CO2-heffing blijkt de redding van het Klimaatakkoord. Hebben we niks aan

Uw lobbykracht als enkele burger beperkt zich meestal tot een kruisje in een stemhokje eens in de vier jaar. Grote bedrijven en hun vertegenwoordigers daarentegen lopen gezellig de deur plat bij premiers, ministers en Kamerleden om hun perspectief op heikele kwesties kenbaar te maken. Dus kunt u zelf wel bedenken wie er uiteindelijk de sjaak is als de rekening van de ambitieuze klimaatdoelen moet worden betaald. Gelukkig bleek de ontstane reuring stevig genoeg om het kabinet tot een herbezinning te dwingen zodat de industrie ook zou meebetalen, tandeloze dreigementen van Hansje de Boer ten spijt. Dat meebetalen zou dan moeten in de vorm van een CO2-heffing, een bepaald bedrag per uitgestoten ton klimaatverwarmer. Nou goed, eerder bleek het concept-Klimaatakkoord al best redelijk betaalbaar, ook al werden de klimaatdoelen dan niet niet gehaald. We schreven toen al dat dit koren op de molen was voor pleitbezorgers van een CO2-heffing. En welja, vandaag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een dampend versie nieuwe doorrekening mét CO2-heffing. De tl;dr is: mét een CO2-heffing worden de klimaatdoelen wél gehaald. Hatseflats, invoeren die hap! Toch? Nou, de details liggen wat genuanceerder. Ten eerste geeft het PBL toe dat de conclusie nog niet definitief is: De inzichten uit enerzijds een macro-economische benadering en anderzijds een bedrijfsspecifieke benadering lopen uiteen. Dit vergt nog de nodige tijd. Om deze reden kan het PBL nog geen definitieve doorrekening van de voorstellen van GL en PvdA uitbrengen, en daarmee ook geen concreet getal aanleveren waar het CPB mee kan rekenen. Die bedrijfsspecifieke benadering, dat is het relevante dingetje want dat gaat over de verplaatsingseffecten van de CO2-heffing. Oftewel: hoeveel bedrijven vanwege een CO2-heffing hun vervuilende activiteiten elders gaan ontplooien met alle gevolgen van dien. Overigens is er een zwik economen die denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Verder ook goed om te weten: het PBL heeft een Lodewijk-variant en een Jesse-variant doorgerekend. 

Lees verder

Zegt u het maar: is Basisinkomen 2.0 wél een goed idee?

Van alle instituten voor budgetvoorlichting die we kennen, is het Nibud toch wel de allerleukste! Maar ook bij het Nibud moet de schoorsteen ergens van roken, dus hebben ze een opdrachtje aangenomen om wat berekeningetjes los te laten om ons meest favoriete gratisbierluchtballonnetje ooit: het basisinkomen! Die opdracht kwam van de Vereniging Basisinkomen en de conclusie, het zal u niet verbazen, luidt: als we iedereen gratis geld geven, gaat iedereen er in koopkracht enooooooorm op vooruit. Nogal wiedes, horen we u denken. Maar dat is alleen het persbericht, dat door de overtikmedia volgaarne wordt overgenomen. En het gaat hier niet zomaar over Het Basisinkomen (iets waar zelfs Rutger Bregman niet meer in gelooft), maar over Het Basisinkomen 2.0. Wa’s dat? De Vereniging Basisinkomen stelt een systeem voor waar alle volwassen €600 per maand basisinkomen ontvangen plus €600 huishoud-basisinkomen voor ieder type huishouden. Een alleenstaande start met €1.200 per maand en een stel met € 1.800. De kinderbijslag voor de eerste twee kinderen wordt verhoogd tot € 300 per maand per kind. Riante bedragen hoor: gezinnetje met twee kinderen tikt zo dus €2400 maand binnen, en dan moet er nog salaris binnen komen! Wordt er niet gewerkt? AOW, bijstand en studiefinanciering worden afgeschaft. WW, ZW, WAO, WIA, Wajong uitkeringen worden verlaagd met € 1.200 per maand. De gemiddelde WW uitkering is circa € 1.400, daar blijft € 200 over. De gemiddelde WAO uitkering is ongeveer € 1.600 daar blijft € 400 over. Recht zo die gaat! Maar snijden in het toeslagen- en uitkeringencircus is nog niet voldoende om die riante gegarandeerde maandelijkse uitkering te betalen. Dus waar wordt het geld dan gehaald? Bij de werkenden natuurlijk! Het eerste tarief van 37 % blijft gehandhaafd. Voor de tweede en de derde schijf komt een 50 % tarief [is nu 38,10%].  Dit tarief gaat ook gelden voor mensen met een WAO, WIA of Wajong uitkering. In de vierde en hoogste schijf wordt het oude tarief van 72 % heringevoerd zoals dat bestond tot 1991. Oh ja, wat het persbericht niet vermeldt, maar het Nibud wel in het volledige rapport: de hypotheekrente moet dan ook worden afgeschaft, en onder de streep is er dan nog altijd een tekort van €800 miljoen. Nou goed, het is weer een dappere poging, zullen we maar zeggen, maar we worden er nog altijd niet enthousiast van, vooral omdat de financiering vooral bij de werkende medeburger wordt gezocht. Volledige optelsom ziet u na de breek.

Lees verder

Weet u in welke provincie de huurprijzen door het dak knallen?

Ja, dat weet u. Tenminste als u naar het kaartje hierboven heeft bekeken en in bezit bent van enige topografische kennis. Flevoland is net als vorig jaar koploper qua snel stijgende huurprijzen in de particuliere sector. Melden we volledigheidshalve dat de cijfers zijn gebaseerd op de 10.310 woningen die verhuurplatform Pararius in het eerste kwartaal heeft verhuurd. Postzegelwoningen (<50 vierkante meter), landhuizen (>300 vierkante meter) en goedkope woningen (onder liberisatiegrens) zijn niet meegeteld. Met inachtneming van deze beperkingen mogen we stellen dat de landelijke vierkantemeterprijs met 4,9% is gestegen op jaarbasis. In grote steden en hun randgemeenten loopt het kwik met minstens 7,5% op. Hierbij hoeft u niet alleen aan de Randstad te denken, want zoals u hieronder kunt zien is Eindhoven hard op weg om zich aan te sluiten bij de vier duurste steden van het land. 

Lees verder

Henk en Henk vergelijken de inkomstenbelasting van 1999 en 2019. Ze stuiten op vreemde zaken

Het woord is aan ingezondenbrievenschrijvers Henk en Henk: 'De laatste 20 jaar is ons systeem van inkomstenbelasting totaal gewijzigd. Van vrij duidelijke vaste belastingvrije sommen zijn we overgestapt naar tal van inkomensafhankelijke heffingskortingen. Wij hebben gezocht naar winnaars en verliezers van deze wijzigingen. De verliezer was bij ons al duidelijk in beeld: de klassieke eenverdiener, daar hebben we al eerder over geschreven. De winnaars zijn ons nu ook duidelijk geworden: het ondernemende stel met een kind onder de 12 jaar. Wij hebben de belastingdruk van beide gezinnen berekend op basis van 1999 (dat was nog onder het oude systeem van de Inkomstenbelasting 1964) en 2019 (IB 2001).

Lees verder

Ryanair mag piloten ook al niet deporteren naar Ierland

Ja u leest het goed mensen: in de categorie ‘werknemers die u niet zomaar mag dwingen te verhuizen naar Ierland’ vallen niet alleen stewardessen maar nu dus ook piloten. En die ‘u’, dat is dan Ryanair, de welbekende low class low cost vliegmaatschappij. Ryanair onderhield tot voor kort een base of operations in Eindhoven, vanwaaruit u voor een habbekrats naar een zon-en-zuipvakantie kunt vliegen. Dat laatste kan nog steeds, maar Eindhoven is geen standplaats meer. Dat had nogal wat consequenties voor de werknemers: Ryanair besloot dat iedereen maar moest verkassen naar Ierland, en een beetje rap ook. Letterlijk, gewoon emigreren. Beetje forensen voor je baan is prima, maar gedwongen worden te emigreren is niet netjes. Jaartje terug schreven we al over een stewardess die haar deportatie naar Ierland met succes aanvocht want (we citeren) het was ‘gewoon een dick move (iets met redelijkheid en billijkheid) om met een maand opzegtermijn een alleenstaande moeder mede te delen dat ze moet verkassen naar Ierland’. Datzelfde geintje flikte Ryanair ook met een hele zwik piloten, maar dan nog een tandje erger: De piloten kregen [...] een brief waarin zij werden geïnformeerd over hun toekomstmogelijkheden. Ze konden kiezen uit 6 andere bases of uit een contract waarmee ze iedere 3 maanden een nieuwe basislocatie zouden krijgen (‘mobile pilot’). De piloten moesten hun voorkeur binnen 3 dagen opgeven. Na kort gedingen (ja echt, kort gedingen) en een mislukte collectieve ontslagaanvraag bij UWV stapten de piloten naar de rechter. Mag u in het kader van ‘redelijkheid en billijkheid’ bedenken of de Nederlandse rechter de handelswijze van Ryanair vond getuigen van goed werkgeverschap. NEE NATUURLIJK NIET! De arbeidsovereenkomsten worden ontbonden en bovendien moet Ryanair flink lappen. Weliswaar niet het bedrag dat de piloten eisen (in een enkel geval eist een piloot zelfs €1,3 miljoen), maar het gaat toch om enkele tonnen per vliegende neus. Verder raden we aan om even een willekeurige uitspraak (zoals deze, maar ze lijken allemaal op elkaar) door te lezen, zodat u een fraai beeld krijgt van hoe Ryanair met haar luchtbuschauffeurs omgaat. Opdat u zich nog even achter de oren krabt als u weer voor €5 naar de andere kant van het continent wilt vliegen. Want #vliegschaamte wegens klimaat is één ding, maar vliegen met een toko die op zo'n manier met zijn werknemers omgaat, is zeker een gegronde reden voor #vliegschaamte. 

Gokkende steuntrekker wordt gekort op de bijstand. Is dat terecht?

De gemeente Rotterdam vordert over het jaar 2017 de bijstandsuitkering terug van een man die opvallend vaak pint in gokhallen en met enige regelmaat contante stortingen doet bij de bank. Volgens Rotterdam verzwijgt onze steuntrekker gokinkomsten en dat mag niet, want de gemeente kan de inkomsten niet vaststellen. De steuntrekker zegt echter niet te weten dat gokinkomsten ook gemeld dienen te worden. En verder gokt de man eigenlijk niet: 'Uit de overgelegde bankafschriften blijkt dat eiser (=steuntrekker, red.) in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 in totaal 104 betalingstransacties heeft verricht in een casino, althans een gokhal. Van deze betalingstransacties hebben er diverse plaatsgevonden op dezelfde dag en relatief kort achter elkaar. Tijdens een telefoongesprek van 31 januari 2018 zou eiser hebben verklaard dat hij genoodzaakt is om geld op te nemen in een casino, omdat de pinautomaten meestal een storing hebben en dat hij de opgenomen bedragen niet heeft gebruikt om te gokken, maar voor zijn levensonderhoud. Gelet op het aantal betalingstransacties dat heeft plaatsgevonden in een gokinstelling, het feit dat deze transacties veelal op dezelfde dag hebben plaatsgevonden en relatief kort achter elkaar, acht de rechtbank eisers verklaring dat hij enkel geld opneemt in een gokinstelling niet aannemelijk. Ter zitting heeft eiser overigens verklaard dat hij in gokhallen pinde, omdat het daar veiliger was en dus niet omdat er sprake was van storingen. Eiser heeft daarbij verklaard dat, als hij € 100,- pinde, hij dat bedrag in muntstukken van € 2,- uitbetaald kreeg en dan vervolgens weer inwisselde voor bankbiljetten. Dat was ook het geval op dagen waarop hij in relatief korte tijd wel vier maal € 100,- opnam. De rechtbank acht deze gestelde zeer omslachtige gang van zaken zo ongeloofwaardig, dat zij daaraan voorbijgaat. Nu eiser geen enkele aannemelijke verklaring voor zijn pintransacties in gokinstellingen heeft gegeven, heeft verweerder hiermee aannemelijk gemaakt dat eiser gokactiviteiten heeft verricht'. Voor het overige had de steuntrekker moeten weten dat er een inlichtingenplicht op hem rust over zo'n beetje alle inkomsten die een mens kan hebben, dus de wist ik niet-kaart trekken biedt hem in casu geen soelaas. Derhalve krijgt Rotterdam €14.722 aan bijstandsuitkeringen retour, maar wanneer is onbekend want de aflossingscapaciteit van de man staat al een tijdje op €0. Hele uitspraak hiero

Foto: ROTTERDAM - Dierenliefhebbers bezoeken op tweede paasdag Diergaarde Blijdorp. Vanwege het zonnige weer trekken veel mensen er tijdens het paasweekend op uit. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN 

Ai. Italiaanse schuldenberg wordt weer ietsjes groter

Best prima. Zo kunnen we de overheidsfinanciën van eurolanden in 2018 op het eerste gezicht omschrijven op basis van nieuwe cijfers van de statistici van Eurostat (pdf). De eurozone als geheel noteerde vorig jaar een overheidstekort van 0,5% van het bruto binnenlands product (bbp) en da's historisch laag, zo hebben we ons laten vertellen. Dan is het ook nog eens zo dat iedereen - behalve Cyprus - voor een begrotingstekort van onder de 3% van het bbp zorgde. Even in de herhaling: die grens is, samen met de maximale staatsschuld van 60%, onderdeel van de flexibele EU-begrotingsnormen. Maar goed, dissidenten blijven er natuurlijk altijd. In het eurogebied daalde de gezamenlijke staatsschuld van 87,1% naar 85,1% van het bbp, wat nog altijd boven die grens is. Elf eurolanden, waaronder Frankrijk, Portugal en zelfs Duitsland, voldoen nog niet aan die norm. Griekenland kreeg in het kader van het inmiddels afgesloten hulpprogramma een nieuwe hap leningen en kwam daardoor tot een overheidsschuld van een notabele 181,7% van het bbp. En dan volgt nu eindelijk de Italiaanse schuldenberg, die van 131,4% naar 132,2% steeg door toedoen van de populistische regering. Dat is toch iets meer dan de 131,1% waar de Europese Commissie van uitging en waardoor Italië niet op het Europese strafbankje hoefde plaats te nemen. Deze zomer gaat Brussel opnieuw een oordeel geven over de Italiaanse begrotingsdiscipline, en dat belooft andermaal gezellig te worden want Italië heeft grootse plannen. Enfin. Na de breek een bonusgrafiek die uitlegt waarom de Europese Centrale Bank altijd zegt dat deze al genoeg heeft gedaan qua stimulus na de crisis, en het nu toch echt aan de overheden (degenen zonder schuldproblematiek, zoals Nederland en Duitsland) is om te hervormen en fiscaal te gaan stimuleren.

Lees verder

Verkoopprijzen huizen bereiken nieuw record! Prijsstijging Flevoland door het dak

€302.845. Dat is de de gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen van afgelopen maart. Dat is het hoogste gemiddelde van dit jaar én het hoogste niveau ooit. In januari steeg de verkoopprijs al naar €302.157 om vervolgens in februari weer onder de €300k-grens te duiken met €298.717. Hiermee zijn de genoemde huizenprijzen in maart 7,7% duurder dan in maart 2018. In februari was die jaar-op-jaar stijging iets lager met 7,5%. U kent het verhaal wellicht: in augustus 2008 was er een piek, waarna de prijzen van koopwoningen een duikvlucht maakten tot aan juni 2013. Dat dieptepunt ligt inmiddels al ver achter ons, want in mei 2018 werd het recordniveau van augustus 2008 uit de boeken geschreven en afgelopen maart bereikte de prijsindex bestaande koopwoningen als gezegd het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in maart 36,1% hoger. Dit weten we allemaal dankzij een nieuwe update omtrent de dekselse huizenprijzen dankzij een co-productie van het CBS en het Kadaster. Opklikplaatje voor de bewaar hieronder.

Lees verder

Mkb'ers smeken politiek om grote bedrijven aan te pakken

De kans dat Ajax over 40 dagen drie prijzen rijker is, is groter dan dat een mkb'er die vandaag een factuur stuurt deze dan betaald heeft gekregen. En dat is een beetje de schuld van het mkb zelf. Althans van mkb-lobbyclub Ondernemend Nederland (ONL). Daar stonden ze twee jaar geleden op de tafel te dansen toen de Tweede Kamer een wet aannam die grote bedrijven dwingt om een betalingstermijn van maximaal 60 dagen te hanteren, op straffe van een handelsrente van 8% bij overschrijding. Vonden we een stom plan want de gemiddelde betalingstermijn was dalende en lag op 36,5 dagen. Met de nieuwe wet zou zestig dagen zomaar de nieuwe norm kunnen worden. Binnen een jaar was de gemiddelde betalingstermijn opgelopen naar 43 dagen. Je zou denken dat ONL-voorman Hans Biesheuvel zich kapot zou schamen voor zoveel onkunde. Maar nee, de beste man schreef begin dit jaar in zijn laatste Telegraaf-column dat hij 'trots' is op de Wet late betalingen. Collega-lobbyisten van MKB Nederland proberen nu de scherven te ruimen. Zij hebben een kattebelletje gestuurd naar stas Mona Keijzer. Voorzitter Jacco Vonhof ziet dat grote bedrijven steeds vaker opschuiven naar de zestigdagen-norm en dat brengt mkb-bedrijven in problemen. 'De meeste ondernemers werken vanuit de vrije kasstroom. Die geven pas geld uit als het op hun rekening staat', aldus Vonhof tegen de zalmroze jetser. Een incassoprocedure op een grote klant zetten is doorgaans niet een heel aantrekkelijk idee. En dan te bedenken dat de economie nu nog lekker draait. Vonhof vreest (terecht) dat bij een guur economisch klimaat bedrijven nog later betalen of alleen snel betalen tegen forse kortingen. Om massaal omvallende mkb'ers te voorkomen moet Keijzer de betaaltermijn voor grote aan klein bedrijven terugschroeven naar 30 dagen, zo wil MKB Nederland. Zijn we helemaal voor, maar als we moeten kiezen gaan we toch voor de treble. Sorry. 

Extra hypotheek om te verbouwen? Bewaar de bonnen de rest van uw leven

Dat de hypotheekrente aftrekbaar is als met de hypotheek verbetering of onderhoud aan de eigen woning is gefinancierd hoeven we niet uit te leggen. Dat u de bonnetjes van de aannemer en de bouwmarkt moet bewaren om verbetering of onderhoud te staven ook niet. Maar hoe lang moet u de bonnetjes bewaren? Welnu, zie titel want de staatssecretaris van Financiën trok op naar de Hoge Raad om een uitspraak van het hof te Den Bosch ongedaan te maken. Het hof stelde dat na zes jaar de bonnetjes door de papiervernietiger kunnen (in casu: de mensen hadden de zolder opgeruimd, per ongeluk de administratie weggeflikkerd en de belastinginspecteur begon in 2013 te mekkeren over een hypotheekophoging uit 2007). Maar de Hoge Raad zegt van dat die zes jaar berusten op 'een onjuiste rechtsopvatting'. U moet gewoon, zie artikel 3.123 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, de bonnetjes voor altijd bewaren.

Foto: DELFT - De uitvoering van de Matthaus Passion in de Nieuwe Kerk. Het oratorium van Bach wordt traditioneel uitgevoerd op Goede Vrijdag. ANP REMKO DE WAAL

Linktip: Energie vergelijken