Jeugdwerkloosheid is niet het probleem

Een flutdiploma hebben is pas een probleem
Een flutdiploma hebben is pas een probleem
Werkloosheidscijfertjes van het CBS: in mei gestegen naar 8,3% in de nationale definitie of 6,6% in de ILO-definitie (=internationaal). Inderdaad, tegenwoordig in twee smaken, u mag kiezen welke beter bevalt. Opvallend: de jeugdwerkloosheid is afgenomen van 16% in april naar 15,7% in mei. Bij de 25-plussers steeg het daarentegen onverminderd door (zie ook grafiekje hieronder). Jeugdwerkloosheid mag dan percentueel hoog zijn, in absolute aantallen loopt de groep 25-45 jaar voorop met 278.000 werklozen. In de groep 45-65 jaar gaat het om 243.000 en bij de jongeren om 137.000. Niet zo gek natuurlijk want de oudere groepen zijn ook groter. Alleen geeft het wel aan dat bij de UWV's, CWI's en DWI's van deze wereld er vooral veel werk zit in de oudere groep. Bovendien zijn er nogal wat vraagtekens te zetten bij de manier waarop jeugdwerkloosheid wordt berekend. Niet 1 op 6 Nederlandse jongeren zou werkloos zijn, maar 1 op 15. Ook nog vandaag: het consumentenvertrouwen. Dat daalde met 4 punten naar -36. Vooral vanwege pessimisme over het economisch klimaat. Goh.

werklpercemeiuitgespl.png

consumentenvertrouwenmei.pngReaguursels

Inloggen

@ FW Ta-183 Huckebein | 20-06-13 | 19:21 | + 1 -

Theo vertoont alle kenmerken van een intolerante betweterige linksige van overheidsgeld afhankelijke bavyboomer die gewend is anderen de wetten voor te schrijven en mensen die het niet met hem eens zijn de mond wil snoeren. Nou Theo, ik heb nieuws voor je, dat recept is uitgewerkt!

Theo wil vooral geen extra geld beschikbaar stellen aan de mensen in Nederland want dan gaan ze met dat geld toch maar hun schulden aflossen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben, nee ze kunnen beter hun schulden helemaal niet aflossen en failliet gaan dat is ook veel beter voor de staatsbanken, vind je ook niet Theo?

Moet je eens kijken hoe die multipliers van Theo dan gaan werken (naar beneden wel te verstaan).

Theo

Outsider-Inside | 20-06-13 | 19:48 | + 1 -

Theo van Deursen | 20-06-13 | 13:04 | + -7 -

u is grappig.
Ik ben getrouwd met een niet-Nederlandse, al mijn vrienden zijn buitenlander, dus om mij een xenofoob te noemen ??
Ik ben alleen tegen economisch gelukszoekers, klaplopers en criminelen/illegalen.
dat heet geen xenofobie maar gezond verstand.

FW Ta-183 Huckebein | 20-06-13 | 19:21 | + 3 -

Theo van Deursen gaat hier op de badinerende bekende wijze tekeer (raad me raden - ambtenaartje?).

Helaas behoort begrijpend lezen niet tot zijn kwaliteiten.

Outsider-Inside gaf duidelijk aan dat hij bijvoorbeeld wil bezuinigen op ontwikkelingshulp. Daar geeft Nederland zo'n 4,7 miljard euro aan uit. Dat geld wordt grotendeels buiten de Nederlandse economie uitgegeven. Daarmee stoppen leidt dus niet tot lagere economische groei.

Van Deursen raakt hopelijk in zijn eigen gedachten verward wanneer hij gaat praten over geld dat aan de economie wordt onttroken. Zijn redenering is blijkbaar dat als huishoudens met hoge schulden minder belasting moeten betalen (bijvoorbeeld omdat met ontwikkelingssamenwerking wordt gestopt) en zij dit geld gebruiken om hun schulden af te lossen - er dan "geld aan de economie wordt onttrokken". Dit is natuurlijk nonsens. Inmiddels degenen van wie zij het geld hebben geleend, krijgen het weer terug. Er wordt dus niets onttrokken.

Snijden in kunstsubsidies doet dit ook niet.

Regina | 20-06-13 | 16:59 | + 4 -

@Outsider-Inside | 20-06-13 | 13:15
Als de overheid 20 miljard bezuinigt, bijvoorbeeld door die verfoeide ambtenaren van je te ontslaan, leidt dat op korte termijn tot een krimp van (minstens, ik zie even af van multiplier effecten) 20 miljard van de economie, plus de extra kosten voor uitkeringen, wachtgeld, VUT etc.

Als de overheid die 20 miljard gebruikt om lasten te verlichten, dan is dat geen bezuiniging, maar (in dit simpele model zonder multipliers) budgetneutraal. Er gaat dus van de staatsschuld niets af. Integendeel waarschijnlijk, want veel huishoudens met hoge schulden zullen extra geld gebruiken om die af te betalen. Dat geld wordt gewoon aan de economie onttrokken. Die dus verder krimpt.

Veel simpeler kan ik het niet uitleggen. Je geeft gewoon blijk van stuitend economisch en financieel analfabetisme, en je bent helaas niet de enige. Geeft niets, maar houd dan je mond. En ga al helemaal niet lopen janken wanneer iemand die wel weet waar het over gaat je dan wat badinerend benadert.

Theo van Deursen | 20-06-13 | 13:29 | + -10 -

"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits."

Albert Einstein

Outsider-Inside | 20-06-13 | 13:22 | + 0 -

@ Theo van Deursen | 20-06-13 | 12:21

De quote is geniaal, maar kan waarschijnlijk niet worden toegekend aan Mark Twain.

1nfidel | 20-06-13 | 13:18 | + 2 -

@ Theo van Deursen | 20-06-13 | 12:21 | + 0 -

Lekker ad hominem reactie van Deursen, maar helaas klopt jouw redenering niet.
Misschien ben je gewend bent om mensen in je omgeving te imponeren met dat quasi-intellectuele arrogante toontje van je, maar het klopt gewoon niet.

Wat we momenteel meemaken is dat de consumenten geen geld uitgeven (want geld is op vanwege te hoge vaste lasten, hypotheekrente, loonheffing, BTW, energiebelasting, zorgpremies, pensioenpremies etc.) en de bedrijven niet investeren (want geen vooruitzicht op verbetering). Daarom daalt het GDP momenteel en zitten we in een recessie.

Jij gaat er van uit dat als de overheid 20 miljard uitgeeft aan ontwikkelingshulp (geld lekt naar buitenland weg dus heeft NL economie niks aan en gaat GDP niet van omhoog maar omlaag) en de meest idiote subsidies dat daardoor het GDP van NL stijgt.
Dat is helaas niet het geval, want dat geld wordt eerst van de Nederlandse belastingbetalers afgepakt en vervolgens verdwijnt een significant gedeelte daarvan aan uitvoeringskosten/ambtenarij om dan het restant weer uit te delen aan bevriende organisaties en bevriende kiezersgroepen.

Uit jouw bevoogdende reactie spreekt de ideologische houding dat de overheid altijd beter weet wat er met ons geld moet gebeuren en dat de mensen niet zelf kunnen , terwijl het juist beter is om de mensen zelf te laten beslissen wat ze met hun geld willen doen. DAT is nou juist het probleem in Nederland, de rol van de overheid is nu al veel te groot. Als jij onwikkelingshulp zo belangrijk vindt dan geef je daar maar lekker je eigen geld aan uit in plaats van het geld van anderen.

Als er 20 miljard minder uitgegeven wordt door de overheid en vervolgens in de vorm van een forse verlaging van de inkomstenbelasting wordt terugegeven aan de bevolking (bijv. geen belasting over de eerste EUR 40,000 inkomen) dan gaat het GDP juist WEL groeien omdat de mensen dan eindelijk eens wat geld te besteden krijgen en er eindelijk eens concrete verbetering aan de horizon gloort.

De oplossing zal dan ook vooral moeten komen door de noemer van jouw breuk (GDP) te vergroten en de teller (Schuld) te verkleinen/niet verder te laten groeien). We moeten uit de schulden "groeien", dat is de enige oplossing.

Als je als overheid nu maar geld blijft uitgeven en er steeds minder overblijft voor de belastingbetalers dan wordt de teller (schuld) steeds groter en de noemer (GDP) steeds kleiner, en Surprise Surprise.... dat is dus ook exact wat er nu gebeurt in Zuid-Europa waar de schuld/GDP ratios onhoudbare niveau's bereiken.

Let wel, al die zogenaamde "bezuinigingen" waar men het nu in Den Haag over heeft zijn helemaal geen bezuinigingen maar slechts een mindere snelle groei van de overheidsuitgaven, die groeien gewoon lekker door de komende jaren.

Je kletst dus gewoon maar wat dom uit je nek.

Om er ook eens een interessantdoenerige quote tegen aan te gooien waar jij zo van houdt:

"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits."

Outsider-Inside | 20-06-13 | 13:15 | + 12 -

@FW Ta-183 Huckebein | 20-06-13 | 12:52 |

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking gaat naar 1 miljard, niet 4. Nemen we de kickbacks voor Nederlandse bedrijven ook mee, dan zet verder bezuinigen echt geen zoden aan de dijk.

De 'import' van mensen die jou niet aanstaan is hoogstens op de lange termijn budgetpositief. Buitenlanders terugsturen is initieel ook heel duur, dus zet wederom weinig zoden aan de dijk.

Prima hoor, dat je je afkeer van buitenlanders nu gebruikt om de staatsschuld naar beneden te praten. Maar hoop is geen plan, en xenofobie geen financieel beleid.

Theo van Deursen | 20-06-13 | 13:04 | + -8 -

Prachtige stats over groepen, maar zeer vertekent. De eerste groep van 15-25 jaar beslaat dus 10 jaar, de 2de en 3de groep beslaan allebei 20 jaar elk. En alles is ook nog eens gemeten in absolute aantallen, niet in percentages van de desbetreffende geboortejaren. Dus als je een absoluut aantal hebt van 10000 van jaar x waarbij de bevolking met dat geboortejaar 100000 is is het meer dan de gemiddelde werkloosheid van 8,3%. Is echter de het absolute aantal bewoners van Nederland 20000 met hetzelfde geboortejaar en het aantal werklozen ook 10000, dan is de werkloosheid 50%. De manier waarop deze cijfers gemeten zijn is verneukeratief. En zelfs als je de relatieve werkloosheid zou gaan meten met percentages zal je bij werkloosheid andere dingen moeten afvragen bij de verschillende groepen.
Zo zullen er bij de groep van 63-64 jarige, mensen zat zijn die bewust vroeger zijn uitgetreden, maar nog geregistreerd zijn als werkloos en bij de 18-25 jarigen ook zat mensen geregistreerd staan als werkloos terwijl zij bewust op reis zijn.
Verder zijn er nog zat mensen die ZZP'er zijn in .nl en ook onbedoeld geen werk hebben en dus werkloos.
Dit zijn statistieken uit de categorie; 'Vertel me wat je wilt dat het moet tonen en ik maak een grafiek dat het toont'.
Ik denk dat de werkloosheid inmiddels incl. de ZZP'ers die niks verdienen zich al boven de 10% bevind en dat de werklozen boven de 50 in de huidige Europese markt als afgeschreven worden beschouwd. Want ze hebben nog maar heel weinig kans op een baan.
Wat wel zo is, is dat het super negatief is als er veel jongeren werkloos zijn, omdat men vreest dat deze het ook jaren zullen blijven en geen werkervaring opdoen.
Getoonde grafiek over de werkloosheid van leeftijdscategorieën is regelrechte BS.

Kees8374 | 20-06-13 | 12:59 | + 2 -

Theo van Deursen | 20-06-13 | 12:21 | + 0 -

fout !

bezuinig 4 miljard op het door een Afrikanse plee spoelen van Nederlands belastinggeld (aka ontwikkelingshulp) en er verandert amper wat aan het GDP, de teller wordt dus wel minder en de breuk blijft gelijk
bezuinig 1 miljard op Europa en opnieuw: de teller gaat omlaag en de GDP/breuk blijft gelijk

stop de import van analfabete kanslozen en economische gelukszoekers en opnieuw: de schuld/teller daalt met miljarden en het GDP/breuk blijft gelijk

zet criminele buitenlanders het land uit en opnieuw: teller wordt minder (geen uitkeringen en toeslagen en gezinshulp en kosten politie en justitie); GDP blijft gelijk

Dit zijn zulke elementaire economische waarheden dat ik me afvraag hoe een verstandig mens als Theo dit over het hoofd heeft kunnen zien...

FW Ta-183 Huckebein | 20-06-13 | 12:52 | + 15 -

@Outsider-Inside | 20-06-13 | 11:37 |

De staatsschuld is een QUOTE, dat wil zeggen een breuk. Die heeft een teller (de schuld) en een noemer (GDP). Wanneer je structureel miljardenbezuinigingen doorvoert bij de overheid, zoals de 20 miljard die jij voorstelt, en in een context van schuldoverhang en gebrek aan effectieve vraag wereldwijd, dan haal je mogelijk de schuld omlaag, maar zal het GDP ook (nog sterker) dalen. Gevolg: economie krimpt en staatsschuldquote loopt verder op.

Dit is zo'n elementaire economische waarheid dat ik me afvraag hoe verstandige mensen dit over het hoofd kunnen zien. Natuurlijk zijn er ook andere redenen dan gebrek aan verstand om dit niet te zien. Bijvoorbeeld ideologische.

Om met Mark Twain te spreken: Sometimes I wonder whether the world is run by smart people who are leading us on, or imbeciles who really mean it.
Helaas behoort onze eigen Mark waarschijnlijk tot de laatste groep. Net als jij dus.

Theo van Deursen | 20-06-13 | 12:21 | + -8 -

@Outsider-Inside | 20-06-13 | 11:37
Heldere samenvatting , chapeau.

Uw Verzekeringsadvis | 20-06-13 | 11:53 | + 6 -

Even Off-Topic:

De Nederlandse 10 jaars rente is vandaag fors opgelopen na Bernanke gisteravond.

Ruim boven de 2% nu. Hoogste punt in 12 maanden en de verwachtingen zijn dat het nu snel richting 2.5% tot 3% gaat. De CPB cijfers van vorige week gingen nog uit van 1.8% dat is dus nu al volledig achterhaald, die cijfers kunnen de prullebak in.

Rutte en Dijsselboom kunnen vandaag alvast en paar miljard extra gaan bezuingingen bovenop die EUR 6 miljard van gisteren. Elke 1 procentpunt rentestijging kost NL omgeveer EUR 4.3 miljard extra op een staatsschuld van EUR 427 miljard. Dat wordt dus nog een extra tegenvaller van 5 miljard of meer per jaar.

Deze situatie is gewoon niet houdbaar. Er moet nu echt fors structureel in de overheidsuitgaven worden gesneden voor minimaal EUR 20 miljard per jaar anders gaat het echt mis.

www.destaatsschuldmeter.nl/

De rente in Zuid-Europa stijgt ook hard, dus de kans dat we daar binnenkort ook weer extra geld naar toe mogen sturen wordt ook weer een stuk groter (waardoor de NL schuld ook weer verder toeneemt en de NL rente ook weer verder stijgt).

Door de hardnekkige weigering in Den Haag om te doen wat nodig is (minder geld uitgeven + lagere belastingen) komen we nu wel steeds sneller in de shit terecht. Misschien maar goed ook, eerder nemen ze toch niet de juiste maatregelen.

Outsider-Inside | 20-06-13 | 11:37 | + 31 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken