het onderhavige onderwerp van doen heeft of kan hebben.

Pierre Tombal | 15-02-14 | 18:29 | + -1 -

@Benjamin Strong, Jr. | 15-02-14 | 13:30
Nee, nou zit je toch echt op het verkeerde pad. Het terugkopen (dus niet afkopen of aflossen) van het staatspapier is zeker niet iets om lichtzinnig over te denken. Op basis van het staatspapier kan de bank tot tien keer zoveel geld uitzetten als dat het staatspapier aan waarde vertegenwoordigt. De consequentie is dat als dat staatspapier wordt teruggekocht (of afgelost, als je in termen van private leningen wilt blijven denken) dat de bank op dat moment een factor negen van het daarmee gemoeide bedrag extra moet afschrijven. Zegt het woord kredietcrisis je iets?

Pierre Tombal | 15-02-14 | 16:48 | + -2 -

Het is simpel... iedere staatsschuld heeft 2 zijden: er moet rente betaald worden... er moet terug worden betaald.
Maar... de overheid heeft zelf geen geld, dat haalt hij op bij de burger. De burger betaalt dus terug en niet de overheid. De enige vraag die overblijft is hoeveel verlies de burger leidt.

duitse herder | 15-02-14 | 14:28 | + 1 -

@Pierre Tombal | 15-02-14 | 12:45 |

je geeft zelf het antwoord al, lees ik.

-Dat staatspapier zijn leningen, die je niet moet afkopen maar aflossen. Hoe kleiner de kans dat er afgelost wordt, deste hoger de yield (rente). Hoe hoger het volume aan leningen, deste hoger de rente (inflatie) en hoe nóg hoger de rente deste hoger de kans op hyperinflatie.
-Een overheid moet dus niet gaan ondernemen (hobbies) en prudent (onder toezicht & akkoord burgers) met haar centjes omgaan, naar toekomstige draagkracht (inzicht in de economische ontwikkelingen) van de burgers. Politiek is een functie (geen beroep) dat slechts maximaal 8 jaar door dezelfde persoon mag worden uitgevoerd en het is een must dat de politicus inzicht heeft in de werkelijke economische gedragingen (opleiding + ruime bewezen ervaring in het bedrijfsleven).

Geen van dit alles vinden we terug in de huidige politiek, dáárom is het ook zo'n zooitje + bodemloze put.

Voor wat de reductie van ambtenaren betreft: dat er thans door bezuinigingen in de zorg zo'n 100K banen weg zijn en dreigen te raken is kennelijk geen probleem. Dat er bij banken zo'n 100K werknemers uitgegaan zijn / nog gaan, is ook geen probleem. Dat er in de bouw zo'n 100K banen zijn verdwenen is ook geen probleem. Maar als er 10K ambtenaren uit moeten, wordt er een 10jaren plan gemaakt, wat niet wordt gehaald ..... vanwege de macht van de vriendjespolitiek.

Dus ook mede dáárom is het zo'n bodemloze put.

Ambtenaren en politici moeten er wel zijn, daar twijfel ik niet over. Maar het zijn er zoveel (ruim 1 miljoen op 6 miljoen werkenden). Als je een autoverkoper aanneemt die zelf geen rijbewijs heeft en geen verstand van auto's en je zet achter die verkoper een batterij aan administratieve krachten overhead), dan is je winkeltje gisteren al failliet .....;-)

Benjamin Strong, Jr. | 15-02-14 | 13:30 | + 1 -

Uber,
"Economie is geen wetenschap.
In economie zijn geen regels, slechts ervaringsfeiten. Daarom lopen de voorspellingen en adviezen ook zo uiteen."

Economie is een empirische wetenschap en kent weldegelijk regels.
Dat voorspellingen en adviezen niet altijd uitkomen zegt wellicht iets over degenen die de adviezen uitbrengen. Die zouden eens bij zichzelf te rade gaan. Opvallend is wel dat deze voorspellingen en adviezen frequent gegeven worden door overheidsinstanties (of gelieerd daaraan).
Maar dat is propaganda en heeft niets te maken met waarheidsvinding.
.

1 Zonder vrije markt is de juiste prijs van een product onbekend
2 In een vrije marktsituatie zijn de verkoper en koper over hetzelfde ding eens én oneens.
De prijs is juist en de een wil er vanaf; de ander wil het hebben.
3 In een vrije markt situatie zal de prijs van een product op lange termijn dalen.
4 Een vrije markt genereert spontaan specialisatie.
5 een economie groeit louter dankzij ideeën.
6 Een vrije markt is gebaat bij vrede en vrijheid en bevordert dezen.
7 Een vrije markt zorgt voor onomkeerbare welvaart. ( Er is geen weg meer terug).
8 een vrije markt kent geen autoriteit en is een zelfregulerend systeem ( zie evolutie).
9 Geld speelt geen hoofdrol.
10 De juiste geldhoeveelheid in economie is niet belangrijk.
etc....

Ik zou zeggen, ga je gang.

sirik | 15-02-14 | 13:01 | + 2 -

@Benjamin Strong, Jr. | 14-02-14 | 21:32
Klopt. Maar je vergeet dat de mogelijkheid tot geldschepping gelimiteerd is tot een factor tien van het geaccepteerde onderpand. Daaruit volgt dan ook direct dat het helemaal niet zo handig is wanneer de staat dat onderpand (staatspapier) gaat terugkopen, omdat banken dan mogelijk ook andere uitstaande leningen per direct moeten terugvorderen.

Wat je zegt over rupsje nooit genoeg heeft natuurlijk ook een kern van waarheid, maar gegeven dat onze maatschappij èn de EU gericht is op economische groei is het dus niet zo dat de staat zomaar ongelimiteerd extra geld kan lenen. De daarmee gerelateerde inflatie zou immers een economische groei kunnen laten omslaan in economische krimp. Aan de andere kant is het beleid van de overheid in dit opzicht sowieso al onzinnig, want door een salarisstop voor ambtenaren te hanteren veroorzaken ze rechtstreeks economische krimp.

Pierre Tombal | 15-02-14 | 12:45 | + -2 -

Als een burger iets wil maken, zal die dat alleen maar kunnen als er een afzetmarkt is. Hij/zij zal dus goedkoper moeten kunnen produceren tegen lagere prijzen of kwalitatief/innovatief beter product. Dat voedt het brein (ambitie) en de portemonnaie van de burger (geld) en tevens de concurrentie, want een ander zal dit weer af willen troeven door het nog beter te doen. DAT is economische groei.

Als een politicus iets wil maken, denkt hij/zij aan stemgedrag (dus aan toegevoegde waarde voor zichzelf/ de partij). Dat voedt het brein (ambitie) en de portemonnaie van de politicus / de partij (geld) en tevens de concurrentie, want een andere politicus / partij zal dit weer af willen troeven, door nog mooie plannen te maken. Dat wordt allemaal betaald door de burgers zonder dat duidelijk is of het iets aan de economie toevoegt en zo neen (wat dikwijls het geval is) moeten de belastingen omhoog wat de economische groei remt.

Een overheid zou slechts moeten faciliteren wat de burgers (liefst obv referendum) willen. Dus politie (meer blauw op straat), brandweer en er toezicht op moeten houden dat het private leven er geen rommeltje van maakt, dus ruimtelijke ordening, financieel toezicht.
Het faciliteren is 'zelf ondernemen' (Betuwe Lijn, HSL, Groene Energie, Grondaankopen, Exotische Speculatie, Fyra) geworden en het toezicht faalt aan alle kanten (SNS, DSB, AbnAmro, Voedsel en Waren).

Dus ..... kleedt de overheid met minimaal 50% uit en je krijgt er in één klap een hoop werkelozen bij (het zuur), maar de het begrotingstekort slaat om in een overschot zodat de belastingen- en accijnzen omlaag kunnen, de mensen weer meer kunnen uitgeven, de producenten er weer zin in krijgen en de economie zal gaan groeien (het zoet).

Benjamin Strong, Jr. | 15-02-14 | 12:20 | + 5 -

U is hier een verademing Benjamin !
Er is nog hoop.

Hedge_it | 15-02-14 | 11:44 | + 2 -

Hobbies ?

-Privatiseer de zorg op '100' en je bent van de kosten af. Compenseer de lagere inkomens onder het motto 'tijdelijk' en ze denken dat ze klaar zijn. Aangezien de overheid nu van de zorg af is, kunnen ze allerlei eisen gaan stellen 'om stemmen te winnen' waardoor de zorg almaar duurder wordt en er nóg meer gecompenseerd moet worden. Denk dan dat de overheid niet duurder uit wil zijn en dus de hogere compensaties op de hogere inkomens verhaalt ...... zinloze hobby 1.
-Privatiseer de NS en het spoor en je bent van de kosten af. Aangezien de overheid nu van de treinen af is, kunnen ze allerlei eisen gaan stellen zoals een Betuwelijn, een NZ lijn 'om stemmen te winnen'. Tevens mag de vervoerder NS zelf (Fyra) treintjes kopen, terwijl ze geen idee hebben hoe dat moet. Denk dan dat de overheid niet duurder uit wil zijn en dus de kosten dmv belastingen op de burgers verhaalt..... zinloze hobby 2.
Groene energie, de bakken met geld die erin gaan waarbij iedere euro slechts € 0.05 oplevert. heeft nl effect op bestaande energie, energiemaatschappijen, leefomgeving etc.etc. hier genoegzaam besproken. De overheid wint er stemmen mee en verhaalt alle kosten op de burgers ..... zinloze hobby 3.
En zo zijn er nog talloze zinloze hobbies te verzinnen ..... dus

Economie is onderhavig aan het gedrag van de mens & mensenmassa's, dus wel degelijk een gedragswetenschap. Aangezien economen en juristen het als een statische (statistische) boekenwetenschap beschouwen, gaan juist dáárdoor alle voorspellingen mis.

Banken scheppen privaat geld obv private leningen tegen onderpand (bedrijven en particulieren moeten bijna altijd onderpand geven voor leningen). Onderpand kan in waarde fluctueren, maar er is tenminste iets als de lening niet veel te hoog gefinancierd is. Banken scheppen in hun rol als primary dealers publiek geld obv overheidsleningen tegen een belofte van de overheid dat deze leningen ooit uit belastinggelden zullen worden terugbetaald (IOU's). Allemaal blanco leningen ZONDER enig tastbaar onderpand en als die ook nog eens te hoog gefinancierd zijn, weet je van tevoren al dat die NOOIT worden terugbetaald. De economie draait obv private leningen (dus geld) waarvan het de bedoeling is dat die zichzelf ruimschoots terugverdienen. De overheid pompt hobbiegeld in de samenleving waarvan het de droom is dat het iets oplevert .... in ieder geval stemmen oplevert. Als dat niet gebeurt is dat geldvernietiging en betalen burgers de kosten van de verbrandingsovens.

vb. De tax op bedrijfsauto's van ZZP'ers wordt per 1/1/2014 verhoogd voor nieuwe auto's. 4e kw 2013 kopen heel veel ZZPérs nog snel een auto wat zich vertaalt in een plots hogere economische groei (zie FD 15-2-2014). De overheid juicht dat Nederland weer groeit, maar dat doet het niet want de rest van 2014 wordt er geen nieuwe auto meer aan ZZP'ers verkocht omdat die al 4e kw 2013 zijn ingeslagen.
Dus 0.5% extra groei .... zo zeggen politici en economen, maar feitelijk een groei die veroorzaakt is door het gedrag van ZZP'ers die belasting willen ontwijken. Eind 2014 zitten we dus weer op krimp en blijkt alle politieke vreugde een papieren tijger omdat je met belastingverhoging geen duurzame economische groei kan realiseren .... stupid.

Benjamin Strong, Jr. | 15-02-14 | 11:39 | + 11 -

uderdude
60% van de beroepsbevolking is (indirect) werkzaam in de publieke sector en dragen daarmee NIET bij aan het BNP. Ze kosten geld.
Van elke euro zijn we dus al 60 cent kwijt voordat we kunnen beginnen. Daar ligt het probleem. De rest is afgeleid. U zit vast in paradigma. U zult er zelf uit moeten stappen.
...
Economie geen wetenschap noemen is er alvast geen snars van begrijpen. Ik neem het u niet kwalijk. Niet zolang 99% ervan inderdaad niet serieus te nemen is. Zerohedge bij uitstek een voorbeeld daarvan.

Hedge_it | 15-02-14 | 11:20 | + 1 -

Benjamin Strong, Jr. | 14-02-14
Welke hobbies bedoelt u precies? Kunt u de hobby aanwijzen die onze schuld aflost? Neen.
De grootste uitgaven van ons land zijn zorg, uitkeringen en onderwijs. Welke van de drie wilde u afschaffen? De meest controversiele zijn de uitkeringen, maar ik beloof u als u de uitkeringen stopzet, dat u dat verdiende geld eerst weer betaalt in voedselbonnen, shelters, criminaliteit en.... het instorten van de economie. Die uitkeringen worden namelijk wel besteed....

uberdude | 15-02-14 | 10:25 | + -3 -

sirik | 15-02-14 | 00:45
Economie is geen wetenschap. Iedereen die anders beweert, is geen wetenschapper of zou dat niet moeten zijn. In economie zijn geen regels, slechts ervaringsfeiten. Daarom lopen de voorspellingen en adviezen ook zo uiteen.

uberdude | 15-02-14 | 10:22 | + 1 -

Ik ga het niet eens meer proberen sink

Hedge_it | 15-02-14 | 10:03 | + 0 -

We gaan quizzzen !!!
iedereen weet dat aantal atomen voor en na een scheikundige reactie onveranderd is. ( quarks even opzij geschoven)

.
Hoe kan dit:
"Maar de private banken scheppen ook geld dmv leningen aan de Private sector."

Volgens bovenstaande uitspraak zijn er ná de proef meer (!) atomen dan er vóór !

Knappe jongen die dit mij uit kan leggen.

sirik | 15-02-14 | 00:45 | + -1 -

"Dat daar binnen het bancaire systeem rente over wordt gerekend is ook niet erg, want dit leidt rechtstreeks tot een toename van de hoeveelheid geld en daarmee verandert de reële staatsschuld dus niet. "

Er wordt rente over gerekend en .. dan.... is er een toename van de hoeveelheid geld....... en .. daarmee verandert de reële staatsschuld DUS .. niet.
.
Hopsala !

sirik | 15-02-14 | 00:36 | + -1 -

Normaliter als een bedrijf schulden aangaat zal dat in de toekomst mogelijk extra inkomsten opleveren.
Bij de overheid echter is dat nooit het geval.
Staatsschulden op laten lopen betekent in de toekomst hogere belastingdruk en/of hogere inflatie.

Het extra uitgegeven geld moet uiteindelijk terugbetaald worden en aangezien elke uitgave door de overheid niets oplevert of extra negatief uitpakt, betekent dat alleen maar een toekomstige lastenverhoging voor de belastingbetaler.
Dat het eventueel in bepaalde delen van de economie een (onterechte) opleving betekent, wil niet zeggen dat niet de belastingbetaler daar later de rekening gepresenteerd krijgt
Hetzij in de vorm van prijsverhogingen (door inflatie, valsmunterij) of door het uitblijven van enig rendement gedaan door misallocatie van kapitaal door de overheid.
Zo is de gehele wind- en zonne-energie-industrie een doodgeboren kindje. Weggegooid geld. Een ander voorbeeld is de NS in het geheel en de Fyra in het bijzonder. Geen enkele investeerder heeft daar zin in. De conducteur en machinist hebben wel hun baantje, de windmolens leveren wel wat stroom, maar er wordt geen toegevoegde waarde gerealiseerd.
De door de overheid extra gegenereerde vraag van grondstoffen voor windmolens, als voorbeeld, heeft een prijsverhogend effect op de kosten van andere producten die dezelfde grondstoffen gebruiken.
Door die extra vraag worden elders in de economie die producten duurder of lager rendement.
Het lijkt als of de economie dan groeit, maar groeit dankzij oplopende schulden en niet vanwege een bepaalde behoefte, noodzaak of vraag vanuit de vrije markt, maar dankzij politieke doelstellingen.
De overheid dwingt de burger zijn wensvervullingen uit te stellen ten faveure van de politiek.

Er is wel een verband tussen oplopende staatsschuld en een 'groeiende' economie, maar dat is causaal en niet oorzakelijk.
De schulden zullen uiteindelijk met rente terugbetaald moeten worden, terwijl er geen waarde creatie heeft plaatsgevonden. Erger. Door de onnodig opgelopen prijzen zien andere producenten hun rendementen teruglopen.
Conclusie.
Het is zeer af te raden om geld aan de overheid ( dat vindt eenieder, want anders zou men vrijwillig belasting betalen) te geven en vandaar past men ook geweld toe: onteigening van privaat bezit.
En het wordt zelfs een graadje erger als de overheid schuld aangaat.

Dus die prutsers van het IMF hebben hun diploma gekocht.
Of het zijn hyena's.....

sirik | 15-02-14 | 00:30 | + 9 -

@benjamin strong: Die schulden hadden we al voor de banken. Sterker nog, we hebben erop verdiend. Je kletst.

We hebben zoveel schulden, omdat we in alle jaren ervoor meer hebben uitgegeven dan we hadden. En we hebben zelf op de partijen gestemd die dat hebben veroorzaakt.

pjtr23 | 14-02-14 | 23:57 | + 2 -

@FW Ta-183 Huckebein | 14-02-14 | 21:18
Kan wel wezen, maar een faillissement of een kwijtschelding van de staatsschuld levert ook geen rooskleurige toekomst. Investeerders en grote bedrijven denken wel een aantal keer na voor ze zich in jouw land vestigen. Ondertussen worden de burgers en kleinere bedrijven kapot belast om de inkomsten van de staat op peil te houden, met als gevolg weinig werk.
En dan kost het weer enkele decennia om een normaal functonerende economie te krijgen. Dan lijkt me het scenario van een lage of geen staatsschuld een stuk beter voor de welvaart van een land.

Forecoast | 14-02-14 | 22:39 | + 4 -

Een hoge staatsschuld is EEEEERRRRJJJJJLLLLIJKER.

De Aarsonaut | 14-02-14 | 22:05 | + -4 -

@Pierre Tombal | 14-02-14 | 21:07 |

Niet helemaal waart dus. De private banken zijn als primary dealers weliswaar de scheppers van het Publieke deel van het geld in omloop. Maar de private banken scheppen ook geld dmv leningen aan de Private sector.

Het geld (de euro) die je ziet is dus feitelijk een 2-tier systeem, vervat in één munt. Daarnaast zijn centrale banken opgericht om te zorgen dat private banken kunnen blijven functioneren cq dat de markten liquide blijven in tijden van geldkrapte (zelfs de Federal Reserve, ja ja). De overheden hebben daar wereldwijd grof misbruik van gemaakt door zich de CB's toe te eigenen en ze de geldhoeveelheid maar te laten reguleren dmv het rentemiddel wat eigenlijk helemaal niet in de doelstellingen van CB's staat. Waarom rentemiddel ..... awel, dat is er feitelijk speciaal voor de overheid zodat ze niet teveel betalen en dus door kunnen gaan met eindeloos uitgeven.

Zo je in in nutshell leest, had geld feitelijk uit 75% private leningen moeten bestaan en 25% uit publiek geld ..... helaas is het andersom omdat in de politiek 'rupsjes nooitgenoeg' zitten en wie krijgen de schuld als het mis gaat ..... wij ....:-(

Benjamin Strong, Jr. | 14-02-14 | 21:32 | + 12 -

Forecoast | 14-02-14 | 20:25 | "Zolang er schuld is, moet er rente betaald worden"

Ha Ha Ha !

1) je kan ook besluiten om te dreigen met failliet gaan, dan wordt het zo kwijtgescholden, zie Griekenland
2) je kan ook gewoon de geldpers aanzetten, zie VS

Rente betalen is alleen iets voor het gewone volk....

FW Ta-183 Huckebein | 14-02-14 | 21:18 | + 14 -

Klopt natuurlijk. In ons geldsysteem is staatsschuld namelijk de bron van al het geld. Dat daar binnen het bancaire systeem rente over wordt gerekend is ook niet erg, want dit leidt rechtstreeks tot een toename van de hoeveelheid geld en daarmee verandert de reële staatsschuld dus niet. Het wijzigen van de hoeveelheid geld in omloop heeft uiteraard wel gevolgen voor degenen die geld hebben: laat je dit te snel toenemen (hyperinflatie) dan heeft dit een vrij direct effect op de bestedingsruimte en heeft dit met 100% zekerheid economische krimp tot gevolg. En als je nou denkt dat geld aan de maatschappij onttrekken dan dus economische groei tot gevolg zal hebben, dan heb je de afgelopen vijf jaar zitten slapen.

Pierre Tombal | 14-02-14 | 21:07 | + 2 -

Een hoge staatsschuld (ontstaan door aankopen van banken, onrendabele Betuwe- en NZ spoorlijntjes, absurde toeslagen op zorg en huur etc.) terugdringen lijdt tot absurde belastingen en accijnzen die de burger, maar OOK het bedrijfsleven de nek omdraait. Een hoge staatsschuld ( door het uitgave patroon niet te wijzigen) blootstellen aan hoge rentes is minstens net zo erg.

Bezuinigen bij de overheid ZELF is de beste remedie ingeval een Socialistische Heilstaat als de onze waarin de politiek en alle semi-overheid die eraan verwandt is ... HEEL erg goed voor zichzelf zorgt maar niet voor de burgers.

Ik wacht en wacht en wacht al jaren ..... maar het enige dat ik zie, is dat er NOG meer geld wordt uitgegeven aan onzinnige hobbies en NOG meer onzinnige voorstellen de 2e kamer passeren .... gamaakt door (linkse) juristen die de ballen verstand hebben van een economie ..... wat dus leidt tot NOG meer ellende voor de burgers. Je zou er bijna PVV voor gaan stemmen om eindelijk eens een breekijzer tussen die zooi op het binnenhof te kunnen gooien.!

Benjamin Strong, Jr. | 14-02-14 | 20:47 | + 49 -

Totdat je het verzadigingspunt bereikt. Bij de huidige rente valt dat nog wel mee, maar als we terug gaan naar rentes van 20 jaar geleden is de begroting moeilijk meer rond te fietsen.

Pimp my Voortuin | 14-02-14 | 20:38 | + 30 -

"Een hoge staatsschuld is ook niet erg, want die wentel je gewoon af je kinderen en kleinkinderen"
.
Uit de bundel "babyboomerspreuken"

Parel van het Zuiden | 14-02-14 | 20:27 | + 75 -

Het zal wel aan mij liggen, maar een hoge staatsschuld lijkt me toch niet handig, qua economische vooruitzichten. Zolang er schuld is, moet er rente betaald worden, en dat moet door iemand betaald worden. En wordt de rente per saldo hoger dan je inkomen, heb je toch een serieus probleem.
In het beste geval is het dus een vorm van omgekeerde nivellering, in het slechtste geval krijg je een verhaal zoals in de VS, waar elke paar maanden de overheid sluit of dreigt te sluiten, vanwege een aanstormend bankroet.

Forecoast | 14-02-14 | 20:25 | + 30 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken