Woningcorporaties graaien rustig door

Mooi onderzoek van het FD (inlog) naar de salarissen van bestuurders van woningcorporaties. Met droevig stemmende uitkomst, dat dan weer wel. Zo verdiende vorig jaar 27% van de corporatiedirecteuren boven de salarisnorm van €194.000. 'De gemiddelde beloning van een directeur- bestuurder in de corporatiesector is vorig jaar met €5000 gestegen tot €177.000 bruto, wat neerkomt op een stijging van 3%.' Dikke vinger voor de rest van de geloonmatigde Nederlanders met hun gemiddelde cao-stijging van 1,6%. In 2011 was de salarisstijging gemiddeld €4.000 wat Blok destijds al 'zeer teleurstellend' noemde. Teleurgesteld? Wij zijn eigenlijk gewoon een beetje boos. De corporaties voelden de bui waarschijnlijk al hangen en lijken steeds meer te verhullen wat hun bestuurders verdienen: volgens het FD geeft 43% van de woningcorporaties 'bijzonder slecht' inzage in de salarissen van hun directeuren, dat is meer dan vorig jaar (38%). Het FD kon zijn onderzoek maar doen op basis van jaarverslagen van 181 woningcorporaties, met 205 directeuren. Een vergelijking voor de resterende tweehonderd corporaties was niet mogelijk, 'vooral doordat de salarisgegevens niet beschikbaar zijn'. Zo zijn er 15 woningcorporaties die geen website hebben. Ja, dat leest u goed. Geen website, in 2013. Wie dat zijn weten we niet, want we kunnen ze niet googlen. Grootgraaier van 2012 was Fons Catau, die vorig jaar vertrok als directeur bij De woonplaats in Enschede. Hij kreeg vier maanden salaris (€102.000) betaald plus nog eens €600.000 extra mee (lijstje grootgraaiers hier). Degene die het meest verdiende per beheerde woning was Jaap Broekhuizen van woningbouwvereniging Amerongen. Als grote vastgoedmeneer van een corporatie met welgeteld 591 woningen verdiende hij vorig jaar €143.000 (lijstje relatieve grootgraaiers hier). Gemeten naar de nieuwe salarisnormen die vanaf 2014 gaan gelden, verdient 80% van de directeuren meer dan is toegestaan. We verheugen ons nu al op het onderzoek over dat jaar.

Reaguursels

Inloggen

@The_iron_boar
U is directeur bij een woningcorporatie neem ik aan.

Roeieber | 04-12-13 | 16:42 | + 1 -

Opkomst en ondergang is altijd een kwestie van tijd. Mensen, baas, zorgen voor passende opvolging als het tijd is. Uiteindelijk komt dan het einde vanzelf. Het is een formule die klopt als een zwerende vinger. Oorlog, roof, en erger, zijn het gevolg, en zorgen voor een frisse start. Wat ook de bedoeling was van E.T. Toen hij het programma aarde schreef. Humor ken geen grenzen.

biltong | 04-12-13 | 16:09 | + 0 -

@cabbit. Dat is in de meeste gevallen niet toegestaan. Bij het totaal aan servicekosten mag de corporatie namelijk al 5% administratiekosten optellen. Dat tikt aardig aan als bijvoorbeeld gas en elektriciteit voor grote panden wordt ingekocht. Ook nog eens administratiekosten opleggen over hetgeen waarop de bewoner recht heeft is dus niet toegestaan. Wel hoeft een corporatie servicekosten niet terug te betalen als deze lager zijn dan EUR 7,50. Ik denk dat dat in jouw geval zo is. Je hebt dus sowieso geen recht op dat geld. Zie die peanuts als een beloning voor de corporatie, omdat het je servicekosten exact heeft begroot.

The_iron_boar | 04-12-13 | 16:05 | + -2 -

S. Schuwer van Ymere heeft iets nieuws bedacht. Huurders die 1 euro terugkrijgen bij een afrekening betalen daar 7,50 "administratiekosten" over, 6,50 eraf dus in plaats van je euro terug. Keer duizenden woningen is dat weer een mooi "verdiend" salaris of bonus voor de directeur. Dat heeft alleen niks met verdienen te maken maar alles met stelen.

cabbit | 04-12-13 | 15:48 | + 1 -

ach, hier hetzelfde: ipv 1 directeur heeft de woningbouwverening nu 3+1 directeuren (het ging van 1 naar 4, en 1 is nu opgestapt en heeft zichzelf verhuurd als adviseur/consultant voor een directeursalaris); wel met een salaris van bijna 2 ton de persoon
oh ja, tientallen onderhoudsmedewerkers zijn de laan uitgestuurd want geld is op
vriendjespolitiek van een directielid ? duur onderzoek: onopzettelijke vriendjespolitiek ! kan iemand mij eens uitleggen hoe vriendjespolitiek onopzettelijk zou kunnen zijn ?!

FW Ta-183 Huckebein | 04-12-13 | 15:40 | + 2 -

Een directeurssalaris van EUR 143.000 voor een aggenebishbedrijfje zonder enig commercieel risico met 600 huizen en een jaaromzet van ca. 3.6 miljoen. Bijna 240 Euro per huis, alleen voor de directeur. Deze man werkt dus 2 1/2 uur per jaar aan het de baas spelen over 1 huis. Komt hij bij iedere huurder persoonlijk op de koffie of zo? Het werk (onderhoud, administratie) moet dan nog gebeuren. Onbestaanbaar, behalve in corporatistisch Nederland.

bdn01 | 04-12-13 | 14:58 | + 7 -

-weggejorist-

reddeloos verloren | 04-12-13 | 14:44 | + 1 -

@En nu is het genoeg! Niet bij voorbaat. Dat de oude bestuurders ongeschikt zijn gebleken, lijkt me inmiddels wel duidelijk. Noem me eens een bedrijf waar 600 mensen werken en met een omzet van meer dan een miljard waar een directeur zit die 1,5 of 2 ton verdient! Dat is immers wel de omvang waar we in het geval van grote corporaties over praten en of een directeur van zo'n corporatie dan 1, 2, 3 of 4 ton verdiend, maakt niet zoveel uit, zolang hij zijn werk maar goed doet. Er zijn nu in de branche eindelijk directeuren gekomen die durven te reorganiseren, die de bureaucraten uit hun toko zetten en personeel op straat zet dat al 10 jaar geen wezenlijke productie heeft geleverd en hun dagen heeft gevuld met vage onzin. Dat levert een enorme besparing op. Waar de echte graaiers in de branche nog wel te vinden zijn, is bij de kleine corporaties, waar de gang van zaken zich slaperig voordoet. Ook daar vangen ze 1,5 ton.

The_iron_boar | 04-12-13 | 12:58 | + 0 -

En de argumenten voor de hoge salarissen van bestuurders gelden natuurlijk niet voor de werknemers. Die moeten dan weer zo goedkoop mogelijk. How convenient. Kan Blok wel teleurgesteld doen maar ik geloof er niks van dat hij beweert hier niet voor elkaar te krijgen maar wel een verhuurderheffing met privacyschendende overdracht van belastinggegevens en talloze woningmarktverstorende maatregelen er door weet drukken of te rekken. Ze verdienen dus meer dan de salaris-norm omdat de politiek dat wil.

blinde kip | 04-12-13 | 12:57 | + 3 -

Je kunt immers beter 2 ton betalen voor iets goeds, dan 1,5 voor iets dat bewezen slecht is.
The_iron_boar | 04-12-13 | 12:12
Ik ken iemand die het alleen wil doen voor 3 ton. Is die nog beter dan die persoon van 2 ton?

En nu is het genoeg! | 04-12-13 | 12:38 | + 6 -

@En nu is het genoeg! Inderdaad. De bestuurders die zijn gaan stunten met nieuwbouwprojecten voelden geen enkel risico. Dat waren de bestuurders die onder het PVDA-motto 'geld verdienen waar het kan, om het uit te geven waar het moet', goede sier wilden maken. Dat er daardoor geld is verloren waar het kon, zodat het niet terecht kwam waar het hoort, is een groot probleem voor de huidige bestuurders. Dat zijn bij de huidige corporaties namelijk hele andere mensen (de schooljuffen, en sowieso de vrouwen, zijn inmiddels wel uit de directies verdwenen/gezet), die in de uiterst complexe rotzooi zitten van hun voorgangers, waarbij er nauwelijks een speelveld is voor het aangaan van nieuwe verplichtingen, omdat ze door foute investeringen uit het verleden al tot over hun oren in de verplichtingen zitten. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het ook belachelijk dat die mensen zoveel geld verdienen, maar ik vind het desondanks wel verklaarbaar. Je kunt immers beter 2 ton betalen voor iets goeds, dan 1,5 voor iets dat bewezen slecht is.

The_iron_boar | 04-12-13 | 12:12 | + -5 -

@The_iron_boar | 04-12-13 | 11:12
Er zijn weinig omgevingen waar je zo'n stabiele stroom van inkomsten hebt. Als je een partij woningen hebt en deze verhuurt, weet je dat de mensen er gemiddeld 20 jaar wonen, en elke maand kan je via een automatische incasso dat geld afschrijven. Ik wou dat ik met mijn bedrijf dat kon doen.
Dat woningbouwverenigingen zijn gaan stunten met nieuwbouwprojecten toont aan dat de bestuurders geen enkel risico voelen. Immers: als het fout gaat krijgen ze toch wel die ferme gouden handdruk.
Plus het funeste mechanisme waarbij de goede woningbouwverenigingen opdraaien voor de slechte. Slecht presteren wordt niet afgestraft.
Oplossing:
- of helemaal overheid maken, met overheidssalarisschalen etc
- of helemaal privaat maken, zonder overheidsbemoeienis, geen salarisplafond etc

En nu is het genoeg! | 04-12-13 | 11:37 | + 10 -

@En nu is het genoeg! De inkomsten van de meeste corporaties zijn helemaal niet stabiel. Ook de uitgaven niet, denk hierbij vooral aan constant veranderende (belasting)regels, waardoor het onmogelijk is te vertellen wat een te bouwen pand in zijn levensduur gaat kosten/opbrengen. De inkomsten uit huur zullen enigszins constant zijn, maar de corporaties hebben zich in de afgelopen jaren tot over de oren in projecten op verkoopgebied gestoken. Vrijwel alle grote flats waarvoor de schop na 2003 de grond in ging, en waarin de wooneenheden voor de verkoop zijn bestemd, zijn een financieel fiasco. In de meeste van die flats worden noodgedwongen wooneenheden verhuurd in de sociale sector, omdat ze ze gewoon aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Dat kost de corporaties veel geld en bovendien weigeren banken de corporaties meer geld te lenen. Hoeveel corporaties daadwerkelijk verdienen is overigens schimmig. Je kunt de jaarverslagen nauwelijks naast elkaar leggen, omdat er om de paar jaar wel een herwaardering van het woningbezit plaatsvindt, waar een gelijk woningbezit soms tot wel 35% in waarde wordt afgeboekt.

The_iron_boar | 04-12-13 | 11:12 | + -7 -

Inmiddels zitten bij de corporaties wel bestuurders die verstand van geld hebben. Die kosten nou eenmaal meer dan een basisschooldirecteur.
The_iron_boar | 04-12-13 | 10:49
Stabiele inkomsten, klanten die niet weg kunnen en als het fout gaat de overheid die komt helpen. Niets rechtvaardigt zulke hoge salarissen.

En nu is het genoeg! | 04-12-13 | 10:54 | + 28 -

Wat in de laatste jaren wel veranderd is in de top van de woningbouw is de kwaliteit en het profiel van de bestuurders, dat verklaart wel een beetje de loonstijgingen. Tot 2005 werden bestuurders van woningcorporaties vooral gekozen vanwege hun sociale gezicht. Veel bestuurders hadden daarvoor een baantje als hoofd van een basisschool of kwamen uit de zorg. Die hadden een sociaal prietpraatje (het was exclusief het terrein voor PVDA'ers) en lieten hun corporatie braaf uitvoeren wat de gemeente of het rijk van hen vroeg. Daar was ook geld genoeg voor. En dat was maar goed ook, want van financiën hadden ze totaal geen sjoege. Vervolgens lieten mannen als Erik Staal zich in woningcorporatieland steeds meer gelden. Op congressen van Aedes vormden zij een elite-clubje, waar veel corporaties ook bij wilden horen. Daarvoor werd binnen veel corporaties allerlei idioterie verzonnen, om maar te proberen erbij te horen. Bestuurders moesten daarin mee, maar hadden totaal geen verstand van geld. Vooral daardoor is de financiële positie van veel corporaties verslechterd (dat komt niet slechts door de overheid, die er de schuld van krijgt). Inmiddels zitten bij de corporaties wel bestuurders die verstand van geld hebben. Die kosten nou eenmaal meer dan een basisschooldirecteur.

The_iron_boar | 04-12-13 | 10:49 | + -11 -

<sarcasme> En niemand anders kan dat werk doen. Als ze minder betaald krijgen dan vertrekken ze naar het buitenland </sarcasme>

Koning Willy | 04-12-13 | 10:33 | + 13 -

Is er iemand die hier nog van opkijkt? 99 van de 100 corporatie bazen zijn vast PvdA-ers. Honden dus.

WatZalIkErvanZeggen | 04-12-13 | 10:04 | + 14 -

Semi-overheid: de ideale graaiplek.
NS, CBR, Woningbouwverenigingen, ProRail, Publieke Omroepen, Goede Doelen die draaien op overheidsgeld, genationaliseerde banken en verzekeringsmaatschappijen: overal zitten "unieke talenten" die het gewoon verdienen om vele tonnen te verdienen.
En semi-overheid is voor de politiek ook fijn: de VVD kan zeggen dat het bedrijven zijn, de PvdA kan zeggen dat de overheid controleert.

En nu is het genoeg! | 04-12-13 | 09:30 | + 39 -

Je verwacht het niet...

Dima Beeline | 04-12-13 | 09:19 | + 8 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken