Groene stroom kost 300 miljoen per jaar extra

Het net kan het niet aan!
Het net kan het niet aan!
Fijn al die nieuwe groene stroom, tenminste als het al groen is. Nadeel: ons elektriciteitsnet is er niet op gebouwd en kan de groei aan groene stroom niet aan. De komende jaren moet het net daarom worden aangepast en dat gaat flink wat geld kosten: de komende tien jaar zo'n 300 miljoen euro per jaar bovenop de huidige jaarlijkse kosten van 3 miljard euro. De rekening komt uiteraard terecht bij alle Nederlandse consumenten en kleine en middelgrote bedrijven, zegt Peter Molengraaf van netwerkbedrijf Alliander in het FD vandaag (inlog). De consument gaat al meer betalen voor stroom, want per 1 januari volgend jaar gaat een huishouden dankzij de plannen van de PVVDA 8 euro per jaar extra betalen voor groene energie. Dat bedrag loopt op tot zo'n 58 euro in 2017 en ruim 200 euro per jaar in 2020. Het doorberekenen van deze extra kosten voor de investeringen in het elektriciteitsnet kunnen echter worden vermeden als ook consumenten en bedrijfsleven net als grootverbruikers variabele prijzen voor stroom krijgen, aldus Molengraaf. Het idee erachter is dat consumenten bij pieken te verleiden goedkopere elektriciteit te verbruiken en minder als de stroom schaars is.

Als de variabele energieprijzen niet worden ingevoerd dan raken de netten op termijn tijdens de pieken overspoeld met groene stroom, voorspellen de uitbaters van de Nederlandse gas- en stroomnetten. Als overbelasting van het net dreigt kan dit leiden tot (bijna) blackouts, het stilleggen van windmolens, of dumping van (bijna) gratis groene stroom in buurlanden. De hogere kosten zitten in de dikkere kabels die nodig zijn op piekmomenten en er veel stroom beschikbaar is. Volgens Stefan Nykamp van de Universiteit Twente zou voor al die extra stroom alleen al in Duitsland tot 2020 zo'n 380.000 kilometer aan nieuwe kabelnetwerken nodig zijn -de afstand van de aarde tot de maan om groene surplus-elektriciteit naar de grote centra of de buurlanden te kunnen exporteren. Kosten: 27 miljard euro. Nykamp stelt dat moet de komende jaren daarom hard moet worden gewerkt aan zogeheten Smart Grids, slimme lokale netwerken met nieuwe opslagcapaciteit voor groene stroom.

Energiebedrijf EON zegt in het FD open te staan voor het idee van variabele prijzen, maar ziet toch vooral haken en ogen. Zo denkt de woordvoerder niet dat mensen 'op een onchristelijke tijd koken als dat een paar dubbeltjes scheelt'. Keigoed voorbeeld van EON, want een overgroot deel van Nederland kookt nog altijd op gas. Maar wellicht is de consument wel geneigd om de vaatwasser, wasdroger en wasmachine te draaien als de stroom goedkoper is en daar met een appje op wordt gewezen. 'Er moet een behoefte zijn bij consument, niet alleen bij de netbeheerder', zegt de EON-woordvoerder. Heeft EON de klant wel iets gevraagd? Horen we de woordvoerder niet over. Ander nadeel van een variabele energieprijs is volgens EON dat energiebedrijven dan een ‘flinke investeringen' moeten doen in hun facturatiesystemen. Die kosten zullen uiteindelijk ook doorberekend worden in de prijzen. Dikke flauwekul natuurlijk van EON, want als grootverbruikers een facturen met variabele prijzen ontvangen, kan de gewone consument die natuurlijk ook krijgen. De kosten gaan links- of rechtsom omhoog en dan kan de EON best een beetje meedenken hoe die te drukken.

Reaguursels

Inloggen

Moet altijd lachen om GroenLinks - vergroening van onze economie.....!
Met vergroening bedoelen ze het sluiten van onze fabrieken en bedrijven - ja, dan heb je inderdaad overal een schone lucht.

pitabroodje | 26-11-13 | 08:30 | + 0 -

GroenLinks, de PvdA, D66 weten zelf heel goed dat windenergie een onrendabele dure hobby is.
Maar ja, laat ze hun zin krijgen want anders blijven ze aan het mekkeren.
Ze komen er van zelf wel achter dat dit het niet is.
----------------------------------------------------------------------------------
Schaliegas heeft de toekomst, maar daar willen ze niets van horen.

pitabroodje | 26-11-13 | 08:27 | + 0 -

Thoriumcentrales vragen een hele andere aanpak, en ik denk dat de huidige kerncentrales eerst hun centen moeten hebben opgebracht. Volgens mij is India bezig met de thorium ontwikkeling, maar die maken een soort kruising waarbij ook uranium wordt gebruikt. Dan ben je de voordelen kwijt en zit je nog met het avfal.
India en China zijn niet achterlijk, ze gaan tenslotte ook naar Mars.

Mantisomantis | 25-11-13 | 17:29 | + 0 -

T2000 | 25-11-13 | 16:16 | 
De mens moet die verandering dragen (dieren doen het niet). Aangezien 'de overheid' een representatie is van de bevolking is die degene die dit kan doen. En als u wilt beweren dat bedrijven het ook wel kunnen doen; een bedrijf is ook niets meer dan een verzameling mensen.
@Mantis
Over kernenergie heb ik te weinig verstand om er echt iets zinnigs over te zeggen, maar het lijkt mij dat, als dat Thorium werkelijk zo geweldig is, er wel in geïnvesteerd wordt, het lijkt me dan vrij rendabel.

S.Boon | 25-11-13 | 17:16 | + -3 -

Thorium, een veilig alternatief als kernbrandstof en wereldwijd voorhanden in dezelfde hoeveelheden als lood, levert per ton evenveel energie als 3,5 miljoen ton kolen. 1 gram thorium =28000 liter benzine.
Nauwelijks of helemaal geen afval, maar je kunt er geen atoombommen mee produceren.
Om die laatste reden zijn er destijds geen Thorium-centrales ontwikkeld. Steek daar dat luchtfietsgeld maar in.

Mantisomantis | 25-11-13 | 17:06 | + 3 -

S. Boon,
Waarom moet de overheid die verandering dan dragen?

T2000 | 25-11-13 | 16:16 | + 2 -

minimá-armezusvan.. | 25-11-13 | 15:41 | 
Ja, één groot complot van de "groene kerk". Maar vergeet niet dat daar tegenover een verbond van kapitalisten (Joodse bankiersfamilies natuurlijk) staat die het wereldkapitaal beheersen en alles naar hun hand zetten om maar meer geld te kunnen verdienen. Wat dat ook met andere mensen of de natuur moge doen.

S.Boon | 25-11-13 | 16:06 | + 0 -

T2000
het belang van de groene kerk. de verzameling aan communisten, evp-ers, oud-ppr, krakers, gristenen, verschillige vara-mensen en al die andere luitjes in de semi-overheids diensten sector die moeten leven van overdrachtsuitgaven. ga je namelijk aan de uitgaven kant snijden, dan zullen de inkomsten omlaag aan. dus moet je zorgen dat er altijd spanning op het systeem blijft staan. dat doe je door voortdurend een nieuw moreel kostbaar standpunt in te nemen. vroeger was de ontwikkelingssamenwerking, daarna krijgen we muliticulturaliteit en immigratie, en nu is het groen en de ondergang van de wereld. ook de groene kerk heeft een eschatologische agenda.

minimá-armezusvan.. | 25-11-13 | 15:41 | + 3 -

Ik ben voor duurzame energie maar begin niet over windmolens. Zelfs al konden we alle windenergie (is in principe tweedehands zonne-energie), wereldwijd benutten, dan nog zou het een schijntje van onze energiebehoefte dekken.
Windmolens is een dure doodlopende weg. Daarnaast is er achter die windmolens minder wind. een paar zal weinig uitmaken, maar duizenden kunnen maarzo het klimaat in het binnenland beinvloeden, stel ik me voor.
Mensen, duurzaam OK. Maar dan echt, lonend duurzaam.

Mantisomantis | 25-11-13 | 15:15 | + 4 -

T2000 | 25-11-13 | 14:39 | 
Dan zijn windmolens dus (op dit moment) niet erg duurzaam en moeten er betere alternatieven komen. Ik probeer alleen maar duidelijk te maken dat het opstoken van fossiele brandstoffen meer nadelen met zich meebrengt dan alleen klimaatverandering en dat het daarbij ooit op is, vóór die tijd moeten er nou eenmaal alternatieven zijn. De kosten (economisch gezien) is dan een weinig relevant criterium.
Kerncentrales vind ik zelf wel mooie dingen, het nadeel is alleen dat het rotzooi oplevert die tienduizenden jaren schadelijk kan zijn voor de natuur (dus ook voor mensen). En mocht het fout gaan dan gaat het goed fout...

S.Boon | 25-11-13 | 15:00 | + -3 -

S. Boon,
Alle windmolens in Nederland bij elkaar, levert een 6% besparing op CO2-uitstoot. Zie de berekeningen van dr.ir. Lepair en dr.ir. Udo op basis van feitelijke productie (CBS Statline) Brandstofbesparing is dus nihil, kosten astronomisch!

T2000 | 25-11-13 | 14:39 | + 3 -

Dan een lijstje van het energie gebruik wereldwijd. Kolen 26%, Olie 34,4%, Gas 20,5 %, Nuclear 6,2%, Water 2,2%, Bio 10,1 %, Rest, Wind, Zon, enz, 0,6%
Hierboven denkt iemand dat windmolens bijgeschakeld op het net 50 % van het volledige verbruik zal drukken. Nee beste man. Het zit meer tegen 50% van die 0,6 %.

Mantisomantis | 25-11-13 | 14:05 | + 3 -

Windmolens wekken met een echt rendement van 16% van hun volledige 100% capaciteit nooit genoeg van onze elektriciteits behoefte op. Zelfs niet al poten we er om de 100 meter 1, zal het nooit meer dan 25% worden.
Daarnaast is elektriciteit-behoefte wat anders als energie-behoefte. Het merendeel van onze energie verstoken we op de weg en anderszins.

Mantisomantis | 25-11-13 | 13:55 | + 2 -

Daarnaast zorgt de Duitse windmolensubsidie ervoor dat bv de Duitse Aluminium smelterijen in Emden goedkoper aan hun elektriciteit komen, zodat de Nederlandse smelterijen aan de andere kant van de Eems over de kop gaan.

Mantisomantis | 25-11-13 | 13:45 | + 2 -

T2000 | 25-11-13 | 13:24 |
Er moeten inderdaad nog centrales achter staan die momenten van lage productie op moeten vangen. Stel dat is 50% van de tijd dan kunnen we dus dubbel zo lang met onze fossiele voorraden doen. Duurzame energie is duurder, maar dat is geen reden om het wel/niet te doen, de waarde van geld zit alleen in ons hoofd.
Windmolens zijn qua productie pieken en dalen inderdaad vrij onhandig op dit moment, het wordt pas echt interessant wanneer we energie kunnen 'opslaan'.
Klimaatverandering meten over een periode van 25 jaar is natuurlijk onzinnig, er zijn zo veel factoren die daar invloed op hebben. Feit blijft overigens dat te veel CO2 in de lucht gewoon niet goed is voor de mens (kijk naar Beijing), we leven miljoenen jaren in een bepaalde atmosfeer, wanneer dit in een paar honderd jaar verandert evolueren wij daar niet zo snel in mee, gaan we dood enzo. Ongeacht wat het met de temperatuur doet.

S.Boon | 25-11-13 | 13:45 | + -3 -

RWE de Duitse energie-gigant wekte in 2012 zijn electriciteit op door middel van: 32 % bruinkool, 24% steenkool, 20% kernenergie, van de rest wordt 5%duurzaam geproduceerd en daarvan 9% met behulp van windmolens.
Die windmolens zijn wat energieopbrengst te verwaarlozen maar zorgt er wel voor dat de andere centrales altijd standby staan. Een enorme kosten en subsidiepost.

Mantisomantis | 25-11-13 | 13:38 | + 3 -

Synchronicity,
De prijs van fossiele brandstof in Nederland bestaat voor driekwart uit belastingheffing. Dus als je economische opgang wil, dan zou ik daar eerst iets aan doen. Ten tweede pleit je argumentatie niet voor de inzet van duurzame energie, want nog vele malen duurder, plus fossiele energie als achtervang.
Dan heb we het nog niet eens over het probleem: "de klimaatverandering". In Nederland stijgt de temperatuur al een 25 jaar niet, op mondiale schaal al een 16 jaar niet. In Nederland is tot nu toe nog geen toename in de zeespiegelstijging gemeten, wereldwijd eveneens niet. In Nederland is de mate van extreem weer afgenomen, wereldwijd eveneens; even een kleine opsomming om duidelijk te maken dat er geen belang te ontdekken is in de aanpak van "de klimaatverandering". Mocht je dat verstokt van mening blijven, dan zoomen we nogmaals in op de oplossingen: het gehele Kyoto-protocol uitgevoerd heeft een onmeetbare invloed op het klimaat. Het Kyoto-protocol is geflopt en er is in de verste verte geen opvolger op komst. Welke zin heeft het voor Nederland om voor 45 - 90 miljard euro minimaal (6%) op Co2-uitstoot te besparen? Welk belang -in hemelsnaam- is daarmee gediend?

T2000 | 25-11-13 | 13:24 | + 7 -

@T2000 | 25-11-13 | 11:28 |
Je bent niet juist geïnformeerd.
- "Bewezen reserves" is geen goede maatstaf om te bepalen wat de toekomstige productie zal zijn. Het gaat om de EROEI ofwel de Energy Return on Energy Investment. Als die <1 wordt heeft het geen zin meer om de olie uit de grond te halen. Dat getal wordt steeds lager.
- Het gaat ook om productie. We halen nu ca. 90 miljoen vaten olie per dag uit de grond (incl. non-conventional oil). Als we zeg even 10% zakken in die productie, dan stijgen de prijzen enorm en raakt de economie direct in de problemen. De olieprijzen houden economisch herstel sowieso in een houtgreep. Herstel economie = stijging energie vraag = stijging energie prijzen = remming op herstel economie.

synchronicity | 25-11-13 | 13:03 | + 1 -

Schaliegas - dat zie ik wel zitten..... maar dat mag niet van onze linkse vrienden.

pitabroodje | 25-11-13 | 12:53 | + 1 -

Dit is een prachtvoorbeeld van wat GroenLinks, de PvdA en D66 bedoelen met duurzame energie..... met de klemtoon op DUUR.
In Duitsland zijn de Grúnen 20 jaar geleden begonnen met het bouwen van windmolens - de halve tijd staan ze stil en inmiddels zijn er al veel weer afgebroken.... ik zie steeds minder van die molens in Duitsland.
In NL gaan we er nu pas mee beginnen..... dat wordt huilen en duur voor onze portemonnee.

pitabroodje | 25-11-13 | 12:51 | + 7 -

S. Boon,
Duurzame energie is vele malen duurder dan conventionele energie.
Laat voor wind- en zonne-energie nu juist hoogrendement gascentrales nodig zijn als achtervang.

T2000 | 25-11-13 | 12:34 | + 7 -

T2000 | 25-11-13 | 11:28 | 
"Honderden jaren aan bewezen voorraden"
Die bewezen voorraden die er zijn zijn helaas niet zo makkelijk/goedkoop te verkrijgen als de afgelopen eeuw het geval was. Daar naast zitten er nadelen aan die nog veel meer gaan kosten dan extra voorzieningen in groene stroom. Laten we Nederland als voorbeeld nemen, in Groningen zijn nu al steeds meer aardbevingen. Wanneer wij al ons gas zouden oppompen/fracken/wat voor techniek dan ook gebruiken, dan is Atlantis straks niet meer de enige verzonken stad. In Nederland hebben we echter een groot scala aan natuurbewegingen, andere activistische groepen en een overheid die nog wel (enigszins) aan de lange termijn denkt waardoor het in Groningen nog niet zo hard zal gaan. Maar er zijn genoeg plekken op de wereld waar er geen mensen continu bovenop zitten (letterlijk en figuurlijk) en waar de gevolgen nog veel groter zijn wanneer je alle fossiele brandstoffen uit de grond trekt.

S.Boon | 25-11-13 | 12:11 | + -2 -

@Synchronity,
Eindigheid? Waar heb je het over? Die honderden jaren aan bewezen voorraden die er nog zijn? En die wil je vergelijken met brakke windmolens, die nog geen 10 jaar operationeel kunnen zijn?
Het gaat om efficiëntie. Als er weinig middelen zijn, dan moet je daar efficiënt mee omgaan.duurzame energie voldoet daar op geen enkele manier aan. Nederland spendeert de komende 15 jaar 45 tot 90 miljard. Resultaat is verwaarloosbaar, want geen enkele meetbare invloed op de gemiddelde temperatuur.

T2000 | 25-11-13 | 11:28 | + 6 -

Je hebt groene stroom en groene stroom, Een windmolen op zee is een ander verhaal dan een paar zonnepaneeltjes op een huis. Die laatste heeft absoluut geen subsidie nodig en krijgt die ook niet. De opbrengst is perfect voorspelbaar en de injectie op het net is minimaal. Daar heb je echt geen dikkere kabels voor nodig. Maar zoals altijd is de lobby van de energiebedrijven in NL gigantisch. Deze bedrijven zitten er niet op te wachten dat je zelf stroom op gaat wekken. Smart grids zijn ook een scam en niet ten gunste van demense.

Pimp my Voortuin | 25-11-13 | 11:17 | + 4 -

Wat wil je dan? Olie en gas en kolen zijn écht eindig. Niet dat het ineens op is, maar de productie zal terug lopen en dat kan al binnen een paar jaar beginnen... Het enige alternatief voor duurzaam is verlaging van consumptie, wat erg lastig is, want we hebben onze hele samenleving opgebouwd rond het gebruik van fossiele energie... Zeg het maar!

@T2000... klimaatverandering is niet eens het belangrijkste punt om wel alternatieve energiebronnen te gaan gebruiken... Eindigheid is dat wel...

synchronicity | 25-11-13 | 11:13 | + -3 -

Volgens mij betalen we in NL al genoeg heffingen over energie om dit allemaal van te betalen. Maar ja dat gaat gewoon de algemene middelen in, wat hard nodig is omdat de regering in NL nog nooit echt bezuinigd heeft.

Roeieber | 25-11-13 | 10:51 | + 11 -

Meedenken? EON hheeft groot gelijk! Wat moeten we met groene onzin? De wereld redden van 'de klimaatverandering'? Wat een flauwekul! En ondertussen stapelen de kosten en belastingen zich op. Ja, laten we vooral kritisch zijn op iemand die het nut van overheidshandelen in twijfel trekt, want daar zit 'het grote geld' achter. Ja, zo is het; vrij baan voor de overheid, want die verlost ons van alle klimaatzonden!

T2000 | 25-11-13 | 10:38 | + 10 -

En die nieuwe centrales in de Eemshaven hebben geen netverzwaring tot Maastricht nodig?
Volgens mij is het besluit dat Nederland stroom moet gaan exporteren veel duurder in het netwerk.

frank87 | 25-11-13 | 09:38 | + 4 -

Groene stroom is een nobel initiatief, maar helaas moet je wel de volledige conventionele stroomvoorziening in stand houden omdat het aanbod van groene stroom nogal fluctueert.

Osdorpertje | 25-11-13 | 09:31 | + 13 -

Tjee zeg, die zag ik echt niet aankomen? Moet er nog meer geld bij. Hier zakt mijn broek van af.

Kaas de Vies | 25-11-13 | 09:17 | + 15 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken