Zo VEEL krijgt een heel gezin in de bijstand

Gratis geld voor iedereen
Gratis geld voor iedereen
Raadspelletje. Pa, ma en twee volwassen thuiswonende kinderen zitten in de bijstand. Hoeveel geld krijgen ze dan, met z'n vieren? Inclusief vakantie- en zorgtoeslag is dat - houd u vast - €3.255 per maand. NETTO. Staat in dit rapport (pdf). En daar is de huurtoeslag nog NIET bij opgeteld, dat zou in deze voorbeeldbegroting van Nibud maandelijks nog eens €173 extra zijn, wat de totale inkomsten op €3.428 brengt. Volgens onze berekening zou die huurtoeslag overigens 'maar' €41 zijn. Maar dan nog, bijna €3.300 netto per maand in het handje, gratis geld. In die voorbeeldbegroting is dan ook een leuke huishoudpot opgenomen van €800 per maand. Dat gratis geld inkomen is zo opgebouwd: een echtpaar in de bijstand krijgt een uitkering gelijk aan 100% van het minimumloon (= €1.493 per maand incl zorg- en vakantietoeslag). De twee kinderen krijgen elk een uitkering van 60% minimumloon (= €881 incl zorg- en vakantietoeslag). Pakken we even het huishoudboekje van een klassiek Jan Modaal-gezin erbij: pa is kostwinner met een modaal inkomen, moeders werkt niet, twee volwassen kinderen wonen nog thuis en volgen een studie. Vader houdt netto €1.988 over, krijgt €70 zorgtoeslag voor zichzelf én z'n vrouw. Huurtoeslag krijgt 'ie niet, wegens een te hoog inkomen. Kinderen krijgen per persoon €88 zorgtoeslag en €328 stufi (basis- plus aanvullende beurs). Bij elkaar opgeteld een netto-inkomen van: €2.890.

We hebben nog een paar scenario's uitgerekend (zie boven en de mobiele lezer hier), bijvoorbeeld: één ouder werkt fulltime voor minimumloon, de twee volwassen kinderen (van 18 en 20 jaar) ook. Samen houden ze netto €3.160 over (incl zorg- en vakantietoeslag), huurtoeslag krijgen ze niet. Inderdaad, ook zij komen lager uit dan het bijstandsgezin. Daar moet wat aan gebeuren, vond zelfs staatssecretaris Klijnsma. Dus, is de kostendelersnorm in het leven geroepen. Wat wil zeggen dat meerdere uitkeringstrekkers op één adres het met minder moeten doen. Dus wat krijgt bovenstaand gezin nu met de nieuwe bedragen? Volgens onze berekening €2.638 per maand netto, inclusief zorg- en vakantietoeslag exclusief huurtoeslag. Dat is €617 minder, bijna 20%. Maar omdat de huurtoeslag vanwege een lager inkomen dan wel €173 is, houdt dit gezin toch €2.811 over, 15% minder. En dat is nog steeds maar een beetje minder dan Jan Modaal. We hopen echt heelheelheel erg dat het Nibud (of wijzelf) een rekenfout heeft gemaakt. Ondertussen zijn wij even huilen in een hoekje.

bedraguitrapportnibudsp.png

Naschrift en extra informatie
Het Nibud bevestigt dat het bedrag klopt, alleen voor kinderen vanaf 21 jaar. Daarom hebben we de vergelijking met minimumlonen van de kinderen HIER aangepast. In de comments wordt onder meer geschreven dat dit bedrag echt niet kán kloppen omdat een gezin met meerderjarige kinderen samen één uitkering moet aanvragen: een gezinsuitkering van maximaal €1.336. Dat was inderdaad een maatregel in 2012 maar die is met de val van Rutte-I met terugwerkende kracht afgeschaft. Die maatregel (de zogeheten huishoudtoets) is dus teruggedraaid. Het kabinet doet nu alsnog een poging de 'stapeling van uitkeringen' (woorden van de staatssecretaris) aan te pakken.

De invoering van de kostendelersnorm levert tot 2017 ruim €150 miljoen aan besparingen op en daarna jaarlijks ruim €250 miljoen. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel over de kostendelersnorm schrijft staatssecretaris Klijnsma: "Als er binnen één huishouden meerdere bijstandsuitkeringen zijn toegekend, kan door de stapeling van uitkeringen het huishoudinkomen zo hoog zijn dat daarmee meer dan alleen de noodzakelijke kosten worden gedekt. Het verzamelinkomen kan zelfs hoger zijn dan het inkomen van een huishouden met een vergelijkbare samenstelling maar waarbij er slechts één kostwinner is die modaal verdient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er in één huishouden drie of meer mensen met een bijstandsuitkering zijn. In zo’n geval is het niet meer lonend om op zoek te gaan naar regulier werk en dat gaat in tegen het activerende karakter van de bijstand."

En nee, de bijstand is over het algemeen geen vetpot en armoede binnen de bijstand bestaat wel degelijk. Maar deze stapeling van uitkeringen duidt op een misstand binnen de bijstandswet die dus ook de politiek wil aanpakken. Juist ten opzichte van andere uitkeringsgerechtigden (zoals alleenstaanden) is deze stapeling oneerlijk. Nog een paar voorbeelden.
-Een gezin bestaande uit een echtpaar en één thuiswonend kind (>21 jaar), die alledrie bijstand ontvangen, krijgt nu netto €2.375 (incl zorg- en vakantietoeslag), met huurtoeslag komt het netto gezinsinkomen (in de Nibudberekening) uit op €2.532. Onder de nieuwe normen zouden het echtpaar en kind in de bijstand samen €1.979 krijgen (incl zorg- en vakantietoeslag), met huurtoeslag van €158 uit het Nibud-voorbeeld wordt dat €2.137. Dat is dus bijna €400 minder per maand dan onder de oude norm.
-Kostwinner Jan Modaal wiens vrouw niet werkt en kind (>21 jaar) ook niet werkt of studeert, houdt €2.275 over (incl vakantiegeld, aanrechtsubsidie en zorgtoeslag). Het gezin heeft geen recht op huurtoeslag.
-Een alleenstaande ouder en meerderjarig kind (>21 jaar), allebei in de bijstand, krijgen nu samen €1.763 (incl zorg- en vakantietoeslag, excl huurtoeslag). Dat wordt €1.499, €264 per maand minder dus.
-Een alleenstaande ouder met modaal inkomen en een meerderjarig kind (>21 jaar) zonder studie of baan hebben een netto besteedbaar gezinsinkomen van €1.988 (incl zorg- en vakantietoeslag). Het gezin heeft geen recht op huurtoeslag.
-Een echtpaar in de bijstand krijgen samen €1.499 (incl zorg- en vakantietoeslag, excl huurtoeslag).
-Een alleenstaande in de bijstand krijgt netto €1.013 (incl zorg- en vakantietoeslag, excl huurtoeslag). Dat scheelt dus niet zoveel met het meerderjarige, thuiswonende kind dat €881 kan krijgen.

In de memorie van toelichting staat dat zo'n 36.000 huishoudens in de bijstand hiermee te maken krijgen. Er zijn 17.000 huishoudens waar meerderjarige, thuiswonende kinderen (>21 jaar) een bijstandsuitkering ontvangen maar waar de ouder(s) werk of inkomen uit andere bron hebben. In zo'n 14.000 huishoudens ontvangt een (of meer) ouder(s) bijstand en hebben inwonende, meerderjarige kinderen (>21 jaar) werk of inkomen hebben uit andere bron. In zo'n 4.000 huishoudens ontvangen ten minste één ouder en één meerderjarig kind (>21 jaar) allebei bijstand. Het gaat dus om ten minste 8.000 uitkeringsgerechtigden (2% van het totaal aantal mensen in de bijstand). Een alleenstaande ouder en meerderjarig kind (>21 jaar), allebei in de bijstand, krijgen nu samen €1.763 (incl zorg- en vakantietoeslag, excl huurtoeslag). Dat wordt €1.499, €264 per maand minder dus. Dat geeft aan dat de besparing door toepassing van de kostendelersnorm op deze 4.000 huishoudens waar ouder(s) en kind(eren) (>21 jaar) bijstand ontvangen ten minste €12,6 miljoen per jaar is (€264 besparing*4.000 huishoudens*12 maanden). Waarschijnlijk is dat meer omdat onder deze huishoudens ook echtparen met een of meer kind(eren) zijn die meer moeten inleveren per maand. (einde naschrift)

Bonustabellen
Voor de geïnteresseerde hebben we nog een paar bonusberekeningen uit het rapport (pdf) geplukt dat Nibud maakte in opdracht van de SP.

Hieronder ziet u de netto-inkomens van 25 voorbeeldgezinnen voor en na aanpassingen aan de kostendelersnorm. De bedragen zijn inclusief vakantie- en zorgtoeslag. In deze voorbeelden wordt ervan uitgegaan dat de kostwinner een modaal salaris verdient, bij het tweeverdienersgezin wordt gerekend met 1,5x modaal. Zo 'krijgt' de nr 3 uit dit rijtje - de alleenstaande ouder in de bijstand met een thuiswonend, werkend kind - niet €2.893 (zoals hier staat). Het kind verdient modaal en de ouder krijgt 60% van de WWB-norm, straks 50% (€793, straks €661). Samen hebben zij nu een netto-inkomen van €2.893.

voorbeeldinkomens-1.png

voorbeeldinkomens-2.png

Hieronder ziet u hoeveel de verschillende voorbeeldhuishoudens overhouden na de uitgaven aan 'het basispakket', voor en na aanpassing aan de kostendelersnorm.

hoeveelhoudenzeover.png

Reaguursels

Inloggen

@paranoia, wat denk jij nou eingelijk dat ik als alleenstaande moeder met 2 kleine kindjes veel vrije tijd heb en geld heb om naar de kroeg te gaan? Ik solliciteer me kapot, elke dag gaan er brieven, emails of telefoontjes uit voor t vinden van werk maar er is gewoon niks en als er al wat is dan ben ik te oud. Ik heb altijd netjes gewerkt maar omdat mn exbaas geen vast contract wou geven zit ik nu thuis. Ik ga liever werken voor mn geld dan thuis zitten. Dus hou die grote mond s even dicht als je niks zinnigs te zeggen hebt. Jij bent vast en zeker n man die is verlaten door zn vrouw en kinderen en daarom de pest hebt aan alleenstaande moeders

lennie2660 | 18-12-13 | 15:53 | + 2 -

Dit is werkelijk waar de grootste onzin die bestaat.
.1 Jongeren onder de 27 jaar hebben geen recht op bijstand zolang zij kunnen studeren, daarbij worden ze zelfs verplicht extra bij te lenen. Bijstand word alleen verleend om de tijd naar de opleiding toe te overbruggen als er geen werk gevonden wordt.( uit ervaring)
2. Per januari 2013 is er een nieuwe landelijke regen ingesteld voor bijstand in gezinsvorm.
Indien beide ouders/ partners in de bijstand komen wordt er een maximum berekend van 1356,- per gezin.
Indien 1 van de 2 gaat werken worden die inkomsten afgetrokken van de uitkering, dus indien die persoon meer verdiend dan de gezinsnorm wordt er geen ondersteuning meer gegeven, ervan uit gaand dat de kostganger voldoende verdient om het gezin te onderhouden!

boebla | 18-12-13 | 15:28 | + 7 -

Walter je kan je ook afvragen waarom de schrijver van dit stuk geen gegevens van de gemeentes gebruikt.
Puur uit het feit dat die niet weet waar die het over heeft.
Verleden jaar zijn de regels voor de bijstand veranderd.
Maar deze wetswijziging is duidelijk aan de schrijver voorbij gegaan.

boeien2012 | 18-12-13 | 15:11 | + 4 -

Het NIBUD is ook gewoon kut met de hoofdletter K.

Tripps | 18-12-13 | 14:49 | + 2 -

Wat ik om eerlijk te zijn niet begrijp is dit: hoe kan het Nibud er dan zo NAAST zitten? Ik bedoel, we hebben het over een groot en goed onderzoekbureau!! Iemand?

walter59875173 | 18-12-13 | 14:20 | + 0 -

Dit is totaal niet waar !!!
Kijk eerst op de website van je gemeente voordat jullie mensen veroordelen.
Het maximale inkomen voor een heel gezin inclusief kinderen is € 1353,23 netto.
Dat is toch echt heel iets anders als deze broodje aap berekening.

boeien2012 | 18-12-13 | 14:01 | + 6 -

doen we iets toch niet goed mijn vent werkt zijn eigen krom voor een 1700 euro per maand krijg nergens kwijtschelding voor geen huursubsidie en de zorgtoeslag wordt ook al minder maar het is niet zo zoals het hier wordt weergegeven ik weet nog dat mijn zus huursubsidie had maar haar zoon ging werken dus kreeg ze geen huursubsidie meer want dat wordt erbij gerekent als de zoon/dochter nog thuis woont namelijk dus ik vind dit niet echt een actuele berekening

corry41 | 18-12-13 | 11:39 | + 2 -

Ik weet niet of het voorgerekende voorbeeld helemaal klopt, kan me haast niet voorstellen dat het zo gunstig kan uitpakken als je in de bijstand zit..

Wat ik wel weet, is hoe mijn eigen situatie is. Ik ben in opleiding voor kaakchirurg en inmiddels 32 jaar oud. Ik werk 60 uur per week (waarvan twee nachten en een weekenddag) en verdien 2200,- netto per maand. In mijn vrije tijd promoveer ik, onbetaald, om mijn kansen op de arbeidsmarkt als ik klaar ben te vergroten.

Op mijn 18e ben ik begonnen met studeren (geneeskunde, 6 jaar) en om dat te bekostigen heb ik 40.000 bij DUO geleend. Daarna heb ik tandheelkunde gestudeerd (om kaakchirurg te kunnen worden moet je basisarts én tandarts zijn en daarna kun je solliciteren voor de specialisatie van 4 jaar) waarvoor ik het instellingscollegegeld van 32.000 per jaar heb moeten betalen. Hiervoor heb ik een lening van 120.000,- afgesloten.

Voor dit moment komt het erop neer dat ik per maand meer dan 1000 euro kwijt ben aan mijn schulden en dus 1200euro over hou om alles van te betalen (incl. huur, zorgverzekering, telefoon etcetc). Ik woon op een (studenten)kamer, koop geen nieuwe kleding en ga niet op vakantie. Gelukkig heb ik daar ook geen tijd voor omdat ik alleen maar aan het werk ben. Parttime werken wordt slecht geaccepteerd in de chirurgen wereld en een kindje krijgen zit er dan ook zeker niet in qua tijd en al helemaal niet qua geld.

Ondanks dit alles sta ik iedere ochtend (en ook als ik snachts moet werken) blij op en haal ik heel veel plezier uit mijn werk. Ik heb zelf voor deze (moeilijke) weg gekozen en zou dat zo weer doen. Over twee jaar ben ik klaar en kan ik eindelijk gaan beginnen met het afbetalen van mijn schulden, pensioen opbouwen, een huis huren en een gezin starten!

Helaas is er alleen waarschijnlijk geen baan voor mij te vinden omdat er teveel kaakchirurgen zijn opgeleid… Er zijn zelfs jonge medisch specialisten die onbetaald aan het werk zijn om hun kennis en vaardigheden op peil te houden: nos.nl/artikel/586445-jonge-specialist...

Zit je op je 34ste met twee universitaire masterstudies, een specialisatie, gepromoveerd, je schulden, geen gezin alleen op je studentenkamer.

Ik ben van mening dat socialisme niet verkeerd is, maar ook dat inzet, werk en bijdragen aan de maatschappij beloond moet worden. Op deze manier wordt zelfontplooiing, studie en wetenschap ontmoedigd. Welke gek gaat er met deze kennis nou ooit nog kaakchirurg worden? En ik weet wel, als ik over twee jaar onbetaald aan het werk moet, neem ik de benen uit dit gekkenhuis en ga ik mijn bijdrage lekker aan een buitenlandse maatschappij leveren waar ik wel wordt beloond voor mijn inzet.

interesse | 18-12-13 | 11:08 | + 12 -

De uitkeringen zijn in werkelijkheid lager geloof ik, vanwege rekenfouten. Maar, dit is hoe dan ook niet te verantwoorden. Want bovenop de uitkeringen, die naar mijn eigen maatstaven als simpele student (opgehokt op een 8 m2, noodlesoep als avondeten), zéér luxueus zijn, komen nog het niet hoeven te betalen van rioolheffing etc, en de gratis voorzieningen van de lokake gemeente (zoals gratis tv, gratis sport(kleding), gratis koelkast). Dan mag je ook nog eens de kosten van vervoer van en naar het werk aftrekken van het salaris en de kosten om goed voor de dag te komen op het werk ook aftrekken van het salaris, en mag je bij de bijstandstrekker in veel gevallen nog eens een paar duizend euro zwart werk/stelen/drugs dealen erbij optellen. En vergeet niet dat als je niet werkt alles goedkoper is omdat je meer tijd hebt. Zo kun je langer de tijd nemen in de supermarkt en ook naar de goedkope groenteboer lopen, heb je meer tijd om kleding uit te zoeken op prijs en ben je in staat om met tijd en moeite van een verjaardag iets leuks te maken in plaats van dat je er geld tegenaan moet smijten.
Soms denk ik bij mezelf: helaas dat ik hersenen heb om nog een fatsoenlijk inkomen te krijgen als ik hard werk. Want als ik geen leven zou hebben zou ik zo wel weten wat te doen om het geweldig te maken: frauderen met de uitkering en dealen als een malle. Je kunt op een gegeven moment alleen maar omhoog.

honderddagen | 18-12-13 | 04:29 | + 3 -

Alleenstaande moeder, niet in de bijstand. Twee kinderen van 17 en 19.
Ik werk 4 dagen in de week,, Netto maandinkomen van €1050,-
Kinderen studeren beide, hebben beide een baantje. Vakkenvullen, spoelkeuken....
Niets geen aanvullende studiefinanciering! Nee hoor,want ze zien hun vader nog 1x per jaar!
Ja, en????? Gewoon €1835,- schoolgeld ophoesten!
Van al die bedragen kan ik alleen maar dromen!
Ik ga mijn wekker vast zetten voor morgen,want die gaat gewoon weer om 6.45 uur!
Fijne feestdagen!

Irene4748 | 17-12-13 | 21:54 | + 14 -

@submar | 17-12-13 | 15:16
Hoeveel mensen van 21, buiten studenten, kent u met een eigen huishouden? Het is eerder regel dat men tot bijna 30 thuis woont ivm wachtlijst huurwoning of niet kunnen krijgen van hypotheek.

Roeieber | 17-12-13 | 21:24 | + 0 -

Er klopt geen reet van die berekening! De ouders krijgen sowieso 10% korting op hun uitkering als ze de woonkosten kunnen delen (in dit geval met hun meerderjarige kinderen) en de kinderen hebben geen recht op bijstand als ze recht hebben op studiefinanciering......

#10 | 17-12-13 | 19:38 | + 6 -

Gedeeld door 4 is 800 euro.. geen vetpot

Cootgie1 | 17-12-13 | 18:40 | + -3 -

Hahaha geen probleem A. Dijkman, komt u maar uit uw hoekje en stopt uw reptielenbrein uuhhh reptielentranen maar - het NiBUD heeft fouten heeft gemaakt. De realiteit is altijd al zoek geweest. Misschien eens gewoon met mensen gaan praten die in de bijstand zitten in plaats je systeem op te laden met allerlei cijfers en mindfucks.

Oordeel en u zult geoordeeld worden!

Zij die staat voor Gelijk Geld voor iedereen lolololololololol kom nou maar op met je stront

Sylvie Jacobs | 17-12-13 | 17:41 | + -4 -

Treurig varken | 17-12-13 | 15:45 Als "Een dubbele of meer bijstandsuitkeringen op een adres binnen één gezin/huishouden is uitgesloten. ", waarom was het dan nodig dat mw. Klijnsma met de kostendelersnorm op de proppen moest komen?
nos.nl/artikel/587268-bijstandsplannen-op-een-rij.html
Of was u sarcastisch, of ben ik nu te technisch?

CynicalBastard | 17-12-13 | 17:32 | + 1 -

Off-topic: Tering, nog nooit zo veel reaguursels onder een artikel van daskapital gezien.

CynicalBastard | 17-12-13 | 16:52 | + 7 -

Als iedereen die nu meteen over de kling gejaagd is eerst even zelf wat onderzoek doet: Van Rijksoverheid.nl:

"Woont u samen? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van uw partner mee.
Heeft u een inwonend kind met een eigen inkomen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. "

Een partner kan dus nooit een bijstanduitkering krijgen. En er staat dat een inwonend kind met eigen inkomen gevolgen KAN hebben voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Nu heb ik veel gewerkt met de doelgroep en ik kan je verzekeren DAT het invloed heeft op het inkomen. In negatieve zin welteverstaan.

Du dat voorbeeld van 3300 euro netto gaat echt niet op. Misschien dat er een handvol gezinnen is dat nog gebruik maakt van een oude regeling ofzo, maar de meesten niet hoor.

Hoop ik....

072 | 17-12-13 | 16:09 | + 12 -

Ik sta er weer niet bij. iets onder anderhalf keer modaal. Dat is ongeveer 2200 netto per maand.
Vrouw is 100% afgekeurd wegens chronische ziekte. (+ per jaar 2700 euro netto aan zorgkosten)

buren halen bruto net zoveel binnen met parttime baantjes en houden 3000 netto per maand over. 3x per jaar op vakantie van het verschil! maar ook nog zorgtoeslagen en dergelijke.

Daar word ik nou ziek van.

De Treinende Rechter | 17-12-13 | 16:07 | + 3 -

@cneaker | 17-12-13 | 14:10 Precies. Dat is klinkklare nonsense. Een dubbele of meer bijstandsuitkeringen op een adres binnen één gezin/huishouden is uitgesloten.
Onzalige stemmingmakerij met foute cijfertjes dit lulverhaal

Treurig varken | 17-12-13 | 15:45 | + 7 -

wat een onzin!! Wat een tendentieus artikel, wat mensen die werken wil laten geloven dat mensen met een uitkering het net zo goed of beter hebben. En het is nergens op gebaseerd. Of men heeft niet goed aan research gedaan

Immers kinderen tot 21 jaar krijgen maar 290 euro bijstand per maand.

Daarnaast van de inwonende kinderen boven de 21 jaar die recht hebben op volledige bijstand mag de gemeente op basis van hun woonsituatie beslissen om de uitkering te verlagen! en dat is dus het geval als je bij je ouders inwoont.

Daar wordt voor het gemak aan voorbij gegaan

Welke 'kinderen' van 21 jaar en ouder wonen nog bij hun ouders? Wie wilt dat? zal maar heel weinig voorkomen!
En als het dus voorkomt mag de gemeente ze korten op hun uitkering door deze omstandigheid die ze lagere woonlasten oplevert.

submar | 17-12-13 | 15:16 | + 9 -

@Ingpe | 17-12-13 | 07:40
Wie daar beter van worden? De socialistische machthebbers die op deze manier de stemmen kopen bij de uitvreters natuurlijk.

Borakh | 17-12-13 | 15:03 | + 3 -

KlaasGoudsekaas | 16-12-13 | 22:57
4,30 per persoon per dag is echt prima te doen, al helemaal als je met meerdere mensen in 1 huis woont. Het probleem is dat veel Nederlanders gewoon niet kunnen koken. Ze leven op dure, voorverpakte troep en gooien op jaarbasis gemiddeld voor 155 euro per persoon aan eten weg: meer dan 2 euro per persoon per dag dus. De roosjes van een broccoli snijden en vervolgens de complete stronk met blad wegflikkeren, dat werk.

Broodroof | 17-12-13 | 15:01 | + 2 -

Enorme stemmingsmakerij dit artikel, al die werkende moraal ridders klussen zelf nooit bij natuurlijk, en als ze dat wel doen is het geen zwart geld wat ze er voor vangen zeker ?
Kopen ook nooit iets dat van de vrachtwagen is afgevallen, zijn allemaal BOOS omdat ze WERK hebben, ruil je baan dan met een uitkeringsgerechtigde...
O nee, ze willen (zeggen ze) hun hand niet op houden, trots hebben ze het dan over.
Raar volk die werkenden, willen geen gratis geld maar werken willen ze ook niet, want vroeg je bed uit komen is al een straf lees ik hier.
Ongelofelijk wat een gejank en huichelarij zeg, en waar hebben jullie de afgelopen 20 a30 jaar op gestemd ?!
Toch vreemd dat we al zo lang met kabinetten van CDA,VVD en PvdA zitten die dit volgens jullie allemaal mogelijk hebben gemaakt en ons die EU en de Euro in hebben gerommeld en gelogen.
Zeker teveel haast iedere ochtend om eens een keer goed in de spiegel te kijken....

authentic | 17-12-13 | 14:58 | + -4 -

Vrouwtje 36 jaar met twee kinderen (15 en 12). Afgekeurd als kapster maar wordt op geen enkele manier gemotiveerd om iets anders te gaan doen.
Toucheert elke maand meer dan voldoende om haar huis en auto te betalen, de kinderen van kleren en smartphones te voorzien, prima te eten en gaat ok nog eens twee keer per jaar op vakantie.

En waarom zou ze gaan werken? Wie is er dan gek, zij of jullie die het allemaal betalen?

James Lastig | 17-12-13 | 14:44 | + 11 -

Haha, wie gelooft er nou dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk voorkomt? Ik weet dat dit soort artikelen van DasKapital de kat op het spek binden is voor de doorsnee geenstijl reaguurder. Nou, nou zeg lekker met €3.428 gratiesgeld op de bank hangen, dat wil ik ook. Nou, probeer het eens zou ik zeggen, ga die uitkering maar aanvragen, veel succes.

Nee, de realiteit is totaal anders: Vader in het gevang, moeder moet met twee koters en 800 euro p/m de eindjes aan elkaar knopen. Kansloos volk? Het zal wel, maar ze bestaan nou eenmaal.

Slap artikel van DasKapital, kom eens met praktijkvoorbeelden en niet met misleidende rekenvoorbeelden die in de praktijk nooit voorkomen.

Zo, ik steek mij paraplu vast op voor de minnetjesregen.

ageeermeneer | 17-12-13 | 14:16 | + 34 -

allemaal wel leuk en aardig, maar kijk eens naar de financiele situatie van een alleenstaande die in de bijstand zit.
Da's wél heel armoedig, of kijk eens naar een alleenstaande die werkt voor een laag loon, als je meer dan 21000 bruto verdient (1650 bruto per maand ) krijg je al geen huursubsidie meer, ongeacht wat je aan huur betaald. ( huur is al gauw 400-500 euro per maand tegenwoordig )

En klopt dat wel, dat er 4 man in de bijstand kunnen zitten op één adres ? dat is toch al langer niet meer zo ?

cneaker | 17-12-13 | 14:10 | + 8 -

De hoogte van de stufi in dit voorbeeld klopt niet. Je kan nooit als thuiswonend student zo'n hoog bedrag krijgen. Een stufi van 328 euro per maand is alleen mogelijk als je uitwonend bent.

koter | 17-12-13 | 13:19 | + 7 -

vraag een bulgaars paspoort aan en vul je loon aan met een uitkering!

12pints | 17-12-13 | 13:17 | + 1 -

@toonbeeld | 17-12-13 | 12:25 | + 2 -
Dan ben jij in mijn boekje in een fraudeur en het gebeurt heel veel. Werken loont niet, vertrouwen in overheid is nagenoeg, zero.

carramba | 17-12-13 | 13:01 | + 1 -

Laten we de zaak wel even goed bekijken... dat nummertje 3 wat hier als voorbeeld wordt genoemd (Alleenstaande ouder in de bijstand met werkend kind)... dat NIBUD gaat ervan uit dat dat werkend kind een modaal salaris verdiend. Ooit meegemaakt dat een kind van pakkumbeet 20 een salaris van €33.0000 per jaar binnensleept? €2.750 bruto per maand. En dat is het modaal inkomen in 2013.

Let wel: dat is wat anders dan het gemiddeld inkomen, dat ligt zo'n €10.000 lager.

Ik zie het als een blunder van met name de SP om deze presentatie te gebruiken.

rambito | 17-12-13 | 12:54 | + 13 -

Naast al het zwartverdienen naast de bijstand en toeslagen komt er ook nog het een en ander aan lokale voordelen bij zoals het kwijtschelden van lokale heffingen als zuiveringsheffing, afvalstoffenheffing, en extratjes als gratis vakantie, muziekles, sporten, cultuur, computers etc.

De langdurigheidstoeslag is ook een mooie, een subsidie om mensen lang bijstandsniveau zitten te belonen. Voor een gezin met 2 kinderen is dat toch weer 602,= per jaar in Utrecht...

Zie ook www.nivelleren-is-een-feest.nl/

drie_keer_links | 17-12-13 | 12:54 | + 3 -

Lekker tendentieus .......... Doe eens uitrekenen voor 1 man in de bijstand met vrouw en schoolgaande kinderen ....
En leuk dat alle reaguurders zo'n goed inzicht hebben in de financiele zaken van buren kekenden en stadsgenoten .......
Ik gun u allen een half jaar in de bijstand!!!!!

EVAD1ST | 17-12-13 | 12:28 | + 14 -

moeder van klasgenootje van mijn dochter. In de bijstand, 20-30 uur per week schilderen a 10 euro per uur. Sow.. dat klapt op. auto op naam van Oma en hop op vakantie.

toonbeeld | 17-12-13 | 12:25 | + 11 -

Ik ben vooral bang dat dit ten koste gaat van mensen die gerechtigd in de bijstand zitten, en hier ook afhankelijk van zijn. Ik ben zelf chronisch ziek, en ben jammer genoeg afhankelijk van de bijstand (overigens ben ik bijzonder blij met deze regeling, maar met 800,- in de maand is het geen vetpot).
Ik doe vanuit mezelf zoveel vrijwilligerswerk als mogelijk, maar waarschijnlijk zit ik voor altijd vast aan de bijstand, wat betekent dat het financieel altijd redelijk krap zal zijn. Maar door mensen die misbruik maken van de regelingen wordt het voor de mensen die het nodig hebben steeds moeilijker om het hoofd boven water houden. En door dit soort mensen worden mensen die gerechtigd, en vrijwel altijd ongewenst in de bijstand zitten, bankhangers en nietsdoeners genoemd, wat volgens mij voor een overgroot gedeelte onjuist is.

Gima | 17-12-13 | 12:04 | + 32 -

53% van de Nederlandse economie gaat om in de publieke sector. Het idee dat we een open markteconomie zijn is idioot. Communistisch landen als China en Vietnam hebben een grotere particuliere sector (in % van het BBP) dan NL. Zelfs de meest hardcore socialistische regimes zien in dat socialisme een recept is voor armoede. Nederland gaat bunkerhard failliet als we zo doorgaan. In het bedrijf waar ik werk is met gemak werk voor 5 mensen extra. We kunnen ze alleen niet betalen omdat de belastingen te hoog zijn op arbeid. Belastingen die weer opgaan aan uitkeringen. Het is niet aan de staat om inkomens te verschaffen. Niemand hoeft honger te leiden, naakt over straat of onder de sterren te slapen. Iedereen heeft recht op gezondheidszorg en onderwijs. Prima. Maar dat is iets heel anders dan een eigen huishouden, met een eigen inkomen, een eigen huis met alle gemakken voorzien etc... als je iets wilt, zul je moeten werken. Kunnen de belastingen omlaag, komt er meer werk, verbeterd de concurrentiepositie, komt er meer werk etc.. Hoe Moelijk Is Het?

chosenignorance | 17-12-13 | 11:38 | + 41 -

fabeltjesland | 17-12-13 | 08:47 |
Inderdaad, deze berekening is nog exclusief wat ze zwart bijverdienen. En dat is niet niks. Wat een land, werkenden worden kapot gemaakt..

DutchLibertarian | 17-12-13 | 11:33 | + 0 -

Mooi he, socialisme? Werkenden als slaven van de niet-werkenden en de politieke elite.
Iedereen kent wel een voorbeeld van zo'n gezin vol uitkeringstrekkers in de buurt, met een prima twee-onder-een-kap woning en minstens 1 auto, zonder dat er iemand werkt. En wij elke maand maar krom liggen en overwerken om het collegegeld van onze kinderen te moeten ophoesten. Het is werkelijk om van te kotsen.

DutchLibertarian | 17-12-13 | 11:31 | + 7 -

wat een onzin, als ik nu de bijstand ingaat krijg ik 700 euro dus kweet niet welke gemeente deze bedragen ophoest maar leest als onzin dit artikel. Daarnaast moet je tegenwoordig werken voor je uitkering dus veel plezier a4tjes schredden voor je minimum loon, prutsers die zich 'journalist' noemen.

j to the imte | 17-12-13 | 11:21 | + 27 -

En dan zijn er ook nog mensen die zwart een aantal uur bijklussen :'} in de bijstand. Dan kom je helemaal op een inkomensniveau dat je leuke dingen kan gaan doen.

zeertegendradig | 17-12-13 | 11:18 | + 1 -

Op de huidige manier krijg je deze ploeg toch helemaal nooit meer het werk....

1,2,tja,tja,tja | 17-12-13 | 11:14 | + 1 -

@Udo Hess: ik weet niet met wie jij hebt zitten praten daar, maar ik ik neig ernstig naar maligne stemmingmakerij. 6 ton tot een miljoen voor een radioloog is absolute bullshit, tenzij hij of zij toevallig in een private kliniek aan het werk is. Denk aan om en nabij de 200.000 pre-belastingen en kosten bedrijfsvoering binnen een standaard maatschap. De old school radiologen die mogelijkerwijs de contracten nog iets beter voor elkaar hebben zullen er nog boven zitten. Zegt deze radioloog in opleiding. Die overigens wordt opgeleid voor de bijstand danwel een verhuizing naar het buitenland bij een prognose van 200 werkloze radiologen over 5 jaar. Bij de collega's cardiologen, chirurgen en ander doktervolk is het niet anders trouwens. Over kapitaalvernietiging gesproken.

Snikkeldrift | 17-12-13 | 11:07 | + 7 -

Ik zit nu voor het eerst in mijn leven in de bijstand om mijn eigen onderneming van de grond te krijgen. Goed toeven! En dan kan ik ook nog eens een lening krijgen. Voel me wel een beetje schuldig. Wilde bijna tegen het DWI zeggen dat minder ook goed is, maar neh.

jeanmondo | 17-12-13 | 11:01 | + 0 -

Leuk, maar voor minimum loon werken doe je voor je karakter. Volgens mij algemeen bekend dat je beter in de WW kan zitten voor je financiën. Maar dan kom je dus nooit ergens, en via werken wellicht wel.

Kan me er wel druk over maken, maar zit zelf wel prima met 3k netto @0.9FTE en een vriendin met meer. (+1 baby'tje, maar die krijgt 150,- per kwartaal ... hoera voor kinderbijslag.) Moet zometeen zo'n 15k per jaar betalen aan dagopvang, dat is dan wel weer jammer.

d1rk | 17-12-13 | 10:56 | + -11 -

Uiteraard zullen de cijfers goed doorgerekend zijn. Uiteraard zal alles tot op de cent kloppen, maar toch is het niet juist. Mijn buren hebben in een uitkeringssituatie inderdaad meer dan €3000,- per maand NETTO! Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn veel mensen die ik ken die klant zijn bij de voedselbank, en tweederde van de mensen die ik ken is feitelijk verstandelijk gehandicapt. (totaal ken ik er drie) Aan de ene kant geeft men geld uit als water aan overbodige luxe, aan de andere kant heeft men niet voldoende geld om belangrijke zaken te betalen. Een gevolg hiervan is dat het nuttig te besteden bedrag onnuttig wordt uitgegeven aan opgelopen kosten voor te late betalingen, men wisselt bij wijze van spreken vaker van energie-leverancier dan ik van onderbroek.

Van horen zeggen komen er bij de voedselbank steevast Mercedessen voorrijden, en auto's met Poolse nummerplaten om hun voedselpakket op te halen. Ergens gaat dus iets fout, wat weet ik niet! Doet ook niet veel ter zake, anders waren de spullen weggegooid, want overdatum!

Zelf heb ik €880,- per maand, ik kan amper de vaste lasten betalen, kleding haal ik bij het Leger, alleen prepaid telefoon. De enige luxe die ik heb is het allergoedkoopste abonnement op het internet. Die cijfers zullen echt wel kloppen, maar niet in mijn geval. Het probleem zit hem in de fok-toeslag! Daar zit het grote onrecht, waarom moet de gemeenschap betalen voor onverstandige gedrag! Dit is geen vraag, daarom geen vraagteken maar een uitroepteken!

vanhetgoor | 17-12-13 | 10:39 | + 17 -

fabeltjesland | 17-12-13 | 08:47 |
Of ze doen vrijwilligerswerk. En dat mijn waarde, past nu precies in de participatiemaatschappij.

Ikweethetooknietmeer | 17-12-13 | 10:28 | + 2 -

Maar voor de socialisten is dit niet genoeg, zij zijn pas tevreden als de werkenden niet meer verdienen dan een uitkering.
Mensen zullen een keer, eerder later dan vroeger in opstand komen om deze schande niet meer te accepteren.

lanexxx | 17-12-13 | 10:18 | + -3 -

richieyeah | 17-12-13 | 10:05 |
Trap niet alle uitkeringstrekkers over 1 kamp, sommige mensen kunnen soms tijdelijk niet zonder een uitkering leven.

MrPhantom | 17-12-13 | 10:09 | + 27 -

Wie kent er een gezin met 2 volwassen kinderen in de bijstand?
Ik niet.

gentle giant | 17-12-13 | 10:07 | + 34 -

3.255 netto x 12 = 39.060 hetgeen hoger is dan het bruto modaal inkomen! dergelijke gezinnen hebben dus een 2 x modaal inkomen zonder er iets voor hoeven te doen. is natuurlijk volstrekt onverkoopbaar maar leidt ook nog eens tot een volslagen sociale misstand doordat er hele gezinnen het doodnormaal vinden om de rest van hun leven van een uitkering te leven. is overigens geheel conform het beleid van de partij van de achterlijkheid die de massa vooral arm en dom wil houden. dit soort gezinnen neemt alleen maar toe door ongelimiteerde immigratie, gezinshereniging, open grenzen etc. de maatregelen van klijnsma zijn volstrekt ontoereikend om in de komende jaren het sociale systeem overeind te houden. de onderlinge solidariteit in de samenleving is niet meer vol te houden bij een dergelijk geinstitutionaliseerd misbruik, met als gevolg emigratie van kansrijken, nog meer ambtenarenfuncties voor amibitielozen en een leger aan uitkeringsproletariaat. de 19e eeuw revisited met dank aan de linksche kerk. goh, wat zou er gebeurd zijn met het verheffingsideaal?

minimá-armezusvan.. | 17-12-13 | 10:07 | + 5 -

Vakantietoeslag? Voor mensen die niet werken!? Ze zetten maar een tent op in het park.

Miss Daad | 17-12-13 | 10:07 | + 13 -

Berekening is fout omdat er geen rekening is gehouden met kwijtschelding en lokale subsidie potjes.

Alleenstaande bijstand moeder met 2 kleine kinderen heeft 1700 euro per maand netto te besteden.

Gezien de vele vrije tijd, oppas, bezoeken van feestjes en kroegen komt ze daar niet mee uit.

Heb medelijden.

paranoia | 17-12-13 | 10:06 | + -3 -

tijd om heel die uitkeringslijers eens hardhandig aan het werk te trappen, zei zijn het kankergezwel in onze samenleving

richieyeah | 17-12-13 | 10:05 | + -38 -

Ik heb een uitkering en krijg:
880 euro voor uitkering
89 zorgtoeslag
173 huursubsidie
Mijn vaste lasten zijn 800 euro.
Ik kom hier precies mee rond en heb geen klachten maar echt veel is het niet vergeleken met de lijst hierboven.

MrPhantom | 17-12-13 | 09:50 | + 52 -

Leuke vergelijking maar volwassen kinderen hebben de neiging binnen hele korte termijn uit huis te zijn dus kan je beter kijken naar een situatie van een gezin met kinderen of een alleenstaande met kinderen. Ook leuk; betrek er eens alimentatie bij!

Ome Gijs | 17-12-13 | 09:41 | + 3 -

Je bent in NL arm als je een uitkering hebt en netto een meer dan modaal salaris hebt.
Je bent in NL rijk als je een modaal salaris hebt en netto minder overhoud dan de uitkeringstrekker.

Werkt u wel even door vandaag, want de 'armen' hebben uw geld hard nodig.
EN vergeet ook niet dat de 'armen' zaken als een koelkast, TV, wasmachine, computer enz. gratis krijgen want ze zijn immers arm en kunnen die levensnoodzakelijke dingen natuurlijk niet zelf betalen.

James Lastig | 17-12-13 | 09:32 | + 8 -

Ik vind dit eerlijk gezegd heel vreemd. Ik vraag me werkelijk af of dat om te beginnen geen bruto bedragen zijn en of er met die brochure iets gruwelijk fouts is gegaan. Als dit klopt, zouden banken voor het verstrekken van een hypotheek immers juist geen vast werk moeten eisen maar gestapelde bijstandsuitkeringen. Ook zou dan het beste antwoord op hoge hypotheeklasten voor de meeste mensen zijn met het hele huishouden een beroep doen op de bijstand. En kom nu niet met het verhaal dat de meeste mensen uit eergevoel elke dag naar de baas gaan want dat doen ze niet.

Han van dere Horst | 17-12-13 | 09:18 | + 14 -

LOL! Zet daar eens naast hoeveel die mensen binnenharken als ze GEEN bijstand hebben en ook geen minimum loon?

Stel: gezin met allemaal modaal, in 1 huis: 6000 euro netto per maand, en dan hebben de ouders ook nog eens recht op huursubsidie of krijgen ze minimaal 40% van hun hypotheekgelden terug...

Kortom: het is me allemaal wat!

Jullie vergeten nog de kwijtschelding van gemeentelijke lasten en waterschap die werkenden niet krijgen en die rijke bijstandgenieters wel.

Atlas Shruggs 10 | 17-12-13 | 09:01 | + 16 -

Moet niet het commentaar zijn dat je duidelijk ziet dat de uitkeringen drastisch omlaag worden gebracht? Je kunt je echter wel afvragen of niet 'de goede' het meest worden benadeeld (aow'ers en gehandicapten).

Daarnaast vraag ik mij af wie er nu vrijwillig in een Vogelaarwijk gaat wonen als je maandelijks dit soort netto bedragen echt zou opstrijken en dagelijks bij de voedselbank moet aankloppen.

salsaparilla | 17-12-13 | 08:57 | + 10 -

Jullie vergeten dan ook nog de extratjes, de kinderen van de minima krijgen in Oisterwijk ook nog gratis sporten (ongeveer € 350,00 per kind). Verder is het wel nodig dat ze een computer in huis hebben (alsof ze die nog niet hebben). Uiteraard krijgen ze die. Als er een wasmachine kapot gaat, dan krijgen ze van een liefdadigheidsinstelling wel een nieuwe want zielig en zo. Om de "klaplopers" nog beter alle mogelijke faciliteiten te laten ge/misbruiken worden er sociale raadslieden ingesteld. Kost maar een €50K per jaar. En zo kunnen we nog wel even doorgaan!!!!

En 'savonds lekker bijklussen als stucadoor/tuinman of poets in de huishouding. Nee, het sociaal vangnet hier ligt als een kingsize boxspring.

jvlaam2 | 17-12-13 | 08:54 | + 23 -

Wat je bij die pegels nog moet optellen is de indirecte premievrije pensioenvoorziening in de vorm van recht op AOW.

orca | 17-12-13 | 08:53 | + 9 -

Wat vergeten wordt in de berekening is het zwarte geld dat die lui bij verdienen.
Denk je dat ze echt allemaal om 11 pas opstaan en de hele dag op de Playstation zitten.
Welnee, die klussen bij, tuintje aanleggen, behangen, verven, muurtje metselen, klussen aan een auto, handel in oud metaal, van de vrachtwagen gevallen spullen, slaatje maken voor de voetbal vereniging voor een trouwpartijtje, beetje wiet telen.
Die komen de winter wel door, je moet toch wat doen tegen de verveling als je geen werk hebt.
Die komen met 7000 in de maand wel rond in de bijstand, werken nee joh geen tijd voor druk druk druk.

fabeltjesland | 17-12-13 | 08:47 | + 15 -

Ik heb altijd de redenatie gehad van, als ik mijn baan kwijtraak neem ik alles aan om de boel draaiende te houden. Man, man, wat is dat een domme redenatie. Zodra het huis in de verkoop moet (restschuld) heeft het geen nut om er bovenop te willen komen. Enigen die dan lachen zijn de banken (die leggen beslag op je loon) en overheid (geen uitkering). Nee, dan maar 3 jaartjes op een houtje bijten en daarna aan de bijstand in. Heb ik ook nog meer tijd voor mijn hobby's en kinderen. Voor de bijstand zijn er altijd vacatures en de eisen schijnen niet hoog te liggen. (hoogstens PvdA/SP stemmen, maar daar kan ik dan wel mee leven)

Roeieber | 17-12-13 | 08:43 | + 12 -

du Roi Soleil had geloof ik moeten stoppen met typen na de eerste alinea: "Raar dat overige toeslagen en vrijstellingen niet meegerekend zijn. Dat is toch altijd ook nog een paar honderd euro die 'bijstandsgerechtigden' bespaard blijven."

JeBroer | 17-12-13 | 08:33 | + 4 -

Als je weet hoeveel belasting ik betaal als ZZper, dan kan ik in mijn eentje wel een dorp bijstandstrekkers onderhouden. Werken loont niet, was de stelling van Joost Eerdmans laatst op de radio. Meteen kreeg je van die linkse types aan de lijn die van zichzelf uitgingen en vonden dat werk ook nog om ontplooing ging. Deze mensen kunnen niet begrijpen dat er mensen zijn die de bank wel genoeg vinden wat betreft eigen ontwikkeling en sociale omgang.

roze_bril | 17-12-13 | 08:31 | + 30 -

Je hebt ook lekker veel tijd om zwart bij te klussen, op strooptocht naar metalen te gaan of een handeltje op te zetten in het een en ander als je in de bijstand zit. Ware goudmijn.
Na een nacht hard bliksemafleiders stelen ga je eerst eens uitslapen tot 12.00. Ontbijtje er in schuiven, even de nachtopbrengst omzetten in echte poet bij Sjonnie van de metaalboeren. Daarna nog wat kutten op de Playstation. Vervolgens zwart pizza's bezorgen voor de lokale Italiaan. Beetje slapen en dan om 3.00 nog even wat rondfietsen om te kijken of niemand z'n raam open heeft laten staan. Terwijl de rest van Nederland in die tijd ploetert en eindjes aan elkaar knoopt om je bijstandsuitkering en die van je vrouw en je thuiswonende kids van 20+ bij elkaar te violen.

Dima Beeline | 17-12-13 | 08:29 | + 36 -

Dat noemen we solidariteit.

KarelMarks | 17-12-13 | 08:27 | + 4 -

Daarom gaat de Hollander met brains, lef en doorzettingsvermogen het land uit. Vorig jaar waren dat er 145.000. Vanaf 2000 1.500.000.
Wat blijft er dan over en wat komt het land binnen. Dit dus...

duitse herder | 17-12-13 | 08:26 | + 21 -

du Roi Soleil | 16-12-13 | 22:41 | + -53 -
Nondeju, gast! Hoever leef jij van de werkelijkheid af??
Minimumloon is minimumloon. (8,53/u obv 40u werkweek) dat is nog geen 20k/jr incl vakantiegeld.
Je moet maar eens gaan zoeken op nat.vacaturebank/monsterboard wat er zoal wordt aangeboden qua salaris! Ook middenkaderfuncties (MBO én HBO) met enkele jaren ervaring leveren over het algemeen niet meer op dan een krappe 2200-2800 maand (bruto!)
Dit minimumloon geldt voor ons Nederlanders, maar ook voor de import Europeanen. Dus inweze is een Pool net zo duur als een Nederlander.

Vidi Veni Verdommi | 17-12-13 | 08:06 | + 28 -

Bekend probleem: veel gratis geld voor kansarmen doet criminaliteit afnemen, maar hoe (lang) hou je de arbeidersklasse nog tevreden?

Ontluisterend schema over wat wij allemaal al wisten maar nooit willen geloven.

guurderdanguur | 17-12-13 | 07:55 | + 12 -

Volgens mij staan er een hoop fouten in de eerste berekening...
Er is een wezenlijk verschil tussen bruto en netto!
Er staan bruto bedragen bij de bijstandgezinnen, voor zover ik het zie.
Bij de 33k/jaar janmodaal (nr 3) is een beetje rekenen voor nodig, maar met het "netto" bedrag dat dáár staat 1988,- kom ik ruim aan de 38k/jaar! (1600,- netto komt meer in de richting)
Is dit een bruto bedrag dan komen we op ca.24k/jaar uit (beneden modaal)
WWB 1322,- is bruto bedrag, netto kom je op een 800,- in de maand uit.

Hoe de nettobedragen exact zijn weet ik niet precies, maar er klopt iig geen zak van, van wat er staat.

En nee, ik ben geen bijstandsgerechtigde. Wij moeten het ook met 1,5 "modaal" doen (2 volw + 1 kind <2jr)

Vidi Veni Verdommi | 17-12-13 | 07:54 | + 49 -

Mis het gedeelte over tien roemenen in een woning met viool spelen bij super markt.
5 euro per uur, keer tien, tien uur per dag is 14.000, elke dag een vles wodka en twee broden, beetje huur.
Die zitten ook wel goed toch?

giulioo | 17-12-13 | 07:42 | + 13 -

Dit kan niet waar zijn toch ? De fatsoenlijke hardwerkende wordt dus keihard gepakt. Ben je zelfstandig ondernemer of zzp'er dan wordt je nog eens dubbel en dwars genaaid.

Hoe kan het dat in een fatsoenlijk land als Nederland mensen die geen ene flikker uitvoeren en alleen hun handje op kunnen houden het zo goed hebben ? Wie wordt daar nou beter van ?

Ingpe | 17-12-13 | 07:40 | + 20 -

Ik krijg hier tranen in mijn ogen van , altijd hard gewerkt , nooit mijn hand opgehouden ,in goede tijden mijn eigen huis afbetaald , geen hypotheek , geen schulden , altijd keurig belasting betaald , heb een besteedbaar netto inkomen van 2000 euro . En dan wordt ik nog gestraft ook .... wat een kut land is Nederland ook .

el che | 17-12-13 | 07:37 | + 46 -

Minima vergelijken met minimumloon is natuurlijk de truc hier. Iemand die normaal carrière maakt mag op een gegeven moment hopelijk toch wel wat meer bijschrijven.

Ikweethetooknietmeer | 17-12-13 | 07:26 | + -10 -

Uhm Udo, HBO en 40 uur per week werken maar toch om 4:15 te reaguren?????? LOL!

Wees_eens_creatief | 17-12-13 | 07:22 | + -25 -

Ik vraag me af of ik het nog wel goed doe. Ik ben alleenstaande, heb een fulltime baan, krijg geen toeslagen en verdien €1925 per maand netto.

pjisonline | 17-12-13 | 07:10 | + 21 -

Uw stem is geheim. Dit verhaal gaat over beloningen voor hun die juist stemden. Dat wekt jaloezie. Maar is een richting aanwijzer om het volgende keer juiste te doen. De uitkomst is Noord Korea aan de Noordzee. Alle neuzen in de juiste richting als Paas Eiland standbeelden worden onthuld.

biltong | 17-12-13 | 06:36 | + -5 -

Goed rapport van SP, onbedoeld. Nu in nog duidelijker waarop gekort kan worden, namelijk hun profiterende achterban.

melissa3 | 17-12-13 | 06:09 | + 23 -

2800 EUR plus netto voor 4 bankhangers!! Dit is werkelijk waar niet meer normaal... En dan betalen ze waarschijnlijk ook nog maar 400 EUR aan huur. Min zorgverzekering zit je dan op pm 550EUR netto per persoon om uit te geven!!? Ik krijg plots heel erg veel medelijden met mijn broer die fulltime werkt, vader is van 2 kinderen en man van een vrouw die nu haar eigen bedrijfje aan het opzetten is en nog nauwelijks inkomen heeft. Gelukkig verdient hij nog wel redelijk, maar niet heel veel meer dan een gezin van bankzitters. Uitkeringen moeten er zijn enkel voor overbruggingsperioden en voor de mensen die niet meer kunnen werken, zoals de pa van Wertos.. Het moet geen keuze zijn..

Shokrani Shokran | 17-12-13 | 05:36 | + 29 -

Du roi soleil, ben jij medisch specialist ofzo? Zo ver van de werkelijkheid dat ik me afvraag wat je hier doet. Ik ben HBO geschoold, werk fulltime, nog net geen 40, verdien prima ( dacht ik), na aftrek van vaste lasten en sport kinderen resteert niks. Ik verdien nu 2300 netto. En zoals het nu naar uitziet wordt dat op termijn 2600. Door mijn werk ken ik de inkomens van met name medici. Een radioloog verdient bijvoorbeeld tussen de 600.000 en 1000.000, echter met name de specialisten in het zuiden van NL betalen vrijwel geen belasting (wonen in Belgie, hebben eigen BV, laten inkomen in BV vallen zonder zichzelf een fatsoenlijk inkomen te gunnen).
@interpret, ik ben laatst op een conferentie geweest waarin wat jij stelt al werd besproken, het duurt geen 10 jaar meer voor er in NL vrachtautootjes rijden zonder chauffeur, dat is in ieder geval de bedoeling van transport NL. Werk is er dan juist voor mensen die bijv. op afstand tientallen van dat soort auto's in de gaten houden. Ook taxi's zijn in de toekomst (nabije) onbemand.
Mijn schizofrene klasgenoot (inmiddels lang geleden) kwam onlangs naast me wonen. Met zijn inkomen van 23000 bruto kan hij makkelijk hetzelfde huis betalen als dat ik heb gekocht. Verschil is dat ik bruto incl aflossing 1100 euro betaal en hij een nettohuurlasten heeft van nog geen 350 euro. Soms weet ik niet waar ik nog voor werk.

Udo Hess | 17-12-13 | 04:15 | + 73 -

De regels rondom de uitkeringen zijn verre van perfect en moeten altijd kritisch worden bekeken zodat misbruik moeilijk blijft.
Maar er worden hier een aantal beweringen gedaan die volgens mij niet kloppen met de werkelijkheid. Zo is de situatie waarin thuiswonende kinderen tussen de 18 en 20 bijstand ontvangen is naar mijn weten absoluut onmogelijk. Dat maakt de inkomenssituaties van dergelijke gezinnen opeens een stuk minder aantrekkelijk.
Leven in de bijstand is niet leuk, leven van een minimum loon is niet leuk, leven van een laag inkomen is niet leuk en er is een hele groep mensen in Nederland die toch waarschijnlijk voor de rest van hun leven in 1 van die drie categorieën gaan vallen omdat ze de vaardigheden missen om mee te komen in de maatschappij. Ook een 'echt vak' leren zoals zo vaak staan onder topics over faalstudies als communicatie etc. is geen oplossing want een pool werkt een stuk harder voor minder.
Je bent volgens mij eigenlijk gewoon de lul als je geen ingenieur, arts, advocaat of ander nuttig hoogopgeleid iemand (degelijke universiteit, hoge cijfers, goede connecties, vlekkeloos engels, nuttig specialisme) bent. Is het niet nu, dan wel over paar decennia. Een coole zelfrijdende auto van google wordt snel een efficiente zelfrijdende vrachtwagen (dag vrachtwagenchauffeurs) taxi (dag taxichauffeurs -> iedereen wint hier) of trein/metro/bus etc. Het verder verspreiden van internet en communicatie technologie blijft papierschuivers en receptiemedewerkers overbodig maken. etc. etc. etc. Tenzij je iets hebt toe te voegen aan deze wereld wat niet makkelijk valt te automatiseren ben je compleet overbodig binnen een jaartje of 30... Dan mag je hopen dat er nog een bijstand bestaat.

Interpret | 17-12-13 | 02:08 | + 62 -

En dan zijn de douceurtjes van enkele duizenden euro's die bijv. de gemeente Amsterdam aan haar bijstandstrekkers geeft nog niet eens mee genomen in de berekeningen.
Het is overigens opvallend dat geen enkele politicus reageert op deze cijfers.

langsdekant | 17-12-13 | 01:01 | + 26 -

Ze koppelen de uitkeringen aan de loonsontwikkelingen. De salarissen van de ambtenaren ook.
Maar ze kijken daarbij niet naar de steeds grotere moeite die je ervoor moet doen om na belastingen je kop nog een beetje leuk boven water te kunnen houden. Ik zou wel eens willen ruilen met zo'n raamambtenaar. Niet omdat ik zijn job wil doen, maar gewoon eens om te kijken hoe snel hij begint te huilen als hij mijn werk moet doen.

michello | 17-12-13 | 00:41 | + 29 -

En die linkse wegmetonshonden maar zeiken over "schrijnende armoede" in nederland, en dat de uitkeringen omhoog moeten..
Volgende keer allemaal weer pvda stemmen hoor.

Slipsnifter | 17-12-13 | 00:12 | + 31 -

Vader is 100% afgekeurd en ik bedoel zware medicatie moeten gebruiken om al uit bed te kunnen komen afgekeurd. 70% van laatst verdiende loon wat al geen vetpot was. Dus (toen) nog minder.

Eerste jaren wisselend inkomen door vreemde regeling en daardoor geen toeslagen.
UWV keert misschien 1000 euro uit zou het nu niet precies meer weten. Gelukkig nu wel huurtoeslag en nog een vreemd potje ergens weg één keer in het jaar. Maar wel lekker hoge premie bij ziektekosten per maand huur, zorg en stroom is waarschijnlijk al 2/3 van wat er binnenkomt.

Ze wonen niet duur dus dat scheelt. Maar huurtoeslag bij uitkering en goedkope huur is ook niks.
Lijkt haast wel of ze beter duurder kunnen wonen zou voordeliger kunnen zijn m.b.t. islolatie > stookkosten en zulke grappen.

Dus 20 jaar hard gewerkt en niet goed opgelet dat je er nooit veel voor gekregen hebt (stom ja) maar met goed vertrouwen. MAAR ze kunnen het prima bolwerken, ze kunnen wel met geld om gaan! Ze kunnen op vakantie ook al is het niet luxe.

Ik vind het triest om zo iets te lezen. Hoe goed kan je het hebben tegenover mensen die er wel wat voor (willen) doen. Kwaad.

Wertos | 16-12-13 | 23:53 | + 24 -

@du Roi Soleil | 16-12-13 | 23:27
Het leven is duur inderdaad en 1600 Netto is derhalve geen vetpot waarvoor je elke dag om 6 uur uit je bed moet komen. Een modale alleenverdiener heeft dankzij de roverheid maar weinig plezier van zijn 160 uur werk. Daarom kun je beter gaan samenwonen/trouwen met iemand die ook een baan heeft, samen kun je er financieel nog wel wat leuks van maken.

michello | 16-12-13 | 23:53 | + 32 -

@du Roi Soleil | 16-12-13 | 23:27
Ook weer verschillend. Een vrachtwagenchauffeur uit Polen die bij een NL baas werkt krijgt geen 1700-1800 netto maar minder. Een Hollander als vrachtwagenchauffeur verdient wel 1700-1800 netto.
In de kassen verdient het slechter. In de bouw is het ook niet beter.
Oost-Europeanen die 1800 netto verdienen zijn wellicht sjorders in de haven, of ploegendienstarbeiders. 1600-1800 Netto zonder toeslagen is voor de gemiddelde gewone Hollander in elk geval een veel voorkomend salaris.
Dan heb ik het niet over vakspecialisten, managers etc.

michello | 16-12-13 | 23:47 | + 40 -

Ik heb ooit bijstand gehad en vond dat ik ook schofterig veel kreeg. Het is dat mijn vriendin vond dat ik moest gaan werken anders was ik nooit meer van de bank af gekomen.

General Franks | 16-12-13 | 23:42 | + 102 -

@KlaasGoudsekaas | 16-12-13 | 22:57 | + -3
Ik en mevrouw blinde kip halen bij de supermarkt elke week voor 70 euro aan boodschappen en kunnen er goed van eten. Veel vers en ook genoeg vlees. Moet je wel de AH links laten liggen. We snoepen beide niet en bier reken ik even niet mee. Zeker als je in bulk koopt en kookt moet het voor een dergelijk gezin te doen zijn.

blinde kip | 16-12-13 | 23:39 | + 12 -

@michello | 16-12-13 | 23:16 | + 0 -
Ok, was toch minder dan ik verwachtte. Aangezien de uitkeringen zo hoog zijn en minimumloon enkel is (feitelijk) voor mensen die hetzelfde geld niet via de bijstand kunnen krijgen (dus Oost-Europeanen), dacht ik dat iemand die een beetje werkte toch altijd al wel 2500 euro had. Ook gezien het feit dat mensen die totaal niet aansluiten bij de Nl-se arbeidsmarkt effectief al vaak zo'n 17-1800 euro hebben. Is bijna niks meer, en als jij al je kosten in Nederland heb houd je maar weinig over wanneer je een gezin van 2000 euro p/m zou moeten onderhouden.

du Roi Soleil | 16-12-13 | 23:27 | + -42 -

@du Roi Soleil | 16-12-13 | 22:5
Het is misschien afhankelijk wat je doet, in de ene branche verdient het beter dan in de andere.
Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld winkelpersoneel, regulier horecapersoneel, administratief personeel, ambitieloos oud of nog jong kantoorpersoneel, magazijnpersoneel, fabriekspersoneel, lagere ambtenarij - maar toch ook politieagenten, normale verpleegkundigen zonder toeslagen, kortom iedereen met een standaard baan, zit op ca. 2500 Euro of minder.
www.gemiddeld-inkomen.nl/per-beroep.ph...
Vanaf 2500 á 3000 Euro bruto moet je iets meer in je mars hebben dan gemiddeld, of heel lang bij dezelfde baas blijven plakken.

michello | 16-12-13 | 23:16 | + 81 -

Maar nu het goeie nieuws: de werkenden worden qua inkomen genivelleerd naar bijstandsniveau.

Magdatkandat | 16-12-13 | 23:14 | + 61 -

Arjan | 16-12-13 | 22:47 | + 4 -

kan je je bedrijf niet verplaatsen, naar een fiscaal iets vriendelijker land ?

FW Ta-183 Huckebein | 16-12-13 | 23:07 | + 15 -

Dank je Kaas.

Arjan | 16-12-13 | 23:00 | + 25 -

@Arjan | 16-12-13 | 22:47 | + 1 -
Het enige dat ik kan doen is u een arm om de schouder werpen en samen met u wenen.

Kaas de Vies | 16-12-13 | 22:59 | + 55 -

En vergeet vooral de progressief oplopende kinderfokpremie niet. Die gaat heel vaak samen met 2 samenwonende bijstandtrekkers.
Maar goed, ik ben verbaasd als al die bedragen zo hoog zijn. Dacht altijd dat samenwonenden een stuk minder kregen. Ik heb hier ook in de buurt een hoog aantal bijstandsmoeders die uiteraard wel (werkende) vriendjes hebben die elders wonen omdat anders vele extraatjes wegvallen.

blinde kip | 16-12-13 | 22:57 | + 54 -

Ja, ze hebben het echt heel ruim. Per persoon en per dag aan voeding: €4,30.
Want van dat 'hoge' schijninkomen is een groot deel verplichte verzekeringen en eigen risico.

KlaasGoudsekaas | 16-12-13 | 22:57 | + -73 -

@michello | 16-12-13 | 22:48 | + 0 -
Misschien helemaal aan het begin van je loopbaan. Maar op 2500 zit je toch al heel snel. Dat is bruto maar iets van 25 euro per uur! Met een zeer gemiddelde opleiding en een jaartje of 5 werkervaring ben je dat toch wel waard!.
Als een Pool zonder kennis van de taal of relevante opleiding hier in Nederland al 1800 euro p/m kan verdienen dan moet een Nederlander die de taal spreekt, een netwerk heeft, de cultuur kent etc, etc, toch wel 700 euro meer kunnen verdienen!
Misschien is het ook de leeftijd. Ik ben nu begin 40. Ik ken niemand die minder dan 2500 euro netto heeft. Behalve vrouwen, die verdienen idd iets van 1600, maar allemaal parttime.

du Roi Soleil | 16-12-13 | 22:55 | + -302 -

ik denk dat thuiswonende kids tussen 18 en 20 toch echt geen bijstand krijgen....

Oskaar Blafzuur | 16-12-13 | 22:51 | + 41 -

@du Roi Soleil | 16-12-13 | 22:41
Mijn eerste baan op HBO niveau was netto 100 euro meer dan het minimumloon. Daarna maakte ik de fout de wetenschap in te gaan. Ook al geen vetpot.
Ik ken genoeg mensen die 2500 euro (nu zeker) graag willen verdienen.

blinde kip | 16-12-13 | 22:50 | + 125 -

@du Roi Soleil | 16-12-13 | 22:41
Op de doorsnee werkvloer zijn het er heel veel die het met 2000-2500 bruto moeten rooien, Hollanders bedoel ik. Employees die relatief eenvoudig werk doen en makkelijk vervangbaar zijn.

michello | 16-12-13 | 22:48 | + 106 -

Op de één of andere manier heb ik het voormekaar gekregen om 0 toeslagen te ontvangen, nooit een uitkering aan te vragen, nooit beroep te doen op de voedselbank. Het resultaat: ik hou een fractie over per maand van wat een luie flikker krijgt die heel zijn leven in de bijstand heeft gezeten.

De belastingdienst heeft me wel vandaag bericht dat ik bovenop de 984 euro boete voor het te laat doen van een aangifte nog 113 euro incassokosten mag betalen. Omdat ik, in tegenstelling tot een bijstandstrekker, die 984 euro niet binnen een maand kon ophoesten.

Deze Atlas, met 20 mensen op de loonlijst en zelf een inkomen beneden modaal, met 14 jaar keihard werken om een bedrijfje van de grond te krijgen, constant lastig gevallen door ambtenaren die beter menen te weten hoe ik het moet doen maar zelf nog nooit een bedrijf van binnen hebben gezien, denkt er héél hard over na om zijn schouders op te halen.

Het gewoon opgeven wordt een feest in Nederland.

Arjan | 16-12-13 | 22:47 | + 385 -

@Ulle Ruttelflut | 16-12-13 | 22:23
Wel als je blank, hoogopgeleid en in het bezit van een huis en auto bent.

blinde kip | 16-12-13 | 22:43 | + 6 -

Modaal is meer dan 2811 NETTO per maand? Modaal bruto in 2013 is 33k per jaar.

fart majeur | 16-12-13 | 22:43 | + 24 -

@Atlantis-95
Nee, ik vergeet het niet. Maar ik gebruik hem eigenlijk voornamelijk voor prive gebruik toch.
BEn ook niet ontevreden, maar als ik zie dat je ook met niks doen, cq in plaats van werken voor 2 kinderen moet zorgen meer kunt binnenharken dan met aardig werken, dan kun je misschien maar beter thuis zitten met je 15 jaar jongere Roemeense vrouw en 2 kinderen. Lekker fietsen, met de trein naar het Dolfinarium, etc. --> geld zat.
Ik vind het niet eerlijk.

michello | 16-12-13 | 22:42 | + 79 -

op dit moment: 4 personen in de Bijstand in 1 huis dus 130 euro/mnd meer dan als 3 van de 4 werken voor minimumloon....

FW Ta-183 Huckebein | 16-12-13 | 22:42 | + 33 -

Raar dat overige toeslagen en vrijstellingen niet meegerekend zijn. Dat is toch altijd ook nog een paar honderd euro die 'bijstandsgerechtigden' bespaard blijven.
Verder is een vergelijk met het minimumloon natuurlijk niet helemaal eerlijk, want eigenlijk niemand in Nederland krijgt dat nog. Het begint minimaal al met schaal 5, wat echt fors meer is. Het minimumloon en overige inkomens onder de 2500 zijn er enkel voor Polen en andere Oostblokkers. Ken geen Nederlander die het in ieder geval met minder doet.

du Roi Soleil | 16-12-13 | 22:41 | + -350 -

@michello
Nu vergeet je dat je leasebak ook een component is bovenop je loon. Anderzijds zul je die auto weer niet hebben gekregen voor louter prive gebruik. Maar ja, onder de streep doen we goed wat fout.

Atlantis-95 | 16-12-13 | 22:34 | + 24 -

En aangezien het hele GBA (gemeentelijk basis administratie) een zooitje is, niet gekoppeld is en zoals al is gebleken gefraudeerd word bij het leven, zijn de inkomsten van de bankzitters dus nog vele malen hoger.

En bedankt..
Ze moeten in de poliitiek nog eens het fucking lef hebben om het over de "zwakkeren van de samenleving" te hebben als ze dit zien...

Ben benieuwd of ze nu het lef hebben om "vragen te stellen" en "opheldering vragen".

*pakt potje met prozac er maar weer bij*

Werk me de pleuris voor 2175 netto + leasebak. Ik doe iets verkeerd.

michello | 16-12-13 | 22:31 | + 263 -

Kunnen ze deze info ook eens samenvatten voor de groepen die de intelligentie hebben hier wel naar te kijken: advocaten, bankiers, consulenten, politici, medisch specialisten, etc.?

Schwanz | 16-12-13 | 22:27 | + 18 -

Binnenkort maar ff solliciteren bij de bijstand. Schijnt niet zo moeilijk te zijn.

Ulle Ruttelflut | 16-12-13 | 22:23 | + 189 -

Ik stop met werken en ga de bijstand in.
De tyfus ermee.

Slipsnifter | 16-12-13 | 22:17 | + 452 -

Hans Spekman kan tevreden zijn, nivelleren is als je naar deze inkomensoverzichten kijkt inderdaad een feest..

therealbraindump | 16-12-13 | 22:17 | + 241 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken