Dijsselbloem gaat Nederland niet redden

Goh-topicje op de zaterdagochtend, omdat u zo van goh-topics houdt. Hier komt het hoor, dus nu niet wegklikken. Jeroen Dijsselbloem is in het Financieele Dagblad alvast begonnen met het recenseren van zijn eigen beleid. Doen mensen meestal achteraf en dan krijgen ze een dikke voldoende. Maar van Dijsselbloem mogen we allemaal weten dat hij zichzelf nog geen voldoende waard vindt. Want volgens hem hadden we 'structurele hervormingen misschien eerder (...) moeten aanpakken'. Interessante analyse, waarbij hij eigenlijk nog tamelijk mild is. Hij had ook kunnen zeggen dat hij misschien überhaupt maar eens moet beginnen met het aanpakken van structurele hervormingen. Wat zou hij het beste van zichzelf vinden? Dat de hypotheekrenteaftrek in honderdmiljoenmiljard jaar wordt afgebouwd? Dat er een revolverend fonds komt om ontwikkelingshulp via investeringen over te maken? Of toch die revolutionaire stap om aantrekkelijke voorwaarden voor het afbouwen van de stamrecht-bv en pensioen-bv te scheppen? Want in dat laatste geval moet Dijsselbloem toch nog maar een keer extra inloggen op Rotten Tomatoes om zijn zelfbeoordeling naar beneden bij te stellen. Ondernemers zijn namelijk totaal niet van plan om hun pensioen-bv's uit te kleden, zo schrijft het FD (inlog). Dat zagen we helaas al aankomen. Nu worden we overigens wel extra benieuwd naar de zelfevaluaties van Mark Rutte, Lodewijk Asscher en Frans Weekers.

Reaguursels

Inloggen

@rechtsdwalend. Ik kan niet zoveel met uw visie en verwonder me zeer over het feit dat u mij naïviteit verwijt. Ik ben bang dat uw complottheorie veel naïever is dan mijn benadering. Nog los van het feit dat de gelaten 'het overkomt ons allemaal' benadering een soort capitulatie is, die wat mij betreft net zo kansloos is als een religieus monopoly vorderen dat een opperwezen het allemaal voor ons bekokstooft. Ik kan daar persoonlijk echt niets mee. Dan eindig in doorgaans het debat, maar vrees ik ook dat anderen behoudens gelijkgestemden het nooit in het debat goed zullen doen bij u. Hopelijk zit ik ernaast.

Koessens | 17-11-13 | 14:58 | + 0 -

@Koessens respect voor uw uitgebreide antwoord. Het is wat mij betreft helaas van naïeve aard hoe de dingen werken. Verdeel en heers. Het spel van Macht en Geld. U gaat volkomen voorbij aan het pad dat de hier boven ons gestelden(dat is deels de politiek, de macht van het kapitaal, in Nederland de macht van de oranjes) voor ons uitstippelen.
Democratie is een verzinsel. Het bestaat niet, zeker niet in een constitutionele monarchie waarin de achterkamers talrijk en voorkomen ondoorzichtig zijn.

rechtsdwalendeautist | 17-11-13 | 14:11 | + 0 -

@rechtsdwalend.

Om te beginnen doordat 'wij' de politiek vormen. In het Europa van na WOII hebben landen steeds meer van een eigen identiteit moeten afleggen. Er moet steeds meer water bij de wijn worden gedaan. Dat is in eerste instantie een 'logische' beweging geweest na eeuwenlang Europese oorlogen, maar inmiddels begint het door te slaan naar het andere uiterste. Nationalisme herleeft door de opgelegde kleurloosheid. En dit laatste wordt niet mooier en treffender geschetst dan de absurde Zwarte Piet discussie in Nederland. Een volstrekt onschuldige folklore, waarbij geen mens bij aardse nukken als racisme stilstond, maar wat nu door rebelse nieuwkomers wordt gekaapt om die Hollanders eens dwars te zitten. Dat we dit toestaan, dat er veel maatschappelijke vertegenwoordigers mompelen dat de klagers toch wel een punt hebben, typeert dat we onze identiteit totaal aan het verkwanselen zijn. Twintig jaar geleden hadden we gezegd 'donder op me je zoeken naar polemiek'. Tegenwoordig worden we vertegenwoordigd door politici en andere maatschappelijke monden die (beslist niet evenredig naar de volksgevoelens) de klagers weer recht en reden geven.

In Europa is een burger opgevoed die een geboren democraat is. Dat wil zeggen, een democraat als iemand die qua regels het minimum wenst te krijgen opgelegd, maar het maximum wenst te krijgen gefaciliteerd'. De democraat die in goede tijden geen bemoeienis van de staat wenst (want zo lastig en duur), maar in slechte tijden wel aan de staat appelleert voor opvang en oplossingen. Deze gepamperde burger, is de democraat van vandaag. Dat is ook de democraat die een politieke partij wenst die 100% -- of tenminste 95% -- hetzelfde ambieert als de democraat zelf. Als dat opportuun is, en er dient zich een sprekende stropdas aan die ZEGT het 100% met de democraat eens te zijn, is de democraat zo naar die ander. Marktwerking in de politiek. Vraag en aanbod. Men visie, met verstandig, met morgen heeft het allemaal niets te maken. De democraat van nu is consument, en die wil wat nu, wat vandaag goed uitkomt. Dat wil hij van partner, kind, baas, sportclub en politieke partij. Dàt is de democraat die de main-stream burger van Europa nu vormt.

En aangezien de politiek een logisch gevolg van de burger is, in democratie zoals die in Europa grosso modo vorm krijgt, zijn wij de politiek. Main stream bepaalt de best bekeken tv programma's, main stream bepaalt de mode en main stream bepaalt de politiek. Aangezien het intellect en de geslaagde, gelouterde en verstandige seniore Nederlander zich totaal niet meer tot die vluchtige, opportune wereld aangetrokken voelt, is de kaalslag in de politiek binnen Europa totaal. Dat is niet des Nederlands, dat is des Europa's. En wellicht wel verder dan dat, want de VS produceren ook al decennialang geen behoorlijke, verstandige Administration meer. Mijn conclusie is dan ook, dat wij vredeskinderen wellicht de opperste vorm van democratie en (relatieve) vrijheid genieten, maar tevens de zelfkant van de democratie (zoals de Griekse filosofen die al zo lang geleden onderkenden) gevonden hebben. En in die zoektocht naar het ideale, het tegendeel dreigen te bewerkstelligen. Want hoewel men dat wel eens cynisch placht te noemen, is de weg waar we naartoe op weg zijn, meer neigend naar anarchie of de dictatuur van het volk, dan naar een bestuurlijke vrije wereld. De talloze tekens van weten-loosheid en oplossingsvaccuums in zovele vraagstukken zijn de opmaat naar het voorgaande.

Dat is dus mijn antwoord op het 'hoe komt dat?'

Koessens | 17-11-13 | 12:12 | + 1 -

In Nederland consensusland zijn politici doorgaans alleen verstandig als ze niet in de regerende coalitie zitten. Daarom is de Rutte van toen het hoogstwaarschijnlijk niet eens met de Rutte van nu. Andersom zal de Dijselbloem van straks het waarschijnlijk niet eens zijn met de Dijselbloem van nu.

Door de coalities hoeven politici ook niet temporaal consistent te zijn omdat ze achteraf altijd (kunnen) beweren dat ze toen niet/wel (omcirkelen wat van toepassing is) in de coalitie zaten.

Aldous | 16-11-13 | 18:24 | + 5 -

@koessens de vraag is hoe het komt dat dit zo werkt, politiek en machten enzo, overigens in grote lijnen eens met uw visie.
regeren is een richting aangeven en wellicht keuzes maken om op tijd vooruit te komen.
Nu kiest men voor behoud ,stilstand en verval. De burgers piepen maar er is nog steeds geen opstand, dus het gaat nog steeds heel erg goed.

rechtsdwalendeautist | 16-11-13 | 18:21 | + 0 -

@Stefanboy.

Wat raar dat u totaal irrelevant shopt in argumenten. U snippert wat incidenten (zonder context) bij elkaar en speelt dan de jij-bak. Overigens ben ik het niet geweest die Dijsselbloem het beleid van vorige kabinetten verwijt, maar wel zijn partij met name, verwijt iedere vorm van bezuiniging pre 2008 te hebben gepareerd.

U maakt wat valse zijstappen over de AOW en het H-woord. U weet stiekem best dat u demagogie bedrijft. De AOW kwestie ging niet om de noodzaak de AOW te verlaten, maar om deze goedkoper te maken door deze te fiscaliseren. Liet de PvdA schielijk vallen. Overigens ook een waanzinnig plan.

Het H-woord waren CDA en VVD tegen omwille van precies wat er nu gaande is. Het afbouwen van de hypotheekrente aftrek, die door links valselijk als douceurtje voor de rijken wordt gepresenteerd, was in de visie van SP en PvdA puur een belastingverhoging voor de hogere inkomens. En niet een klein beetje, maar duizenden euro's per jaar. Vanaf middeninkomens. Noemt u dat maar verstandig!

De PvdA weigerde in diezelfde periode per saldo te bezuinigen. En het CDA stuurde de sociaaldemocraten onder Wouter Bos niet bij.

De PvdA wil slechts hervormen ten koste van midden- en hoge inkomens. Men is voor mild Hollande beleid. Catastrofaal beleid. Want de belastingdruk in Europa is zo waanzinnig aan het worden, dat de totale houdbaarheid van de belastingconsensus ernstig bedreigd wordt. Het punt wordt benaderd dat de grote betalers het niet meer pikken. In feite is dat punt al bereikt. Als ik om mij heen kijk en hoor hoeveel mensen klaar zijn met de VVD die zich uitleverde aan de graaiterreur en nivellering (puur populisme - puur afbraakbeleid) van Samsom, dan zien we het drama ontstaan dat rechtse, conservatieve stemmers hun stemmen staken. Dat is voor de BV Nederland heel slecht nieuws.

Nederland heeft maar één taak. Dat is het afbouwen van de collectieve lasten, de stroom geld naar de algemene middelen, met zo'n 10%. Dat is fundamenteel wat anders dan meer geld uit de economie halen, zoals onder Rutte I en II gebeurt. Geld uit de economie halen zoals nu gebeurt is slechts je eigen kasstroom tackelen en iedereen weet dat dit per saldo geld kost, niets oplevert. En dat is al zichtbaar, net als in Frankrijk, waar ook de sociaaldemocratische mores overheersen. Doodzonde.

Koessens | 16-11-13 | 17:34 | + 15 -

Wat raar om Dijsselbloem hier als een soort boosdoener af te schilderen vanwege het beleid dat vorige kabinetten hebben nagelaten. Zoek anders nog eens terug welke partijen zich in 2006 het felst verzetten tegen hervorming van de AOW? Met teksten als "Bij ons is uw AOW veilig" liepen CDA en VVD voorop. Niks doen wat hun devies.

In 2006 waren het D66 (verhoging AOW-leeftijd) en PvdA (fiscalisering; ook wel schertsend 'Bosbelasting' genoemd) die ingrepen in de AOW bepleitten.

Voor hypotheekrenteaftrek geldt een identiek verhaal. Tal van organisaties, van OESO tot DNB, van Europese Commissie tot IMF, waarschuwen Nederland al jaren: doe er iets aan! Het zijn steeds VVD en CDA geweest die de boot afhielden. "Bij ons is uw hypotheekrenteaftrek veilig".

En dan zou het nu aan een PvdA-minister liggen dat er de afgelopen 10 jaar zo weinig is hervormd? Lachwekkend, echt. Helaas is de VVD de grootste partij en helaas is dit een compromis-kabinet, maar er gebeurt nu tenminste iets. Eindelijk!

stefanboy78 | 16-11-13 | 17:06 | + -9 -

PvdA heeft NL nog ooit gered.

ProAsfalt | 16-11-13 | 14:50 | + -7 -

Het commentaar van Koessens is nog beter dan het artikel zelf.
Een socialist moet je ook nooit op financiën zetten, dat is net zoiets als een dienstweigeraar op defensie zetten.

Osdorpertje | 16-11-13 | 14:27 | + 8 -

Wat Koessens zegt!

Saintjoris | 16-11-13 | 12:38 | + 2 -

Nee, Dijsselbloem en vriendjes zijn dan ook nog louter bezig geweest met meer geld bij burgers jatten, rechtstreeks (belasting, accijnzen, aftrekposten) of indirect (corporaties, banken). Daarvoor hoef je niet gestudeerd te hebben, laat staan hogere landbouwkunde.

Het waren bovendien Rutte en Samsom die behoudens kwartetten met 200+ regelingen en opzetjes geen enkele andere heilzame weg tot bezuiniging zagen. Waarom? Dat ontgaat iedereen. Want wie nog beweren wil dat tussen de PvdA en VVD ideologisch veel licht zit, kan beter zijn mond houden. Het is rond het machtscentrum sinds paars één grote kleurloze massa geworden.

Polderen, coalities, compromissen, water bij de wijn tot het water wordt; het is Europa breed het nieuwe inzicht. Het is echter funest Het is niet alleen kleurloos, maar het betekent dat je zelden tot nooit een tevreden groep mensen hebt. Daarnaast, en dat is thans zo van belang, betekent het dat je nooit wezenlijke koerswijzigingen kunt doorzetten. Je kunt slechts pleisteren. En dat doet Den Haag. Dat de stapel pleisters inmiddels tot gips heeft geleid, mag de pret niet drukken.

Dijsselbloem zijn partij was overigens hoofdverantwoordelijk voor het feit dat de mammoettanker pas van koers ging verleggen, toen de crisis al een jaar bezig was. Zijn grote roerganger Wouter Bos (toen ook MinFin) hoor ik nog de onnozele woorden spreken dat de crisis in de VS niet naar Europa hoefde over te waaien. "Wellicht merken we er weinig van". Legendarische woorden. De toenmalige VVD onder Rutte was wel sterk van snit, en vroeg tijdens de Algemene Beschouwingen aan premier Bakellende om miljarden te bezuinigen en structurele bezuinigingen in te zetten. Wijze woorden. Ze werden weggehoond.

Inmiddels hebben we het omgekeerde scenario. Rutte en zijn 'yesterdays' truth' zitten in het pluche en hebben een kansloze kaalslag ingezet. Groot en groter graaien. Puur oud socialistisch beleid, dat ook een Hollande aanwendt. Stompzinnig, zoals ook de Franse economie toont. Maar zoals Dijsselbloem ongeveer vijf jaar na dato wakker wordt dat zijn partij de boel totaal verkeerd inschatte, zal het wel weer drie tot vier jaar duren voor de consensus komt dat wat Rutte nu doet, waanzin is.

Begrijp me goed. Besparen is helemaal top. En ik zou zelfs tien jaar besparen op de overheid, tot dat je op 0% tekort staat. Ik zou dat echter doen door regulering in de zorg, door sterke beperking van zorgkostenuitkering, door massief snijden in subsidies en door groots in te zetten op fraudebestrijding. Dat bij elkaar kan op termijn structureel 20-25 miljard binnenbrengen. Dan gaat het hard met je besparingen als overheid.

Belastingen dienen per saldo niet meer te groeien, zelfs te dalen. En dat geldt ook voor indirect, die nog eens 20-25% van het besteedbaar inkomen opslokken. De hypotheekrente aftrek wordt nu alleen maar besproken als afbouwmaatregel, maar het wordt dus een ordinaire lastenverhoging met een structureel drukkend effect op de huizenprijzen als niet even hard de belasting in de hogere schijven daalt. Dàt was immers de consensus ooit. Hoor je de tegenstanders niet over. Die doen net alsof het een douceurtje is voor de rijken. Dat soort retoriek, zou gewoon verboden moeten worden. Pure demagogie.

Koessens | 16-11-13 | 11:57 | + 40 -

Vindt hij omdat hij weet dat hij zijn opdrachten van zijn Europese überlords nog niet uitgevoerd heeft.

Pimp my Voortuin | 16-11-13 | 11:35 | + 13 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken