Leestip: Belasting op vermogen, niet inkomen?

Vergeet de 52 procentschijf, vergeet de vlaktaks, stop met zeuren over bijtellingen. Binnenkort komen ze het geld bij u halen op basis van uw... vermogen! Als ze slim zijn tenminste. Twee Franse economen keken naar de verhouding tussen vermogen en inkomen in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland, Japan en Australië en wat blijkt? Het vermogen klotst tegen de plinten van het inkomen op. Hierrr de pdf. In 1970 varieerde de gemiddelde ratio vermogen:jaarinkomen van zo'n 2:1 tot 3:1. In 2010 was dat al opgelopen tot 4:1 of zelfs 6:1. En dus liggen er enorme zakken geld te wachten voor overheden die zo brutaal zijn vermogen zwaarder te gaan belasten. En die ruimte is er. Want waar inkomen uit arbeid in Nederland tot wel 52% belast wordt, komen we bij inkomen uit vermogen niet verder dan 30% en dan nog wel over een fictief rendement van 4%. Met een flinke vrijstelling en ons grootste bezit (het woonhuis) staat er ook nog eens los van. Genoeg ruimte om nog eens flink te knijpen dus. Daar is het grote geld te halen. Box drie de nieuwe box één. Nadelen: vermogen is wat moeilijker vast te stellen dan inkomen en winst uit vermogen belasten is nogal politiek beladen. To tax or not to tax? Het grote belastingvraagstuk van de komende tijd gaat niet over de hypotheekrenteaftrek, maar over welke bronnen van voordelen te belasten zijn. In de New York Times van gisteren een beschouwing over de toekomst van belastingheffing. Ter leering ende vermaeck op deze kokende zondagmiddag.

Reaguursels

Inloggen

Dat was in Cyprus ook zo'n succes ja

patrizio | 22-07-13 | 20:16 | + 0 -

@[email protected] | 22-07-13 | 09:32 |
Vermogen is compleet nutteloos en dood? Wow. Waar heb jij economie geleerd, bij Karl Marx?

reinaarden | 22-07-13 | 13:56 | + 1 -

Leuk, zo'n fictief rendement van 4%. Maar ik krijg het niet op mijn sparrekenring.
ZoltarTheMagnificent | 22-07-13 | 09:46 | + 3 -
Toen de rente op 5% of hoger stond, hoorde je niemand hier over...
[email protected] | 22-07-13 | 10:13 | + -2 -
Bovendien gaat het daar al lang niet meer om. Het is gewoon een verkapte vermogensbelasting en er is totaal geen ruimte om die te verlagen of op te heffen. Dus hou er maar over op.
Het zou de regering wel sieren als ze het ook gewoon zo zouden gaan noemen. Dat zou meteen de weg vrij maken voor verdere verhoging.

fail | 22-07-13 | 13:42 | + 0 -

ZoltarTheMagnificent | 22-07-13 | 09:46 |

Toen de rente op 5% of hoger stond, hoorde je niemand hier over...

Men telt in het 'vermogen' de luchtbel van de huizenprijs mee, en vergeet de schulden daar van af te trekken. Dito met de pensioenvoorzieningen. Ik meen een redelijk goed beeld te hebben van de hoeveelheid spaarcentjes (discretionary) die de gemiddelde mensch heeft; er zijn maar heel weinig mensen, zeker in deze contreien, die meer dan 50k op de bank hebben staan. Maar goed, daar ging het ook niet om, het ging om een formule.

BellaBella | 22-07-13 | 09:54 | + 3 -

Leuk, zo'n fictief rendement van 4%. Maar ik krijg het niet op mijn sparrekenring.

ZoltarTheMagnificent | 22-07-13 | 09:46 | + 4 -

Belasting op huiswaarde: belasting op negatief bezit.

Fred Janssen | 22-07-13 | 09:43 | + 0 -

Slipsnifter | 21-07-13 | 19:23 | en bambi1970 | 21-07-13 | 19:52 |

Nee hoor, heb wel vermogen. Moet er zelfs belasting over betalen, maar ben gewoon van mening dat 'vermogen' ons land niet gaat redden. 'Vermogen' is namelijk enkel geïnteresseerd in eigen rendement. Niet in innovatie of vooruitgang. Het is dood geld. En wat Nederland moet gaan redden is innovatie. Waarde creëren. En 'vermogen' heeft ook de neiging om te gaan klonteren. En dat is voor een land niet wenselijk. 'Vermogen' is een soort cholestorol.

@reinaarden | 22-07-13 | 02:57 | + 0 -
Doe ik ook wel, maar het is misschien wat eerlijker als de overheid het doet voor de mensen met minder vermogende ouders.

fail | 22-07-13 | 08:12 | + -3 -

@fail | 21-07-13 | 22:55
Heb je de overheid dan toch niet voor nodig? Gewoon aankloppen bij je ouders, als het toch 'die hele generatie' is.

reinaarden | 22-07-13 | 02:57 | + 2 -

Het vermogen in Nederland zit voor een groot deel bij de generatie die het zichzelf toegeëigend heeft met maatregelen die nu en in de toekomst onhoudbaar blijken te zijn. Op zich geen verkeerd idee om het daar dan maar te gaan halen.

fail | 21-07-13 | 22:55 | + 3 -

toch maar goudbaren inslaan dan....

wwweetikveel | 21-07-13 | 22:52 | + 3 -

Veel 'vermogen' zit gewoon vast in stenen, hoe zou je dat substantieel kunnen belasten? De vermogensbelasting zou dan zo hoog zijn dat de 'vermogenden' ieder jaar naar een kleiner huis moeten verhuizen? Heel praktisch inderdaad. Er is een reden dat het concept loonbelasting zo succesvol is, aangezien het loon altijd liquide.
Zware Guy | 21-07-13 | 20:24 | + 4 -
Los van of ik voorstander ben, is het bezwaar dat jij aandraagt niet zo moeilijk op te lossen. Je moet dan gewoon in een huis gaan wonen waarvan je de vaste lasten (dus ook de vermogensbelasting, als die er zou zijn) kunt betalen.
Daar hoef je echt niet elk jaar voor te verhuizen. Gewoon één keer goed inschatten, zoals je nu ook al moet met alle andere vaste lasten die bij het bezitten van een woning horen.

fail | 21-07-13 | 22:52 | + -5 -

@bambi1970 | 21-07-13 | 19:52
Precies, hoe is nederland ooit te redden met zulke wegmetons slopers aan het roer?
Daar kan geen vermogen tegenop.

Slipsnifter | 21-07-13 | 22:27 | + 3 -

Wel leuk dat iedereen bij vermogen meteen aan (spaar)geld denkt. Als dat zo was zou het misschien een goed idee zijn om vermogen zwaarder te belasten, maar ik vrees dat er een hoop andere vormen van vermogen zijn zoals Zware Guy zegt (en niet alleen het huis, maar de eigen zaak heeft hetzelfde probleem)

frank87 | 21-07-13 | 20:44 | + 6 -

Veel 'vermogen' zit gewoon vast in stenen, hoe zou je dat substantieel kunnen belasten? De vermogensbelasting zou dan zo hoog zijn dat de 'vermogenden' ieder jaar naar een kleiner huis moeten verhuizen? Heel praktisch inderdaad. Er is een reden dat het concept loonbelasting zo succesvol is, aangezien het loon altijd liquide.

Zware Guy | 21-07-13 | 20:24 | + 11 -

@[email protected] | 21-07-13 | 18:21
Mensen met meer vermogen betalen meer belasting (dan jij), maar eerlijk gezegd denk ik niet dat hogere belastingen Nederland kunnen redden. Mensen met vermogen gaan Nederland idd niet redden. Net als jij. Fuck you.

bambi1970 | 21-07-13 | 19:52 | + 16 -

Er is een prima tussenweg: vermogen vrijspelen voor bestedingen ipv belasten. Nederland kent door de geschiedenis in de laatste drie-vier decennia een behoorlijk scheefgegroeide vermogensverderling. Waar in de jaren 70, 80 en een deel van de jaren 90 vermogensgroei nog aan alle kanten fiscaal gefaciliteerd werd, in combinatie met een (deels van die periode iid) haussemarkt die vooral vermogensgroei nogal de wind meegaf. Daardoor zitten we nu met een inkomensverdeling die weliswaar scheef is (oud verdient veel aan arbeid meer dan jong, meer dan relatief logisch is op basis van economische waarde van die arbeid), maar met een vermogensverdeling die nog veel schever is (jong heeft per saldo een negatief vermogen, oud zwaar positief). Waar je normaliter als overheid én economie met een beetje geduld dat vermogen vanzelf via erfenissen ziet verschuiven tussen generaties zijn er twee belangrijke factoren die nu vragen om dat mechanisme een duwtje in de rug te geven: 1. er moet (per saldo, gemiddelde genomen) ontspaard worden om bestedingen aan te wakkeren en de crisis te bestrijden, Meer overheidsuitgaven zijn nogal onwenselijk, maar meer private uitgaven zeker niet (zie Rutte's auto). 2. de rekening van al die vermogengroei blijkt retrospectief (via ons pensioensysteem en via de fiscale voordelen rondom vermogensopbouw die tot een aantal bubbels geleid hebben) bij jongere generaties te liggen die er niet van hebben kunnen profiteren.

Als met al genoeg reden om eens na te gaan denken over opties om vermogen vanuit de oudere generaties fiscaal vriendelijk over te hevelen naar jongere generaties. Want waat onze ouderen zo leuk pochen dat ze altijd spaarzaam geweest zijn weten we nu wat de werkelijke reden is geweest voor hun huidige vermogensposities: ze hebben zichzelf ten koste van de toekomstige economische groei een mooiere positie verschaft om te kunnen sparen dan in economische zin realitische geweest is.

F#ckingAwesome | 21-07-13 | 19:34 | + 1 -

@[email protected] | 21-07-13 | 18:21
Hier spreekt overduidelijk iemand zonder vermogen..

Slipsnifter | 21-07-13 | 19:23 | + 10 -

Ik zou zeggen: Niet aan beginnen. Nederland is fiscaal uiterst vriendelijk voor de vermogenden onder ons. Op het moment dat je die extra gaat belasten, is het voor die mensen een kleine moeite om zich uit te schrijven en zich elders te gaan vestigen waar ze minder belast worden. I know I would.

Ih8yousf | 21-07-13 | 19:17 | + 9 -

@WestAndSmithson | 21-07-13 | 18:54 | + 1 - & reinaarden | 21-07-13 | 19:07 | + 1
Touché

Aldous | 21-07-13 | 19:11 | + 5 -

@FW Ta-183 Huckebein | 21-07-13 | 19:03
Nee... het is een vergoeding omdat je je geld uitleent aan een bank die er investeringen mee doet.

reinaarden | 21-07-13 | 19:08 | + 11 -

@Aldous | 21-07-13 | 18:37
Oja joh? Stel ik heb een spaarrekening, 1.5% rente per jaar. Daarvan is 1.2% belasting en 3% inflatie komt daar nog op.
Dan wordt mijn vermogen toch echt elk jaar kleiner hoor!

reinaarden | 21-07-13 | 19:07 | + 22 -

rente op spaartegoeden is geen inkomen, het is slechts een vergoeding van de bank voor het feit dat je geld in de tijd dat je het aan de bank hebt uitgeleend minder waard is geworden; een duur woord daarvoor dat politici niet begrijpen is inflatie

FW Ta-183 Huckebein | 21-07-13 | 19:03 | + 21 -

In Nederland heffen we weliswaar 30 procent over een fictief rendement van 4%, maar in werkelijkheid ligt dit rendement rond de 1.2%. Het is hier al een belasting van 100% dus. En als je corrigeert voor inflatie dan kom je met bijvoorbeeld een inflatie van 2.4% bij een belasting van 300%. Dus wat is het probleem? Je bloedt nu al dood.
Verder betwijfel ik of onze machthebbers er veel voor voelen om de vermogensbelasting op te voeren. Daar hebben ze immers vooral zichzelf mee.

WestAndSmithson | 21-07-13 | 18:54 | + 42 -

Oost, trouwens, het gaat niet om een vermogensbelasting maar een belasting over inkomen uit vermogen. We spreken immers ook niet over een arbeidsbelasting maar een loonbelasting.

Feitelijk gaat de discussie over het verdelen van de belastingdruk over verschillende bronnen van inkomen. Nu wordt inkomen uit arbeid harder belast dan inkomen uit vermogen. Dat zou wat evenrediger verdeeld kunnen worden, daar is niets socialistisch aan.

Aldous | 21-07-13 | 18:37 | + -24 -

Veel vermogen is als een lamme eend die erom vraagt om afgeschoten te worden en de meeste politici willen maar al te graag voor jager spelen. In Moskou zijn ze op dit moment de buks aan het laden met voorstellen die het mogelijk moeten maken om bankgegevens tussen landen uit te wisselen. Zodra die voorstellen werkelijkheid zijn volgt snel een hogere vermogenswinstbelasting, waarom zouden ze anders die gegevens willen hebben?

Aldous | 21-07-13 | 18:23 | + 7 -

Mensen met vermogen zijn ook niet de mensen die Nederland gaan redden. Fuck em.

Dat word dan verhuizen naar een land zonder vermogensbelasting voor de welgestelden onder ons.

Kan Nederland helemaal failliet gaan.

hethogenoorden | 21-07-13 | 18:16 | + 30 -

En daarom willen overheden dat we niet meer naar landen kunnen met een bankgeheim. En daarom gaat Zwitserland straks gegevens weggeven over haar beste klanten en zijn ze die kwijt. En daarom vertrekt een paar honderd miljard straks richting Azie. En daarom gaat de economie van de EU/VS richting permanente depressie. En daarom blijft de overheid lekker verschoond van het aanpakken van het echte probleem, de overheid.
De overheid is het probleem met haar stijgende tekorten. Geld smijten, verjubelen, het kan niet op. Steeds hogere belastingdruk zonder uitweg? Ach, het zijn toch maar de rijken. Maar volgens Samsom ligt die grens van "rijk" al op E 150.000. Dus we zijn binnenkort allemaal echt arm. En wie hebben we dan allemaal nodig om te overleven? Juist, en zie daar de Sovjet republiek EUSSR in glorieuze wording.

Atlas Shruggs 10 | 21-07-13 | 17:56 | + 59 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken