Die 3.255 euro voor het bijstandsgezin klopt gewoon

Het bijstandstopic van gisteravond heeft nogal wat stof doen opwaaien. We schreven op basis van dit Nibud-rapport (in opdracht van SP) dat vader, moeder en twee volwassen kinderen in de bijstand een nettoinkomen hebben van €3.255 (inclusief vakantie- en zorgtoeslag). Met huurtoeslag (€41) zou het nog iets hoger uitkomen. Mensen konden het niet geloven, verwijten ons leugens. Laten we voorop stellen dat we niets liever willen dan dat het niet waar is. Maar het zijn cijfers die uit een Nibud-rapport komen, die hebben we niet zelf bedacht. Sargasso bijvoorbeeld, heeft z'n best gedaan om de cijfers onderuit te halen. Want kinderen tot 20 jaar krijgen een uitkering van maar €231 per maand. Wat het gezinsinkomen op €1.955 exclusief huurtoeslag brengt. Maar vervolgens schrijven ze: 'Volgens de huidige norm is het wel zo dat wanneer twee volwassenen en twee kinderen ouder dan 21 jaar één huishouden voeren en bovendien allemaal in de bijstand zitten, ze gezamenlijk iedere maand € 3288 op hun rekening krijgen bijgeschreven (wederom exclusief huurtoeslag, maar inclusief zorgtoeslag). Ofwel € 1493 voor het echtpaar en € 881 per volwassen kind.' Oh wacht. Het klopt dus wel? Sterker nog, het bedrag waar Sargasso op uitkomt is hoger dan het Nibud berekende. Met de nuance dat het gaat om kinderen ouder dan 21 jaar. Dan kun je vervolgens discussiëren of dat veel of weinig is. Maar de meeste mensen vinden dat veel. Trouwens interessant dat je zodra je 21 wordt ineens €650 meer nodig zou hebben om van te leven. Ook hebben wij nergens geschreven dat je GEWOON HARTSTIKKE RIJK wordt van de bijstand. Projectie van de eigen onderbewuste oordelen? Dan is er kritiek op de vergelijkingen met andere inkomens (wordt het bijstandsbedrag overigens niet minder van). Bijvoorbeeld dat Jan Modaals vrouw recht heeft op een heffingskorting van €1.335. Goed punt, hebben we erbij opgeteld. Dan komt Jan Modaal met z'n maandinkomen op €3.001 uit. Nogal altijd minder dan het bijstandsgezin. En dat de studerende kinderen recht hebben op een OV-kaart? Goed, als we zo gaan beginnen: dat bijstandsgezin is meestal ook vrijgesteld van gemeentelijke heffingen (in Nibud-rekenvoorbeeld €50 per maand). En kan nog meer toeslagen krijgen, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand, een langdurigheidstoeslag, een stadspas. Is allemaal niet eens meegerekend.

En hoe vaak het voorkomt? Geen idee, maar gaat het dan niet om het feit dat dit kan? Het gaat ons er niet om mensen als een groep profiteurs weg te zetten. Het gaat erom te laten zien dat werken in dit land niet altijd loont, de welbekende poverty trap. Dat je niet beter af bent om je eigen broek op te houden zoals Jan Modaal in ons voorbeeld doet. Dat mensen die vanuit een uitkering gaan werken er niet altijd op vooruit gaan, maar er soms zelfs op achteruit gaan. Daarom hebben we gekozen voor vergelijkingen met mensen die minimumloon verdienen (hieronder aangepaste tabel voor kinderen boven de 21 jaar). Lees ook de column van Annemarie van Gaal (fragment) of van Mathijs Bouman die zich al eerder opwond over het feit dat minima 95% belastingdruk hebben over elke euro die ze meer gaan verdienen. En is het niet vreemd dat een kind (>21 jaar) dat nog thuiswoont bijna net zoveel bijstand krijgt (WWB60) als een alleenstaande in de bijstand (WWB70) of met alleen AOW? Staatssecretaris Klijnsma vindt dit blijkbaar ook, want ze wil dit aanpakken.

Naschrift en extra informatie
Het Nibud bevestigt dat het bedrag klopt, alleen voor kinderen vanaf 21 jaar. Daarom hebben we de vergelijking met minimumlonen van de kinderen HIER aangepast. In de comments wordt onder meer geschreven dat dit bedrag echt niet kán kloppen omdat een gezin met meerderjarige kinderen samen één uitkering moet aanvragen: een gezinsuitkering van maximaal €1.336. Dat was inderdaad een maatregel in 2012 maar die is met de val van Rutte-I met terugwerkende kracht afgeschaft. Die maatregel (de zogeheten huishoudtoets) is dus teruggedraaid. Het kabinet doet nu alsnog een poging de 'stapeling van uitkeringen' (woorden van de staatssecretaris) aan te pakken.

De invoering van de kostendelersnorm levert tot 2017 ruim €150 miljoen aan besparingen op en daarna jaarlijks ruim €250 miljoen. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel over de kostendelersnorm schrijft staatssecretaris Klijnsma: "Als er binnen één huishouden meerdere bijstandsuitkeringen zijn toegekend, kan door de stapeling van uitkeringen het huishoudinkomen zo hoog zijn dat daarmee meer dan alleen de noodzakelijke kosten worden gedekt. Het verzamelinkomen kan zelfs hoger zijn dan het inkomen van een huishouden met een vergelijkbare samenstelling maar waarbij er slechts één kostwinner is die modaal verdient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er in één huishouden drie of meer mensen met een bijstandsuitkering zijn. In zo’n geval is het niet meer lonend om op zoek te gaan naar regulier werk en dat gaat in tegen het activerende karakter van de bijstand."

En nee, de bijstand is over het algemeen geen vetpot en armoede binnen de bijstand bestaat wel degelijk. Maar deze stapeling van uitkeringen duidt op een misstand binnen de bijstandswet die dus ook de politiek wil aanpakken. Juist ten opzichte van andere uitkeringsgerechtigden (zoals alleenstaanden) is deze stapeling oneerlijk. Nog een paar voorbeelden.
-Een gezin bestaande uit een echtpaar en één thuiswonend kind (>21 jaar), die alledrie bijstand ontvangen, krijgt nu netto €2.375 (incl zorg- en vakantietoeslag), met huurtoeslag komt het netto gezinsinkomen (in de Nibudberekening) uit op €2.532. Onder de nieuwe normen zouden het echtpaar en kind in de bijstand samen €1.979 krijgen (incl zorg- en vakantietoeslag), met huurtoeslag van €158 uit het Nibud-voorbeeld wordt dat €2.137. Dat is dus bijna €400 minder per maand dan onder de oude norm.
-Kostwinner Jan Modaal wiens vrouw niet werkt en kind (>21 jaar) ook niet werkt of studeert, houdt €2.275 over (incl vakantiegeld, aanrechtsubsidie en zorgtoeslag). Het gezin heeft geen recht op huurtoeslag.
-Een alleenstaande ouder en meerderjarig kind (>21 jaar), allebei in de bijstand, krijgen nu samen €1.763 (incl zorg- en vakantietoeslag, excl huurtoeslag). Dat wordt €1.499, €264 per maand minder dus.
-Een alleenstaande ouder met modaal inkomen en een meerderjarig kind (>21 jaar) zonder studie of baan hebben een netto besteedbaar gezinsinkomen van €1.988 (incl zorg- en vakantietoeslag). Het gezin heeft geen recht op huurtoeslag.
-Een echtpaar in de bijstand krijgen samen €1.499 (incl zorg- en vakantietoeslag, excl huurtoeslag).
-Een alleenstaande in de bijstand krijgt netto €1.013 (incl zorg- en vakantietoeslag, excl huurtoeslag). Dat scheelt dus niet zoveel met het meerderjarige, thuiswonende kind dat €881 kan krijgen.

In de memorie van toelichting staat dat zo'n 36.000 huishoudens in de bijstand hiermee te maken krijgt. Er zijn 17.000 huishoudens waar meerderjarige, thuiswonende kinderen (>21 jaar) een bijstandsuitkering ontvangen maar waar de ouder(s) werk of inkomen uit andere bron hebben. In zo'n 14.000 huishoudens ontvangt een (of meer) ouder(s) bijstand en hebben inwonende, meerderjarige kinderen (>21 jaar) werk of inkomen hebben uit andere bron. In zo'n 4.000 huishoudens ontvangen ten minste één ouder en één meerderjarig kind (>21 jaar) allebei bijstand. Het gaat dus om ten minste 8.000 uitkeringsgerechtigden (2% van het totaal aantal mensen in de bijstand). Een alleenstaande ouder en meerderjarig kind (>21 jaar), allebei in de bijstand, krijgen nu samen €1.763 (incl zorg- en vakantietoeslag, excl huurtoeslag). Dat wordt €1.499, €264 per maand minder dus. Dat geeft aan dat de besparing door toepassing van de kostendelersnorm op deze 4.000 huishoudens waar ouder(s) en kind(eren) (>21 jaar) bijstand ontvangen ten minste €12,6 miljoen per jaar is (€264 besparing*4.000 huishoudens*12 maanden). Waarschijnlijk is dat meer omdat onder deze huishoudens ook echtparen met een of meer kind(eren) zijn die meer moeten inleveren per maand. (einde naschrift)

tabeluitkeringwerken.png

Reaguursels

Inloggen

Drie keer links is even vergeten naar buiten te kijken: we worden al decennia geregeerd door rechtse cowboys van CDA en VVD. Die zijn verantwoordelijk te houden. De SP heeft geen letter van de bijstandswet geschreven.

guurderdanguur | 20-12-13 | 00:08 | + 0 -

Nederland wordt steeds meer een emmer gevuld met krabben. Wil en kan er 1 zich uit zijn penibele situatie naar vrijheid en een betere toekomst werken, trekken de Spekmannen en Roemers van de het land hem weer terug, want, beter met z'n allen in de emmer.

Het blijft mij bevreemden waar met name dit PvdA-tuig het gore lef vandaan haalt met hun verzieligingsagenda zoveel mogelijk stemvee aan het overheidsinfuus te leggen en dit betalen door in andersmans portemonnee te graaien. De 60-er jaren van een kleine, beschermde wereld bestaande uit NW-Europa, de V.S. en Japan die op een economische herstelgolf na de 2e wereldoorlog surfde is voorbij. Er zijn geen gasbellen meer te verteren en demografisch gezien staan we er ook anders voor. Dat VARA / Marcel van Dam babyboom-hobbyisme is onbetaalbaar geworden. Wake up and smell the roses, de wereld globaliseert, we moeten concurreren met 2.5MRD Chinezen en Indiers die niets liever willen dan een fractie van onze welvaart.

Het type socialist Spekman maakt het niet uit wat er met het geld gebeurt dat hij afpakt, voor zijn part steek je het in de brand, zolang een ander het maar niet heeft. Hij brengt het onder het mom van nivelleren en 'sterkste schouders' maar hij is nog altijd op zoek naar vergelding voor het feit dat hij in zijn jeugd niet lid van de lokale tennisclub kon worden.

Nu ben ik niet voor een 'recht van de sterkste' maatschappij, maar een links, redelijk geluid dat zich baseert op een idee van respect voor zij die in Nederland de boel financieel dragen en die mensen in staat stelt dit te doen, en een redelijke bijdrage vragen voor zij die echt niet meekunnen zou ik verwelkomen. Als we met z'n alles gaan focussen hoe we de taart groter maken ipv hoe we een steeds kleiner worderde taart verdelen komen we misschien verder. Van mij mogen de oprecht sociaal zwaksten (mentaal en/opf geestelijk gehandicapten, mensen met zeer grote achterstanden) in de bossen wonen, gereden worden met BMW's en elke dag gratis kaviaar eten. Zolang de groep profiteurs en uitvreters maar niets krijgen. Dan kunnen we echt zorgen voor onze zwaksten.

Thatcher blijft de beste quote hierover gemaakt hebben. "The problem with socialism is that eventually you run out of other people's money."

drie_keer_links | 18-12-13 | 14:36 | + 2 -

Mijnheer Weeraanmelden,

1. Ik doe mijn uiterste best weer werk binnen te krijgen (en na een maand of 8 soebatten mag ik dat weer pas van de Sociale Dienst) , daartoe heb ik (met pijn) mijn zakelijke lijn gehandhaafd. Vandaar Telfort + zakelijke lijn + mobiel = 70 euro. Als ik alles wegdoe ga ik pas echt achter de geraniums. Onbereikbaar zijn is het middel om klanten weg te jagen, als ze er al zijn.
2. Het spijt mij maar mijn energieleverancier stuurt mij een acceptgiro van 156 euro elke maand. Als ik niet betaal ben ik nog verder van huis. Eindafrekening nog niet gezien, wel overgestapt. Nieuwe leverancier gaat 120 euro rekenen. Led lampjes of niet.
3. Waar lees jij "Geld voor reisjes"? Ik zei dat mijn vrouw rosltoelafhankelijk is en daarom een auto redelijk essentieel. En ook hier geld dat ik moeilijk werk binnen kan krijgen zonder auto. Dat gaat nu eenmaal niet meer tegenwoordig of had je dat niet door? Ook bij menig reguliere baan vragen ze een rijbewijs een auto, maar als ZZP-er kun je echt niet zonder.

Zo vul ik dat in, hetgeen betekent dat er in 12 maanden geen nieuw kledingstuk is binnengekomen, mijn vrouw geen fysiotherapie kan krijgen (geen vergoeding voor) dus maar naar het zwembad gaat, een nodige schouderbrace onbetaalbaar is (107 euro), er een schuld is aan het CAK (eigen bijdrage WMO) en het geld elke maand rond de 20ste op is. En verder verzoek ik u naar de grote getallen te kijken, dus 1256 euro per maand, in plaats van zich te bemoeien hoe dat besteed wordt.
Voor u zijn wellicht andere zaken belangrijk. Wij richten ons op de poging uit deze bijstand te komen. Het is een investering. En een groot probleem als je beseft dat elke verdiende euro (uiteraard terecht) wordt gekort op die uitkering. Dus je moet langdurig flink wat winst gaan maken wil je eruit komen.

rambito | 18-12-13 | 14:03 | + 2 -

Maar je moet WERKEN voor je BIJSTAND dus dit slaat gewoon nergens op, tenzij afgekeurd moet je gewoon werken bij de groenvoorziening of a4tjes shredden. Prima als je dat met je leven wilt doen hoor maar het blijft een onzinnig artikel....

j to the imte | 18-12-13 | 12:44 | + -2 -

@Mika:
Áls je dan voorbeelden wilt geven van uitkeringsfraude, geef dan goede voorbeelden. Bijvoorbeeld, het hebben van een studiebeurs heeft géén invloed op welke uitkering dan ook, behalve dat je er zelf niet een krijgt. En daar mag je ook gewoon bij werken.

Amstel | 18-12-13 | 11:30 | + 1 -

Wat men vergeet is dat mbt uitkeringen de mensen vaak enorm goed weten hoe eea werkt. Voorbeeld. Mijn jonge vrouw woont met mijn twee kinderen in een flatje. Zij ontvangt 1500 euro per maand. De huur is 585 euro per maand. Ze krijgt 233 euro huursubsidie. Tevens vraagt zij als alleen staande moeder voor verschillende zaken bijzondere bijstand aan en krijgt zij ontheffeingen voor alle gemeentelijke en provinciale belastingen. Ik woon uiteraard in de zelfde flat maar ben ingeschreven op het adres van een vriend van me. Aangezien ik studeer ontvang ik studiefinanciering voor uitwonend. Tevens werk ik 20 uur in de week op een callcenter, en verdien af en toe nog wat zwart bij. Dit is misschien 10 jaar geleden, maar ik ken honderden zulke verhalen. Buurvrouw die als alleenstaande moeder ook maximaal uitkering krijgt en vrijstelling van alles. Buurman die werkt maar bij moeder is ingeschreven op adres en op zolder een wietkwekerij heeft. etc etc. Ik kan zo tientallen voorbeelden uit eerste hand geven. Dit land staat gewoon bol van mensen die alle mogelijke uitkeringen op alle mogelijke manieren uitbuiten. Maar het hebben van zo veel uitkeringen vraagt gewoon om problemen. Mensen die een beetje handig zijn kunnen veel 'verdienen' zonder hard te werken. Pas als ze alles volgens de regels zouden gaan doen en echt gaan werken wordt het zwaar. Maar zoals gezegd. Ipv dat we nu nog meer ganan controleren en gaan zeggen 'ooh als het zo is zijn de regels misschien wel goed, maar we moeten de uitvoering beter controleren (anti-fraude)' Nee we moeten gewoon niet zo veel uitkeringen, subsidies en ontheffingen hebben. Dan is alles makkelijker te controleren en zijn er minder mazen in de wet.

Mika6101 | 18-12-13 | 10:15 | + 1 -

Redelijk uitzonderlijke situatie dunkt mij behoeft verder onderzoek hoeveel dit voorkomt
Op deze manier krijgen mensen die niet verder lezen wel het idee dat de bijstand een vetpot is wat het natuurlijk absoluut niet is maar dat is minimumloon ook niet duh

Maar hoe zit het dan met de bijstandsmoeder ALLEEN met 2 kinderen van 6 en 8
Die ook die minstens 400 huur moet aftikken
doet daar eens een berekening voor maken

Ben_online NL | 18-12-13 | 10:15 | + 7 -

Meneer Rambito:
1. €70 euro in de maand internet en TV?!
Voor €37,50 heb je Telfort. Werkt overal , en snelheid heb je niet nodig. Toch de hele dag de tijd.
2. €150 in maand gas en licht? Doe eens een paar led-lampjes kopen
3. "Geld voor reisjes is er niet" nee !
Reisjes etc is geen grondrecht .
Eten, licht en een dak wel, en dat heb je.

Weeraanmelden | 18-12-13 | 09:27 | + 10 -

In Rotterdam krijg je zelfs een 3-sterren abonnement van de RET cadeau als bijstandstrekker. "Anders kun je niet naar het UWV reizen". Geen grap.

jatognietdan | 18-12-13 | 08:50 | + 0 -

@Leyolm | 17-12-13 | 22:02
Dream on. Mijn vrouw (40) is al jaaaaren op zoek naar (vaster) werk, heeft zo af-en-toe even 2-3 maand werk (en dat is echt van alles, schoonmaak, productie, administratief, whatever ze kan krijgen) maar het laatste jaar is er gewoon NIETS. He-le-maal NIETS. Wel wat vacatures bij uitzendbureau's, maar die zijn letterlijk binnen het uur vergeven, en dan moet je net geluk hebben dat jij de eerste bent van de >300 reacties. De 'er is wel werk als je maar wilt' roepers moeten eens realiteitszin krijgen. Misschien dat het in de Randstad beter is, maar ik denk het niet. Gelukkig heb ik een vaste baan.

Amstel | 18-12-13 | 08:38 | + 7 -

Waar het in deze berekening mis gaat, is dat inwonende kinderen vrijwel nooit een bijstandsuitkering KRIJGEN. Er zijn tigduizend regels die dat voorkomen, bijv. de regel dat als je onder de 27 bent, en een fulltime studie ZOU KUNNEN DOEN, je geen recht hebt op bijstand.
De geschetste situatie komt in de praktijk dus (vrijwel) niet voor.

Amstel | 18-12-13 | 08:34 | + 5 -

Staat boven ook iets over vakantiegeld, haha, even weg van die stress zeker.

Droog brood verdient dat volk.

melissa3 | 18-12-13 | 06:38 | + -2 -

Ben blij dat mijn vriendin nu ook uit de staatsruif vreet nu het nog kan.
Sinds een half jaar werkeloos en we zijn er geen cent op achteruit gegaan.
Heerlijk. Lekker geld binnenhengelen voor jaren betalen.
Wel zo makkelijk met twee jonge kinderen.
Pappa ook dagje vrij in de week, nederland lui lekkerland!
Ik zou zeggen, niet janken, gewoon doen!

pleurtop | 18-12-13 | 01:38 | + 5 -

Weet je wat ik niet snap? Dat iemand die lam thuis gaat zitten bijstand KRIJGT maar dat ze van de studiefinanciering een lenig willen maken.

En iemand die 40 jaar werkt en dan 2 jaar in de bijstand zit moet zijn huis en vermogen opeten, maar als je met de bijstand begint en daarna gaat werken kun je gewoon alles houden.

Mijn voorstel: Bijstand een lening maken. Mag renteloos en achtergesteld, maar moet wel buiten faillissementen en schuldsaneringen blijven. Ga je dan later wel wat verdienen, of win je de lotto of zo, dan mag je de lening terugbetalen. Dit kan evt,. gecombineerd worden met wat minder strakke regels voor mensen die jaren gewerkt hebben en tijdelijk iets nodig hebben (niet meteen huis verkopen, maar ook lening krijgen).

Ten slotte: Als je gaat werken moet je ALTIJD flink wat extra overhouden. Daar moeten dus de belastingschijven voor worden aangepast. Als je 200 euro per maand extra overhoudt moet je al 5 maanden werken om een nieuwe tv te kunnen kopen, en niemand (nou ja, ik niet) komt 5 maanden elke dag zijn bed uit om aardbeien te gaan plukken alleen voor een nieuwe tv. Dus het verschil moet echt GROOT zijn.

Specy | 18-12-13 | 00:48 | + 10 -

Ik gun iedereen het recht op een goed leven, maar als ik dit zo lees moeten we echt onze landsgrenzen verbreden: ik geef mijn salaris liever af aan een Afrikaan in nood. Beter een hoop mensen die net rond komen, dan een hoop die goed rondkomen en een paar die in armoede leven.

kovariant | 17-12-13 | 23:53 | + -7 -

Mijn situatie: gezin 2 kinderen. Vrouw werkt, ik op zoek naar werk met mijn dikke CV en 2 maal cum laude. Kinderen op de KDV kost bijna meer dan er nu binnenkomt.

Wij zij niet zielig, maar gvdgvddmme boos!
Aanpakken!

Astroturfer | 17-12-13 | 23:35 | + 4 -

Nogmaals jullie houden geen rekening met het volgende : www.rechtopbijstand.nl/inhoud?pid=61 stap 3 : 'Stap 3: Verlaging van de wettelijke basisuitkering of toeslag?

Uw gemeente kan bepalen dat uw wettelijke basisuitkering of toeslag verlaagd wordt in de volgende situaties:

regel b: b.Door uw woonsituatie zijn uw kosten lager"

in zon geval dat er dus 2 ouders in de bijstand zitten met 2 kinderen in de bijstand, gaat regel b wel op en is de kans dus heel groot dat de bijstand gekort wordt omdat door de woonsituatie (namelijk met zijn vieren in 1 huis) de kosten lager zijn.

submar | 17-12-13 | 22:58 | + 2 -

Mensen in de bijstand zijn vaak te lam om te werken of weigerden tijdens hun uitkeringsperiode werk 'onder hun niveau' te doen.
Wat mij betreft is werk: werk. Of dat nou toiletten poetsen is of directeur zijn bij een bank.
Als je het zover hebt laten komen dat je in de bijstand komt dan verdien je wat mij betreft max 700 euro netto per maand en geen euro meer.
Aan werk komen is makkelijk zat, zelfs voor mensen van 48. Alleen moet je dan wel openstaan voor werk, ook al betekent dat een minder prestigieus baantje/ salaris zoals dat van toiletjuffrouw of schoonmaker.
Toch maar niet doen dat inferieure werk met minder salaris uitkeringstrekkers?
Good luck in life voor de komende paar jaar met je gat in je C.V.
Iets anders behalve ondernemer worden of kutwerk accepteren zit er voor u helaas vaak niet meer in.

Leyolm | 17-12-13 | 22:02 | + -10 -

Ach, ach, ach. Dit zijn uitzonderingen. Het gros van de bijstanders krijgt een dergelijke uitkering simpelweg niet voor elkaar. Het valt me alleen tegen dat zoveel reaguurders in schuimbekkende onderbuikers veranderen bij het lezen van het woord uitkering.

Topperke | 17-12-13 | 21:55 | + 10 -

Ja, en dan heb ik mijn 8 uur gedraaid, ren naar de Appie en trek er her en der wat uit het vak. In tegenstelling tot dit gezin wat de gehele dag de tijd heeft de aanbiedingen en winkels af te gaan.

Atlantis-95 | 17-12-13 | 21:46 | + 3 -

Het zijn absoluut niet de politici die dit circus mogelijk maken. Dit wordt enkel en alleen mogelijk gemaakt door de 'hardwerkende' Nederlander die toestaat dat hij geplukt wordt door de belastingen.
Als die mensen nu eens heel gewoon wat minder materialistisch zouden zijn en gewoon genoeg zouden verdienen voor hun eigen gezin, dan bleef er heel wat minder te plukken over en hadden wij ook heel wat minder parasieten om ons heen hangen. We zijn gewoon te vette honden.
Neem u in 2014 voor om minder over te werken en meer met uw gezin te doen. Bij voorkeur uw geld uit te geven in het buitenland. Dan is het zo afgelopen met die onzin.

du Roi Soleil | 17-12-13 | 20:47 | + 8 -

Die 3.255 moet wel op elke maand, want als je in de bijstand zit mag je niet sparen.

Heeft Plaatsgevonden | 17-12-13 | 20:34 | + 4 -

ongelovelijk .. maar goed dat dit soort informatie boven water komt ... waar het voorkomt ?
zie ik sommige hier vragen .. nou ik beschik niet over dossier gegevens maar het valt mij wel op dat bepaalde emigranten vaak op straat vertegenoordigt is echter op de werkvloer nauwelijks voorkomt .. ook blijven kinderen ongezond lang en met velen in ouderlijk huos wonen , terwijl in land van herkomst riante villas gebouwd worden en nieuwe nede-mede-landers / huwelijskandidaten gezocht ...

sparrow | 17-12-13 | 20:11 | + 0 -

@ageeermeneer, ik denk dat je wel gelijk hebt. Maar deels wordt het (de afgunst) veroorzaakt doordat het bijstandsniveau in bepaalde omstandigheden tot een te luxe leven kan leiden.

Udo Hess | 17-12-13 | 20:10 | + 1 -

Udo Hess | 17-12-13 | 19:30 |

Zeker zal dat voorkomen. Maar dit artikel stigmatiseert iedereen die afhankelijk is van de bijstand.

Het is net zoveel onzin om met een schreeuwerige kop te beweren dat alle managers graaiers zijn. Tuurlijk, die heb je die erbij maar integere managers bestaan toch ook? Of kunnen we het beste nu meteen maar het vertrouwen in de totale mensheid opzeggen?

Fraudeurs moeten aangepakt worden, in de bijstand en aan de top van het bedrijfsleven. De ironie is echter dat de fraudeurs aan de top nu de oorzaak zijn dat er bezuinigd wordt op de allerarmsten, de bijstandsgerechtigden.

Maar in dit artikel wordt de situatie weer helemaal omgedraaid en zet de bijstandsgerechtigde neer als profiteur. Waar komt dat enorme wantrouwen toch vandaan. Marktwerking zorgt nou eenmaal voor werkloosheid, moeten die mensen dan maar dood neervallen? Teneur van dit soort geenstijlstukjes is, bent u werkloos en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Doe het niet. pleeg liever zelfmoord, lutser, profiteur, luie donder etc.

ageeermeneer | 17-12-13 | 20:04 | + 6 -

Eigenlijk is het volgens mij allemaal bullshit. Geen gemeente cq. sociale dienst zal hiermee akkoord gaan.

Lees:

Henk en Barbara hebben een bijstandsuitkering. Hun inwonend kind Floor is 22 jaar. Zij werkt fulltime als apotheker-assistente en verdient ruim 1.500 euro per maand. Dat is meer dan de geldende bijstandsnorm. Henk en Barbara hebben geen recht meer op een bijstandsuitkering. Zij moeten samenleven van het inkomen van Floor.

Lees het hele ding voordat je reageert:

www.judex.nl/rechtsgebied/uitkeringen_...

Is ge-copyright op 2013 dus als er fouten in staan is dat niet aan mij te verwijten;)

rambito | 17-12-13 | 19:57 | + 11 -

www.geldsparen.de/inhalt/rechner/Sozia...

Een rekenhulp om de Duitse bijstand te berekenen. Ingewikkeld, maar in Duitsland is het in ieder geval alleen bedoeld om van rond te komen, niet om er rijk van te worden.

Udo Hess | 17-12-13 | 19:51 | + 8 -

@Dictaat van Geert, het leven van een bijstandstrekker is gemiddeld genomen geen pretje, ik neem aan dat ze dat bij DasKapital heus wel weten. Er zijn veel voordelen te bedenken waarom je wel zou werken. Maar het kan desondanks behoorlijk frustrerend zijn om te zien dat je zelf elke week 40 uur werkt. En dat je meteen ziet dat de werkloze buurman hetzelfde huis kan betalen, gewoon op vakantie gaat, zich helemaal kapot rookt, en dat er gewoon geld over blijft voor een volgende auto. Dat terwijl de kostwinnaar met modaal inkomen nauwelijks kan rondkomen. Dat moet anders. Bijstand moet betekenen dat je net kan rondkomen, een uitkering in Duitsland is volgens mij nog geen 400 euro. Een gezin met twee thuiswonende kinderen van ouder dan 18 jaar ontvangt in Duitsland nog geen 1400 euro. Dat is inclusief een soort huurtoeslag.

Udo Hess | 17-12-13 | 19:48 | + 14 -

Het bijstandsgezin bouwt ook geen pensioen op, overigens. En iemand in de bijstand gaat er doorgaans alleen maar op achteruit, terwijl een werkende met promotie en salarisopslag steeds meer gaat verdienen. Dit alles nog even los van de niet-geldelijke vooruitgang als men arbeid gaat verrichten, want met werken bouw je een gezond sociaal leven op.

In tegenstelling tot Das Kapital zou ik dit gezin toch zeker wel aanraden te gaan werken.

Dictaat van Geert | 17-12-13 | 19:30 | + 0 -

www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-mi...

Natuurlijk wonen er niet veel mensen met thuiswonende kinderen die ook een bijstandsuitkering krijgen. Maar het gaat volgens mij ook om het principe. Bovendien heb je altijd baas boven baas. Reken maar dat er ook genoeg gezinnen te vinden zijn waar er meer dan 4 een bijstandsuitkering hebben.

Udo Hess | 17-12-13 | 19:30 | + 7 -

Misschien moeten we eens ophouden met het stapelen van uitkeringen achter een voordeur. En ook met het toekennen uitkeringen aan mensen die niet zelfstandig wonen, maar nog lekker in het ouderlijk huis verblijven en dus ook nauwelijks lasten hebben.

Osdorpertje | 17-12-13 | 19:22 | + 7 -

Stel dat meneer de radioloog in opleiding nog langskomt, ik gebruikte getallen uit de jaren 2009 - 2011 van vrijgevestigde radiologen. www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2012...

www.skipr.nl/blogs/id94-haarscheurtjes...

Vooral in het laatste stukje worden de echte inkomens van radiologen genoemd. Het is vreselijk off-topic. Maar het doet me wel steeds meer beseffen dat de gewone arbeider werkt om de armen rijk genoeg te houden, en de rijken steeds rijker. De arbeider mag na gedane arbeid het heen en weer krijgen.

Udo Hess | 17-12-13 | 19:16 | + -2 -

Hoe vaak zie je dat nou, dat 4 volwassenen met een vaste baan bij elkaar in een huis wonen? Op een gegeven moment wil men op eigen benen staan, een eigen leven vormgeven. Ieder gezond mens van rond de 21 wil toch op zichzelf gaan wonen, los komen van de leefgewoontes van het ouderlijk huis? De wereld verkennen etc.

Maar nee, in dit voorbeeld moeten er 4 volwassenen met alle vier een bijstanduitkering plus bijbehorende toeslagen en regelingen onder een dak wonen.

ageeermeneer | 17-12-13 | 19:06 | + 3 -

@Boredzor, 4 mensen die allemaal werken, dan praat je dus over +- 600 uur werk dat wordt verricht. Dat levert dan kennelijk 1700 euro op. 1700/600 = nog geen 3 euro.
Maar dan houd je nog geen rekening met reiskosten. Mijn laagbetaalde buurman, heeft elke maand 380 euro reiskosten waarvan er 130 door de baas worden vergoed. Stel dat de 4 werkenden in dezelfde positie verkeren, dan is het verschil geen 1700, maar slechts 700 euro.
Die 700 euro wordt overigens ruimschoots ingehaald door de bijstandstrekkers, gratis koelkast, gratis sport, gratis dagje uit, etc etc. Het verschil is verwaarloosbaar.

Udo Hess | 17-12-13 | 19:05 | + 12 -

En het recht op bijstand is erfelijk. Als vader en / of moeder in de bijstand zitten is de kans groot dat dit ook gaat gelden voor de kinderen. Zo kun je met 4 personen in de bijstand aardig leven.
En gezellig met de hele familie naar een 110'' plasmascherm naar Eredivisie Live kijken met een blikje Schultenbrau in de hand. Mensen die werken kunnen zich dat niet veroorloven. Die moeten zich van VVD/PvdA/CDA/D66 het schompes werken voor de zielige bijstandgerechtigden aka steuntrekkers.

Beesie & Barbapapa | 17-12-13 | 19:05 | + 28 -

Er zit 1700 euro verschil tussen een gezin van 4 wat alle een uitkering trekt en een gezin van 4 waar iedereen voor minimumloon werkt. Ben ik nou zo dom of is 1700 euro meer met werken de moeite niet?

Boredzor | 17-12-13 | 18:42 | + 2 -

Gelukkig hebben de mensen hier nog enig zelfrespect en willen hier niet in bijstand komen, Sargasso daarentegen zit vol met klaplopers die zonder enige schaamte bijstand zouden verwelkomen, wat een lutsers.

carramba | 17-12-13 | 18:40 | + -2 -

In dit gezin van vier volwassenen is 3255 euro per maand iets meer dan 800 euro per persoon. Wie gaat werken gaat er dus wel degelijk spectaculair op vooruit, zelfs als de werkende het minimumloon heeft. Het minimumloon is ongeveer 1650 euro bruto per maand (inclusief vakantie- en zorgtoeslag).

Ophef om niks.

Dictaat van Geert | 17-12-13 | 18:29 | + -22 -

Ja okay, dus er zit 'een maas in de wet'. Dat als je precies op deze manier leeft (echtpaar met volwassen kinderen, allemaal in bijstand) je meer geld krijgt met bijstand dan met werken.
Okay, die maas moet je dichten en daarvoor dient dus dat hele kostendelingsnorm-gedoe (wat er trouwens wel toe zal leiden dat die 2 volwassen kinderen plotseling op zichzelf willen gaan wonen, dus dan ga je opeens ipv 2 keer 60% naar 2 keer een uitkering voor een alleenstaande en van 1 keer huurtoeslag naar 3 keer huurtoeslag. Dus om nou te zeggen dat het goedkoper wordt. Nah)

Maar wat rambito | 17-12-13 | 18:03 | zegt: dat je het in theorie zo KAN regelen betekent absoluut niet dat zulke bedragen de praktijk zijn voor het gemiddelde bijstands-gezin.

******** | 17-12-13 | 18:27 | + 5 -

Ik mocht nooit in de bijstand van m'n ouders. Schijnbaar geldt bijstand voor iedere nederlander behalve voor mij.

Kater | 17-12-13 | 18:17 | + 12 -

Ik dacht altijd dat ik van mijn belasting centen wel vijf bijstandsgezinnen onderhield. Blijkt er maar misschien maar twee te zijn. Hoe dan ook, kom graag met kerst bij een van hen eten, want met al die "bezuinigingen" en het moet eerlijker en socialer" blijft er niet veel over voor een lekker happie in huize Onderbuik.

Rommelende Onderbuik | 17-12-13 | 18:13 | + 19 -

Wat Kaas de Vies zegt, deze mensen zijn ook nog vaak vrijgesteld van allerlei gemeentelijke belastingen, OZB, milieuheffingen, schoolgelden etc en komen ook nog in aanmerking voor allerlei Hilhorst bijdragen etc. Dat gaat alles bij elkaar ook om behoorlijke bedragen die er dus nog bovenop komen.

Over "perverse prikkels" gesproken. Hoe krijg je de werkloosheid omhoog? Nou zo dus.

Het is eigenlijk een wonder dat er nog zoveel mensen werken in NL.

Outsider-Inside | 17-12-13 | 18:13 | + 20 -

Maar waar niemand het over heeft is over de zoveel mogelijk scenario's. Het is niet gek dat men denkt gaten in de berekeningen te kunnen schieten, zoveel regels, zoveel uizondering.

Het hele systeem is ziek en pervers. Dat is in ieder geval wat duidelijk is.

Kaas de Vies | 17-12-13 | 18:04 | + 24 -

Klopt weer niet. Wil niet zeiken, maar die "aanrechtsubsidie" krijg je pas als de partner voldoende belasting betaalt om het te kunnen verrekenen.
En Jan Modaal is een illusie, dat betekent 33.000 euro per jaar. Kinderen verdienen dat zeker niet.

Wat dan ook, ik ben het ermee eens dat dit soort uitwassen moeten stoppen. Maar het zijn wel uitwassen natuurlijk.
Zit zelf helaas na 40 jaar werken in de bijstand. Samen met mijn 100% afgekeurde vrouw ontvangen wij die 1.322 euri per maand (dat is: 1.256 per maand, de rest is vakantiegeld die je pas in juni krijgt en wat nog niet is is nog niet).
Daarvan kunnen wij echt niet rondkomen. 450 huur (na huurtoeslag), 250 zorg (na zorgtoeslag), 150 energie, 70 TV + tel + internet, 100 verzekeringen, 50 overig (water enz.). Blijft over 300 per maand. En ja we hebben een auto nog (nog!!), vrouw in rolstoel en ik probeer weer aan de bak te komen.
En ja de huur is hoog, maar is er een keus??

Probeer eens met 75 in de week te eten, te reizen, te kleden. En de onvermijdelijke kleine schulden af te lossen. Mij lukt het niet zonder schulden te maken en het duurt al een jaar en als je verdomme 61 ben kan je het schudden. Nu en in de toekomst.

Wat ik zeggen wilde: dat klote rapport van het NIBUD werkt als een boomerang voor de opdrachtgever en dat is de SP notabene. Die kostendelingsnorm mag wat mij betreft ingevoerd worden en geef ons dan wat meer armslag, maar ja dat laatste kun je schudden natuurlijk.

rambito | 17-12-13 | 18:03 | + 62 -

@blinde kip | 17-12-13 | 17:52
Ook in de "Rest van Nederland".

kapotte_stofzuiger | 17-12-13 | 17:54 | + 1 -

Zolang men bovenaan de trap maar de tassen vult.........

rechtsdwalendeautist | 17-12-13 | 17:53 | + 7 -

Nou, ik zou best willen weten hoe vaak het voorkomt. En waar? Ik gok vooral op zekere buurten in de grote steden.

blinde kip | 17-12-13 | 17:52 | + 20 -

Akkoord, maar er zitten wel een aantal foutjes in de rest van de documenten. Wat ik ook een omissie vind is het niet meenemen van lokale lasten en gestes.

Doe eens je werk volledig.

Kaas de Vies | 17-12-13 | 17:48 | + -22 -

Een belastingopstand is voldoende om hier mee af te rekenen hoor. Gewoon met zn allen weigeren belasting te betalen.

God Zelf | 17-12-13 | 17:47 | + 32 -

De familie Flodder is dus geen fictie, de werkelijkheid is veel schokkender.

putin | 17-12-13 | 17:29 | + 55 -

Conclusie: zorgen dat jij en je partner een bijstandsuitkering krijgen (het liefst een beetje jong), even doorfokken en omstreeks 45e heb je het riant en geen stress over banen, pensioen of andere loonslavenproblematiek.

kapotte_stofzuiger | 17-12-13 | 17:28 | + 45 -

En ik maar altijd denken dat de steuntrekkersfamilie verderop in de straat er een wietplantage op nahielden want ze kopen om de 2 jaar een nieuwe Volvo.
Blijkt dat ze die met het grootste gemak gewoon van de uitkering kunnen kopen.

sinar2 | 17-12-13 | 17:23 | + 84 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken