Druk op ECB neemt toe

Vreten, zuipen en roken. Dat is zo'n beetje het enige dat het prijspeil van de eurozone in stand houdt. Dat begrijpen we uit de voorlopige schatting (pdf) die Eurostat vanochtend publiceerde voor de inflatie voor de eurozone. In december is het prijspel met 0,8% gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dat was vorige maand nog 0,9%. De cijfers voor de afzonderlijke landen zijn nog niet bekend, die laten nog dik een week op zich wachten. Hoewel dit cijfer niet onverwacht is, verhoogt het wel verder de druk op de ECB. Donderdag is weer het maandelijkse rentebesluit en nu de inflatie zo ver onder de doelstelling van 'lager, maar dichtbij 2%' duikt zullen op donderdag alle ogen gericht zijn op bankpresident Mario Draghi. Gaat hij iets doen? En zo ja, wat? Wat zit er nog in zijn monetaire gereedschapskist? Een renteverlaging? Zo ja, met hoeveel? Nog verdergaande forward guidance (tijdindicatie, werkloosheidsdoelstelling)? Iets echt onconventioneels? En als hij niks doet, wat gaat hij zeggen op de persconferentie? In ieder geval dringt de tijd, want schulden in reële termen (=gecorrigeerd voor inflatie) laten toenemen lijkt niet echt een optie in Europa.


Reaguursels

Inloggen

Ik ben het volledig met Benjamin eens. Goed te zien dat Armstrong door begint te sijpelen.
De man weet waar ie het over heeft. Hij deelt zn voorspellingen met de bevolking en niet exclusief met de overheid. Zn website is een public service. Het is aan ons om er gebruik van te maken.
armstrongeconomics.com/armstrong_econo...

Toen ik hem voor het eerst las, een jaar of 7 geleden, toen ie nog schandalig en onschuldig in de gevangenis zat vanwege minachting van de rechtbank, een zaak was er helemaal niet, en vanuit de gevangenis communiceerde en publiceerde, dacht ik in eerste instantie met een of andere Nostradamus te maken te hebben. Een dorpsgek. Kon niet waar zijn allemaal. Maar een dorpsgek betaalde je geen 2000$ per uur, die wordt niet uitverkozen tot beste hedgefundsmanager in de wereld. En zn verhaal was te spectaculair om voor oplichter door te gaan. Dat zag ik al wel snel. En als wat ie beweerde wel waar was. Tjah. Dan moest ik toch maar eens kijken.

Ik ben zn systemen en methodes gaan bestuderen. En zn verhaal begon op zn plek te vallen. Als je eenmaal zn perspectief deelt. Dat alles met alles te maken heeft. Dat in natuurkunde niets toevallig is. Chaostheorie. Dan vertel ie een meer dan zinnig verhaal. Sterker nog. Dan is er een wereld te winnen. En is er ook een oplossing uit de ellende dmv herstructurering.

Het uitzicht is vanaf hier wel prachtig Atlas :-)

Hedge_it | 08-01-14 | 20:40 | + 2 -

@Atlas Shruggs

ik wil er geen punt van maken, noch een monoloog .... maar er bestaat zelfs een war-cycle. :-)

Heb even getwijfeld om dit te melden, omdat ik weet dat de meeste lezers dit klinkklare onzin vinden, maar tsjah .... bewezen is wél dat de aarde cyclisch om de zon draait en de zon cyclisch in ons zonnestelsel en ons zonnestelsel cyclisch in een nog groter stelsel etc. DAT nemen we maar aan, evenals het feit dat 50 vrouwen bij elkaar in één ruimte na verloop van enkele maanden allemaal op hetzelfde moment gaan menstrueren (ook bewezen) en zo kan ik nog wel even doorgaan met alledaagse cyclische academische bewijzen.

Wat zouden we toch graag willen dat we de aandelenmarkt konden voorspellen en allemaal rijk konden worden en wat teleurstellend zijn de cyclische voorspellingen van beursgoeroes .... dus zie je wel 'het is niet te voorspellen' hoor ik al roepen. Toch een aantal zaken wel hoor, als je maar weet WAT je moet onderzoeken (menselijk gedrag want zonder mensen en politieke belangen geen oorlog), HOE verifieerbaar de harde feiten zijn en wat je moet bouwen (er draait thans één model op de wereld, dat is al 10-tallen jaren in ontwikkeling en nog niet klaar), maar wat het nu al uitspuugt ..... :-(

Wederom een klein inkijkje (war & political change cycle) en je ziet dat het vanaf 2014 (dit jaar dus) weer 'los' gaat in de wereld en (politieke) spanningen gaan oplopen.
i1.wp.com/armstrongeconomics.com/wp-co...

Benjamin Strong, Jr. | 08-01-14 | 20:05 | + 2 -

@Benjamin Strong, Jr.
Interessant dat er een model bestaat dat claimt de effecten van menselijk gedrag op economie te kunnen kwantificeren.
Helaas kan de mens ressorteren tot uitersten om nog veel meer economische ellende te voorkomen.
En dat is oorlog.
De mens is in principe ook in staat het goede te doen. Het feit dat er al een model bestaat dat voorspellingen omtrent economie koppelt aan ingeprogrammeerd menselijk gedrag, zal wellicht betekenen dat de moderne ideologie van democratie altijd het slechte in de mens naar boven haalt. Maar een leuke suggestie.

Atlas Shruggs 10 | 08-01-14 | 18:54 | + 1 -

@Atlas Shruggs

U schrijft ondermeer 'voordat de economie zal imploderen zoals al zo vaak is gebeurd'
En dat is helemaal juist.

Het wordt allemaal gestuurd- en ondergaan door mensen, of bestuurders nu koningen zijn, socialistische machthebbers, communistische machthebbers, dictators, democratische partijen ... het maakt niet uit, want het zijn en blijven allemaal mensen. Gedrag van mensenmassa's is voorspelbaar (zo beweert- en bewijst de psychoanalytica al heel lang), gebruiken mensenmassa's al duizenden jaren geld en juist dat geld is weer goed op basis van harde data te volgen.

We leven in een tijd van supercomputers, die je helemaal vol kunt proppen met data en wat blijkt: je kunt lange termijn voorspelbare cyclische analysis maken. Dan heb ik het niet over zogenaamde technische analysis die zogenaamde experts van de markten maken, want dat zijn analysis die slechts enkele 10-tallen jaren beslaan ... als het meezit en die worden linksom of rechtsom altijd maar weer goedgepraat, waar ik dan het Jomanda_gevoel van krijg :-). Ook niet over de analysis van economen, want die zitten vol met persoonlijke aannames van elkaars theorieën, die an-sich ook weer vol met aannames zitten. Maar heb het wel over analysis met harde data, op basis waarvan de supercomputer zelf plots data over vele honderden jaren gaat uitspugen die cyclisch blijkt te zijn. Het is gebleken dat als je dit jaren volgt, de uitkomst telkens maar weer blijkt te kloppen. Zo'n systeem is er, nog volop in ontwikkeling maar nu is het nog de kunst om politici ermee om te leren gaan en dat is een hele moeilijke. Die denken het altijd beter te weten en gaan veelal gedreven door machtswellust en het verleidelijke pluche, voor eigen gewin terwijl het volk beter verdient. In de VS weet men dat dit systeem bestaat, willen politici en bankiers het dolgraag hebben om voor eigen gewin te gebruiken, maar zo werkt het niet want dan wordt dit zuivere computerprogramma vervuild met persoonlijke input cq uitleg en dat is niet de bedoeling want dan kloppen de voorspellingen niet meer.

Een zeer verkort inkijkje dan maar:
i0.wp.com/armstrongeconomics.com/wp-co...

Die computer voorspelt voor de komende jaren in Europa nog veel meer economische ellende, zoveel ellende zelfs dat het aannemelijk is dat over enkele jaren de EU (grotendeels) uit elkaar is gevallen en de euro in de huidige vorm niet meer bestaat.

Benjamin Strong, Jr. | 08-01-14 | 17:47 | + 2 -

@Hedge_it | 08-01-14 | 13:04
Helemaal eens en inderdaad, het uitzicht is behoorlijk verrot.
Ongelooflijk is wel dat in een tijd als deze met eigenlijk alle informatie beschikbaar op internet nog steeds politici erin slagen om de grote massa zo dom te houden.
De aankomende crash is inderdaad onvermijdelijk, al kunnen Draghi en onze nieuwe machthebbers eerst nog heel veel schuld nemen op kosten van 3 generaties na hun, voordat de economie zal imploderen zoals al zo vaak is gebeurd met dit soort regimes. Je kan het gewoon niet meer tegenhouden, teveel mensen profiteren ervan.
Ik vind dat ze als misdadigers moeten kunnen worden vervolgd hiervoor, maar weet dat dit natuurlijk nooit zal gebeuren. Integendeel, Draghi heeft gepraat met Geithner en die maakt nog veel meer schuld dus.
Wat ons rest is dat we net als de Hebreeuwse joden van toen een kaartje kopen op de boot van Ben Goerion, voordat types als Lagarde zich als hun voorganger gaan gedragen.
Eens dat we af en toe moeten uitleggen wat er aan de hand is, gelukkig hebben we daar Das Kapital voor.

Atlas Shruggs 10 | 08-01-14 | 17:13 | + 2 -

De schrijver van dit artikeltje vraagt zich af: "Wat zit er nog in zijn monetaire gereedschapskist ?"

Ik heb daar wel een antwoord op, theelepeltjes, koffiekannetjes, stoffer en blik .... want veel meer dan roeren en vegen kan Mario Draghi niet, omdat de euro helemaal geen europese munt is, maar slechts een politieke wens.

Stel je eens voor, de Gemeente Den Haag kan zijn verplichtingen niet meer nakomen en daardoor dreigt meteen heel Nederland failliet te gaan. Nu is Den Haag al een art.12 gemeente geweest, dus het voorbeeld is zo gek nog niet. Wel klink het natuurlijk raar in de oren dat door iedere art.12 gemeente direct de BV Nederland failliet dreigt te gaan.

Waarom gebeurt dit dan niet ? Dat komt omdat de BV Nederland via het ministerie van financiën haar leningen door middel van bemiddeling van commerciële banken in de markt plaatst. Deze staatsobligaties zijn schulden van de BV Nederland. De Gemeente Den Haag kan dat niet op die manier, want de Gemeenteschuld is een lagere (andere) schuld dan staatsobligaties, die dan ook op een andere manier tegen een ander rentepercentage geplaatst worden. Zo kunnen financiële problemen van de Gemeente Den Haag, nooit tot problemen van de BV Nederland leiden, omdat Gemeenteschuld simpelweg andere schuld is dan Staatschuld. De BV Nederland komt pas in problemen, als alle grote gemeentes (zoals Amsterdam,Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht, Leeuwarden, Groningen, Arnhem etc.etc.et.c) allemaal tegelijkertijd hun schuldverplichtingen niet meer na kunnen komen.

Zo zit de dollar ook ongeveer in elkaar. De Amerikaanse overheid kan dmv FED bemiddeling haar staatsleningen met behulp van commerciële banken in de markt plaatsen. De onderliggende staten zoals California, Florida, New York etc. kunnen dat niet. Die moeten, net zoals de Gemeente Den Haag een andere weg bewandelen om geld te lenen. Dáárom kunnen grote financiële problemen in b.v. Florida en enkele andere staten, NOOIT de hele VS meesleuren…… tenzij in één keer meer dan 50% van alle Amerikaanse staten failliet dreigt te gaan. De Amerikanen hebben daar goed over nagedacht tijdens de invoering van de federale USdollar. Alle schulden van de toenmalige staten werden in de 19e eeuw op houdbaarheid, waarde en rente ingeschat (niet iedere staat is even sterk als de andere) en de bestaande schuld werd tegen markt tarief in één pot met Federale schuld geschoven. Vanaf dát moment kon alleen de Federale overheid met behulp van de Federale Centrale Bank (de FED), door bemiddeling van het Federale ministerie van Financiën hun staatsleningen in de markt plaatsen. De Amerikaanse staten zelf (die wel een eigen regering/bestuur met eigen bevoegdheden bleven houden en met dikwijls nog een eigen Centrale Bank (bv California, Tennesee, Montana etc hebben nog een eigen centrale bank).

In Europa heeft men dat onder druk van de Fransen destijds niet kunnen regelen. De ECB is weliswaar ‘in naam’ de Europese Centrale Bank, maar de schulden van de deelnemende landen zijn nooit samengevoegd tot één schuld zoals in de VS en de schulden die erna zijn uitgegeven, zijn nooit lagere schulden geworden maar juist gewoon Europese Unieschuld. Men had gehoopt dat alle landen zich wel aan de afspraken zouden houden tav begrotingstekort en financieringstekort.
Had met het goed gedaan (kon niet want de Fransen wilden niet), dan was ale nieuwe Griekse schuld vanaf de oprichting van de Euro, een lagere schuld geweest dan de Europese schuld. Griekenland had zelfs helemaal failliet kunnen gaan, terwijl de Euro dan gewoon zijn triple-A status had gehouden en de financiële markten slechts na even slikken, gewoon weer tot de orde van de dag waren over gegaan.
Maar dat was dus niet zo. Griekenland en ook alle andere eurolanden kunnen nog steeds nieuwe schulden maken alsof ze mr.euro himself zijn. Iedere euro die Griekenland leent is meteen schuld van de hele unie, maar de ECB kan daar niets aan doen omdat Griekenland die leningen zelf in de markt kan zetten. Juist dáárom was en zo’n paniek, juist dáárom mag Griekenland niet failliet want dan gaat meteen de euro zelf failliet.

Een hele domme vergissing dus, of misschien beter gezegd:”een heel ondoordacht politiek besluit” zoals er wel meer domme ondoordachte politieke compromis besluiten worden genomen in Europa. Mario Draghi kan niet meer, dan een conciërge op een middelbare school:”een beetje vegen, koffiekopjes klaarzetten, etc.” maar besturen, ingrijpen etc. zit er niet in. Juist dáárom moest meteen het IMF eraan te pas komen, toen de problemen zich in Griekenland aankondigden, want de toenmalige president van de ECB (Trichet) kon helemaal niets. In de media wordt dit leuk verkocht als ‘we zoeken expertice van het IMF’ …. Nou, dank je de koekoek, zonder het IMF was Europa al lang failliet geweest. En de baas van het IMF (Lagarde) staat weer onder Franse politieke invloed.

Weet u nog …. die Fransen die de euro niet naar Amerikaans model ingevoerd wilden hebben, of zoals het met de Gulden voor Nederlandse Gemeentes was geregeld. De Fransen hadden (en hebben) daar namelijk helemaal geen zin in, want dan moesten ze met de billen bloot en hadden vanaf 2000 fors moeten bezuinigen, zoals bijvoorbeeld de Duitsers hebben gedaan na de eenwording van de 2 Duitslanden.
Neen, de Franse politiek is een hele uitgekookte, ze nemen nergens verantwoordelijkheid voor, gaven met hun blijvende financieringstekort boven de 3% en uitblijvende hervormingen en enorme zucht naar landbouwsubsidies, voortdurend het verkeerde signaal af aan Griekenland, Spanje en Italië, blijven liefst aan het pluche gekleefd en als de problemen (ook van de Franse staatschuld) onbeheersbaar zijn geworden (zoals nu), moet heel Europa de portemonnaie trekken onder het mom van “tsjah Griekenland en Spanje heh” (tenminste, dat beweert Lagarde.IMF). Heel uitgekookt, want anders had de Franse politiek het aan het eigen volk moeten vertellen, maar daar komen ze dus wéér mooi mee weg.

Ik hoop hier mijn persoonlijke visie duidelijk gemaakt te hebben dat de ECB/Draghi dus helemaal NIETS kan doen om de crisis nog enigszins bij te sturen. Het enige wat nog wel kan is geld afromen van U, tenminste dat vind Lagarde, dat vind Hollande en de rest van de politici zal zich er uiteindelijk wel bij aansluiten. Lost het wat op, neen ….. dus het is wachten op totale volksopstand in alle eurolanden, want door al dit voortdurende geknoei en geklungel loopt de werkloosheid verder en verder op in Europa.

Benjamin Strong, Jr. | 08-01-14 | 13:33 | + 1 -

Atlas, Het is prettig om iemand te ontmoeten die ook wat hoger op de berg is gaan zitten. Het is alleen spijtig dat ons uitzicht zo verrot is niet ?

Overheden willen het speculeren uiteraard weer aan banden leggen nu. Transactietax. Want fout en kwalijk en het volk slikt het voor zoete koek. Ze begrijpen er echt helemaal niks van en zien alleen die momenten waarop een speculant winst maakt als de boel door onhoudbare politieke manipulatie weer eens in mekaar is gedonderd. De andere kant van de medaille. die waar de speculant ervoor zorgt dat door overnemen van risico's een stabiel (lager)prijsnivo bereikt wordt, zien ze niet. Ik hoef het u vast niet uit te leggen. Die transactiebelasting gaat de volatiliteit alleen maar van toenemen. Ze hebben geen besef waarmee ze aan het rotzooien zijn. Denken serieus dat ze de markt hun wil kunnen opleggen. En graven daarmee een massagraf.

We gaan een enorme strijd tegemoet. Ook onderling. Uw analyse is de juiste.
Mensen zijn in de verzorgingsstaat gaan geloven en nu die onder eigen gewicht bezwijkt is het zoeken naar de schuldige ipv dat we proberen te redden wat er te redden valt. Socialisme zit de mensen na bijna 100 jaar in de genen. We zullen tot aderlaten moeten overgaan om het eruit te krijgen. Enige wat we nu kunnen doen is aan zoveel mogelijk mensen uitleggen wat er echt aan de hand is, en dan hopen dat we tijdens de onvermijdelijke crash genoeg gezond verstand hebben gezaaid om het tij nog te keren.

Hedge_it | 08-01-14 | 13:04 | + 2 -

@Hedge_it
Op zeker moment wilde Hitler ook de effectenhandel aan banden leggen, aangezien hij vond dat dit toch maar effortless income was en als socialist vond hij dat beleggingswinsten de overheid toebehoorde in de vorm van obligaties. Net als het gezeur over de HFT nu wilde ook Hitler vergelijkbare restricties opleggen aan de effectenhandel, hetgeen zich toespitste op het beheersbaar maken van vermogensstromen, net als met het anti zwartspaar campagne nu. Om uiteindelijk in stapjes het vermogen te kunnen afpakken, net als nu met Lagarde.
Politici hebben inderdaad geen idee en laten maar gewoon de geschiedenis herhalen.
Wist u dat alle wetgeving door das Volk werd toegejuicht? Hitler zijn ambtenaren hadden een duur sociaal stelsel ontworpen waardoor hij met het meeste van zijn propaganda kon wegkomen. Parallellen iemand?

Atlas Shruggs 10 | 08-01-14 | 11:13 | + 4 -

Geen dank. Ook Atlas kan het niet alleen ;-)
Uw naam belooft veel over uw leestips. Dank.

Overigens. Daar waar het Russische geld zich in Cyprus uit de voeten maakte, doet het slimme Europese geld dat nu ook al een tijdje. Waar dacht u dat die stijging van de DOW en herstel van het betere Amerikaanse vastgoed vandaan kwam ? Dat is voor een groot deel Europese kapitaalinstroom.
En al die analisten allemaal over mekaar heen vallen over tapering en QE. Zitten allemaal de verkeerde kant op te kijken. Capital is on the run. En dat beloofd niet veel goeds hier. Uw verwijzingen naar de jaren 30 zijn geheel terecht. Ook toen kregen in Europa te maken met souvereign defaults. En ook toen namen ze dezelfde domme beslissingen. Politici hebben geen idee en leren het nooit. Als er een keer een goeie zit heb je gewoon mazzel.
Waar is Caesar als je m nodig hebt ?

Hedge_it | 07-01-14 | 22:39 | + 12 -

@Hedge_it
Dank u voor de link, we kunnen toch niet meer zeggen dat we niet gewaarschuwd waren.
In de maanden voordat de burgers van Cyprus op deze manier werden bestolen, kregen rijke Russen lucht van de op handen zijnde actie en hebben vele miljarden weggehaald bij de banken die daardoor in de problemen kwamen, waarna D Boom de genadeklap mocht geven. Dus nog eventjes en dan de rest van de EU.

Ook leuk dat Lagarde und Freunde even het beleid van voorganger Adolf Hitler memoreren als succesvol precedent.
Leestip van mijn kant zou zijn Hitlers benificiaries van Gotz Aly. Een Joodse analist die het financieel systeem van het nazi regime heeft blootgelegd. Schokkend en angstaanjagend hoeveel overeenkomsten er met ons huidige belastingregime zijn. En met dit voorstel van Lagarde.

Atlas Shruggs 10 | 07-01-14 | 22:09 | + 12 -

10% haircut komt eraan. Via IMF. Maar zijn gewoon die typhusFransen met hunnie socialistische agenda. Zo'n Lagarde. Das een juriste. Die heeft geen enkele sjoege van markt. Geen idee wat ze aan het doen is. Internationale waarde ? virtuele valuta ? Business cycle ?
U denkt van niet ? Confiscatie doen ze niet ? Pagina 49. Leest u het zelf.
www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2013/0...
En dat kon wel eens een stuk sneller gebeuren dan u nu denkt. Dijselbloem zei al dat Cyprus de blauwdruk was. Dat zei die niet voor niks.

Hedge_it | 07-01-14 | 20:36 | + 17 -

rare echo hiero, of is dat het gapende gat dat Draghi met onze centen gaat dichten?

gaper | 07-01-14 | 19:24 | + 16 -


Hoera, leve deflatie dan hebben mijn spaarcenten eindelijk weer enige waarde.

Zou je wel willen we | 07-01-14 | 18:46 | + -6 -


Hoera, laat de deflatie maar komen. krijgen mij spaarcenten eindelijk weer waarde.

Zou je wel willen we | 07-01-14 | 18:45 | + 9 -

De rente verlagen natuurlijk!
Zodat het feestje op kosten van een ander nog even - dit keer ècht maar heel even - door kan gaan. Zodat we kunnen blijven lenen, op de pof leven, een voorschot nemen op de toekomst. Ach, die toekomst, dan betalen we echt alles weer terug. Met rente. Kan ons die spaarders ook schelen. Saaie idioten, die alleen maar lullen over de toekomst, hun kinderen, meh. Inflatie ftw!
Kom op joh Draghi, nog één shot van dat lekkere goedkope Chinese geld. Eentje nog.

De echte Stolwijker | 07-01-14 | 18:44 | + 0 -

De rente verlagen natuurlijk!
Zodat het feestje op kosten van een ander nog even - dit keer ècht maar heel even - door kan gaan. Zodat we kunnen blijven lenen, op de pof leven, een voorschot nemen op de toekomst. Ach, die toekomst, dan betalen we echt alles weer terug. Met rente. Kan ons die spaarders ook schelen. Saaie idioten, die alleen maar lullen over de toekomst, hun kinderen, meh. Inflatie ftw!
Kom op joh Draghi, nog één shot van dat lekkere goedkope Chinese geld. Eentje nog.

De echte Stolwijker | 07-01-14 | 18:44 | + 16 -

Schijnbaar heeft Draghi al zijn goede GS vrienden en anderen al ingelicht over wat hij gaat doen gezien bewegingen in de markt

gaper | 07-01-14 | 17:47 | + 5 -

FIRST!

Joris von Loghausen | 07-01-14 | 15:30 | + -44 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken