Collectiviteit maakt pensioen 8% TE LAAG

Doorsneepremie laat jong voor oud betalen
Doorsneepremie laat jong voor oud betalen
Goh, het Financieele Dagblad besluit op de laatste dag van 2013 nog maar eens wat olie op het vuur te gooien inzake de pensioendiscussie. Dus kopt de krant: Pensioenen zijn 8% lager door uniforme premies. De krant had eindelijk de tijd gevonden nog eens wat dieper te duiken in de eindrapportage (hier te vinden) van het Centraal Planbureau rond de doorsneepremie. Het rapport is namelijk al negen dagen oud, maar verpieterde in een klein linkje op de website van het CPB. Iets wat econoom Bas Jacobs ook was opgevallen. Volgens Jacobs omdat het planbureau niet de aanstichter wil zijn van een nieuw maatschappelijk debat over pensioenen. Al dat gezeur over pensioenen had het kabinet net afgesloten door middel van het pensioenakkoord. Opzettelijk of per ongeluk, terug naar de inhoud. Want de doorsneepremie zorgt al enige tijd voor discussie. Bij deze premie is de inleg voor iedere werknemer hetzelfde, ongeacht leeftijd, en dat benadeelt jongeren nogal. 97 miljard euro om precies te zijn. Komt omdat de premie-inleg van jongeren langer heeft om aan te groeien, waar de ouderen op hun beurt weer van profiteren. En dus leidt de doorsneepremie eigenlijk tot een omslagstelsel. Het staat zelfs letterlijk in het CPB-rapport: 'Doorsneesysteem belast opbouw jongeren, subsidieert opbouw ouderen.’ En niet alleen is er een herverdelingsprobleem. Bij een systeem van kapitaaldekking (= sparen voor je eigen pensioen) is het rendement hoger. Volgens het FD lopen deelnemers daardoor nu 8% pensioen mis. Auw!

Bovenstaande afbeelding laat het verschil zien tussen de werkelijke betaalde premie en de premie die men zou betalen zonder de generatiesubsidie. Rond de 45 jaar ligt het omslagpunt van netto betaler naar netto ontvanger. Volgens het CPB betalen jongeren 3 tot 4% brutoloon te veel aan pensioenpremie, terwijl ouderen tussen de 3 en 8% aan pensioensubsidie ontvangen. En niet alleen betaalt jong voor oud, ook vindt er herverdeling plaats van lage naar hoge inkomens en van mannen naar vrouwen. En dan is het pensioentekort van 8% slechts een gemiddelde. Zo becijfert Jacobs dat laagopgeleide mannen 15% te weinig pensioen ontvangen, maar hoogopgeleide vrouwen 5% teveel. Natuurlijk snappen we de eerste gedachte achter de doorsneepremie (oudere werknemers worden niet duurder dan jongere), maar als de prijs van solidariteit betaald moet worden met een lager rendement voor iedereen zal dat probleem ook wel op een andere manier aan te pakken zijn. Argumenten van bepaalde hoogleraren dat we niets moeten willen veranderen omdat nieuwe initiatieven de zwaktes van de doorsneepremie laten zien zijn helemaal bizar. Dus laat die discussie maar komen en anders weg met die collectiviteit. Want individuele pensioenen met duidelijke toezeggingen en keuzes, wie wil dat nou niet?

Reaguursels

Inloggen

@count
En wat doet een lifecycle profiel: Afbouwen risico's na je 50ste. Is precies wat ik getikt heb.

Met een individuele polis is de dag dat je je pensioen moet inkopen allesbepalend. Is de rente laag? Pech gehad minder pensioen, Aandelen gedaald laatste jaar? Pech gehad minder pensioen. Indexatie van je pensioen? Alleen als je eerst met minder genoegen neemt. Korten op je pensioen bij onvoldoende dekkingsgraad? Mooi niet, het vastgestelde bedrag is gegarandeerd.

Zit je in een fonds dan ben je veel minder afhankelijk van die ene dag. Of je daar aan het einde van de rit beter of slechter mee af bent is koffiedik kijken maar door spreiding in de tijd is de kans op excessen echt wel kleiner.

En nee ik ben geen voorvechter van het huidige stelsel en vind dat het onverantwoordelijk is dat fondsen niet veel eerder en veel ingrijpender hebben gekort. Ik reageer op de populistische toonzetting aan het einde van dit artikel dat het huidige stelsel belachelijk is en dat de oplossing zo voor de hand zou liggen. Het is helaas gewoon niet zo simpel en ja wat er in een individuele polis staat kan niet opeens aan iemand anders gegeven worden, maar wat het je aan het einde op gaat leveren is ook allesbehalve zeker.

Voorbeeldje 10-20 jaars rendementen: www.aegon.nl/?view=Save&url=/multi... Tel daarnaast risico premies en beheerkosten en er is echt niet zo veel overgebleven tov gestorte premies.

BeetjeInhoud | 31-12-13 | 15:15 | + 5 -

sttt!!! ik ben net 45 geworden! Ga ik eindelijk profiteren, gaat iedereen miepen

wwweetikveel | 31-12-13 | 13:20 | + 6 -

En toch zou ik het allemaal in eigen hand willen hebben. Nu heb ik aan de ene kant een hypotheek en aan de andere kant virtueel geld in een pensioen. Geef mij dat geld om in de hypotheek te stoppen. Voordeel is dat als ik vorotijdig dood ga er niet een kluit zakkenvullers van een pensioenfonds mijn geld weggraaien maar dat mijn familie er wat aan heeft.
Ook kan ik als ik dat zou willen mijn huis kunnen verkopen en van het geld eerder stoppen met werk. Allemaal zaken die in een verplicht fonds met onduidelijke uitkomst aan het eind niet kunnen.

sinar2 | 31-12-13 | 12:51 | + 3 -

Het grootste nieuws is het feit dat dit nu nieuws is.

Dit is namelijk al heel erg lang bekend, en zelfs transparant. Lijkt me een signaal dat de beleidsmakers de geesten aan het masseren zijn richting afschaffing van het huidige stelsel. En dat is een goede zaak. Een collectief uitgevoerde individuele regeling is niet alleen robuuster, maar ook domweg beter. Alle mythes over de huidige DB regelingen ten spijt. (lees je mee: BeetjeInhoud?)

The Amazing Hulk | 31-12-13 | 12:16 | + 5 -

Waar baseer je die schatting nou weer op? En hoe hoog is die kans nou? Individueel pensioen vereist helemaal geen conservatief beleggingsprofiel, een lifecycle aanpak lijkt me beter passend, dat is precies wat pensioenfondsen ook doen, alleen wordt het dan geaggregeerd over alle deelnemers. Het wordt vanzelf conservatief naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt. Gezien de pensioenkortingen van de pensioenfondsen de afgelopen jaren is het daar toch ook niet echt gelukt over een substantiele periode voldoende rendement te behalen om de pensioentoezeggingen waar te maken. Dus doe mij maar lekker mn eigen spaarpotje, waarbij ik zelf het risico draag van een laag en hoog pensioen, en fuck die zogenaamde solidariteit met de generaties boven mij, zolang die solidariteit maar 1 kant op gaat, van jong naar oud namelijk. Ik spreek je over 10-15 jaar wel weer.

de count | 31-12-13 | 12:02 | + 2 -

Aangezien pensioenstelsel toch een verkapt omslagsysteem is, kunnen we er beter gewoon een echt omslagsysteem van maken. Dat scheelt veel onnodige overhead.

ongelovigehond | 31-12-13 | 11:55 | + -5 -

"Want individuele pensioenen met duidelijke toezeggingen en keuzes, wie wil dat nou niet"

Zo simpel is het niet. Individueel pensioen vereist een conservatief beleggingsprofiel in de laatste 10-15 jaar van de opbouw omdat grote dalingen niet meer te compenseren zijn. Collectieve fondsen maken mede daarom overal (cummulatief) hogere rendementen dan dat in een individuele polis realiseerbaar is. Als die duidelijke toezeggingen tot substantieel lager pensioen leidt wil ik nog wel eens zien of iedereen dan wel zo graag wil

Het subsidiëren/herverdelen is overigens ook nog niet direct het echte probleem zolang onze kinderen maar het zelfde zouden blijven doen. De jongeren van nu zijn dan de ouderen die gesubsidieerd moeten worden. Waardoor het echt fout gaat is dat we vergrijzen en er straks minder kinderen zijn om onze subsidiëring te betalen waardoor zij meer moeten betalen (net als wij nu meer moeten betalen voor de ouderen)

Voordat iedereen vooral gaat geloven dat je eigen pensioen opbouwen veel beter is, is het verstandig toch eens naar de huidige groep te kijken die een beschikbare premie regeling hebben. Ik schat in dat van de groep die nu een jaar of 10 a 15 werkt de huidige 'spaarpot' lager is dan de som van alle betaalde premies (cumulatief rendement over 10 jaar dicht bij 0%). De kans dat zij ooit nog tot een substantieel percentage pensioen komen is niet zo heel hoog. Ze kunnen nog 10 a 15 jaar beleggen en moeten daarna over naar een lager risico profiel om het opgebouwde kapitaal veilig te stellen.

BeetjeInhoud | 31-12-13 | 11:40 | + 7 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken