DNB: Rabobank was amateuristische puinzooi

Ontluisterend. Een andere conclusie kunnen we niet trekken na lezing van het DNB-rapport (pdf) over het Libor-schandaal bij Rabobank. De bank die zich er zo op voor liet staan dat ze redelijk ongehavend door de financiële crisis zijn gekomen hing van goedbedoeld amateurisme aan elkaar. Ga maar na: voor de toetreding tot de Libor- en Euriborpanels is er überhaupt niet over de risico's nagedacht die de bank zou kunnen lopen. Dat heeft geduurd tot in 2010 de eerste toezichthouder zich meldde met een informatieverzoek. Ook zijn alle interne- en externe signalen (pdf) genegeerd, waaruit duidelijk bleek dat het hele proces van Libor stonk en dat de Rabobank zelf ook meedeed aan de manipulatie ervan. In 2008 waren die al bekend. Pas in 2011(!) is er überhaupt ook maar een procedurebeschrijving gemaakt voor het Liborproces en in 2012 pas voor Euribor. Rabobank heeft zelfs nergens onderbouwing vastgelegd voor de opgaven die werden gedaan voor het Liborpanel, terwijl de bank dat volgens de reglementen wel verplicht was. En toen in 2010 eindelijk door het onderzoek van CFTC duidelijk werd dat deelname aan de rentepanels risico's met zich meebracht is er nog niet adeqaat gehandeld.

Voor de rest concludeert DNB dat de drie controlemechanismen die de bank kent allen hebben gefaald. De compliance-afdeling was niet alleen onderbezet, maar ook niet op de hoogte van alle wet- en regelgeving. Verder werd het hele totstandkomingsproces van Libor en Euribor helemaal niet gemonitord. De afdeling riskmanagement erkende de rentepanels niet als risico en de interne accountantsdienst heeft tot 2011 ook geen specifieke audits gedaan. En waar wel tekortkomingen door de accountants werden geïdentificeerd, een follow-up kwam er niet. Ook constateert DNB dat het management ook niet naar behoren heeft gefunctioneerd. Misstanden en problemen werden niet geëscaleerd en het toezicht was onder de maat. Kortom, de bank die zichzelf graag als solide en veilig afficheert was die kwalificaties niet waardig. Integendeel, op werkelijk alle fronten en niveaus is er op een amateuristische wijze maar wat aangekloot. Aan de andere kant: er zijn ook nog zoiets als toezichthouders. Hadden die, in elk geval vanaf 2008, ook niet eens wat scherper naar deze zaken moeten kijken. Over de rol daarvan lezen we niets in dit rapport. Maar dat is ook niet zo gek als het een rapport betreft van de één van de toezichthouders zelf.

Reaguursels

Inloggen

@löl. Dat is al heel lang het principe van banken. U kunt wel terug gaan naar de gulden standaard, maar dat is echt overdag snurken. Banken financieren economieën nu eenmaal volgens het principe dat ze een x aantal keer hun werkelijk geparkeerde vermogen mogen uitlenen. In wezen is het niet veel anders dan u en ik die een huis 'kopen' met geld wat we niet bezitten en daar de woonvruchten van plukken. Er is dus helemaal geen sprake van bedrog, maar gewoon van een consensus. Zullen we de zaken gewoon binnen redelijke perspectieven houden?

Koessens | 30-10-13 | 17:33 | + 0 -

Beetje knoeien is nu ach en wee, maar het feit dat banken geld uitlenen dat ze zelf niet hebben tegen rente vindt iedereen ok. Totaal belachelijk.
Het banksysteem is het grootste bedrog van de mensheid.

löl met vingers | 30-10-13 | 13:49 | + -2 -

Ja Koessens, ik kan mij wel vinden in wat je zegt. Monsanto in de voedsel- en voersector is een heule kwaaie. En de Bouwfraude van een paar jaar geleden, ook zoiets. Of de Coltran en andere edelmetalen in onze mobieltjes, tablet en desktops; daar worden burgeroorlogen voor gestart. Wat erger is daar waag ik mji niet aan, want hoe moet je 'erg' meten? In geld, levensomstandigheden of levens?

Ik stel voor om voor alle sectoren een lijstje te maken en de stouteriken bij naam en toenaam te noemen (incl. dochterondernemingnamen). Ook met een kolom 'bijzonderheden', want laten we eerlijk zijn, de abdicatiespeech van Rabo's bvz Moerland was best indrukwekkend:
www.youtube.com/watch?v=s2xsXrw1CGc

Organische evolutie | 30-10-13 | 13:30 | + 1 -

Heeft er iemand wel eens de notulen van OPEC nagekeken? Volgens mij niet. Daar wordt open en eerlijk afgesproken hoeveel men produceert (of in elk geval statistisch voort gaat brengen) en hoe men dus de olieprijs door schaarste (mede) bepaalt.

De ophef over Libor afspraken is buitengewoon, maar het is niet bekend of er nu werkelijk enorme schade door ontstond, en voor wie. Het was ook een heel ander verhaal dan de afgeleide handel, zoals JP Morgan en consorten initieerden, en waar Hollandse banken overigens ook stevig aan meededen.

Wat me tegenstaat in de discussie, in de media aandacht, is het gebrek aan relativeringsvermogen van media en economen. De hele economie is één grote collusie, één grote conjuratie van belanghebbenden, van gildes, van branches, van ambachten, van dienstverleners. Daarin zitten ook wel degelijk verdedigbaar goede zaken. Het afschilderen van de bankenafspraken als duivels en crimineel kan passend zijn, maar aanvaard dan tegelijkertijd dat we omgeven worden door duivels en criminelen in allerlei andere dienstverleners. Uw voedselketen is veel kwalijker gecorrumpeerd dan uw financiële keten. Uw energieketen evenzo. Uw logistieke keten, uw gezondheidsketen, etc. etc.

Ik mis die nuances in de karaktermoord die tegenwoordig massaal op de financiële sector wordt ingezet. Want er zijn weinig branches die in feite zo dicht op de inerte hebberigheid van mensen zelf liggen als de bancaire. Eigenlijk zijn we een klein beetje boos op onszelf.

Koessens | 30-10-13 | 11:41 | + 5 -

@Slipsnifter. De meeste mensen die problemen met hun bank hebben, hebben zelf problemen. Ze doen echter net als de Dickie Scheringa. Ik ben niet failliet gegaan, maar kapot gemaakt. Tuurlijk gast. Prutsbank. Ze deden het alleen maar om jou te pesten.

Koessens | 30-10-13 | 00:00 | + 6 -

Het is duidelijk dat zwarte piet bleef, want er wordt weer overal ge-zwarte piet, terwijl nooit een instantie eens roept 'hé, ik was hartstikke fout en verkeerd'. Nee, het was altijd die ander.

Koessens | 29-10-13 | 23:58 | + 5 -

DNB en AFM hebben dit zelf laten ontstaan en bestaan. Al jarenlang dikke maatjes met de Nederlandse banken onder het mom van zelfregulering en 'in goed overleg'.

Blijkbaar zijn er britten en amerikanen nodig om een keer een signaal van $1,000,000 te geven dat wel aankomt.

fail | 29-10-13 | 22:31 | + 22 -

De Rabobank is een prutsbank, niets dan problemen mee gehad de afgelopen jaren.

Slipsnifter | 29-10-13 | 22:24 | + 1 -

Hetgeen beschreven is zou wel eens voor alle bedrijfsprocessen kunnen gelden en met name het gemak waarmee in het verleden door locale banken enorme risco's werd aangegaan zonder dat er iemand van Utrecht meekeek. Dat het zo lang onder de radar bleef kwam door de inflow van veel spaargeld toen de andere banken met de billen bloot moesten en omdat de rapporteringsstructuur van een niet beursgenoteerde onderneming toch net iets anders is.

Pimp my Voortuin | 29-10-13 | 22:22 | + 9 -

"Misstanden", "falen van de controle-mechanismen"... hallo! Hier is gewoonweg grootscheeps gefraudeerd.
Zou er niet iemand naar de gevangenis moeten? Nee, want ons kent ons. "Het systeem heeft gefaald"... mijn kont. Er zijn simpelweg een stelletje boeven bezig geweest. En die komen er weer mooi mee weg. Ondertussen wordt het gewone personeel dat er niets mee van doen heeft ontslagen. zo gaan die dingen. Justitie? Ja, klasse-justitie. Probeer als gewone jongen maar eens te frauderen met je belasting aangifte. Dan weten ze je wel te vinden. Man, man, wat een vertoning.

Van Duyvenbode | 29-10-13 | 21:48 | + 29 -

De toezichthouders waren hun miljoen per jaar weer helemaal waard, en de schuldigen zijn zoals gebruikelijk bij Fout en Knop anderen.....

Winston1 | 29-10-13 | 21:48 | + 15 -

"goedbedoeld amateurisme"

Eufemisme voor plausibel ontkenbare corruptie. But how would you know.

Halve Zoolstra | 29-10-13 | 21:47 | + 17 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken