De koopzondag verovert ons land

Het was in 1984 dat de koopzondag het licht zag en winkeliers voortaan vier keer per jaar op de aloude rustdag los mochten. Dan maken we even een forse sprong door de geschiedenis naar 2012, toen het kabinet Rutte II steun gaf aan een wetswijziging zodat gemeenten helemaal zelf mogen beslissen of en wanneer ze een koopzondag invoeren. Anno 2018 blijkt dat die gemeenten die ruimte steeds vaker pakken om de winkels dan maar open te gooien. In cijfers van Detailhandel Nederland, dat 358 plaatsen onder de loep nam: in 68% van de gemeenten kunnen winkeliers op zondag los, tegenover ongeveer 60% twee jaar terug. En dan zijn we er nog niet, want volgens de representant van 100.000 Hollandse winkeliers staat in 29 collegeakkoorden sowieso een verruiming van de koopzondag. Nog 'één tot twee gemeenteraadsverkiezingen' en de koopzondag is de norm, aldus Detailhandel-directeur Sander van Golberdinge. Hoe dit allemaal kan? Ondernemers met een fysieke winkel moeten wat in de overlevingsstrijd met hun concurrenten op het wereldwijde web, en de belangenclub stelt dat de niet-christelijke lokale partijen harder voor hun belangen en de koopzondag gaan liggen. Vervolgens gaan de ChristenUnie en de SGP steeds vaker voor het bijltje 'in ruil voor meebesturen', stelt diezelfde Golberdinge. En zo kan men zelfs in de Biblebelt steeds vaker op zondag de omzet van supermarkten spekken. Maar zo zijn er natuurlijk ook nog gewoon de schaarse plaatsen die hardnekkig standhouden. Om er maar één te noemen: Elburg, alwaar de koopzondag een kansloze strijd voert tegen een coalitie van onder andere de ChristenUnie, het CDA en de SGP. Maar goed, daar gebruiken ze ook nog geen internet.

Schande! Onze MinFin neemt privéjets van uw belastinggeld

De DK-Kamervragendetector bleef vandaag hangen op het onderwerp privéjets voor de minister van Financiën. Al eerder bleek dat SP-Kamerlid Renske Leijten piswoest was omdat Wopke Hoekstra een vliegtuig inhuurde voor de somma van €11.750 om de Duitse ex-MinFin Wolfgang Schäuble een lintje aan te meten en snel weer terug te zijn voor een optreden in ons bloedeigen Nieuwsuur. Die woede kanaliseerde zich in Kamervragen (pdf) waar de zweem van ministeriële geldsmijterij omheen hangt. Vanzelfsprekend zat daar geen woord bij over dat het best handig kan zijn als degene met de belangrijkste ministerspost op deze manier meetings kan bezoeken met eveneens vliegende collega's. Of over haar schier oneindige berg overbodige Kamervragen die veel hoger is dan de hoogte waarop dergelijke kisten vliegen. Duidelijk is dat de set Kamervragen waarover we het hebben flink duur moet zijn geweest want de ambtenaren van Financiën zijn druk in de weer geweest met het verantwoorden van allerlei privéjet-tripjes. Uit die beantwoording blijkt dat de grootte van het privéjet-probleem ruiterlijk meevalt, aangezien het ministerie in de vijf jaar tot eind 2017 29 maal een jet heeft ingehuurd, waarvan 22 keer in het kader van Dijsselbloems Eurogroep-voorzitterschap en waar de Raad van de Europese Unie dus voor opdraait. Voor dit jaar staat de teller, incluis de gehate trip naar Berlijn, op vier tripjes met de jet. Goed, sluiten we af met het weetje van de dag: wie accordeert eigenlijk zulke reisjes? Mocht een lijnvlucht geen optie zijn, dan kan de MinFin het regeringsvliegtuig of de Gulfstream van Defensie pakken. Dat gaat echter op basis van het devies wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bovendien hebben de premier en de koning voorrang. Lukt dat allemaal niet, dan kan er 'in principe een vliegtuig ingehuurd' worden. Maar dat had Leijten natuurlijk allang hier gelezen.

Helaas. Een krantenjongen wordt nooit een werknemer

Acht krantenjongens die de Volkskrant en overige titels van de Persgroep rond hebben gebracht, zien vandaag hun gewenste vakantiegeld in rook opgaan. De rechter veegt in hoger beroep de vloer aan met het pleidooi dat ze werknemer zijn en geen onderbetaalde opdrachtnemers. Boven de opdrachtovereenkomsten die zij ooit tekenden stond duidelijk dat het overeenkomsten van opdracht betrof en in de overeenkomst dat het niet om een arbeidsovereenkomst ging. Volgens de krantenjongens pakt de praktijk heel anders uit. Zij stellen kort gezegd dat er sprake is van a) loon, b) gezag en c) een verplichting om persoonlijke arbeid te verrichten. De bestanddelen die nodig zijn om van een arbeidsovereenkomst te spreken. Dus vinden zij dat de Persgroep 'financieel moet compenseren voor het feit dat geen arbeidsovereenkomst werd aangeboden'. De Persgroep beweert dat a) partijen een opdrachtovereenkomst hebben getekend, dat er b) nauwelijks sprake is van gezag (de kranten moeten op bepaalde adressen een voor bepaalde tijdstippen in de brievenbus liggen en meer dan dat is het niet) en c) dat er helemaal geen verplichting bestaat om de arbeid persoonlijk uit te voeren. Iedereen die niet te jong of te illegaal is mag de krantenwijk overnemen. En zo is dat, zegt de rechter die hiermee aansluit bij wat de belastingrechter al eerder heeft geconcludeerd. Er is geen sprake van een dienstverband, waarbij 'het hof overweegt dat het bezorgen van kranten van oudsher geschiedt op basis van [opdracht-}overeenkomsten'. Weten we dat ook weer. Nu afwachten of de bezorgers naar de Hoge Raad stappen.

Foto: In het rayoncentrum van het Rotterdams Dagblad in Vlaardingen worden vrijdag regenpakken uitgedeeld aan dagbladbezorgers. Maandag start de landelijke campagne in de week van de Dagbladbezorgers 1999. ANP 17-09-1999 

Amsterdam, de woningmarkt en het verzoek aan de Verenigde Naties om die te redden

De woningmarkt is zo kapot dat steden smeken om een interventie van de VN. Help ons! schrijven Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Durban, Lissabon, Londen, etc. vandaag in een gezamenlijke verklaring met de mooie naam 'Cities for Adequate Housing'. Die interventie moet dan niet komen in de vorm van blauwhelmen, maar wel in de vorm van meer geld om betaalbare huurwoningen neer te kunnen zetten en betere wetgeving om speculanten van de woningmarkt te weren. Mocht u zich afvragen waarom dat verzoek wordt ingediend bij de VN, dan is dat omdat te New York momenteel een heisessie aan de gang is waar steden en lagere overheden spreken over de sustainable development goals die de wereld wil halen in 2030. Doel nummer 11: 'Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam'. Van die hele inclusiviteit en veerkracht komt niks terecht door speculeerprinsen als Bernhard jr. die met van het volk geroofd geld het volk nog een keer mogen beroven van het geld. 'We also require instruments to regulate the housing rental market, protecting tenants from speculative bubbles and mass displacements', schrijven Amsterdam en de rest. Of het nut heeft om die verklaring in te leveren bij de VN weten we niet. Tegen AT5 zegt 020-wethouder Laurens Ivens dat het deels om redenen van pr is gedaan. Ondertussen weet u zelf dat we echt niet op de VN hoeven te wachten. In eigen land kunnen we de overdrachtsbelasting voor huisjesmelkers omhoog gooien en dan komen we al een heel eind. In Londen hebben ze dat een tijd terug gedaan en zie: 'Price of London first-time buyer homes drops as buy-to-let market collapses'.

Helaas. Er komt geen tweede brexit-referendum

In een ideale wereld zou de Britse regering een helder plan voor de brexit-onderhandelingen met de Europese Unie hebben en op het moment inhoudelijk bezig zijn met de laatste belangrijke punten daarvan. In de echte wereld heeft premier Theresa May net een brexit-plan geformuleerd, zijn we negen opgestapte partijleden waaronder twee ministers verder en wordt het draadje waar de positie van May aan hangt alsmaar dunner. Of zij haar plan voor elkaar kan boksen hangt er vooral van af hoeveel leden van haar eigen Conservatieve Partij nog meer gaan dwarsliggen. Daar begon oud-minister van Onderwijs en mede-Torie Justine Greening gisteren mee door May's brexit-strategie 'the worst of both worlds' te noemen en te pleiten voor een nieuw referendum. Vandaag bevestigt een woordvoerder van May dat de premier volledig in de vechtmodus is en een tweede volksraadpleging categorisch uitsluit. Die strijdlust bleek gisteren ook al uit haar ingezonden brief in de Daily Mail, met als hoofdgedachte dat het dit strijdplan óf helemaal niets is. Nog een slecht teken voor May: de ook onlangs opgestapte brexit-onderminister Steve Baker coördineert inmiddels een verzet van meer dan honderd conservatieve parlementariërs via WhatsApp. Als die deze week in het parlement - waarin de Tories voorstellen gaan doen voor een hardere brexit - constant naar hun telefoon loeren weet May hoe laat het is. Inmiddels is daar ook een vers ultimatum van die pro-brexit-Tories: of een beetje water bij de zachte brexitwijn doen, of we komen in opstand (). Dus daarover gaan we de komende dagen parlementair worstelen terwijl er nog 256 dagen op de onderhandelingsklok staan. Ondertussen blijkt dat de regering-May wel degelijk iets van het bezoek van Donald Trump aan hun land heeft geleerd. 'Crisis, what crisis?', reageert een 'ally' van MinFin Philip Hammond tegenover de Financial Times, 'It’s just the papers….it’s fake news…

Banken rekenen te hoge boeterente, minFin Hoekstra DOET NIETS!

Een tijdje geleden schreven we al dat de Autoriteit Financiële Markten steekproefsgewijs op flink wat geldverstrekkers is gestuit die nog altijd een te hoge boeterente rekenen voor klanten na een renteaanpassing van de hypotheek. Dat zorgde voor een klein ophefje en strenge woorden van de AFM. En voor Kamervragen natuurlijk. Van PvdA'er Henk Nijboer die wel eens wilde weten wat Wopke Hoekstra hiervan vindt. Dat heeft Wopke nu verteld. Hierin verwijst Hoekstra vooral naar het onderzoek van de AFM. Maar er zijn twee uitzonderingen waar Hoekstra zijn mening laat horen. 'Ik vind het teleurstellend dat niet alle aanbieders zich aan de wettelijke eisen houden', zegt hij. En op vraag 3: 'Deelt u de mening dat de hypotheekverstrekkers sinds het invoeren van de strengere Europese regels in 2016 genoeg tijd hebben gehad om hun methoden aan te passen?' zegt onze minister volmondig 'ja'. En dan zijn er dus nog de twee hierboven vermelde vragen 7 en 8, de één wat fatalistischer dan de ander, maar allebei ontzettend PvdA. Niet gek dus om ze in één antwoord te combineren. Komt dat antwoord: 'Het herstel van vertrouwen in de financiële sector is een proces van lange adem. Hoewel de sector de laatste jaren belangrijke stappen heeft gezet, blijven er punten van verbetering. De correcte berekening van de boeterente is een van deze punten. Ik vind het dan ook teleurstellend dat er nog altijd een aantal aanbieders zijn die niet op alle punten in lijn handelen met de wettelijke regels. Het is goed dat de AFM streng toeziet of de regels worden nageleefd.' Mooi toch, lange adem + nog eens teleurstellend + hup AFM. Maar dit antwoord had Nijboer ook al kunnen raden, want zoals we onder die eerste link ook al zeiden: op gebied van wetgeving van ons overheidje hoeven we niets te verwachten. Maar we hebben wel een prachtige kop voor Henk gefixt, levert deze plichtmatigheid toch nog wat op. 

Elon Musk noemt iemand pedo en leidt de wereld af van echte problemen

Elon Musk noemde iemand pedo afgelopen weekend, dat heeft u vast meegekregen. Dat had te maken met de reddingsactie voor de Thaise voetballertjes, waar Elon Musk bovengemiddelde belangstelling voor toonde. Zoals u wellicht weet bood Musk een ontsnappingscapsule aan om de jongens in te vervoeren en in veiligheid te brengen. Die hulp bleek achteraf niet nodig, maar Musk liet z'n uitvindinkje wel achter voor als het mogelijk in de toekomst van pas komt. Einde pr-stunt zou je zeggen, en dat deed een duiker die betrokken was bij de reddingsoperatie dan ook letterlijk. En dat schoot weer in het verkeerde keelgat van Musk, met bovenstaande tirade richting die duiker als gevolg, met als slotstuk de zin: 'Sorry pedo guy, you really did ask for it.' Hopsa, de hoogste baas van een beursgenoteerd autobedrijf noemt een duiker een pedofiel. Daarmee ook Thailand clichématig wegzettend als Mekka voor westerse pedofielen, maar goed. De tweet is verwijderd, maar heeft zijn effect niet gemist. De hele wereld in rep en roer en de betreffende duiker overweegt juridische stappen. Hoe dom kan je als genie/techmiljardair zijn? Dat is inderdaad de vraag, maar het antwoord luidt misschien: helemaal niet zo dom. Want tegelijkertijd speelt er ook iets anders. Musk blijkt namelijk een van de grootste donateurs te zijn voor een Republikeinse lobbygroep (PAC) genaamd Protect The House, die in het leven geroepen is om het Republikeinse overwicht in het Amerikaanse congres te behouden. En dat is natuurlijk een beetje gek voor een baas van een bedrijf dat de strijd aangaat tegen de fossiele brandstoffen-maffia (zijn woorden). Daarom zou Musk kunnen hebben overwogen dat zijn achterban minder moeite heeft met zijn pedo-uitspraak dan de €40k voor de Republikeinen, zoals deze twitteraar ook vermoedt. Als u nu op Elon Musk zoekt, dan is wel duidelijk welk 'nieuws' de meeste aandacht krijgt (zie hieronder). Waar het in ieder geval helemaal niet over gaat, is Tesla en productieproblemen en zo. Mocht dat het echte doel zijn geweest, dan is dat buitengewoon geslaagd. 

Lees verder

Stop de persen. Goed nieuws over Deutsche Bank

Aangezien ons archief propvol zit met negatieve berichten in alle soorten en maten over Deutsche Bank mogen we ook weleens iets positiefs melden over de derivatenreus. Onze bancaire oosterburen staan daar om te popelen, want negen dagen voor hun resultaten over Q2 komen ze met een omgekeerde winstwaarschuwing. De brutowinst van Deutsche zal rond de €700 miljoen liggen, terwijl de winst na belastingen de €400 miljoen aan zal tikken - in beide gevallen is dat meer dan het dubbele van de schatting van beursanalisten. In deze goednieuwsshow zit ook een touch van de man die sinds april in de CEO-stoel zit, Christian Sewing. 'Management believes that these results demonstrate the resilience of the franchise', zo probeert hij het marktvertrouwen naar een broodnodig hoger niveau te tillen. Onlangs bereikten de problemen bij Deutsche's Amerikaanse dochter immers een voorlopig hoogtepunt, en de zoektocht naar een strategie die drie jaren van verlies doet vergeten is nog volop gaande. Over dat laatste gesproken: het begint er steeds meer op te lijken dat Sewing in gaat zetten op de consumententak en de zakenbank op een lager pitje zet. Daar horen ook 'restructuring actions' bij die vooralsnog tot 1.700 minder FTE's leidden. Enfin, door de positiviteit van vandaag worden toezichthouders eindelijk eens op een minder harde vlaag van somberheid dan normaal getrakteerd wanneer ze een blik werpen op de koers van het aandeel Deutsche (zie boven). Op het moment van schrijven staat het intraday-plusje op een slordige 6, 7, 8%. Op 25 juli horen we meer, en dan zal de uitgeprinte koers ook al enige tijd boven het bureau van Sewing hangen. Want zolang de muziek speelt, moet je dansen.

Akzo stelt wereld voor boekhoudkundig raadsel

Wie het weet mag het zeggen. Akzo ontvangt binnenkort netto €7,5 miljard voor de verkoop van zijn chemietak aan het Amerikaanse Carlyle. De opbrengst is door Akzo toegezegd aan de aandeelhouders, maar de bonden vinden dat Akzo ook wel iets voor de werknemers mag doen. FNV en CNV hebben de afgelopen weken stakingen georganiseerd om baangaranties en en nog wat andere zaken af te dwingen. Daaronder begrepen de eis om van de verkoopopbrengst €400 miljoen in het pensioenfonds van Akzo te storten. Dat fonds heeft nu een dekkingsgraad van 112%, maar de bonden vrezen dat door het vertrek van een deel van de werknemers de financiële positie verder wordt uitgehold. Akzo voelt niks voor die versteviging en geeft daar een buitengewoon interessant argument voor: wij mogen geen geld storten in het pensioenfonds. Doen we dat wel, dan hangt de accountant ons op aan de hoogste boom. En daarmee komen we uit bij een boekhoudkundig raadsel waarvan niemand weet hoe je dat op moet lossen.

Lees verder

Wanhopig Hema geeft franchisers de schuld van mislukte verkoop

En daar kun je ze niet ongelijk in geven. Want de moeilijke franchise-constructie werd ook door overnamekandidaat Core Equity als reden aangevoerd voor de mislukte verkoop. Alles leek beklonken, de prijs van €1 miljard was akkoord, maar Hema winstgevend maken werd 'vrijwel onmogelijk' geacht toen nog eens naar de franchise-regeling gekeken werd. Flinke domper natuurlijk, waardoor de Hema-top nu een kribbig briefje heeft gestuurd aan de franchisers, die 40% van de winkels in Nederland voor hun rekening nemen. 'Gebleken is dat uw rol als franchisenemer binnen het huidige retaillandschap als zeer problematisch wordt ervaren. Er is daardoor een negatief toekomstperspectief voor HEMA zolang zij gebonden is aan de huidige franchiseovereenkomst met bijlagen en addenda', lezen we in de Telegraaf (Blendle). Dus weg met de overeenkomst inclusief bijlagen en addenda? Waarschijnlijk niet helemaal, al wordt niet meteen een nieuwe manier van werken uit de doeken gedaan. Het is wel duidelijk dat de onderlinge sfeer tussen de twee partijen, na veel juridisch getouwtrek de afgelopen jaren, nu compleet is verziekt. In 2015 moest Hema nog €19 miljoen aftikken om een lang conflict te schikken over onder meer de prijs die franchisers moesten betalen voor brood en gebak en over marketingkosten waaraan ze moeten meebetalen. Men had toen goede hoop dat de kou uit de lucht was, maar dat blijkt niet het geval. Een stukje achtergrond vindt u hier, maar de reden waarom de verkoop aan Core misliep kwam doordat franchisers nu recht hebben op een flinke hap uit de online omzet. Verkoopt Hema iets via de webshop dan krijgt de franchisehouder in het postcodegebied van de koper, daar een flink deel van de opbrengst. Daar wil men sowieso van af op het hoofdkantoor. Uit de laatste cijfers blijkt dat de omzet van Hema blijft stijgen, en dat het verlies afneemt. Eerder kondigde de keten al aan dat een eventuele verkoop nu wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Dan moeten er nog flink wat plooien worden rechtgestreken.